رساله و پایان نامه طراحی هتل ۵ ستاره ,

menuordersearch
academixfile.ir
قبلی
بعدی

رساله و پایان نامه طراحی هتل ۵ ستاره

(0)
(0)

رساله معماری

رساله و پایان نامه طراحی هتل ۵ ستاره
رنگ و مدل کالا
رساله معماری
تعداد
+
_
عدد
19,900 تومان
موجود

توضیحات

دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی هتل ۵ ستاره
در قالب Word و 150 صفحه و قابل ويرايش و آماده براي ارائه ،دفاع ،چاپ و کنفرانس ميباشد

 

 

فهرست مطالب
چکیده:.۱
مقدمه:. ۲
فصل اول
مطالعات عمومی
  ۱-۱ شناخت استان آذربایجان غربی:..۴
۱-۱-۱ موقعیت جغرافیایی _سیاسی استان.۴
۱-۱-۲ ویژگی‌‌‌‌های اقلیمی استان...۵
۱-۱-۳ ویژگی‌‌‌‌های اجتماعی استان...۵
۱-۱-۴ ویژگی‌‌‌‌های اقتصادی استان۶
۱-۱-۵ ویژگی‌‌‌‌های تاریخی استان.۶
۱-۱-۶ آثار تاریخی- توریستی استان آذربایجان غربی...۸
۱-۱-۶-۱ دریاچه ارومیه۸
۱-۱-۶-۲ رودخانه ارس۸
۱-۱-۶-۳ پارک جنگلی شیخ تپه...۹
۱-۱-۶-۴ شهر مادی اندرقاش...۹
۱-۱-۶-۵ آتشکده آذرگشسب...۹
۱-۱-۶-۶ کتیبه کلی شین۱۰
  ۱-۲ شناخت شهرستان.۱۱
۱-۲-۱ کلیات.۱۱
۱-۲-۱-۱ موقعیت جغرافیایی و سیاسی شهرستان پیرانشهر۱۱
۱-۲-۱-۲ آشنايي کلی با شهرستان پیرانشهر۱۳
۱-۲-۱-۳ آب و هوای پیرانشهر..۱۴
۱-۲-۲ ویژگی‌‌‌‌های اجتماعی شهرستان پیرانشهر۱۴
۱-۲-۲-۱ جمعيت..۱۴
۱-۲-۲-۲ توزیع سنی و جنسی جمعیت۱۵
۱-۲-۲-۳ تعداد خانوار...۱۵
۱-۲-۲-۴ رشد جمعیت.۱۵
۱-۲-۳ ویژگی‌‌‌‌های تاریخی شهرستان پیرانشهر۱۶
۱-۲-۳-۱ گذری بر تاریخ منطقه پیرانشهر..۱۶
۱-۲-۳-۲ تاریخ قوم کرد۱۷
۱-۲-۳-۳ ریشه ی نژاد کرد۱۹
۱-۲-۳-۴ وجه تسمیه شهرستان پیرانشهر...۲۱
۱-۲-۳-۵ پیشینه شهرستان پیرانشهر در کالبد فعلی۲۲
۱-۲-۳-۶ آثار تاریخی- توریستی پیرانشهر۲۲
۱-۲-۴ ویژگی‌‌‌‌های فرهنگی شهرستان پیرانشهر...۲۳
۱-۲-۵ ویژگی‌‌‌‌های اقلیمی شهرستان پیرانشهر.۲۵
۱-۲-۵-۱ موقعیت شهرستان پیرانشهر در پهنه اقلیمی کشور..۲۵
۱-۲-۵-۲درجه حرارت..۲۷
۱-۲-۵-۳ روز‌‌‌‌های یخبندان۲۸
۱-۲-۵-۴رطوبت نسبی..۲۸
۱-۲-۵-۵ باد..۲۸
۱-۲-۵-۶ بارندگی.۲۹
۱-۲-۵-۷ تهویه مورد نیاز اقلیم.۲۹
۱-۲-۶ ویژگی‌‌‌‌های جغرافیایی – طبیعی شهرستان پیرانشهر...۳۰
۱-۲-۶-۱ توپوگرافی و ژئومورفولوژی منطقه پیرانشهر..۳۰
۱-۲-۶-۲ شیب عمومی شهرستان..۳۱
۱-۲-۶-۴ زمین لرزه در پیرانشهر..۳۱
فصل دوم
مطالعات اختصاصی
  ۲-۱ تعاریف۳۳
۲-۱-۱ صنعت توریسم و گردشگری...۳۳
۲-۲-۲ تاریخچه گردشگری.۳۴
۲-۱-۳ تعریف جهانگرد و جهانگردی    ۳۵
۲-۱-۴ طبقه بندي انواع گردشگر.۳۶
۲-۱-۵ دو دیدگاه اصلی در رابطه با جهانگردی...۳۸
۲-۱-۶ جاذبه گردشگری..۳۸
۲-۱-۷ انواع جاذبه‌‌‌‌های گردشگری.۳۹
۲-۱-۷-۱جاذبه‌‌‌‌های طبیعی.۳۹
۲-۱-۷-۲جاذبه‌‌‌‌های تجاری۳۹
۲-۱-۷-۳ جاذبه‌‌‌‌های تاریخی..۳۹
۲-۱-۷-۴ جاذبه‌‌‌‌های قومی و فرهنگی۴۰
۲-۱-۷-۵ جاذبه‌‌‌‌های درمانی...۴۰
۲-۱-۷-۶ رویداد‌‌‌‌های خاص۴۰
۲-۱-۷-۷ مذهبی.۴۱
۲-۱-۸ معرفی گردشگری بر پایه طبیعت یا طبیعت گردی...۴۱
۲-۱-۸-۱ بوم-گردشگری (اکوتوریسم)..۴۲
۲-۱-۸-۲زمین-گردشگری(ژئوتوریسم)..۴۳
۲-۱-۸-۳ طبیعت گردی در ایران۴۴
۲-۱-۹گردشگری پایدار.۴۵
۲-۱-۹-۱ تعریف گردشگری پایدار.۴۵
۲-۱-۹-۲ اصول گردشگری پایدار...۴۶
۲-۲ اهمیت جهانگردی در سطح جهان..۴۸
۲-۳ گردشگری در ایران۴۹
۲-۳-۱ تاریخچه گردشگری در ایران...۴۹
۲-۳-۲ لزوم شناسایی پدیده‌‌‌‌های طبیعی مناطق مختلف کشور..۵۰
۲-۴ افق توریسم در ایران...۵۱
فصل سوم
ضرورت اجرای طرح
۳-۱ بیان مساله۵۵
۳-۲ فرضیات.۵۶
۳-۳ اهمیت و ضرورت انجام طرح...۵۷
۳-۴ اهداف طرح۵۸
فصل چهارم
معرفی و تجزیه و تحلیل سایت
۴-۱ موقعیت قرارگیری سایت۶۱
۴-۱-۱ موقعیت کلی..۶۱
۴-۱-۲ موقعیت سایت در طرح جامع...۶۲
۴-۲ مهمترین دلایل انتخاب سایت..۶۲
۴-۳ دسترسی ها..۶۳
۴-۴ مجاورت ها۶۳
۴-۵ دید و منظر.۶۴
۴-۶ اقلیم...۶۴
۴-۷ شیب زمین..۶۴
۴-۸ آلودگی صوتی...۶۵
فصل پنجم
مطالعات تطبیقی
۵-۱ نمونه داخلي۶۷
۵-۱-۱ هتل استقلال تهران(هليتون سابق)..۶۷
۵-۱-۱-۱ مشخصات بنا...۶۷
۵-۱-۱-۲ شناخت بنا.۶۸
۵-۱-۱-۳ برنامه ريزي فيزيکي هتل استقلال.۶۸
۵-۱-۱-۴ معرفي سيرکولاسيون و روابط بنا..۷۰
۵-۱-۱-۵ روابط و عملکردهاي عمومي بنا...۷۰
۵-۱-۱-۶ روابط و عملکرد فضاها...۷۱
۵-۱-۱-۷ نقدکلي بنا.۷۱
۵-۲ نمونه خارجی.۷۲
۵-۲-۱ هتل جمیرا بیچ..۷۳
۵-۲-۱-۱ مشخصات عمومی بنا...۷۳
۵-۲-۱-۲ شناخت بنا۷۵
۵-۲-۱-۲-۱ فرم بنا..۷۵
۵-۲-۱-۲-۲ طراحی داخلی.۷۵
۵-۲-۱-۳ برنامه فیزیکی هتل جمیرا بیچ..۷۶
۵-۲-۱-۴ نقد بنا..۷۷
فصل ششم
برنامه ریزی فیزیکی طرح
۶-۱ انواع هتل.۸۱
۶-۱-۱ دسته بندی هتل از نظر چیدن اتاق ها...۸۱
۶-۱-۲ دسته بندی هتل ها از نظر کیفیت هتل۸۱
۶-۱-۳ دسته بندی هتل از لحاظ نوع فعالیت.۸۲
۶-۱-۴ دسته بندی هتل ها از نظر تعداد واحد‌‌‌‌های اقامت..۸۲
۶-۱-۵ دسته بندی هتل ها از نظر ساختار پلان..۸۲
۶-۱-۶ انواع چیدمان اتاق‌‌‌‌های هتل...۸۳
۶-۲ برنامه فیزیکی طرح.۸۴
۶-۲-۱ فضا‌‌‌‌های عمومی.۸۴
۶-۲-۱-۱ ورودی هتل...۸۴
۶-۲-۱-۲ سرسرای ورودی۸۴
۶-۲-۱-۳ کافی شاپ و کافه تریا...۸۵
۶-۲-۱-۴ رستوران.۸۵
۶-۲-۱-۴ رستوران.۸۵
۶-۲-۱-۴-۱ سالن رستوران...۸۵
۶-۲-۱-۴-۲ آشپزخانه رستوران ...۸۶
۶-۲-۱-۵ راهرو ها۸۷
۶-۲-۱-۶ سرویس‌‌‌‌های بهداشتی...۸۷
۶-۲-۱-۷ نمازخانه.۸۹
۶-۲-۱-۸ سالن اجتماعات.۸۹
۶-۲-۱-۹ فضا‌‌‌‌های تفریحی و سرگرمی.۹۰
۶-۲-۲ فضا‌‌‌‌های خدماتی۹۰
۶-۲-۲-۱ دفاتر و اماکن اداری...۹۰
۶-۲-۲-۲ بخش‌‌‌‌های تجاری.۹۱
۶-۲-۲-۳ بخش‌‌‌‌های تجاری – خدماتی...۹۱
۶-۲-۲-۳-۱ بخش‌‌‌‌های خدمات عمومی..۹۱
۶-۲-۲-۳-۲ خدمت رسانی به اتاق ها..۹۲
۶-۲-۲-۳-۳ خدمات رسانی به کارگران۹۴
۶-۲-۳ فضا‌‌‌‌های اقامتی..۹۶
۶-۲-۳-۱ اتاق یک نفره.۹۶
۶-۲-۳-۲ اتاق دو نفره یک تخته...۹۷
۶-۲-۳-۳ اتاق دو نفره دو تخته۹۷
۶-۲-۳-۴ اتاق مهمانان معلول جسمی و حرکتی..۹۷
۶-۲-۳-۵ اتاق‌‌‌‌های مرتبط۹۷
۶-۲-۳-۶ سوئیت ها.۹۷
۶-۲-۳-۷ نکات ضروری در طراحی اتاق ها۹۸
۶-۲-۳-۸ واحد مسکونی مدیر.۹۹
۶-۲-۳-۹ بالکن (تراس)...۹۹
۶-۲-۴ سایر فضاها.۹۹
۶-۲-۴-۱ پارکینگ.۹۹
۶-۲-۴-۲ حیاط خلوت۱۰۱
فصل هفتم
طراحی و شرح پیدایش ایده
۷-۱ مبانی نظری در معماری ایران...۱۰۳
۷-۱-۱ آموزه هایی از الگو‌‌‌‌های نخستین.۱۰۳
۷-۱-۱-۱ گسترش حوزه دید (شفافیت)...۱۰۳
۷-۱-۱-۲ گسترش حوزه حرکت (سیالیت)..۱۰۴
۷-۱-۱-۳ مرکز گرایی و محور بندی۱۰۴
۷-۱-۱-۴ بکارگیری هندسه‌‌‌‌های متناسب و متنوع۱۰۵
۷-۱-۱-۵ محوربندی فضایی.۱۰۷
۷-۱-۲ رده بندی میان فضاها و رعایت سلسله مراتب فضایی.۱۰۷
۷-۱-۳ استقلال فضایی در عین وحدت فضایی...۱۰۸
۷-۱-۴ ساماندهی فضا به گونه هماهنگی و مکمل فضای طبیعی.۱۰۸
۷-۱-۵ استفاده از نور...۱۰۹
۷-۱-۶ تلفیق آب با معماری۱۱۰
۷-۱-۷ استفاده از توازن رنگ در معماری...۱۱۰
۷-۱-۸ گونه گونی و یکنواختی..۱۱۰
۷-۲ روند طراحی...۱۱۱
۷-۲-۱ حجم قابل انتظار استفاده کنندگان از مجموعه...۱۱۱
۷-۲-۲ تدوین اهداف۱۱۲
۷-۲-۳ شرح پیدایش ایده.۱۱۳
۷-۲-۴ دیاگرام ارتباطی۱۱۴
۷-۲-۵ میزان مساحت‌‌‌‌های استفاده شده در مجموعه..۱۱۵
۷-۳ سیستم سازه..۱۲۱
۷-۴ سیستم تاسیسات..۱۲۲
۷-۴-۱ تاسیسات گرمایی سرمایی...۱۲۲
۷-۴-۲ تأسيسات الکتريکي.۱۲۲
۷-۴-۲-۱ سيستم روشنايي..۱۲۲
۷-۴-۲-۲ سيستم آنتن مرکزي.۱۲۲
۷-۴-۲-۳ سيستم دزدگير.۱۲۳
۷-۴-۳ تأسيسات مکانيکي..۱۲۳
۷-۴-۳-۱ فن کويل.۱۲۳
۷-۴-۳-۲ سيستم آبرساني و دفع فاضلاب..۱۲۳
۷-۴-۳-۳ منابع ذخیره آب...۱۲۳
۷-۴-۳-۴ سیستم اطفای حریق۱۲۴
منابع۱۲۵
فصل هشتم
نقشه ها و پرسپکتیو ها.۱۲۶

فهرست تصاویر
تصویر۱-موقعیت استان آذربایجان غربی در کشور.۴
تصویر۲-دریاچه ارومیه...۸
تصویر۳-رودخانه ارس...۹
تصویر۴- کتیبه کلی شین..۱۰
تصویر۵-تخت سلیمان.۱۱
تصویر۶- موقعیت شهرستان پیرانشهر دراستان.۱۲
تصویر۷-شهربسیار زیبای پیرانشهر...۱۳
تصویر۸- قه لات شین آباد پیرانشهر۲۳
تصویر۹- روستای خورنج۲۳
تصویر۱۰- آبشار خرپاپ..۲۴
تصویر۱۱- موقعیت شهرستان پیرانشهر در پهنه بندی اقلیمی...۲۶
تصویر۱۲-موقعیت کلی سایت..۶۱
تصویر۱۳- نقشه تفضیلی پیرانشهر۶۲
تصویر۱۴- موقعیت سایت در طرح جامع۶۳
تصویر۱۵- بررسی اقلیم سایت.۶۴
تصویر۱۶- برسی آلودگی صوتی..۶۵
تصویر۱۷-هتل استقلال تهران...۶۷
تصویر۱۸- هتل استقلال تهران.۶۸
تصویر۱۹-فضای داخلی هتل استقلال تهران.۶۹
تصویر۲۰- فضای داخلی هتل استقلال تهران...۶۹
تصویر۲۱-رستوران‌‌‌‌های هتل استقلال تهران۷۰
تصویر۲۲- رستوران‌‌‌‌های هتل استقلال تهران...۷۱
تصویر۲۳- هتل استقلال تهران.۷۲
تصویر۲۴- هتل جمیرا بیچ۷۳
تصویر۲۵- هتل جمیرا بیچ۷۴
تصویر۲۶- هتل جمیرا بیچ۷۴
تصویر۲۷-فضای داخلی هتل جمیرا بیچ...۷۵
تصویر۲۸- ریز فضای هتل جمیرا بیچ..۷۶
تصویر۲۹- قضای داخلی سوئیت‌‌‌‌های هتل جمیرا بیچ.۷۷
تصویر۳۰- استخر رو باز هتل جمیرا بیچ..۷۸
تصویر۳۱- انواع چیدمان داخلی هتل۸۳
تصویر۳۲- نمودار نحوه پیدایش کانسپت و ایده...۱۱۳
تصویر۳۳- دیاگرام ارتباطی طبقه همکف و اول...۱۱۴
تصویر۳۴- دیاگرام ارتباطی طبقه دوم.۱۱۴
تصویر۳۵- دیاگرام ارتباطی طبقه سوم و چهارم.۱۱۴
فهرست جداول
جدول۱-جدول رشد جمعیت...۱۵
جدول۲- مساحت ریز فضا‌‌‌‌های موجود در طرح۱۲۱

فهرست نقشه ها
۸-۱ سایت پلان
۸-۲ پلان مبلمان طبقه ی همکف
۸-۳ پلان مبلمان طبقه ی اول
۸-۴ پلان مبلمان طبقه ی دوم
۸-۵ پلان مبلمان طبقه ی سوم
۸-۶ پلان مبلمان طبقه ی چهارم
۸-۷ نما‌‌‌‌های جنوبی و شمالی
۸-۸ نما‌‌‌‌های شرقی و غربی
۸-۹ برش A-A و برش B-B و برش C-C
۸-۱۰ پلان اندازه گذاری طبقه ی همکف
۸-۱۱ پلان اندازه گذاری طبقه ی اول
۸-۱۲ پلان اندازه گذاری طبقه ی دوم
۸-۱۳ پلان اندازه گذاری طبقه ی سوم
۸-۱۴ پلان اندازه گذاری طبقه ی چهارم
۸-۱۵ پلان تیرریزی طبقه ی همکف
۸-۱۶ پلان تیرریزی طبقه ی اول
۸-۱۷ پلان تیرریزی طبقه‌‌‌‌های سوم و چهارم
۸-۱۸ پلان فونداسیون
۸-۱۹ جزئیات معماری
۸-۲۰ پرسپکتیو ها

 

چکیده:
  تصور سیاحت و اقامت، تصوری به درازای تاریخ است و سیاحت و اقامت، بدون مکانی که مسافر خسته در آن دمی بیاساید و تسکین یابد، معنا ندارد، مکانی که در جهان شناسی مدرن از آن تحت عنوان مرکز توریستی – تفریحی – اقامتی یاد می‌شود. اینجاست که معماری اهمیت پیدا می‌کند به راستی معماری چگونه می‌تواند در خدمت این میل هستی شناسانه بشر (میل به سیاحت و اقامت) باشد. آن چه در این پایان نامه می‌آید تلاش برای پاسخ به پرسش هایی است که بیش از هرچیز به گره زدن معماری و عناصر بوم شناسانه فرهنگ با فضا‌‌‌‌های اقامتی می‌پردازند.
  انتخاب این موضوع به عنوان طرح نهایی با انگیزه و دلایل مشخصی همراه استکه در نهایت سبب انتخاب یک موضوع از بین انتخاب‌‌‌‌های متعدد است. تمام دلایل نیز در کنار هم به نوعی بر فرایند طراحی تاثیر گذار خواهد بود.
  اقتصاد، فرهنگ، و ایجاد فضای تفریحی سالم از مهمترین دلایل انتخاب این موضوع است


مقدمه:
  یافته‌‌‌‌های باستانی و داده‌‌‌‌های تاریخی نشانگر قدمت پدیده سیاحت است. سیاحت پدیده مداوم و ماندگار اجتماعی است که عمری به طول تاریخ و تمدن بشری دارد. غرق شدن در زندگی روزانه و پرداختن به دشواری‌‌‌‌های گوناگون که لازمه ی گذران عادی است، اگر همه ی عمر را در برگیرد، نه تنها منشا افسوس است بلکه توان فرسا و اعصاب شکن هم هست. از طرفی کار مداوم و یکسره نیز افراد را خسته می‌کند و از بار تکلیفی کار آنها می‌کاهد، چاره ی این درد نیز بهره گیری از فراغت است.
  فراغت جلوه ای از زندگی است و می‌تواند زمینه ای برای پدید آوردن انسانی با ارزش‌‌‌‌های روانی، عاطفی و فرهنگی والا باشد، براین اساس سفر به عنوان بهترین راه از راه‌‌‌‌های گذران اوقات فراغت، پاسخی است که آدمی برای نیاز‌‌‌‌های روانی خود یافته است.
  پس باید زمینه‌‌‌‌های بهره گیری از دوران فراغت با استفاده از امکانات طبیعی، فرهنگی ،اقتصادی و ... فراهم آید، زیرا که با صنعتی شدن شهرها، انسان ها بیشتر به بهره گیری از اوقات فراغت و مکان‌‌‌‌های مناسب طراحی شده و قیمت مناسب نیاز پیدا می‌کنند. به منظور پاسخگویی به این نیاز ،طراحی یک مجموعه توریستی – تفریحی - اقامتی موضوع طراحی قرار گرفت.

 

نمودار تغییر قیمت
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه‌‌‌‌های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز، بخش : مرکزی، روستا: سرا، روستا: مرخز، محله: مرخز، خیابان (ورودی اصلی)، کوچه ((حسین محمدی))، پلاک: 0.0، طبقه: همکف،
شماره تماس:: 09189763156