مقاله و مبانی نظری آموزش و پرورش کشور چین ,

menuordersearch
academixfile.ir

توضیحات

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش و پرورش کشور چین

در قالب word, و در 42 صفحه و قابل ویرایش

 

 

ملاحظات:
تقسيمات کشوري
پايتخت چين
نرخ جمعيت
سيستم حکومتي
چشم انداز علمی
اولويتهاي آموزشي
مقطع آموزش متوسطه
پيشينه تحقيق:
پژوهشهاي انجام شده در ايران:
پژوهش‌هاي انجام شده در خارج
از ايران:
منابع فارسي
منابع لاتين

 

 


اولويتهاي آموزشي
از جمله مهمترين اولويتهاي آموزشي کشور چين مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1-کاهش نرخ بيسوادي
آمار منتشره بيانگرکاهش2/88 درصدي نرخ بيسوادان کشورچين طي 15 سال اخير و فزوني گرفتن نرخ افراد با سواد طي اين سالهاست. طي سال 1949، با تشکيل جمهوري خلق چين ( چين نو)، نرخ بيسوادي به بيش از 80 در صد بالغ مي گرديد. طي سال 1990، اين رقم کاهش فوق العاده اي يافته و بر 2/22در صد بالغ گرديد. طي سالهاي اخير، محور تلاش هاي دولت در بخش سواد آموزي بر روي افراد رده هاي سني 15 تا 50 سال بوده است. از اين روي نرخ بيسوادي در ميان رده هاي سني فوق از 38/10 در صد طي دهه1990 به 8/4 در صد طي سال2002 تقليل يا فته است.بر اساس آمار مي توان اينگونه نتيجه گيري کرد که شمار زنان بيسواد در کشورچين به ميزان50 درصد کاهش يافته است. طي سال 1990 بالغ بر 128 ميليون زن بيسوادوجود داشته که در حال حاضر به کمتر از 55 ميليون نفر کاهش يافته است.
نرخ بيسوادي درميان اقليت هاي قومي چين که بسياري از آنان درمناطق محروم کشور به سر مي برند،کاهش داشته است.براي نمونه نرخ بيسوادي درمنطقه خود مختار مسلمان نشين “ سين کيانگ “ در شمال غرب چين اکنون زير 22/7 درصد است و اين در حاليست که اين ميزان طي سال 1990 بر3/12 بالغ مي گرديد.با اين حال، کشور چين کماکان در جهت ريشه کني پديده بيسوادي با چالش هايي روبروست. چرا که بيش از 85 ميليون شهروندچيني کماکان از نعمت سواد محروم مي باشند که بالغ بر 20 ميليون نفر از آنها به رده هاي سني 20 تا 50 سال تعلق داشته و هر ساله نيز يک ميليون نفر بر اين ميزان افزوده مي شود.با اين حال، با تلاشهاي به عمل آمده طي سالهاي 1990 تا سال 2001، بيش از 46 ميليون و 480 هزار شهروندچيني به جمع افراد با سواد کشور پيوسته اند.

 

6- پذيرش دانشجويان خارجي در دانشگاههاي چين
وزارت آموزش چين به 356 دانشگاه و کالج مجوز داده است تا به پذيرش دانشجويان خارجي مبادرت نمايند. اين دانشگاهها که از تسهيلات مناسب آموزشي برخوردار مي باشند،مختار اند که به دانشجويان خارجي به زبان چيني و يا به زبان مادري دانشجوي پذيرفته شده آموزش دهند. اين دانشگاهها همچنين از مجوز برقراري ارتباط با دانشگاهها و موسسات آموزشي خارجي در جهت ارتقاء سطح آموزشي خود برخوردار مي باشند. وزارت آموزش چين نيز به صدور دستوراتي به اين دانشگاهها درخصوص افزايش امکانات اقامتي دانشجويان خارجي در جهت پذيرش هر چه بيشتر دانشجويان مبادرت نموده است. در اين گرد همايي که 1400 دانشجوي خارجي شاغل به تحصيل در برخي از دانشگاههاي پکن حضور داشتند،تعداد300 دانشجوي خارجي از 60 کشور جهان به اجراي برنامه هاي فرهنگي کشور متبوع خود پرداختند. براي نخستين بار طي سال1950، کشورچين به پذيرش گروه 33 نفره دانشجويان خارجي از کشوهاي اروپاي شرقي مبادرت نمود. از آن زمان تا کنون بيش از 350 هزار دانشجوي خارجي از دانشگاهها ي چين فارغ التحصيل شده اند که 80 هزار فر از آنان از بورسيه تحصيلي کشورچين استفاده کرده و 370 هزار نفر نيز با هزينه شخصي به تحصيلات خود ادامه داده اند. از جمله پر طرف دارترين رشته هاي تحصيلي براي دانشجويان خارجي مي توان به زبان چيني، فرهنگ چين ،علوم پزشکي، علوم مهندسي، کشاورزي، و ساير رشته هاي علوم انساني اشاره نمود.
7-افزايش سرمايه گذاريهاي علمي
کشور چين قصد دارد به منظور تشويق و ترغيب مبتکران و نوآوران و توسعه تحقيقات زيربنايي کشور، به افزايش سرمايه گذاري در زمينه هاي علمي مبادرت نمايد. کميته سرمايه گذاري علوم طبيعي دولت چين، ضمن اعلام اين خبر افزود : کشورچين درصدد اجراي اقداماتي است تا از اين طريق کليه افرادي که از ديدگاههاي متفاوت در زمينه هاي علمي برخوردار مي باشند، به رقابت سالم با يگديگر بپردازند. اين کميته اميدوار است در جريان اين سرمايه گذاري، دانشمندان به گسترش تحقيقات خود مبادرت نمايند. وزارت علوم و فنون چين نيز درصدد ارتقاء سطح تکنولوژي و علمي شرکتها و موسسات کوچک و متوسط کشور مي باشد. طي سال 1999، کميته مذکور به اختصاص125 ميليون دلارجهت انجام تحقيقات و پژوهشهايي در باب علوم طبيعي مبادرت نمود که در مقايسه با نرخ 64 /9 ميليون دلاري سال 1986 از افزايش چشمگيري برخوردار بوده است.
8- افزايش نرخ دريافتي متخصصين، اساتيد وکارشناسان
طي سالهاي اخير، دولت چين به منظور تشويق متخصصين و اساتيد زبده دانشگاهي به افزايش حقوق و مزاياي آنان به مقدار قابل ملاحظه اي مبادرت نموده است.گفتني است که تاکنون بالغ بر10 هزار متخصص و استاد دانشگاه متعلق به 63 دانشگاه کشور از اين مزيت بهره مند گرديده اند. افزايش حقوق تا حد12 هزار دلار در سال هر چند در مقايسه با ميزان پرداختهاي کشورهاي غربي به اين طبقه، مبلغ چشمگيري نيست، اما اين نکته را نيز بايد مد نظر قرار داد که پرداخت مبلغ فوق معادل 3 برابر دريافتي کنوني آنان است.اتخاذ چنين سياستي در خصوص اساتيد و متخصصين زبده، تشويق و ترغيب آنان به فعاليت و پژوهش در کشور به عوض فعاليت در کشورهاي خارجي است.

 


کلياتي پيرامون کشور چین:
ملاحظات:
جمهوري خلق چين با 9/6 ميليون کيلومتر مربع وسعت پس از روسيه وکانادا سومين کشور پهناور جهان بوده و با یک ميليارد ودویست پنجاه میلیون نفرسکنه پرجمعيت ترين کشور جهان است. اين کشور از20هزار کيلومتر مرز دريايي و14هزار کيلومتر مرز زميني برخوردار مي باشد. درارزيابي هاي به عمل آمده طي سال 1993،7درصدازکل جمعيت رده سني 15سال باسواد ميباشندکه نسبت به سال1990،ازرشد3/9درصدي برخوردارباشد.
92درصد جمعيت به نژاد هان و 8 درصد باقيمانده به اقليتهاي قومي نظير زوانک، سانکو، طويي، مايو، يوگور، زحي، توجيا، مغول و تبتي تعلق دارد. زبان رسمي کشور زبان ماندارين و بجز در برخي موارد زبان آموزشي مدارس نيز مي باشد. اين کشور سالانه از 9 درصد رشد جمعيتي برخودار مي باشد. 72 درصد از مردم در مناطق روستايي زندگي مي کنند. کشور چين با 22 استان و 5 منطقه خود مختار کشوري در حال توسعه است. در سال 1999 توليد ناخالص ملي اين کشور معادل 780 ميليارد دلار معادل با توليد کشور آمريکا بود. در سال 1994 کشور چين تنها 3/25درصد از توليد ناخالص ملي را صرف هزينه هاي آموزشي کرد که کمتر از 4 درصد ميانگين هزينه اي است که کشور هاي پيشرفته جهان صرف اين حوزه مي نمايند. کشور چين بزرگترين کشور در حال توسعه جهان است که از بزرگترين نظام آموزشي نيز برخوردار مي باشد. از آنجاييکه کشورچين از سواحل طولاني در کرانه هاي غربي اقيانوس آرام برخوردار مي باشد،از اين روي آب وهواي نواحي ساحلي آن تحت تأثير تغييرات جوي اقيانوس آرام قراردارد. نواحي جنوبي کشور گرم مرطوب، نواحي شمال غربي خنک و نواحي نزديک به سيبري سرد است.درکشورچين متجاوز از 5 هزار رودخانه وجود داردکه بزرگترين آنها رودخانه يانگ تسه سومين رودخانه بزرگ جهان با طول 6300کيلومتر مي باشد. اين رودخانه بيش از 800/1 کيلو متر مربع را تحت پوشش آبياري خود داشته و نزديک به250 ميليون نفر در اطراف آن مستقر مي باشند.دومين رودخانه بزرگ چين(رود زرد) نام دارد که خاستگاه تمدن وفرهنگ اين کشور محسوب مي گردد.
تقسيمات کشوري
جمهوري خلق چين به 22استان (به استثناي تايوان) و 5 منطقه خود مختار تقسيم مي گردد که دو منطقه آن مسلمان نشين است.چهار منطقه کشور نيز از شهرداري مستقل برخوردار است که تحت نظارت دولت مرکزي اداره مي گردند. گفتني است بيش از دو هزار شهرستان نيز در کشور چين وجود دارد.ازجمله مهمترين استانهاي کشور ميتوان به سيچوان،شاندونگ،خوننان،جيانگسوخه بي،واندونگ،آنخوي،خه جيانگ، ليايونينگ، يوننان،شاانسي،چياانسي،جيانگشي،شانسي، هيلونجيانگ، رئيجو، فوجيان، چينگ خاي، جي لين، گانسو، خنان وخاينان اشاره نمود.

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643