اقدام پژوهی پیشگیری از رفتارهای نادرست و نامطلوب دانش آموزان در کلاس ,

menuordersearch
academixfile.ir
قبلی
بعدی

اقدام پژوهی پیشگیری از رفتارهای نادرست و نامطلوب دانش آموزان در کلاس

(0)
(0)

اقدام پژوهی

اقدام پژوهی پیشگیری از رفتارهای نادرست و نامطلوب  دانش آموزان در کلاس
رنگ و مدل کالا
اقدام پژوهی
تعداد
+
_
عدد
15,000 تومان
موجود

توضیحات

اقدام پژوهی پیشگیری از رفتارهای نادرست و نامطلوب دانش آموزان در کلاس

در قالب word و در 13 صفحه و قابل ویرایش

 


فهرست مطالب
چکیده    
واژگان کلیدی :    
مقدمه    
اهداف:    
گردآوری اطلاعات(شواهد اول):    
تجزیه وتحلیل داده ها:    
خلاصه یافته های اولیه:    
چگونگی ایجادراه حلها:    
اقدامات لازم برای پیشگیری ازرفتارهای نامطلوب دانش آموزان:    
اقدامات پیشگیرانه مطلوب دارای این ویژگی هستند:    
ارائه پاسخهای راهبردی به رفتارهای نامطلوب دانش آموزان:    
گردآوری اطلاعات(شواهد دوم):    
نتیجه گیری:    
منابع وماخذ:    

 

 

چکیده
توانایی اداره وهدایت کلاس،بخش مهمی ازکار هرمعلم وکلاس ونیزبسترمناسبی برای یادگیری است.به نظر میرسدمعلم برای اداره مطلوب ومنظم کلاس درس به دومهارت احتیاج دارد:یکی،برقراری ارتباط موثرومثبت بادانش آموزان ودیگری،مدیریت کلاس.
این مدیریت باعث تسهیل امراموزش وکاهش رفتارهای نامطلوب دردانش اموزان می‌شود.برای کمک به معلمان برای ایجادجوی آرام ومطلوب درکلاس،چهارراهبرد پیشنهادمیشود:
الف)پیشگیری ازرفتارهای نامطلوب دانش آموزان درکلاس،
ب)برقراری ارتباط موثرومثبت بادانش آموزان ،
ج)استفاده ازروش یادگیری مشارکتی درکلاس
د)فراهم کردن جومثبت ومطلوب برای یادگیری وآموزش.
واژگان کلیدی :
دانش آموزان – رفتار مطلوب – ارتباط موثر

 

 


مقدمه
کلاس درس محیطی است که دران برقراری ارتباط ومدیریت پیچیده است وگاهی حوادث غیرقابل پیش بینی اتفاق می‌افتدکه باانهاروبرو می‌شود.بنابراین توجه ویژه معلم به مسایلی که موجب قطع توجه وارتباط اموزش درکلاس می‌شود،لازم است.
بدیهی است،دانش آموزان نیازهایی دارندکه معلمان بایدبه آنهاتوجه کنندولی ممکن است گستاخی یک دانش آموز وبی توجهی معلم به آن،باعث شودکه دانش آموزان دیگرفکرکنندکه معلم توانایی اداره کلاس راندارد،بخصوص اگراین بی توجهی ها تکرار شود،ممکن است به افزایش بروز رفتارهای نامطلوب دردانش آموزان کمک کند.
بنابراین اگرمعلم احساس کندکه گرایشهای مختلف رفتاری درکلاس وجوددارد،بایدسعی کند ماهیت عمومی آنها رابشناسد.
اوبایدبرای مواجهه بابعضی رفتارهای نامطلوب دانش آموزان وپیشگیری ازآنها آماده شود،درتغییررفتارونگرش آنها تلاش نمایدودرباره تاثیرتصمیم گیریهای درازمدت خود دوراندیشی کند.

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643