تفسیر پرسشنامه،مقیاس،آزمون 16 عاملی کتل ,

menuordersearch
academixfile.ir
قبلی
بعدی

تفسیر پرسشنامه،مقیاس،آزمون 16 عاملی کتل

(0)
(0)

پرسشنامه

تفسیر پرسشنامه،مقیاس،آزمون 16 عاملی کتل
رنگ و مدل کالا
پرسشنامه
تعداد
+
_
عدد
14,500 تومان
موجود

توضیحات

 

تفسیر پرسشنامه 16 عاملی کتل

در قالب word ودر 27 صفحه و قابل ویرایش

 

قسمتی از متن فایل::


عامل :(A) ادواریخویی- گسیختهخویی (مردمآمیزی- مردمگریزی)

عامل (B) هوش عمومی- نارسایی عقلی ( باهوش- کمهوش)

عامل(:(C پایداری هیجانی یا نیرومندی »من-« نوروزگرایی عمومی یا ناپایداری هیجانی

عامل(:(E سلطه، استیلا-اطاعت، تسلیم

عامل :(F) سرزندگی- دلمردگی

عامل :(G) خلق استوار- خلق نارس و وابسته

عامل :(H) ادواریخویی متهورانه- گسیختهخویی اساسی، در خودمانی (جسور- ترسو)

عامل :(I) حساسیت هیجانی- زمختی رشدیافتگی (حساس- کلهشق)

عامل :(L) گسیختهخویی پارانویاگونه- در دسترس بودن اعتمادآمیز (شکاک- زودباور)

عامل :(M) کولیگری- رغبت‌‌‌‌های عملی ( خیالپردازی- اهل عمل)

عامل :(N) ظرافت کاری- سادگی بیظرافت

عامل :(O) بیاعتمادی اضطرابآمیز- اعتماد توام با آرامش

 

 

عوامل مرتبه اول


عوامل مرتبه اول ( یا به اصطلاح رگه‌‌‌‌های عمقی) نخست از طریق پرسشنامه شناسایی شده و سپس براساس مشاهده در موقعیت‌‌‌‌های زندگی روزمره، نهایی شدهاند. توضیح عوامل از راهنمای آزمون 16 عاملی کتل استخراج شده است که در زیر میآید.

عامل :(A) ادواریخویی- گسیختهخویی (مردمآمیزی- مردمگریزی)


( این عامل با تمایز اساسی در روانپزشکی بین ادواری گونگی- گسیخته گونگی مطابقت کامل دارد.)

الف- ادواریخویی


روابط اجتماعی: افرادی که در قطب مثبت این عامل قرار میگیرند، کسانی هستند با علاقهمندی به جامعه انسانی. اجتماع خواهی ادواریخوها با حرارت و توأم با هم احساسی است که میتواند غمگینانه یا شادمانه باشد، نوعی هم احساسی که تشریک مساعی فعال در آن از برجستگی خاصی برخوردار نیست. آنها به خواسته‌‌‌‌های دنیای بیرونی با شدت بیشتری پاسخ میدهند، در آزمون‌‌‌‌های زمان واکنش تحت تأثیر محرک‌‌‌‌های مختل کننده قرار میگیرند، و در رفتارشان هیجان خود را به آسانی ابراز میدارند. هنگام درگیری با مشکلات، ادواریخوها دیگران را به کمک میطلبند.
رغبتها و تواناییها: ادواریخوها کسانی هستند که نسبت به سایر اشخاص، بیشتر به اصول انتزاعی رغبت نشان میدهند، توانایی سازماندهی آنها بسیار خوب است و از طرفی به سختی میتوانند یک عامل را از مجموعه کل مجزا سازند. نتایج دوران مدرسه آنان بهتر از دوران دانشگاه است.

ادواریخوها، اگر نویسنده باشند، واقعنگر، شوخطبع و طنزپردازند و در زمینه نقاشی به رنگها بیشتر از شکلها توجه نشان میدهند. ادواریخوها، به وضوح مشاغلی را ترجیح میدهند که در آنها با اشخاص سر و کار داشته و واجد موقعیت‌‌‌‌های اجتماعی است. فروشندگان، مدیران باشگاه، مددکاران اجتماعی و معلمین بیشتر از بین ادواریخوها هستند.


ب- گسیخته خویی


روابط اجتماعی: افرادی که در قطب منفی این عامل قرار میگیرند، اشخاصی هستند با علایقی کمتر به جامعه انسانی و نسبت به دیگران سرد و بیتفاوتاند، که سردی و سکوت محجوبانه همراه با تنش آنها گاهی ناشی از کمرویی است. در روابطشان با دیگران خوددار، پنهانکار و فاقد هماحساسیاند و هیچ شخصی مورد علاقه آنها نیست. گسیختهخوها آهنگ شخصی سریعتر و پرتنشتری دارند. پار‌‌‌‌های از رگه‌‌‌‌های گسیختهخویی بدین قرار است: تحقیر کننده، حریص، خردهگیر، اهل مخالفت، بیانعطاف، بدگمان و خشن.

رغبتها و تواناییها: گسیختهخوها به اصول غیرانتزاعی بیش از جزییات اهمیت میدهند. ظرفیت کلامی آنها برتر از هوش کلی آنها است و واجد توانایی پیشبینی آیندهاند. نتایج دانشگاهیشان درخشانتر از دوران مدرسه است. گسیختهخوها روی اصول اخلاقی بیش از وسوسهها و هیجانات تأکید میکنند و از برخورد دیدگاهها اجتناب میورزند.

گسیختهخوها اگر نویسنده باشند، آرماننگر‌‌‌‌های حساس و عاشق طبیعتاند و اگر به نقاشی علاقهمند باشند به شکل، بیش از رنگ توجه دارند. علایق هنری آنها بیشتر به زمینه‌‌‌‌های کلاسیک نزدیکتر است تا زمینه‌‌‌‌های رمانتیک. در زندگی دانشگاهی بیش از کار‌‌‌‌های تجاری، توفیق مییابند و در احراز مقامها اگرچه محبوب دیگران نیستند- زیرا فاقد هم احساسیاند- اما خدمات ارزندهتری

ارایه میدهند؛ زیرا واجد پیشبینی آیندهاند. آنها در مشاغل تولیدی، پاسخگوی سرعت ناگهانی نیستند. حسابدارها، پژوهشگران برجسته و مهندسین بیشتر از بین گسیختهخوها میباشند.

تأثیر سرشت- پرورش: پارای از جنبه‌‌‌‌های سرشتی در این عامل به وضوح دخالت میکند، آن چنان که در گسیختهخوها، واکنش افراطی سیستم سمپاتیک مشاهده میشود: زود سرخ میشوند و اختلالات ناشی از علل روانشناختی از خود نشان میدهند. همچنین عامل محیطی- محیط اولیه پرورشی- نقش عمد‌‌‌‌های در جهتگیری این عامل به عهده دارد اگرچه تغییرات حاصل از این عامل در طول عمر، ناچیز است.

. نقش جنسیت: گرایش به ادواریخویی در زنان و گسیختهخویی در مردان بیشتر است، که رگه‌‌‌‌های توصیف شده در خصوص این دو قطب را در زنان و مردان توجیه میکند.

مشابهت با تشخیص بالینی: اشباع افراطی در قطب مثبت این عامل، اگرچه معرف شخصی است، خوش برخورد و مردمپسند که خیلی خوب میتواند با هر گونه فرهنگ و شرایطی سازگار شود، اما اگر سایر عوامل نشان دهنده مشکلات عمد‌‌‌‌های در خلق و خو باشند، میتواند با تشخیص اختلالات آشفتگی- افسردگی مطابقت یابد.

از سوی دیگر اشباع افراطی در قطب منفی، نشانگر فردی مضطرب است اما با توجه به سایر عوامل میتواند در جهت تشخیص ( اسکیزوفرنی کاتاتونیک) قرار گیرد. عامل A قالب محیطی اسکیزوفرنی است که با گرایش بیشتر زنان به سازمان یافتگی آشفتگی-افسردگی و اسکیزوفرنی در مردان مطابقت دارد.

 

 

پرسشنامه ،مقیاس ،آزمون استاندارد شخصیتی 16 عاملی کتل

نمودار تغییر قیمت
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه‌‌‌‌های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

دفتر مرکزی: استان کردستان شهرستان سقز میدان حاجی آباد خیابان سهروردی کوچه پرتوی 3
شماره تماس:: 09189763156