آکادمکس فایل | فروشگاه حرفه ای محصولات دانلودی و مجازی ,

menuordersearch
academixfile.ir
قبلی
آکادمیکس فایلآکادمیکس فایل
بعدی
پاورپوینت عوامل و زمینه‌‌‌‌های اغتشاشات اخیر(مهسا امینی)پکیج و پروتکل درمان شناختی-رفتاری (CBT)
مشاهده همه شگفت‌انگیزها

پروتکل‌‌‌‌های روانشناسی

پروتکل روانشناسی
+
_
پروتکل روانشناسی
پروتکل و پکیج آموزش درمانی تنظیم هیجان

پروتکل و پکیج آموزش درمانی تنظیم هیجان

15,000 تومان
پروتکل روانشناسی
+
_
پروتکل روانشناسی
پروتکل و پکیج آموزش مهارت‌‌‌‌های مثبت اندیشی

پروتکل و پکیج آموزش مهارت‌‌‌‌های مثبت اندیشی

15,000 تومان
پروتکل روانشناسی
+
_
پروتکل روانشناسی
پروتکل و پکیج نمایش درمانی

پروتکل و پکیج نمایش درمانی

15,000 تومان
مبانی نظری
+
_
مبانی نظری
پروتکل و پکیج آموزشی بر مبنای مداخله عقلانی- عاطفی و رفتاری

پروتکل و پکیج آموزشی بر مبنای مداخله عقلانی- عاطفی و رفتاری

15,000 تومان
پروتکل روانشناسی
+
_
پروتکل روانشناسی
پروتکل و پکیج آموزش مهارت‌‌‌‌های زندگی

پروتکل و پکیج آموزش مهارت‌‌‌‌های زندگی

15,000 تومان
پروتکل روانشناسی
+
_
پروتکل روانشناسی
پروتکل و پکیج آموزش خود متمایز سازی

پروتکل و پکیج آموزش خود متمایز سازی

15,000 تومان
پروتکل روانشناسی
+
_
پروتکل روانشناسی
پروتکل و پکیج آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی

پروتکل و پکیج آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی

15,000 تومان
پروتکل روانشناسی
+
_
پروتکل روانشناسی
پروتکل آموزش هوش هیجانی

پروتکل آموزش هوش هیجانی

15,000 تومان
پروتکل روانشناسی
+
_
پروتکل روانشناسی
پروتکل و پکیج آموزش هوش هیجانی

پروتکل و پکیج آموزش هوش هیجانی

34,000 تومان
پروتکل روانشناسی
+
_
پروتکل روانشناسی
پکیج پروتکل روان درمانی مثبت نگر و مثبت گرا

پکیج پروتکل روان درمانی مثبت نگر و مثبت گرا

15,000 تومان

پاورپوینت

پاورپوینت
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت فصل سوم 3 ( نظریه‌‌‌‌های شناختی) روانشناسی رشد نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها دکتر مهناز علی اکبری دهکردی

پاورپوینت فصل سوم 3 ( نظریه‌‌‌‌های شناختی) روانشناسی رشد نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها دکتر مهناز علی اکبری دهکردی

18,000 تومان
پاورپوینت
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت فصل دوم 2 ( نظریه‌‌‌‌های یادگیری) روانشناسی رشد نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها دکتر مهناز علی اکبری دهکردی

پاورپوینت فصل دوم 2 ( نظریه‌‌‌‌های یادگیری) روانشناسی رشد نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها دکتر مهناز علی اکبری دهکردی

14,500 تومان
پاورپوینت
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت فصل اول 1 ( نظریه‌‌‌‌های روانکاوی)روانشناسی رشد نظریه ها پژوهش ها و آزمون ها دکتر مهناز علی اکبری دهکردی

پاورپوینت فصل اول 1 ( نظریه‌‌‌‌های روانکاوی)روانشناسی رشد نظریه ها پژوهش ها و آزمون ها دکتر مهناز علی اکبری دهکردی

18,000 تومان
پاورپوینت
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت فصل پنجم (دارایی‌‌‌‌های ثابت مشهود و دارایی‌‌‌‌های نامشهود) حسابداری مالی بر اساس استاندارد‌‌‌‌های حسابدای ایران جلد اول دکتر نوروش

پاورپوینت فصل پنجم (دارایی‌‌‌‌های ثابت مشهود و دارایی‌‌‌‌های نامشهود) حسابداری مالی بر اساس استاندارد‌‌‌‌های حسابدای ایران جلد اول دکتر نوروش

25,000 تومان
پاورپوینت
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت فصل چهارم (موجودی مواد و کالا) حسابداری مالی بر اساس استاندارد‌‌‌‌های حسابدای ایران جلد اول دکتر نوروش

پاورپوینت فصل چهارم (موجودی مواد و کالا) حسابداری مالی بر اساس استاندارد‌‌‌‌های حسابدای ایران جلد اول دکتر نوروش

25,000 تومان
پاورپوینت
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت برترین جایگاه‌‌‌‌های ایران در آمار‌‌‌‌های بین المللی در حوزه و فعالیت‌‌‌‌های مختلف

پاورپوینت برترین جایگاه‌‌‌‌های ایران در آمار‌‌‌‌های بین المللی در حوزه و فعالیت‌‌‌‌های مختلف

14,900 تومان
پاورپوینت
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت کتاب مبانی برنامه ریزی شهری دکتر اسماعیل شیعه

پاورپوینت کتاب مبانی برنامه ریزی شهری دکتر اسماعیل شیعه

14,900 تومان
پاورپوینت
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت فصل سوم حسابداری مالی بر اساس استاندارد‌‌‌‌های حسابدای ایران جلد اول دکتر نوروش و ...

پاورپوینت فصل سوم حسابداری مالی بر اساس استاندارد‌‌‌‌های حسابدای ایران جلد اول دکتر نوروش و ...

35,000 تومان
پاورپوینت
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت کنترل اغتشاشات و اجتماعات شهری

پاورپوینت کنترل اغتشاشات و اجتماعات شهری

14,900 تومان
پاورپوینت
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت نظام سازمانی و مدیریتی مطلوب

پاورپوینت نظام سازمانی و مدیریتی مطلوب

14,900 تومان

اقدام پژوهی

اقدام پژوهی
+
_
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی بهبود آموزش درس ریاضی به دانش آموزان پایه دوره ابتدایی از راه تلفیق آن با هنر

اقدام پژوهی بهبود آموزش درس ریاضی به دانش آموزان پایه دوره ابتدایی از راه تلفیق آن با هنر

11,900 تومان
اقدام پژوهی
+
_
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی بررسي نقش مشارکتي دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طريق شوراي دانش آموزي

اقدام پژوهی بررسي نقش مشارکتي دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طريق شوراي دانش آموزي

11,900 تومان
اقدام پژوهی
+
_
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی بررسی مشکلات رفتاری و اخلاقی دانش آموزان و راهکار‌‌‌‌های برطرف نمودن آنها در قالب یک پژوهش عملــی

اقدام پژوهی بررسی مشکلات رفتاری و اخلاقی دانش آموزان و راهکار‌‌‌‌های برطرف نمودن آنها در قالب یک پژوهش عملــی

11,900 تومان
اقدام پژوهی
+
_
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی بررسی علل گستاخی برخی دانش آموزان در برابر معلم

اقدام پژوهی بررسی علل گستاخی برخی دانش آموزان در برابر معلم

11,900 تومان
اقدام پژوهی
+
_
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی

اقدام پژوهی بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی

11,900 تومان
اقدام پژوهی
+
_
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی بررسی علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان و تلاش برای حل و رفع این مشکل

اقدام پژوهی بررسی علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان و تلاش برای حل و رفع این مشکل

11,900 تومان
اقدام پژوهی
+
_
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی بررسی علل اشکالات در املانویسی دانش آموزان و راهکار‌‌‌‌های درمان آن در قالب پژوهش

اقدام پژوهی بررسی علل اشکالات در املانویسی دانش آموزان و راهکار‌‌‌‌های درمان آن در قالب پژوهش

11,900 تومان
اقدام پژوهی
+
_
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی بررسی دلایل افت تحصیلی در درس عربی سوم راهنمایی

اقدام پژوهی بررسی دلایل افت تحصیلی در درس عربی سوم راهنمایی

11,900 تومان
اقدام پژوهی
+
_
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی بررسی چالش‌‌‌‌های تدریس درس ریاضیات دوره متوسطه

اقدام پژوهی بررسی چالش‌‌‌‌های تدریس درس ریاضیات دوره متوسطه

11,900 تومان
اقدام پژوهی
+
_
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی بررسی اثربخشی پرورش خلاقیت دانش آموزان و کاهش  مشکلات یادگیری در درس ریاضی و جدول  ضرب

اقدام پژوهی بررسی اثربخشی پرورش خلاقیت دانش آموزان و کاهش  مشکلات یادگیری در درس ریاضی و جدول  ضرب

12,000 تومان
پرفروشترین کالاها
جدیدترین کالاها + لیست کامل
پاورپوینت
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت فصل سوم 3 ( نظریه‌‌‌‌های شناختی) روانشناسی رشد نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها دکتر مهناز علی اکبری دهکردی پاورپوینت فصل سوم 3 ( نظریه‌‌‌‌های شناختی) روانشناسی رشد نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها دکتر مهناز علی اکبری دهکردی 18,000 تومان
پاورپوینت
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت فصل دوم 2 ( نظریه‌‌‌‌های یادگیری) روانشناسی رشد نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها دکتر مهناز علی اکبری دهکردی پاورپوینت فصل دوم 2 ( نظریه‌‌‌‌های یادگیری) روانشناسی رشد نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها دکتر مهناز علی اکبری دهکردی 14,500 تومان
پاورپوینت
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت فصل اول 1 ( نظریه‌‌‌‌های روانکاوی)روانشناسی رشد نظریه ها پژوهش ها و آزمون ها دکتر مهناز علی اکبری دهکردی پاورپوینت فصل اول 1 ( نظریه‌‌‌‌های روانکاوی)روانشناسی رشد نظریه ها پژوهش ها و آزمون ها دکتر مهناز علی اکبری دهکردی 18,000 تومان
اقدام پژوهی
+
_
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی بهبود آموزش درس ریاضی به دانش آموزان پایه دوره ابتدایی از راه تلفیق آن با هنر اقدام پژوهی بهبود آموزش درس ریاضی به دانش آموزان پایه دوره ابتدایی از راه تلفیق آن با هنر 11,900 تومان
اقدام پژوهی
+
_
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی بررسي نقش مشارکتي دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طريق شوراي دانش آموزي اقدام پژوهی بررسي نقش مشارکتي دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طريق شوراي دانش آموزي 11,900 تومان
اقدام پژوهی
+
_
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی بررسی مشکلات رفتاری و اخلاقی دانش آموزان و راهکار‌‌‌‌های برطرف نمودن آنها در قالب یک پژوهش عملــی اقدام پژوهی بررسی مشکلات رفتاری و اخلاقی دانش آموزان و راهکار‌‌‌‌های برطرف نمودن آنها در قالب یک پژوهش عملــی 11,900 تومان
اقدام پژوهی
+
_
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی بررسی علل گستاخی برخی دانش آموزان در برابر معلم اقدام پژوهی بررسی علل گستاخی برخی دانش آموزان در برابر معلم 11,900 تومان
پاورپوینت
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت فصل پنجم (دارایی‌‌‌‌های ثابت مشهود و دارایی‌‌‌‌های نامشهود) حسابداری مالی بر اساس استاندارد‌‌‌‌های حسابدای ایران جلد اول دکتر نوروش پاورپوینت فصل پنجم (دارایی‌‌‌‌های ثابت مشهود و دارایی‌‌‌‌های نامشهود) حسابداری مالی بر اساس استاندارد‌‌‌‌های حسابدای ایران جلد اول دکتر نوروش 25,000 تومان
پاورپوینت
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت فصل چهارم (موجودی مواد و کالا) حسابداری مالی بر اساس استاندارد‌‌‌‌های حسابدای ایران جلد اول دکتر نوروش پاورپوینت فصل چهارم (موجودی مواد و کالا) حسابداری مالی بر اساس استاندارد‌‌‌‌های حسابدای ایران جلد اول دکتر نوروش 25,000 تومان
اقدام پژوهی
+
_
اقدام پژوهی
اقدام پژوهی بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی اقدام پژوهی بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی 11,900 تومان

ما را در شبکه‌‌‌‌های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز، بخش : مرکزی، روستا: سرا، روستا: مرخز، محله: مرخز، خیابان (ورودی اصلی)، کوچه ((حسین محمدی))، پلاک: 0.0، طبقه: همکف،
تلفن: 08736337275
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643