رساله و پایان نامه اقامتگاه کوهستاني ,

menuordersearch
academixfile.ir
قبلی
بعدی

رساله و پایان نامه اقامتگاه کوهستاني

(0)
(0)

رساله معماری

رساله و پایان نامه اقامتگاه کوهستاني
رنگ و مدل کالا
رساله معماری
تعداد
+
_
عدد
17,900 تومان
موجود

توضیحات

رساله طراحي اقامتگاه کوهستاني

در قالب word ودر 53 صفحه وقابل ویرایش

 

فهرست مطالب
فصل اول :
1 شناخت موضوع3                                     
1-1 اهمیت موضوع.. 3                                 
2-1 بيان اهداف 4
3-1 انواع اقامتگاهها5         
1-3-1 تعریف مجتمع توریستی6
فصل دوم :                           
2 نمونه‌‌‌‌های تطبیقی.7
1-1-2 تحلیل و بررسی نمونه‌‌‌‌های ایرانی7
2-1-2 هتل کندوان..8
4-1-2 هتل داد یزد10
5-1-2 نمونه هتل‌‌‌‌های خارجی.12
6-1-2 بررسی و نقدHotel Klinglhuber استرالیا13
فصل سوم :
3- فصل سوم مبانی نظری..14
1-3 مبانی نظری و تئوری‌‌‌‌های معماری.14
1-1-3 مقدمه14
2-3 سابقه تاریخی کاروانسرا‌‌‌‌های ایران.15
1-2-3 معمارى انواع کاروانسراها..17
3-3 استانداردها. 17
فصل چهارم :
1-4 مطالعات اقلیمی38
2-4 شناسايی وضعيت جغرافيايی منطقه مورد نظر در فلات آذربایجان39
1-1-4 موقعيت جغرافياي استان اردبیل39
3-4 چگونگی رویارویی با مسائل اقلیمی39
4-4 اقليم استان اردبيل..40
1-4-4 بارش40
2-4-4رطوبت نسبي..41
5-4 باد.41
فصل پنجم :
مطالعات تحلیلی و روند طراحی42
1-5 انتخاب سایت پلان.. 43
2-5 آنالیز سایت .43
3-5 اسکیس‌‌‌‌های اولیه 44
4-5 ایده‌‌‌‌های طراحی. 45
5-5 عوامل موثر طرح..46
6-5 روند طراحی 47

ضمایم
منابع و ماخذ
 

 

 

فهرست مطالب
فصل اول :
1 شناخت موضوع3                                     
1-1 اهمیت موضوع.. 3                                 
2-1 بيان اهداف 4
3-1 انواع اقامتگاهها5         
1-3-1 تعریف مجتمع توریستی6
فصل دوم :                           
2 نمونه‌‌‌‌های تطبیقی.7
1-1-2 تحلیل و بررسی نمونه‌‌‌‌های ایرانی7
2-1-2 هتل کندوان..8
4-1-2 هتل داد یزد10
5-1-2 نمونه هتل‌‌‌‌های خارجی.12
6-1-2 بررسی و نقدHotel Klinglhuber استرالیا13
فصل سوم :
3- فصل سوم مبانی نظری..14
1-3 مبانی نظری و تئوری‌‌‌‌های معماری.14
1-1-3 مقدمه14
2-3 سابقه تاریخی کاروانسرا‌‌‌‌های ایران.15
1-2-3 معمارى انواع کاروانسراها..17
3-3 استانداردها. 17
فصل چهارم :
1-4 مطالعات اقلیمی38
2-4 شناسايی وضعيت جغرافيايی منطقه مورد نظر در فلات آذربایجان39
1-1-4 موقعيت جغرافياي استان اردبیل39
3-4 چگونگی رویارویی با مسائل اقلیمی39
4-4 اقليم استان اردبيل..40
1-4-4 بارش40
2-4-4رطوبت نسبي..41
5-4 باد.41
فصل پنجم :
مطالعات تحلیلی و روند طراحی42
1-5 انتخاب سایت پلان.. 43
2-5 آنالیز سایت .43
3-5 اسکیس‌‌‌‌های اولیه 44
4-5 ایده‌‌‌‌های طراحی. 45
5-5 عوامل موثر طرح..46
6-5 روند طراحی 47

ضمایم
منابع و ماخذ
 

 


بيان مسأله
1-1 اهمیت موضوع
  در چند سال اخيرهتل و هتل داری و ایجاد اقامتگاه‌‌‌‌های جنگلی و کوهستانی به صنعتي واقعي تبديل گرديده و از گسترش سريع و فوق‌العاده‌اي برخوردار بوده است، به طريقي که مانند هر محصول صنعتي ديگر توليد مي‌شود به طوري که اين محصول صنعتي از قوانين و ضوابط بازار و محاسبات سودآوري تبعيت مي‌کند. بدون شک تأثير اين تحول از يک سو بهبود سطح نسبي خدماتي است که در هتل‌ها از هر نوع عرضه خواهد شد و از سوي ديگر به تنزل چشم‌گير کيفيت معماري چه در سيما و چه در درون آن خواهد انجاميد.
    بر همين اساس اهميت اين موضوع فراتر از آن است که از روشهاي به اصطلاح«سريع و عقلاني» که معمولا مي‌توانند خواسته‌ها را برآورده سازند، استفاده شود، يعني نمي‌توان و نبايدبه نوعي « کمال ارزان‌قيمت» دست يافت بلکه بيشتر بايد به کمک معماري‌ائي هماهنگ و منطبق با نيازها و با سازماندهي در خور، به طيفي از فضاها دست يافت که قابل زنجيره شدن و تکرار مشابه از يک مکان به مکان ديگر با تشابهات اغراق‌آميز در جزئيات آن يعني فضايي بدون هويت نباشد، بلکه فضايي باشد مأنوس، که به آن مي‌توان احساس تعلق نمود.
    مقوله‌اي که در اين پروژه به آن پرداخته مي‌شود، طراحي اقامتگاه در محدوده شهر مي‌باشد. در اين مطالعات سعي شده است پس از شناخت دقيق نوع مسافرين شهر اردبیل و قصد اصلي اين مسافرين و نيز کمبودها و نيازها، به شناخت عملکردي فضاي اقامتگاه و تعيين نوع مطلوب اقامتگاه در وضعيت فعلي شهر و در نهايت مکان‌يابي مناسب در محدوده مورد نظر و سپس به طراحي بپردازيم.
2-1 بيان اهداف

    با در نظر داشتن اين اصل که هر پژوهشي در مسير طبيعي و تحقيقي خود مي‌بايد گسترش و توسعه‌اي در جهت فعاليت‌ها و گزارشات متنوع پژوهش خود داشته باشد، لذا مشخص بودن اهداف براي انتخاب چنين پروژه‌اي ضروري مي‌نمايد.
    يقيناً اين پروژه مي‌بايد سودآوري مورد انتظار و متعارف سرمايه‌گذاري را تأمين کند، اما مطمئنًا داراي وجوه متنوع و شگرف ديگر است، زيرا فضايي است که مانند ديگر فضاها به شيوه خاص خود، انسان را به صورت فردي و گروهي مورد خطاب قرار مي‌دهد، گروهي که فرد‌فرد آن داراي ويژگيهاي خاص خود بوده و نبايددر قالبي از پيش فرض شده قرار داده شوند. از اين منظر هتل بخشي از فضاي برخورد اجتماعي و گاه آميزش با فضايي است فرهنگي که بايد از اهداف صرفا تجاري فراتر رود.
  بنابراين به هتل يا هر نوع ديگر فضاي اقامت موقت، نه تنها نبايد به صورت يک سلول اقامتي نگريست بلکه بايد آن را فضايي گرم، متنوع، دعوت‌کننده، زنده و پويا متصور شد و از آن‌جا که گردشگري و هتل‌داري به عنوان يکي ار ابزار لازم در زمينه اشتغال‌زائي و در‌آمد محلي و ملي نيز سهم بسيار قابل ملاحظه‌اي دارد، پرداختن به آن مستلزم رعايت اصول، قواعد و ضوابط مشخص، ظريف و محکمي است که بي‌توجهي به آن‌ها، انتظارات و توقعاتي که مي‌توان و بايد از اين نهاد فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي داشت را ميسر نخواهد کرد و روند اين مطالعات مي‌بايست به نحوي باشد که بتواند با گذشت زمان و با تغيير يا رشد نيازهاي آتي پروژه، قابل انطباق و سازگاري باشد.
3-1 انواع اقامتگاهها
نوع اقامت گاهها در مناطق گوناگون با توجه به محل تاسيس، کيفيت تجهيزات و سرويس دهي، بخش هاي خدماتي، مختلف است و هر يک با توجه به وضع و موقعيت خود، خصوصيات ويژه اي را داراست و به اسامي خاصي نيز ناميده مي شود، که در ذيل به معرفي انواع تاسيسات اقامتي پرداخته مي شود :
1- هتل
2- هتل آپاتمان
3- پانسيون
4- هتلهاي فرودگاهي
5- هتل هاي تفريحي
6- رزورت هتل
7- اقامت گاه حومه شهر
8- هتل هاي جوانان
9- هتل روي چرخ
10- متل
11- مسافرخانه ها
12- زائر سرا
13- پلاژ
14- کمپينگ
15- اتاقها و ويلاي اجاره اي
16- مهمانسرا
17- شبانه روزی(مکان)
18- تختخواب و صبحانه
19- مجتمع توریستی
20- بنگالو
21- شاله    
22-اردوگاه جهانگردی
23- ویلا‌‌‌‌های خصوصی
24- اقامتگاه‌‌‌‌های آزاد
تعریف مجتمع توریستی:
به مجموعه ای از تأسیسات اقامتی، پذیرایی، تفریحی، تفرجگاهی، ورزشی گفته می‌شود که دارای تأسیسات متنوع بوده و مهمانان ضمن اقامات در آنها می‌توانند از خدمات جانبی دیگری که در آنها وجود دارد، استفاده نمایند، تأسیسات اقامتی در مجتمع‌‌‌‌های توریستی متنوع است و می‌تواند بصورت اتاق، ویلا، آپارتمان، کمپینگ، محل پارک کاروان یا اتاق‌‌‌‌های سیار که با اتومبیل یدک کشیده می‌شوند باشد.
 

 

 

نمودار تغییر قیمت
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه‌‌‌‌های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز، بخش : مرکزی، روستا: سرا، روستا: مرخز، محله: مرخز، خیابان (ورودی اصلی)، کوچه ((حسین محمدی))، پلاک: 0.0، طبقه: همکف،
شماره تماس:: 09189763156