اقدام پژوهی بررسي نقش مشارکتي دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طريق شوراي دانش آموزي ,

menuordersearch
academixfile.ir
قبلی
بعدی

اقدام پژوهی بررسي نقش مشارکتي دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طريق شوراي دانش آموزي

(0)
(0)

اقدام پژوهی

اقدام پژوهی بررسي نقش مشارکتي دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طريق شوراي دانش آموزي
رنگ و مدل کالا
اقدام پژوهی
تعداد
+
_
عدد
15,000 تومان
موجود

توضیحات

اقدام پژوهی بررسي نقش مشارکتي دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طريق شوراي دانش آموزي

در قالب word , و در 40 صفحه و قابل ویرایش

 

 

فهرست مطالب
چکیده 
کلیدواژه ها: 
مقدمه 
بیوگرافی 
اهداف پژوهش 
متدولوژی تحقیق 
جامعه، نمونه و روش نمونه گیری 
روش تجزیه وتحلیل داده ها 
ضرورت واهمیت شورای دانش آموزی 
بررسی پیشینه 
اهداف شورای دانش آموزان در دوره راهنمایی 
رویکرد مدیریت مبتنی بر مدرسه 
هدف رویکرد مدیریت مبتنی بر مدرسه 
ویژگی های نظام های آموزشی مبتنی بر رویکرد مدیریت مبتنی برمدرسه 
کارکردهای عمده شورای دانش آموزی دررویکرد مدیریت مبتنی برمدرسه 
بحث وتفسیرمصاحبه های اعضای منتخب شورای دانش آموزی و مدیران مدارس 
الف)مصاحبه بامنتخبین شورا 
2-۱.وضعیت تحصیلی دانش آموزان 
3-۱. سابقه ی شرکت در تشکل های دانش آموزی 
4-۱. میزان آگاهی واطلاعات نسبت به شورای دانش آموزی 
5-۱. فعالیت های مورد علاقه اعضای منتخب شورای دانش آموزی 
2- عوامل خانوادگی تاثیرگذار بر مشارکت دانش آموزان در اداره امور مدرسه 
ب)بحث وتفسیر مصاحبه بامدیران 
پیشنهادها 
منابع: 

 

 

چکیده
    یکی از مهمترین اهداف تعلیم وتربیت، اجتماعی ساختن دانش آموزان یعنی آماده کردن آنان برای شرکت فعال وسازنده در زندگی اجتماعی، کسب آگاهی نسبت به حقوق اجتماعی خود وبهره برداری صحیح از آن واحترام به حقوق دیگران وهمکاری با سایر افراد جامعه است، یکی از شیوه های گرایش دانش آموزان به فعالیت ها و تصمیم گیری های اجتماعی، مشارکت آنان در گروه ها وشوراهای متشکل از همسالان در مدارس است.
در این راستا، مقاله ی حاضربا بهره گیری از رویکرد کیفی(مصاحبه)، به بررسي نقش مشارکتي دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طريق شوراي دانش آموزي باتاکيد بر رويکرد مديريت مبتني بر مدرسه است.
نمونه ی معرف، مدارس مقطع راهنمایی واقع در شهرستان ……… از جمله مدرسه تحت مدیریتم است. برای تجزیه وتحلیل داده ها، ابتدا پاسخ های داده شده به هر سوال جداگانه نوشته شدند. سپس، در زمینه های ظاهرشده، هردسته از پاسخ ها شناسایی گشتند و پس از جمع بندی، نتایج نشان داد که اجرای معقول طرح شورای دانش آموزی مدارس مقطع راهنمایی نیازمند توجه به نکاتی است که در نتایج تحقیق عنوان گردیده است.
کلیدواژه ها:
شورای دانش آموزی [4]، مشارکت [5]، مدیریت مبتنی بر مدرسه [6]، مسئولیت پذیری اجتماعی [7]

 

مقدمه
   در هر اجتماع علمي سازمان‌هايي وجود دارند که براي تقويت آن اجتماع علمي نقش‌هاي متعددي را ايفا مي‌کنند. تربيت دانش آموزان راهنمایی که در آغاز ورود به اجتماع بزرگ انسانها هستند از حساسيت ويژه اي برخوردار است.
دراین دوره که بعنوان اساس دوره هاي بالاتر آموزشي است، دانش آموزان تجربياتی کسب می‌کنند که درصورتیکه مرتبط با هم ودر ارتباط با مسايل شخصي واجتماعي باشد، برانگيزاننده، سودمند وموثر خواهد بود ويادگيري مادام العمررا به همراه خواهد داشت. يکي از فعاليت هايي که به اهداف اين دوره ياري مي رساند، فعاليت هاي گروهي است.
   با عنايت به رويکردهاي جديد آموزش وپرورش نظير مديريت مبتني بر مشارکت ومناسبات انساني، تمرکز زدايي ومدرسه محوري در نظام آموزش وپرورش، جلب مشارکت عملي وحضور فعال دانش آموزان در فرايند تصميم سازي وتصميم گيري وامور اجرايي مدرسه بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است. در بند 7 اصل شوراي دانش آموزي آمده است که :
« در مدارس به عنوان آموزش عملي وبراي پرورش روحيه همکاري وتعاون وهمفکري وسعه صدر، تشکيل شوراي دانش آموزي مورد تاکيد قرار گيرد، اين شوراها عملاً در تنظيم جريان امور مدرسه وهدايت پاره اي از فعاليت هاي خاص دانش آموزان علاوه بر نقش آموزشي مي توانند جنبه اجرايي نيز داشته باشند»(فرهمندیان وهمکاران، 1383).
     بديهي است اگر به دانش آموزان فرصت انديشيدن، ابراز وجود ومداخله موثر در امور مربوط به خودشان داده شود، موجب عزت نفس وارتقاء شخصيت آنان ومسئوليت پذيري بيشتر وفعاليت خود انگيخته ومسئولانه آنان خواهد شد. در اين راستا تشکيل شوراي دانش آموزي در مدارس راهنمایی ونگرش مثبت وبرخورد مسئولانه دست اندر کاران تعليم وتربيت وکارشناسان نسبت به اجراي اين طرح، زمينه دروني ساختن فرهنگ مشارکت ومشارکت پذيري در دانش آموزان وتحولي کار ساز در نظام اجرايي وتصميم سازي آموزش وپرورش فراهم مي سازد. کسب آمادگي وآگاهي هاي لازم براي همزيستي، هم انديشي، پذيرش تنوع ديدگاه ها وتحمل آراء وعقايد ديگران، مشارکت در امور يادگيري مهارت هاي زندگي از جمله اهدافي هستند که از مجراي شوراهاي دانش آموزي تحقق می‌پذيرند. ولازمه دستيابي به اهداف مورد نظر برخورداري از مديريت مشارکت جويانه در سطوح مختلف آموزش وپرورش، اتخاذ سياست هاي مدبرانه در سازماندهي ونظارت مستمر بر برنامه ها واهتمام عملي در تقويت، توسعه وگسترش شوراهاي دانش آموزي مدارس مي باشد.

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643