فایل پاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستم ها و روشها مولف خانم دکتر زاهدی ,

menuordersearch
academixfile.ir

توضیحات

پاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستم ها و روشها مولف خانم دکتر زاهدی

در قالب pptx ودر 258 اسلاید و قابل ویرایش

 

 

فهرست مطالب::

 

فصل اول : سیستم و نگرش سیستمی
اهداف کلی فصل اول
1- آشنایی با مفهوم سیستم ،ترکیب و نحو عملکرد و طبقه بندی و خواص سیستمها
2- آشنایی با نظریه عمومی سیستمها
3- آشنایی با نگرش سیستمی

فصل دوم :تجزیه و تحلیل سیستم چیست؟ و تحلیل کننده سیستم کیست ؟

اهداف کلی فصل دوم
1- شناخت تجزیه و تحلیل سیستم
2- آشنایی با نحوه ارتباط مدیریت با تجزیه و تحلیل سیستم
3- شناخت نقش تحلیل کنننده سیستم
فصل سوم :مراحل تجزیه و تحلیل سیستمها

هدفهای رفتاری فصل سوم
مراحل روش علمی را به ترتیب برشمارید
2- برخی از روشهای گردآوری اطلاعات را ذکر کنید
3- تفاوت بین مشاهده مستقیم و غیر مستقیم را توضیح دهید
4- مهمترین ملاحظاتی که در مشاهده و در تهیه پرسشنامه بایستی رعایت شود را بیان کنید
5- متد ترکیبی را شرح دهید
6- همبستگی خطی مستقیم و غیر خطی را تشریح کنید
7- و غیره

فصل چهارم : اصول و مفاهیم سازماندهی

هدفهای کلی فصل چهارم
آشنایی با اصول و مفاهیم سازماندهی
2- شناخت انواع مختلف مبانی سازماندهی
3- آگاهی از نحوه تنظیم نمودار سازمانی
4- آشنایی با روشهای تهیه طرح سازمانی

فصل پنجم : فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها
هدفهای رفتاری فصل پنجم
1- مهمترین فنون تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها را نام ببرید.
2- جدول تقسیم کار را تعریف کنید .
3- مزایا و محدودیتهای جدول تقسیم کار را بیان کنید .
4- راههای از بین بردن محدودیتهای جدول تقسیم کار را بیان کنید .
5- مراحل تهیه جدول تقسیم کار را شرح دهید .
6- فرم لیست وظایف ،فعالیتهای واحد و فعالیتهای سازمان را رسم کنید

فصل ششم :بررسی جریان کار
هدفهای رفتاری فصل ششم
1- نمودار جریان کار را تعریف کنید
2- پنج علامت مورد قبول آنالیستها را ترسیم کنید
3- موارد استفاده از نمودار جریان کار عمودی و افقی را توضیح دهید
4- تفاوت نمودارهای جریان کار افقی و عمودی را شرح دهید
5- مراحل بررسی نمودار جریان کار را ذکر کنید
فصل هفتم : بررسی و کنترل فرمها
هدفهای رفتاری
فرم را تعریف کنید
2- مبانی طبقه بندی فرمها را بیان کنید
3- دو فرم از فرمهای طبقه بندی شده بر حسب قلمرو استفاده را ذکر کنید
4- چهار فرم از فرمهای طبقه بندی شده برحسب کار و وظیفه را ذکر کنید
5- هدف از بررسی و کنترل فرمها را توضیح دهید
6- مراحل بررسی فرمهای سازمانی و ایجاد و بهبود آنها را نام ببرید
7- نکاتی که بایستی در کنترل فرم رعایت کرد رابیان کنید
فصل هشتم : بررسی جاو مکان
هدفهای کلی فصل هشتم
آشنایی با تکنیک بررسی جا ومکان کار
آگاهی از هدف بررسی
اطلاع از ملاحظاتی که در بررسی جا و مکان کار بایستی رعایت شوند
شناخت مراحل بررسی جاومکان
فصل نهم :سیستم ها و روشهای بایگانی
هدفهای کلی فصل نهم
آشنایی با اهمیت بایگانی در سازمانها
2- آشنایی باانواع سیستم های بایگانی
3- آگاهی از اصول بایگانی
4- شناخت روشهای تنظیم اسناد
5- آشنایی با مراحل بررسی سیستم بایگانی
فصل دهم : بررسی تکنیکهای کمی
هدفهای رفتاری فصل دهم
سه الگوی برنامه ریزی شبکه ای را نام ببرید
2- علائم مورد استفاده در روش پرت را مشخص کنید
3- مراحل ضروری برای روش پرت را نام ببرید
4- سوالاتی را که آنالیست برای تنظیم شبکه پرت مطرح می‌کند را بیان کنید
5- قدمهای تحلیل زمانی شبکه را بیان کنید
6- وغیره

فصل یازدهم : کار سنجی

هدفهای کلی فصل یازدهم
- آشنایی با مفهوم کار سنجی
  - شناخت فوائد و اصول کار سنجی
  - اطلاع از پیش نیازهای کار سنجی
  - آشنایی بافن بررسی حرکات
  - آگاهی از روشهای معرف کار سنجی
 

 

نمودار تغییر قیمت
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643