رساله و پایان نامه طراحي بانک ,

menuordersearch
academixfile.ir
قبلی
بعدی

رساله و پایان نامه طراحي بانک

(0)
(0)

رساله معماری

رساله و پایان نامه طراحي بانک
رنگ و مدل کالا
رساله معماری
تعداد
+
_
عدد
18,900 تومان
14,500 تومان
موجود

توضیحات

 

 

دانلود مطالعات و رساله معماري طراحي بانک
در قالب Word و 183 صفحه و قابل ويرايش و آماده براي ارائه ،دفاع ،چاپ و کنفرانس

 

 

فهرست مطالب به صورت زیر است:
چکیده   
فصل اول: مبانی نظری طراحی بانک    
1-1 تعريف واژه بانک    
2-1 تاريخچه بانکداري در ايران    
1-2-1 بانک جديد شرق    
2-2-1 بانک شاهنشاهي ايران    
3-2-1 بانک استقراضي ايران    
4-2-1 بانک عثماني    
3-1 آغاز کار بانک‌هاي ايراني    
1-3-1 بانک سپه    
2-3-1 بانک ملي    
3-3-1 بانک کشاورزي    
4-3-1 بانک مسکن    
5-3-1 بانک صنعت و معدن    
4-1 طراحي و بانک    
1-4-1 اهميت مسئله طراحي در ساختمان بانک‌ها    
2-4-1 انواع ساختمان بانک‌ها    
3-4-1 ساختمان‌هاي ستادي    
4-4-1 ساختمانهاي شعب    
5-1 الگوي ساختمان بانک در ايران    
6-1 وضعيت ساختمان بانک‌ها در ايران    
7-1 آسيب‌شناسي ساختمان بانک‌ها    
1-7-1 مشکلات مربوط به طراحي    
مصالح    
مسئله فرم و همجواری    
مسائل مربوط به عملکرد    
سرعت و کیفیت    
جایگزاری مناسب عناصر    
2-7-1 مشکلات مربوط به جانمايي (مکان‌يابي) ساختمان بانک‌ها    
مشکل تبدیل کاربری    
3-7-1 مشکلات ناشي از تصميمات درون سازماني و محدوديت‌هاي آئين‌نامه‌اي    
4-7-1 مشکلات مربوط به انتخاب مجري و انجام فرآيند مناقصه    
8-1 عوامل تاثيرگذار بر روند طراحي    
1-8-1 گرايش به علوم و مباحث روز در آفرينش طرح    
2-8-1 بانکداري الکترونيک    
3-8-1 نور در طراحي بانک    
4-8-1 سياليت و انعطاف‌پذيري طراحی بانک ها    
5-8-1 هويت سازماني    
6-8-1 زيبايي طرح     
7-8-1 پايداري    
8-8-1 تامين فعاليت‌هاي حرکتي و آسايش فيزيولوژيک    
9-8-1 سيستم‌هاي هوشمند ساختماني    
10-8-1 رابطه طراح، سفارش دهنده طرح يا کارفرما و بهره‌بردار يا استفاده کننده    
9-1 عوامل کيفي موثر در انتخاب سايت    
1-9-1 ويژگي زمين  45
2-9-1 دسترسي منطقه‌اي و محلي    
3-9-1 دسترسي به خدمات همگاني    
4-9-1 هزينه‌هاي آماده‌سازي    
5-9-1 قابليت ديده شدن از مسيرها و خيابان‌هاي عمومي    
6-9-1 سازگاري با کاربري‌هاي اطراف    
7-9-1 ويژگي اقتصادي محل احداث پروژه    
10-1 نمونه‌هاي موردي    
1-10-1 نمونه‌هاي داخلي    
1-1-10-1 سبک نئوکلاسيک (دوران پهلوي اول تا پايان دهه 30)    
ساختمان صندوق پس‌انداز ملي    
بانک ملی شعبه بازار    
شعبه مرکزی بانک مسکن    
بانک سپه شعبه اصفهان    
2-1-10-1 سبک بين‌الملل (اواسط دهه 30 تا اواخر دهه 50)    
3-1-10-1 ساختمان‌هاي مدرن (ساخته شده طي دو دهه اخير)    
ساختمان مرکزي بانک توسعه صادرات ايران واقع در اراضي عباس‌آباد تهران    
2-10-1 نمونه‌هاي خارجي    
1-2-10-1 بانک‌هاي کشور ترکيه    
2-2-10-1 بانک‌هاي کشور ژاپن    
3-2-10-1 بانک‌هاي اروپايي    
فصل دوم: مطالعات بستر طرح و اقلیم محدوده طرح    
1-2 مقدمه     
2-2 ويژگيهاي جغرافيائي شهر تهران     
1-2-2 موقعيت طبيعي شهر تهران    
2-2-2 ويژگي‌هاي اقليمي‌شهر تهران     
1-2-2-2 دما و رطوبت     
2-2-2-2 بارندگي     
3-2-2-2 وزش باد    
4-2-2-2 شرايط حرارتي در فضاهاي آزاد    
5-2-2-2 شرايط حرارتي در فضاهاي داخلي     
3-2 توپوگرافي     
4-2 آبهاي سطحي     
5-2 آبهاي زيرزميني     
6-2 مطالعات زمين شناسي    
7-2 خطر زمين لرزة گسترده تهران     
8-2 جهت گيري ساختمان در رابطه بااقليم     
1-8-2 فرم ساختمان در رابطه با اقليم     
2-8-2 جهت در سايبان     
9-2 تحلیل سایت     
فصل سوم: فضا‌‌‌‌های مورد نیاز و ضوابط و استاندارد‌‌‌‌های طراحی    
1-3 اجزاء و فضاهاي اصلي موثر در طراحي بانک    
1-1-3 ورودي    
2-1-3 پيشخان يا کانتر    
3-1-3 سالن معاملات     
4-1-3 فضاي کارمندان    
5-1-3 فضاي مشتريان    
6-1-3 اطاق رئيس     
7-1-3 سالن اعتبارات    
8-1-3 پله‌هاي ارتباطي    
9-1-3 خزانه    
10-1-3 بايگاني    
11-1-3 اطاق رک و منبع تغذيه اضطراري (UPS)    
12-1-3 فضاهاي خدماتي    
2-3 ضوابط کلي طراحی    
دیاگرام‌‌‌‌های ارتباطی فضاها    
3-3 طرح کلي پلان باز    
4-3 اصول پلان باز    
5-3 ماشين‌هاي تحويل پول نقد    
6-3 صندوق‌هاي خصوصي و اتاق‌هاي مخصوص صندوق‌ها    
7-3 درهاي اتاق‌هاي گاوصندوقي    
8-3 موقعيت تحويلدار    
9-3 اتوبانک‌ها    
فصل چهارم: روند طراحی و ارائه نقشه ها    
منابع     

 


قسمتهايي کوتاه از متن:


تعاريف و تاريخچه بانکداري در ايران
1-1 تعريف واژه بانک
در لغت نامه دهخدا واژه بانک را (از ريشه لغت فرانسوي Banque و ايتاليايي Banca به معني ميزي که روي آن چيزهايي فروشند) سازمان و دستگاهي که محل ذخيره پول مردم است و بدان داد و ستد کنند يا داد و ستد آنجا انجام گيرد، معني نموده، در تعريف ديگري که در کتاب بانک و بانکداري در ايران منيژه ربيعي رودسري آمده چنين بيان مي‌دارد:
«بانک مشتق از بانکا Banco است که واژه‌اي لاتيني و به معناي پيشخوان و نيمکتي است که صرافان ايتاليايي قرون وسطي در پشت آن به معامله و مبادله پول مي‌پرداختند. برخي نيز معتقدند که بانک از واژه آلماني Banca آن به معناي شرکت اخذ شده است. امروزه بانک به معناي مکاني براي عمليات پولي و اعتباري است که در آن به نقل و انتقال وجوه، صدور برات، نگاهداري سرمايه اشخاص و موسسه‌ها مي‌پردازند، و اين سرمايه‌ها با اعطاي وام و اعتبار در امور اقتصادي، به جريان مي‌افتد.» (ربيعي رودسري، 1380، 13)
در فرهنگ لغات انگليسي نيز معاني بسياري براي لغت BANK آورده شده است که تعاريف مرتبط با گفتار اين کتاب عبارتست از:
(The table or counter of a money-changer or dealer in money) (Oxford, 1989, 931)
به معناي ميز يا پيشخان يک متصدي براي انجام امور پولي و تعويض پول
(The shop, office, or place of business of a money-dealer) (Oxford, 1989,931)
به معناي فروشگاه، دفتر يا هر مکاني که براي تجارت در ارتباط با امور پولي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
(A business establishment in which money is kept for saving or commercial purposes or is invested, supplied for loans; or exchanged. The offices or building in which such an establishment is located) (Heritage, 1992, 145)
به معناي حرفه‌اي که به منظور پس‌انداز نمودن پول، انجام تجارت و بازرگاني، سرمايه‌گذاري، اعطاي وام يا تبديل پول تاسيس گرديده است. همچنين دفتر يا ساختماني که در آن چنين کسب و کاري (اشاره به معناي اول) استقرار مي‌يابد.

2-1 تاريخچه بانکداري در ايران
قبل از ايجاد بانک با تشکيلات منسجم و سرمايه ملي د رايران اين قبيل امور توسط تجارت خانه‌ها و موسسات داخلي معتبر و صرافي‌هاي عمده انجام مي‌گرفت. اين گونه بنگاه‌ها به اموري از قبيل نقل و انتقال پول، تنزيل بروات تجارتي و صدور بيجک (قبول وديعه) و امثال آن اشتغال داشتند. ليکن پس از گسترش فعاليت بانک‌هاي خارجي که در ذيل به آن‌ها اشاره مي‌گردد، اين بنگاه‌ها به تدريج از صحنه رقابت خارج گرديده و فعاليت آن‌ها متوقف گرديد.

1-2-1 بانک جديد شرق
اين بانک که شعبه‌اي از بانک انگليسي مقيم لندن بود اولين بانک به شيوه امروزي که از سال 1266 شمسي بدون اخذ امتياز، شعبه مرکزي خود را در تهران، شمال شرقي ميدان توپخانه و در محل فعلي بانک تجارت (تصوير 1-1) که ساختمان مسکوني اما بسيار زيبا و مستحکم قهرمان ميرزا بود، افتتاح نمود و در اندک مدتي شعبه‌هاي ديگري در شهرستانها داير نمود که از آن جمله مي‌توان به بانک شاهي يزد اشاره نمود که آن هم در ساختماني مسکوني در پشت تيمچه‌اي در ميدان خان يزد واقع گرديده بود. با شروع فعاليت بانک شاهنشاهي در ايران، پس از سه سال شعب خود را به بانک اخير واگذار نمود و فعاليتش خاتمه يافت. اين حرکت پايه‌ي بانکداري نوين را در ايران بنا نهاد.

2-2-1 بانک شاهنشاهي ايران
اين بانک از سال 1267 شمسي (در محل قبلي بانک جديد شرق) با داشتن امتيازي 60 سال به فعاليت بانکي و تجارتي در ايران اشتغال داشت و امتياز نشر اسکناس را اخذ نمود. پس از انقضاي مدت امتياز، اين بانک مانند يک بانک عادي تجارتي تا مرداد 1331 به نام بانک انگليس در ايران و خاورميانه به فعاليت خود ادامه داد و سپس منحل گرديد.

 
3-2-1 بانک استقراضي ايران
که به بانک استقراضي روس معروف بود و در سال 1269 شمسي امتيازي به مدت 75 سال کسب نمود و افزون بر فعاليت بانکي و رهني، حق انحصاري حراج عمومي و معافيت مالياتي را نيز دريافت داشت و به موجب عهدنامه مورخ 1299 شمسي، منعقده بين دولت‌هاي ايران و اتحاد جماهير شوروي (سابق)، اين موسسه به دولت ايران واگذار شد.

4-2-1 بانک عثماني
اين بانک در واقع يک بانک انگليسي بود و از محل سرمايه مشترک فرانسه و انگليس از اواسط قرن نوزدهم ميلادي در کشور عثماني (ترکيه فعلي) تاسيس شد و شعبه‌هاي متعددي در کشورهاي همجوار داير کرد و در سال 1301 شمسي اقدام به تاسيس شعبي در تهران و شهرهاي غربي کشور نمود و منظور اصلي از اين اقدام، تسهيل در روابط تجارتي و بانکي بين ايران و عراق بود و سرانجام در سال 1334 به فعاليت خود در ايران پايان داد.
بانک‌هاي ايراني که به تدريج براي رفع نيازهاي مالي در بخش‌هاي مختلف بازرگاني، کشاورزي، صنعتي و رهني يا ساختماني از محل سرمايه‌هاي ملي تشکيل گرديدند به شرح ذيل مي‌باشند:

3-1 آغاز کار بانک‌هاي ايراني
همزمان با بانک‌هاي بيگانه در ايران، يکسري بنگاه‌ها و تجارت‌خانه‌هاي داخلي همچون: تجارتخانه تومانيانس، تجارتخانه جمشيديان، تجارتخانه جهانيان، کمپاني فارس، شرکت اتحاديه، شرکت عمومي ايران و شرکت اسلاميه نيز به انجام امور بانکي در ايران مشغول بودند و بعدها برخي از آنان در کسوت رهبران مشروطه براي بنيان گذاري بانک ملي ايران کوشيدند.

1-3-1 بانک سپه
که با نام بانک پهلوي قشون آغاز به کار کرد، نخستين بانک ايراني بود که به منظور به کار انداختن وجوه صندوق بازنشستگي افسران و درجه داران ارتش در سال 1304 در خيابان سپه تاسيس شد و با گسترش تدريجي شعبات خود در شهرستان‌ها، اقدام به اجراي عمليات بانکي و اعتباري رايج براي عموم طبقات جامعه نموده، به صورت يک بانک معتبر بازرگاني در آمد که تا به امروز نيز در کنار انجام امور مالي ارتش، به کليه عمليات بانکي رايج در کشور نيز مشغول مي‌باشد

 

نمودار تغییر قیمت
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه‌‌‌‌های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز، بخش : مرکزی، روستا: سرا، روستا: مرخز، محله: مرخز، خیابان (ورودی اصلی)، کوچه ((حسین محمدی))، پلاک: 0.0، طبقه: همکف،
شماره تماس:: 09189763156