رساله و پایان نامه طراحی خانه خط و خوشنويسي ,

menuordersearch
academixfile.ir
قبلی
بعدی

رساله و پایان نامه طراحی خانه خط و خوشنويسي

(0)
(0)

رساله معماری

رساله و پایان نامه طراحی خانه خط و خوشنويسي
رنگ و مدل کالا
رساله معماری
تعداد
+
_
عدد
17,900 تومان
موجود

توضیحات

رساله طراحي خانه خط و خوشنويسي

در قالب word ودر 134 صفحه و قابل ویرایش

 

 

فهرست مطالب
فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه
1-1 دلایل انتخاب موضوع.2
1-2 تعریف مسأله3
1-3-پرسش‌‌‌‌های محوری4         
1-4- هدف از اجرای این پروژه.4
1-5-روش‌‌‌‌های اجرای پروژه5
نتیجه گیری.5

فصل دوم : مبانی نظری
2-1- مقدمه8
2-2- مفاهيم فرهنگي معماري ايراني.11
هندسه يا انتظام هندسي.11
طبيعت.12
خلوت14
انعطاف پذيري15
سلسله مراتب16
شفافيت.17
ايهام و تداعي18
نتیجهگیری19

فصل سوم :شناخت موضوع
3-1- تاریخچه‌ی انواع خطوط.22
3-1-1- کوفی23
3-1-2- کوفی معقلی.24
3-2- اقلام سته.24
3-2-1- محقق.25
3-2-2- ریحان26
3-2-3- ثلث26
3-2-4- نسخ جدید.27
3-2-5- توقیع27
3-2-6- رقاع.28
3-2-7- خط غبار28
3-3- خطوط ویژه ایرانیان 28
3-3-1- تعلیق29
3-3-2- نستعلیق30
3-3-3- شکسته نستعلیق،شکسته.32
3-4- تصویر و تصور در خط33
3-5- خوشنویسی قرآنی33
3-6- خوشنویسی و قالی.35
3-7-کتیبهنگاری و معماری37
3-8- حس آمیزی خطوط اسلامی41
3-9- خوشنویسی وهنر‌‌‌‌های بصری42
3-10- خط و بیان هنری44
3-10-1- خوشنویسی و زبان44
3-11- تقسیمات طلایی و خوشنویسی46
3-12- نقاشی خط.47

فصل چهارم : شناخت اقلیمی
4-1-بررسی موقعیت وجایگاه (شهرستان تیکانتپه)تکاب.54
4-1-1- موقعیت جغرافیایی شهرستان تیکان تپه )تکاب(54
4-2- وجه تسمیه نام شهرستان " تیکان تپه".56
4-3- موقعیت طبیعی و تاریخی شهر تیکان تپه )تکاب(.57
4-4- بررسی وضعیت جغرافیایی منطقه.58
4-5- بررسی جغرافیایی استان آذربایجان غربی.58
4-5-1- بررسی زمین شناسی و خاک استان آذربایجان غربی58
4-6- مشخصات کوه‌‌‌‌های استان آذربایجان غربی.59
4-6-1- کوه‌‌‌‌های آذربایجان به 6 گروه تقسیم می‌شوند60
- کوهستان ارسباران یا قراجه داغ.60
- رشته کوه سبلان- جلفا.60
- رشته کوه سهند – ابرقوش60
- کوهستان قره داش یا تکاب.61
- کوهستان میشوداغ.61
4-7- وضعیت آب وهوا و اقلیم استان آذربایجان غربی.62
4-7-1- توده هوای سرد شمالی62
4-7-2- توده هوای قطبی سیبری.62
4-7-3- توده هوای قطبی بحری63
4-7-4- توده هوای حاره بحری63
4-8- بادها 64
4-9- درجه حرارت64
4-10- آثار تاریخی و اماکن دیدنی تکاب65
4-10-1-زندان سلیمان65
4-10-2- زندان برنجه.65
4-10-4- قلعه بردینه.66
4-10-3- زندان نبی کندی.66
4-10-5- چملی گلی.67
4-10-6- چشمه تخت سلیمان68
4-11- پوشش گیاهی غالب در سطح شهرستان.68
4-11-1- جنگل را می‌توان به دو گروه اصلی دسته بندی نمود69
4-11-2- گیاهان خود به سه دسته تقسیم می‌شود70
4-12- ویژگی‌‌‌‌های آب وهوای شهرستان تیکان تپه72
4-13- نتیجه گیری مطالعات اقلیمی75

فصل پنجم : ضوابط طراحی
5-1- ضوابط وکاربری‌‌‌‌های مجموعه فرهنگی.78
5-1-1- ضوابط و معیار‌‌‌‌های طراحی مراکز فرهنگی78
5-2- گالری‌ها79
5-2-1- ساختار عمومی گالریها79
5-2-2- ترتیب قرار گیری اشیاء80
5-2-3- نورپردازی گالری‌ها80
الف) نورپردازی طبیعی (نور روز).80
ب) نور پردازی جانبی(افقی)81
ج).نور پردازی مصنوعی.81
5-3- حرکت و دسترسی گالری‌ها.82
5-4- تنظیم شرایط محیطی82
5-5- تهویه‌ی مطبوع82
5-6- آکوستیک83
5-7- حریق83
5-8- ساختار عمومی فضا‌‌‌‌های نمایشی83
5-9- شکل و انواع مختلف صحنه ی نمایش84
5-10- شیب سالن نمایش85
5-11- صندلی تماشاگر85
5-12- اتاق رختکن(تنفس بازیگران).85
5-13- اتاق سخنرانی.86
5-14- نور پردازی صحنه86
5-15- آکوستیک86
5-16- ایمنی از حریق87
5-17- استاندارد‌‌‌‌های موزه.88
5-17-1- گالری‌ها.88
5-18- آمفی تئاتر.89
5-19- کتابخانه90
5-20- اداری91
5-21- آموزشی92
5-22- انبار.92
5-23- پارکینگ93
5-24- تاسیسات93
5-25- بررسی نمونه‌‌‌‌های موجود93
5-25-1 فرهنگ سرای نیاوران.93
5-26- بررسی از نظر اقليم.93
5-27- بررسی بنا.94
5-28- ورودی.94

فصل ششم : برنامه ریزی طرح
6-1- شناخت بستر طرح.101
6-1-1- موقعیت استقرار سایت در شهر.101
6-2- شناخت ویژگی‌‌‌‌های سایت.102.
6-3- دسترسی به سایت103
6-4- دلایل انتخاب سایت.103
6-5- تحلیل سایت104
6-5-1- قرارگیری سایت در مقابل باد وباران106
6-5-2- جهت گیری درمقابل آفتاب.106
6-5-3- همجواری ها 107
برنامه فیزیکی طرح.108

بخش هفتم :طراحی
7-1- روند طراحی.112
7-1-1-کانسپت ونحوه رسیده به طرح112
7-2- ایده‌‌‌‌های طراحی114
7-2-1- طرح شماره 1114
7-2-2- طرح شماره2.115
7-2-3- طرح شماره3.116
پلان‌‌‌‌های معماری.117
7-3- تصاویری از طرح نهایی.122
منابع و ماخذ.129


فهرست تصاویر
تصویر(3-1)- خط کوفی اولیه.23
تصویر (3-2)- سیستم نقطه گذاری ابن مقله.24
   تصویر(3-3)- خط محقق، بایسنقر میرزا.25
تصویر(3-4)- خط توقیع.27
تصویر(3-5)- خط تعلیق محمدکاظم اصفهانی29
تصویر (3-6): میرعمادالحسنی.31
تصویر (3-7) :سلطانعلی مشهدی 31
تصویر(3-8)- کوفی شرقی، 1050 م35
تصویر(3-9)- فرش به خط نستعلیق یازدهم / هفدهم.36
تصویر(3-10)-قالیچه دعا، قرن دهم ق37
تصویر(3-11)- محراب اولجایتو، اصفهان710ق/ 1307م39
تصویر(3-12)- کتیبه به خط ثلث، مسجدشیخ لطف الله اصفهان.40
تصویر(3-13)-آیه18 سوره جن، سرامیک.46
تصویر(3-14)- تقسیمات طلایی در خط میر عماد47
تصویر(3-15)- رضا مافی 135849
تصویر(3-16)- اسرافیل، شیرچی.51
تصویر(3-17)- جوا بختیاری.51
تصویر(4- 1) : نقشه ایران و موقعیت شهرستان تیکان تپه)تکاب( و تخت سلیمان.54
تصویر(4- 2)- موقعیت شهرستان تیکان تپه (تکاب) و تخت سلیمان در نقشه راه‌‌‌‌های ارتباطی آذربایجان.57
تصویر(4-3)- پوشش گیاهی و منظر طبیعی موجود .……….69
تصویر(4-4)- پوشش گیاهی و منظر طبیعی موجود در منطقه 72
تصویر (5-1)- ورودی بنا نیاوران94
تصویر (5-2)- محوطه فرهنگسرای نیاوران.95
تصویر (5-3)- حیاط مرکزی فرهنگسرای نیاوران.95
تصویر (5-4)- درب ورودی حیاط اصلی96
تصویر (5-5)- محوطه حیاط اصلی فرهنگسرای نیاوران.96
تصویر (5-6)- نگار خانه فرهنگسرا.97
تصویر (5-7)- کتابخانه ی فرهنگسرا.99
تصویر (6-1)- همجواری سایت مورد نظر با خیابان‌‌‌‌های انقلاب و مخابرات.101
تصویر (6-2)- همجواری سایت مورد نظر با خیابانها و اماکن دیگر.102
تصویر (6-3)- قرارگیری سایت در مرکز شهر ونحوه دسترسی ها به آن103
تصویر (6-4)- مسیر‌‌‌‌های دسترسی به سایت105
تصویر (6-5)- مسیرباد‌‌‌‌های سرد وپرسوززمستانی وابر‌‌‌‌های بارش زا.106
تصویر (6-6)- نحوه قرارگیری زمین درمقابل تابش آفتاب.106
تصویر (6-7)- همجواری سایت با ساختمان‌‌‌‌های دولتی.107
تصویر (7-1)- کانسپت طرح.113
تصویر (7-2)- طرح اولیه114
تصویر (7-3)- طرح شماره2.115
تصویر (7-4)- اسکیس نهایی116
تصویر (7-5)- پرسپکتیو دید پرنده از کل مجموعه.122
تصویر (7-6) - پرسپکتیو دید پرنده از مجموعه122
تصویر (7-7) - سایت طرح به همراه محوطه سازی.123
تصویر (7-8) - محوطه سازی با استفاده از فرم حروف123
تصویر (7-9)- نمای اصلی مجموعه (نمای شرقی).124
تصویر (7-10) - فضای داخلی راهروی دور سالن همایش124
تصویر (7-11) فضای داخلی راهروی دور سالن همایش125
تصویر (7-12)- پرسپکتیو دید ناظر از نمای اصلی.125
تصویر (7-13)- پرسپکتیو دید ناظر از نمای اصلی.126
تصویر (7-14) - فضای داخلی سالن جلسات126
تصویر (7-15)- فضای داخلی لابی اصلی.127
تصویر (7-16)- دید ناظر از نمای اصلی.127
تصویر (7-17) - ورودی مجموعه.128


فهرست جداول

جدول (6-1) فضا‌‌‌‌های بخش اداری.108
جدول (6-2) فضا‌‌‌‌های بخش آموزشی.109
جدول (6-3) فضا‌‌‌‌های بخش نمایشگاهی109
جدول (6-4) فضا‌‌‌‌های بخش اقامتی.110
جدول (6-5) فضا‌‌‌‌های بخش سالن همایش.110
جدول (6-6) فضا‌‌‌‌های بخش خدماتی111
           

 

چکیده:
هنر خط وخوشنویسی از دیرباز یکی از هنر‌‌‌‌های برجسته در بین مردم دنیا و به خصوص ما ایرانی‌ها بوده است. هنری که با آن افراد با هر رنگ و زبان ونژادی با یکدیگر در هر نقطه دنیا ارتباط برقرار می‌کنند.
امروزه رونق این هنر بسیار کمتر از گذشته شده است وشاید دلیل آن وسایل جدیدی مانند کامپیوتر و ماشین‌‌‌‌‌های چاپ باشد بنابراین برای ارتقای این هنر به مکانی ویژه نیاز است که جوانان علاوه بر فراگیری این هنر در کنار سایر هنرها می‌توانند اوقات فراغت خود به نحوی مطلوب پر کنند.
این مجموعه شامل چندین بخش است که در هربخش فعالیت‌‌‌‌‌های مختلفی صورت میگیرد که شامل بخش اداری، آموزشی، نمایشگاهی، سالن همایش و. است. همچنین سعی شده که ساختمان مجموعه به عنوان یک المان شهری نشان داده شود ورابطه گسترده‌ای با محیط اطرافش داشته باشد. در بخش نمایشگاهی ما چندین گالری داریم که جهت برپایی نمایشگاه‌‌‌‌‌های موقت و دائم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

نمودار تغییر قیمت
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه‌‌‌‌های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز، بخش : مرکزی، روستا: سرا، روستا: مرخز، محله: مرخز، خیابان (ورودی اصلی)، کوچه ((حسین محمدی))، پلاک: 0.0، طبقه: همکف،
شماره تماس:: 09189763156