مقاله و مبانی نظری اختلال بيش فعالي – نقص توجه ADHD ,

menuordersearch
academixfile.ir
قبلی
بعدی

مقاله و مبانی نظری اختلال بيش فعالي – نقص توجه ADHD

(0)
(0)

مقاله و تحقیق

مقاله و مبانی نظری اختلال بيش فعالي – نقص توجه ADHD
رنگ و مدل کالا
مقاله و تحقیق
تعداد
+
_
عدد
19,000 تومان
موجود

توضیحات

مقاله و مبانی نظری اختلال بيش فعالي – نقص توجه ADHD

در قالب word و در 65 صفحه و قابل ویرایش

 

 

فهرست مطالب

پيشينه نظري پژوهش :
ملاک تشخيص :
اختلال کمبود توجه بيش فعالي بي توجهي3
-اختلال کمبود توجه بيش فعالي مرکب1
سبب شناسي
مرور تحقيقات توسط لوبار
عوامل رواني - اجتماعي
علل اکتسابي اختلال بيش فعالي – کمبود توجه :
تغذيه1:
سيرو پيش آگهي :
سير تکاملي :
مهم ترين اختلالاتي که معمولاً با بيش فعالي کودکان توأم است عبارتند از:
منشاء سيگنالهاي مغزي
امواج مغزي و کارکردهاي آن
موج آلفا
موج بتا 1
موج تتا 1
موج دلتا2   
موج گاما :
موج
SMR
انواع نوروفيدبک ها
توجه و تمرکز1
مقدمه :
تغيير ميزان توجه
ساختارحافظه
خزانه حسي
خزانه پژواکي( انباره پژواکي 3):
حافظه بلند مدت1

حافظه رويدادي1
اثر تاخر دريادآوري
پيشينه تجربي پژوهش :
تحقيقات داخلي :
منابع
-فارسي
-لاتين

 

 

 

اختلال کمبود توجه بيش فعالي بي توجهي3
* ناتواني در توجه به جزئيات و بي دقتي در تکاليف مدرسه يا ساير فعاليتها
* مشکل در ادامه دادن توجه و حفظ دقت در طي فعاليتها.
* مشکل آشکار در گوش دادن.
* مشکل در پيروي از دستورات(علايم به دليل رفتار مقابله اي يا عدم درک دستورللمل ها نيست..)
* بي نظمي.
 

*اجتناب از کارهايي که به تلاش ذهني و تفکر نياز دارد.
* گم کردن اسباب بازيها کتابها و وسايل.
* واکنش بيش از حد به محرکها.
* فراموشي در فعاليتهاي روزانه. (کربي .ا. وودوارد، ونگ واي ،2010).
-اختلال کمبود توجه بيش فعالي تکانش وري
* بي قراري و نا‌آرامي.
* مشکل در حفظ حالت نشسته.
* دويدن بيش از حد و يا بالا و پايين پريدن.
* ناتواني از بازي کردن در سکوت.
* به نظر مي رسد که هميشه در حرکت و آماده‌ي رفتن هستند.
* زياد صحبت مي‌کنند.
* قبل از اينکه سوال تمام شود پاسخ مي‌دهند.
* منتظر ايستادن و در صف ايستادن برايشان سخت است.
* حرف ديگران را قطع مي‌کنند و فضولانه وارد بحث ديگران مي‌شوند. ( موسسه تشخيص وروانپزشکي آمريکا 2000 ).

 

-اختلال کمبود توجه بيش فعالي مرکب1
نوع سوم بيش فعالي که شايعتر نيز هست شامل ترکيبي از علائم بيش فعالي نوع اول و دوم است
-اختلال کمبود توجه بيش فعالي اکتسابي ثانويه
کودک نشانه ها را بعداز 6 سالگي در اثر ضربه يا بيماري دستگاه عصبي مرکزي نشان ميدهد.علائم نبايد در اثر فشار رواني و استرس ايجاد شده باشد. کودکاني که طلاق، جدايي، بيماري، تغيير مدرسه يا تغيير ناگهاني در زندگي را تجربه مي کنند ممکن است بي توجه يا فراموشکار شوند. براي تشخيص اختلال بايد اين عوامل در نظر گرفته شود. همچنين زمان شروع علائم درست بعد از اين وقايع در تشخيص درست کمک کننده است (باربازار .اي& باربازار. ام، 1996) .
گزارش هاي ميزان بروز ADHD در ايالا ت متحده از 2 تا20 درصد کودکان مدارس ابتدايي متغيير است. رقم محتاطانه حدود 3 تا 7 درصد کودکان مدارس ابتدايي در سنين پيش از بلوغ است در بريتانيا ميزان بروز کمتر از ايالات متحده وکمتر از يک درصد گزارش شده است. ADHD در پسرها به نسبت 2 بر 1 تا 9 بر 1 از دخترها شايعتر است .
در بستگان درجه اول افراد مبتلا به ADHD خطر ابتلا به اين اختلال و نيز ساير اختلالات نظير اختلالات رفتار ايذايي، اختلالات اضطرابي، و اختلالات افسردگي بالا است.
همشيرهاي کودکان مبتلا به ADHD احتمالا" در آزمونهاي پيشرفت تحصيلي نسبت به ساير کودکان نمرات ضعيفتري کسب ميکنند و شواهدي از شکستهاي حصيلي نشان ميدهند.
در والدين کودکان مبتلا به ADHD ميزان بروز ( پر جنبي )، جامعه ستيزي، اختلالات مصرف الکل و اختلال تشنجي بالاتر از حد عادي است .


هر چند اين اختلال معمولا" تاسن 3 سالگي شروع مي شود، اما عموما" تا زماني که کودک وارد محيط سازمان يافته مدرسه نظير آمادگي يا کودکستان نشده گذاشته نميشود يعني زماني که اطلاعات معلم در مورد مقايسه توجه و تکانشگري کودک با همسالان در دست باشد ( کاپلان، 2007).


توجه و تمرکز1
مقدمه :
همانگونه که ( پاشلر2 1998 ) اشاره کرد، مدتهاي مديدي است که توجه براي روانشناسان يک چالش عمده بوده است. از نظر تاريخي در اوايل قرن بيستم مفهوم توجه با بي اعتباري همراه شد، چون رفتار گرايان با ديد شک و ترديد به تمامي فرايندهاي داخلي مي نگريستند. توجه بار ديگر با انتشار کتاب ادراک وبرقراري ارتباط 2 برادينت در سال 1958 بر سر زبانها افتاد وتاکنون مطرح بوده است. توجه کارکردي متفاوت از هوشياري داشته، ولي به آن وابسته است. بنابراين امکان دارد درجات متنوعي از توجه با هوشياري کامل همراه باشد، اما همزماني توجه وتمرکز کامل با هوشياري کاهش يافته غير ممکن است. توجه و آگاهي، دو مقوله کاملا" متمايز از يکديگر نيستند. توجه به مشاهده عيني شخص، شئي، يا حادثه ديگري اشاره داشته، در حاليکه آگاهي توصيف ذهني وضعيتي است که در آن دريافت ها صورت ميگيرد (ويليام جيمز، 1980 )، بين حالات " فعال " و "منفعل" توجه تمايزي قائل شد. توجه در زماني فعال است که بواسطه انتظارات يا اهداف فرد به روش از بالا به پايين کنترل ميشود. ولي در زماني منفعل است که بواسطه محرک هاي خارجي ( چون يک صداي بلند ) به روش پايين به بالا کنترل ميگردد. (کوريتاوشولمن3، 2002 ).
تمرکز، بر تداوم توجه براي يک دوره زماني مشخص دلالت دارد. براي مثال در همين لحظه اي که شما در حال خواندن هستيد، توجه ارادي ( فعال ) رخ داده است. توجه غير ارادي ( منفعل ) معطوف شدن توجه به صداي بلند ترمز ماشين در خيابان مجاور خانه شما است. ( شاهسوند و لواساني 1378). ميزان توجه برحسب موضوع مورد توجه تفاوت ميکند، هرچه ميزان نوجه ارادي بيشتر باشد، احتمالا" توجه غير ارادي کمتر خواهد بود. همراه با توجه غير ارادي، نوعي تمرکز واضح وجود داردکه موجب هدايت گرايش تعيين کننده تفکر ميشود. ( شاهسوند و لواساني 1378).


توجه ارادي به يک موضوع، آن را در مرکز توجه يا کانون توجه نگه ميدارد. هرچه يک موضوع از اين کانون دورتر باشد، توجه غير ارادي بيشتري به ان معطوف شده و بالطبع وضوح آن کمتر خواهد شد. تا اينکه نهايتا" هيچگونه تمايزي بين آگاهي هشيارانه وآنچه که در اين لحظه به آن هشيار نيستيم، وجود نخواهد داشت. کروپل تيلور (1983 )
توجه ارادي به يک موضوع، آن را در مرکز توجه يا کانون توجه نگه ميدارد. هرچه يک موضوع از اين کانون دورتر باشد، توجه غير ارادي بيشتري به ان معطوف شده و بالطبع وضوح آن کمتر خواهد شد. تا اينکه نهايتا" هيچگونه تمايزي بين آگاهي هشيارانه وآنچه که در اين لحظه به آن هشيار نيستيم، وجود نخواهد داشت. کروپل تيلور (1983 ) حالت گوش بزنگي 1 وجذب 2 با هم مقايسه نمود، توجه فرد (گوش بزنگي)، آزادانه از موضوعي به موضوع ديگر منتقل ميشود. در <<جذب >> توجه کاهش ميابد، بطوريکه شخصي بدون ذهن بنظر ميرسد، اگرچه معمولا" محتوي اين << جذب >> را ميتوان پس از آن بخاطر آورد. بين توجه متمرکز3 وتوجه تقسيم شده 4، تمايز مهمي وجود دارد. به افراددر يک زمان دويا چند ورودي محرک دادند واز آنها خواستند تنها به يکي از آنها پاسخ دهند و به اين روش توجه متمرکز ( توجه انتخابي ) را مطالعه کردند. تحقيقات مربوط به توجه متمرکز ميتواند به ما بگويد افرادبا چه کارايي ميتوانند ورودي هاي خاصي را برگزينند، وبه ما امکان ميدهد سرنوشت محرکهارا مطالع کنيم که به آنها توجهي نشده است. ودر مطالعه ديگر به آزمودني ها در يک زمان حداقل دوورودي محرکرا دادند وازآنها خواستند به تمامي ورودي هاي محرک توجه کنند وپاسخ دهند و بااين کار توجه تقسيم شده را مطالعه کردند. مطالعات توجه تقسيم شده اطلاعات مفيدي را در باره محدوديت هاي پردازش افرادبدست ميدهد و ميتواند درباره مکانيسم هاي توجه و توانايي آنها مطالبي را به ما بگويد. دراين مطالعه سه محدوديت مهم ديده ميشود اول ماميتوانيم يا به محيط خارج يا محيط داخل توجه کنيم. دوم اينکه بطور عمده اهداف جاري ما آنچه را تعيين مي کنند که در دنياي واقعي، بايد به آن توجه کنيم .
سوم، در دنياي واقعي، مابطور کلي به اشياء وافراد سه بعدي توجه ميکنيم و با توجه به آنها تعيين ميکنيم چه اقداماتي متناسب است (تيپر1، لورتي2، و بيليس، 1992).

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643