مقاله و مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی ,

menuordersearch
academixfile.ir

توضیحات

مقاله و مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی

در قالب word ودر 58 صفحه و قابل ویرایش

 

 

فهرست مطالب

مقدّمه
مفهوم اهمال کاری
انواع اهمال کاری
علل اهمال کاری تحصیلی
علل فیزیولوژیکی اهمال کاری
علل روانشناختی اهمال کاری
اهمال کاری به عنوان یک اختلال شخصیتی
بررسی اهمال کاری به عنوان یک ویژگی شخصیتی
پیشایندهای اهمال کاری
پيامدهای اهمال کاری
پیامدها و صورت‌های مثبت اهمال کاری
سبک‌های مقابله ای اهمال کاری
خودکارآمدی
تعاریف خودکارآمدی
خودکارآمدی تحصیلی
منابع اطلاعاتی خودکارآمدی
برانگیختگی فیزیولوژیکی و هیجانی
ابعاد خودکارآمدی
عوامل موثر بر خودکارآمدی
راهبردهای بهبود خودکارآمدی
پیشینه پژوهش
منابع فارسی

 

 


علل فیزیولوژیکی اهمال کاری
تحقیقات پیرامون بررسی دلایل فیزیولوژیکی اهمال کاری بر نقص در قشر جلویی مغز و در ناحیه فورنتال مغز که مسئول کنترل کنش‌های اجرایی و رفتارهایی از قبیل تعیین اولویت‌ها و برنامه ریزی کردن، در صدد پاداش‌های آنی نبودن و آینده نگری و ممانعت از تکانشگری است ،تاکید دارند.(استروب، 1989، به نقل از استون، 2000).
شیرزادی(1389) به نقش قسمتی از مغز(کرتکس پیشانی ) در اهمال کاری اشاره ‌مي‌نماید. هنگا‌مي‌که این قسمت از مغز آسیب ببیند، فرد ممکن است تمایل به انجام دادن کاری داشته باشد، اما از انجام دادن آن خود داری ‌نماید. ولی استون (2000) ارتباط معنی داری بین کرتکس پیشانی و اهمال کاری بدست نیاورده است.

 

اهمال کاری به عنوان یک اختلال شخصیتی
در این دیدگاه ساخت شخصیتی معینی از اهمال کاری در موقعیتهای تحصیلی و موقعیتهای غیر تحصیلی وجود دارد که با وجدانگرایی پایین (با خصوصیاتی چون بی ارادگی، عدم استمرار، تنبلی، عدم توجه، ضعف، غفلت و لذت طلبی) ارتباط نزدیکی دارد (ون ارد، 2000). مک کوئن، جانسون و شور (1993، به نقل از ون ارد، 2000) اظهار ‌مي‌کنند که افراد اهمال کار احتمالا ویژگی‌های افراد تکانشی را دارند. محققان براي سازمان‌دهي تحقيقات گسترده و پراکنده در اين حيطه انجام، و آن را در درون مدل پنج عامل بزرگ شخصيت وتحت عنوان تفاوت‌های فردی بررسي مي‌کنند. اين مدل 5 ويژگي عمده را در بر ‌مي‌گیرد و شامل موارد زیر ‌مي‌شود:
1ـ نوروتيک بودن (روان رنجوري): که دربرگيرنده خصوصياتی مثل عقايد غيرمنطقي، عزت‌نفس و خودکارآمدي پايين، خود ناتوان سازي و افسردگي است. نوروتيک بودن با اضطراب و عواطف منفي و استرس در ارتباط است. در نتيجه تکاليفي که آزارنده و استرس‌آور شناخته شوند براي افرادي که بيشتر مستعد و در معرض اضطراب هستند احتمال اهمال کاری و اجتناب بيشتري را در پي دارد (براون، 1991، به نقل از استیل ،2007؛ استيل، 2007؛ بالکيس و دورو، 2007).
الف) عقايد غيرمنطقي: شناخت‌ها و افکاري هستند که جهان‌بيني اضطراب‌آور و ناقصي را در فرد گسترش مي‌دهند(استیل،2007). عقايد غيرمنطقي را از دو جهت با اهمال کاری در ارتباط مي‌داند: 1ـ عقايد فرد در مورد بي‌کفايتي و عدم توانايي و ناقص بودن خود و 2ـ عقايد غيرمنطقي مبني بر تقاضامندي زياد و مشکلات زیاد جهان پيرامونشان. ميگرام، کنوس، هرش (2000، به نقل از فراری و پاتل ،2004) عقايد غيرمنطقي را در اهمال کاران مورد بررسي قرار دادند و 4 عقيده غيرمنطقي اصلي را در آنان به وفور مشاهده نمودند: ترس از شکست، کمال‌گرايي، خودآگاهي پائین و اضطراب ارزيابي که البته همه اين دلايل به نگراني فرد از ارزيابي نامناسب مربوط مي‌شود.


پیشایندهای اهمال کاری
طبق تحقیقات مختلف عوامل چندی با اهمال کاری در ارتباط هستند. به نظر جانسون و بلوم (1995) دو عامل اصلی مرتبط با اهمال کاری عبارتند از : الف) روان نژندی که همبستگی مثبت معناداری با اهمال کاری دارد ب) وجدانی بودن که همبستگی منفی معنی دار با اهمال کاری دارد. به عقیده بریجز و ریگ (1997) اهمال کاری، در بردارنده تفکر غیر منطقی است و میزان اهمال کاری خودگزارشی دانش آموزان با میزان تفکر غیر منطقی و خرده مقیاس اجتناب از مسأله رابطه دارد.
در خصوص پيش‌آيندهاي اهمال کاری محققان به عوامل مختلفي اشاره نموده‌اند از قبيل اضطراب و وابستگي، ترس از ارزيابي منفي، عزت‌نفس پايين (فراري، 1992) ترس از شکست (اسکونبرگ،1992)، احساس شرم وگناه(فی و تانگنی، 2000، به نقل از شیرزادی،1389)، تنفر از کار، فقدان انرژي (سولومون و راثبلوم،1984) کمال‌گرايي(کاگان و همکاران، 2010) درماندگي آموخته شده (مک کين، 1994، به نقل از جوکار،1386) خودکم‌بيني، پائين بودن سطح تحمل و عصبانيت (اليس و نال، 1997، به نقل از فرجاد،1382).
همچنين خودکارآمدي پائين (کلاسن، کراوچک و رجالی، 2008)و اضطراب بالا بطور معناداري اهمال کاری در فعاليت‌هاي روزمره و فعاليت‌هاي تحصيلي را پيش‌بيني مي‌کند. سبک‌هاي اسنادي بيروني و عقايد غيرمنطقي (بالکیس و دورو، 2007)، عقايد در خصوص زمان در دسترس وکمبود مهارت‌های مدیریت زمان(لای و اسکونبرگ،1993) نمرات پايين، عدم خويشتن داري و خودتنظيمي (بالکيس و دورو، 2007) مهارت‌هاي مطالعه بي‌فايده و نامطلوب (هاول و واتسون، 2007؛ المر، 2000؛ به نقل از حسین و سلطان،2010).

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643