پایان نامه و رساله طراحی معماري کلینیک تخصصی چشم ,

menuordersearch
academixfile.ir
قبلی
بعدی

پایان نامه و رساله طراحی معماري کلینیک تخصصی چشم

(0)
(0)

رساله معماری

پایان نامه و رساله طراحی معماري کلینیک تخصصی چشم
رنگ و مدل کالا
رساله معماری
تعداد
+
_
عدد
19,900 تومان
14,500 تومان
موجود

توضیحات

رساله طراحی معماري کلینیک تخصصی چشم
در قالب Word و 196 صفحه و قابل ويرايش
قسمتهايي کوتاه از متن:

معرفي حدود و دامنه
هدف
در روند برنامه ريزي وطراحي معماري بيمارستان, نياز به آشنايي کامل در عملکرد هاي کل بيمارستان و بخش ها و قسمت هاي مختلف آن ميباشد.
هدف اين مطالعات, بررسي و پژوهش همه جانبه در مورد عملکرد بخش هاي بستري چشم و جراحي هاي آن از زواياي گوناگون ميباشد مانند:
هدف بررسي هاي صورت گرفته عملکرد بخشها و رابطه‌ آنها با اتاق هاي عمل درمانگاهها و ساير بخش هاي پاراکلينيکي و خدماتي ميباشد که ميتواند مبناي برنامه ريزي و طراحي بيمارستان فوق تخصصي چشم قرار گيرد.


فهرست مطالب به شرح زیر است:
مقدمه
پیشگفتار
معرفي حدود و دامنه
کلينيک فوق تخصصي
بخش ها, واحدها و قسمت هاي کلينيک تخصصي چشم
مفاهيم کلي طبقه بندي مطالعات
بيماريهاي شايع چشم
پذيرش بيمار
خدمات عمومي
3-1).گروه پرستاري
3-1-2).شرح وظايف مدير خدمات پرستاري
3-1-2). شرح وظايف سرپرستار
3-1-3).شرح وظايف سرپرستار اطاق عمل
3-1-4).وظايف گروه پرستاري بخش بستري
3-1-2). بهيار
3-2).گروه پزشکي
3-2-2). تخصص هاي پزشکي در کلينيک فوق تخصصي چشم
3-3).گروه تکنسين هاي پزشکي
3-3-2). تکنسين هاي آزمايشگاه تشخيص پزشکي :
3-4-2). وظايف منشي بخش
3-5). گروه بهداشت چشم
3-5-2).گروه بهداشت محيط کلينيک تخصصي چشم عبارتند از :
3-6). گروه پشتيباني
3-6-2). وظايف کارکنان خدماتي داخل هر بخش
3-6-2).وظايف کارکنان بخش هاي پشتيباني
ايجاد فضاي مناسب براي بيماران و کارکنان
4-2- موارد ايجاد محيط مناسب
4-2-2- نور مصنوعي
4-2-3-1- محل استقرار ساختمان کلينيک تخصصي
4-2-3-2- پوسته خارجي ساختمان کلينيک تخصصي
4-2-4- رنگ و فضاي معماري
4-2-4-2- طراحي مناسب معماري بخش ها
4-2-4-3- رنگ
-3-4-2-4-1 روان‌شناسي رنگ‌هاي مختلف
کنترل عفونت و برنامه ريزي فضايي آن
5-1- عفونت در کلينيک تخصصي
5-1-1- منبع عفونت
5-1-2- حامل عفونت
5-1-3- انتقال عفونت
5-2-2- استقرار بيمار
5-2-4- محافظت از سيستم تنفسي، چشم و صورت
5-2-5- روپوش و نظافت کارکنان
5-2-7 جمع آوري رخت کثيف
8-2-5نظافت بخشها
5-2-9 ظروف غذا خوري
ضد عفوني کردن اتاق ها و تجهيزات
سم پاشي کلينيک تخصصي
رابطه کنترل عفونت با برنامه ريزي و طراحي کلينيک تخصصي
5-3-1 اتاق يک تختخوابي ايزوله
اتاق بستري يک تختخوابي
اتاق بستري چند تختخوابي
5-3-4- اتاق معاينه و درمان
5-3-5- اتاق دارو و کار تميز
5-3-6- اتاق کار کثيف
5-3-7- اتاق جمع آوري کثيف
5-3-8- آبدارخانه
5-3-9- سرويس هاي بهداشتي و حمام ها
5-3-10- اتاق نظافت
5-3-11- انبار تجهيزات
5-3-12- انبار رخت تميز
5-3-13 - دستشويي کلينيک تخصصيي
5-3-14 - نازک کاري
ايمني
6-1 - حدود و دامنه
6-2 - ايمني در برابر آتش سوزي
- راه هاي فرار
6-2-3- منطقه بندي آتش
6-3- ايمني در برابر زلزله
6-3-1- ديوارهاي داخلي بخش ها
6-3-2- سقف هاي کاذب
6-3-3- پنجره هاي داخلي
6-3-4 - چارچوب درها
6-3-5 - عناصر تاسيساتي و برقي
6-3-6- تجهيزات يا مبلمان
6-4 - ايمني بيماران در برابر خطرات فيزيکي داخل بخش
6-4-1- پنجره
6-4-3- ساير ملاحظات ايمني بيماران در بخش بستري
آموزش پزشکي و برنامه ريزي فضايي آن
7-3- بررسي رشته تخصـصي چشم پزشکي
7-3-1- تعريف تخصـص
7-3-2- مدير برنامة‌ دستياري‌
7-3-3- اعضاي‌ هيأت علمي‌
7-3-4- ساير کارکنان‌ برنامة‌ دستياري‌
7-4-1-2- ظرفيت‌ پذيرش‌ دستيار
7-4-2- نظارت‌
7-5-2-2- واحد(هاي) تشخيصي لازم
7-5-2-3-واحد اپتيک و رفرکشن
7-5-2-4- اتاق عمل
7-5-2-5-  واحد ليزر
7-5-2-6-  امکانات بستري
7-5-2-7-  امکانات جراحي روزانه (day-care service)
7-5-4-1- کتابخانه
7-5-3-2- مدارک‌ پزشکي‌
7-6- روند آموزش پزشکي
برنامه فيزيکي کلينيک فوق تخصصي چشم
بررسي نمونه موردي -  کلينيک فوق تخصصي فارابي
بررسي نمونه موردي -  کلينيک فوق تخصصي نور
مرکز پزشکي UCSD،
کلينيکهاي چشم
کلينيک اورژانس
کلينيک عمومي
9-4- کلينيک ليزرتراپي
9-5- کلينيک عينک
9-6- کلينيک لنز
9-7- اورتپتيک
9-8- کلينيک استرابيسم
9-9- کلينيک يووييت
9-11- کلينيک قرنيه
-12- کلينيک گلوکوم
9-13- کلينيک نوروافتالمولوژي (سردرد)
9-15- ديابت
9-16- کلينيک مشاوره رتين
9-17- الکتروفيزيولوژي
9-18- تجهيزات عمومي کلينيکها
خدمات تشخيصي چشم
-1- فضاهاي مشترک کلينيکهاي تشخيصي
11-1- 1 روال کار جراحي
استاندارد‌‌‌‌های فضایی
منابع و ماخذ

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه‌‌‌‌های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

دفتر مرکزی: استان کردستان شهرستان سقز میدان حاجی آباد خیابان سهروردی کوچه پرتوی 3
شماره تماس:: 09189763156