مقاله و مبانی نظری اضطراب و اضطراب امتحان ,

menuordersearch
academixfile.ir

توضیحات

مقاله و مبانی نظری اضطراب و اضطراب امتحان

در قالب word و در 39 صفحه و قابل ویرایش

 

 

فهرست مطالب

. 2 ) پیشینه نظری :
اضطراب امتحان :
ویژگیهای فرد مضطرب :
رابطه اضطراب، تعارض و ناکامی :
رابطه اضطراب با ترس و نگرانی :
انواع اضطراب :
علل اضطراب :
اضطراب طبیعی :
اضطراب نابهنجار و غیرطبیعی :
1 ) شرایط خانوادگی بیمار :
2 ) شرایط نامناسب محیطی :
علل ترس و اضطراب امتحان :
بعد ترس :
نظریه های اضطراب :
اضطراب به عنوان یک تعارض ناهشیار :
اضطراب به عنوان پاسخ آموخته شده :
اضطراب در معنا نداشتن کنترل :
عوامل کمک کننده به ایجاد اضطراب نگرانی :
کنار آمدن با اضطراب (رفع یا کاهش آن ) :
راههای کاهش اضطراب امتحان :
جایگاه انگیزش در روان شناسی و دیدگاههایی دربارۀ انگیزش :
انگیزۀ پیشرفت چیست؟
پایداری :
رفتارهای بازرگانی :
تفاوتهای جنسی در نیاز پیشرفت :
آموزش انگیزۀ پیشرفت :
نظریۀ اتکینسون دربارۀ انگیزۀ پیشرفت :
مقایسه نظر اتکینسون، هال ولوین :
زمینه اجتماعی انگیزۀ پیشرفت :
1 ) آثار مثبت اجتماعی موفقیت :
تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور :
منابع

 

 

 

رابطه اضطراب با ترس و نگرانی :
زمانی که نگرانی فرد شدت یابد فرد دچار اضطراب می‌گردد. از جمله ویژگی های اضطراب ترس، ناراحتی و پیش بینی مهلکه ای است که از راه فرار ندارد و معمولاً با احساس درماندگی دریافتن چاره و راه حل است. با آنکه اضطراب از ترس و نگرانی ناشی می‌شود ولی تفاوتهای مشخصی با آن دو دارد اضطراب از ترس مبهم تر است و فرد مضطرب اغلب از علت اضطراب خویشتن آگاهی ندارد و نمی‌داند که اضطراب از احساس ناامنی درون است و یا از موقعیت خارجی است که او ترس خود را در آن می‌افکند.
اضطراب مانند نگرانی معلول تخیل است ولی در عین حال از دو جهت با نگرانی تفاوت دارد :
از یک جهت نگرانی مربوط به موقعیت خاص می‌شود مانند امتحانات و مشکل مالی و ... در حالی که اضطراب یک حالت عاطفی تعمیم یافته است. نگرانی در مورد مشکلات عینی است، حال آنکه اضطراب ناشی از یک مشکل ذهنی است. در همین زمینه فروید می‌گوید : «اضطراب عینی و اضطراب روان رنجوری با هم تفاوت دارند به این ترتیب که اولی را پاسخ واقع بینامه در برابر خطر برونی و همسانی با ترس و دومی را اضطراری که ریشه در آن تعارض ناهشیاری درونی محسوب می‌گردد.»
در اضطراب – روان رنجوری چون تعارض خود یک امر ناهشیاری است، بنابراین آدمی سبب اضطرابش را نمی‌داند. هنوز بسیاری از روان شناسان تمایز بین ترس و اضطراب را معتبر می‌شمارند کاپلان و سادوگ در تفاوت ترس و اضطراب می‌گویند :
  اضطراب یک علامت هشدار دهنده است، خبر از خطر قریب الوقوع می‌دهد و شخص را برای مقابله با تهدید آماده می‌سازد. ترس، علامت هشدار دهنده مشابه، از اضطراب با خصوصیات زیر تفکیک می‌شود. ترس واکنشی، تهدید معلوم، خارجی و قطعی و از نظر منشاء بدون تعارض است. اضطراب واکنش در مقابل خطری نامعلوم، درون و از نظر منشاء و همواره با تعارض است.
انواع اضطراب :
اضطراب را به چهار نوع می‌توان طبقه بندی نمود که هر کدام از اینها دارای ویژگیهای خاص خود است که عبارتند از :
1 ) اضطراب مربوط به مفهوم مطلق زمان، شامل این حالت فرد قبل از اتمام زمان یا تاریخی معین باید کاری را به انجام برساند و همچنین احساس این وضعیت که زمان در حال گذر است و در این مکان رخ خواهد داد.
2 ) نگرانی یا اضطراب مربوط به حادثه یا واقعه ای که اتفاق خواهد افتاد بدون توجه به وجود پایه و اساس برای آن اینگونه اضطراب پایه و اساس اضطراب موقتی است.
3 ) اضطراب ناشی از گرفتاریها در موقعیت یا وضعیت خطرناک و خارج از کنترل فرد مثل از دست دادن شغل یا موقعیت اجتماعی و غیره.
4 ) اضطراب ناشی از برخورد یا مراوده فردی یا افرادی دیگر که احساس ناخوشایند و نامطلوب درباره آنها داشته باشد و یا اینکه نتواند رفتار متقابل را پیش بینی نماید.

انگیزۀ پیشرفت چیست؟
انگیزه پیشرفت عبارتند از : نیروی انجام دادن خوب کارها نسبت به استانداردهای عالی.
ویوید مک کله لند و جان اتکینسون که ماهیت انگیزش پیشرفت را در چهل سال اخیر مطالعه کرده اند نیاز به پیشرفت را اینگونه تعریف می‌کنند. جستجو کردن موفقیت در رقابت با استانداردهای عالی (1953).
شخص با انگیزش پیشرفت نیرومندی می‌خواهد که در برخی از تکالیف چالش انگیزش، موفق شود. موفقیت در رقابت با استانداردهای عللی تعریفی گسترده است به طوری که استانداردهای عالی ممکن است مربوط به تکلیف باشد. به عنوان مثال انجام دادن خوب یک تکلیف، یا هنگام حل معمائی پیچیده، و یا ممکن است مربوط به خود باشد. «مثل انجام دادن کاری بهتر از دفعه قبل، نظریه دویدن در یک مسابقه در بهترین موقعیت شخصی» یا امکان دارد مربوط به دیگران باشد «نظیر انجام دادن کارها بهتر از دیگران، مانند برنده شده در یک مسابقه» در تمام این موقعیتها یک چیز مشترک وجود دارد و آن اینکه شخص می‌داند عملکردش به ارزیابی مطلوب یا نامطلوب خواهد انجامید که واکنشی هیجانی به شکل غرور برای موفقیت یا شرمساری به خاطر شکست را تولید می‌کند. (جان مارشال ریو، 1376، ص 258 )
بعضی از افراد دارای نیازهای پیشرفت عالی و برخی دیگر دارای نیاز پیشرفت در سطح پایین هستند. موری (1938) نیاز به پیشرفت را تحت عنوان میل یا گرایش به از میان برداشتن یا غلبه بر موانع، به کار گرفتن نیرو و تلاش برای انجام خوب و سریع کار مشکل، تعریف کرده است. (ذبیح الله فرجی، 1375، ص 77 ).
ممکن است نیاز به پیشرفت تا حدودی موروثی باشد. زیرا افرادی که نیاز به پیشرفت در آنها زیاد است برانگیختگی فیزیولوژیکی بیشتری از افراد دیگر نشان می‌دهد. (مک کله لند، 1985 )

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643