مقاله و مبانی نظری در زمینه رضایت زناشویی ,

menuordersearch
academixfile.ir

توضیحات

مقاله و مبانی نظری در زمینه رضایت زناشویی

در قالب word و در 48 صفحه و قابل ویرایش

 

 

فهرست مطالب

2-38 چارچوب نظري پژوهش در زمینه رضایت زناشویی
2-38-1 نظریه عقلانی – هیجانی الیس :
2-38-2 نظریه چرخه زندگی زناشویی:
2-38-3 نظريه مدل اجتماعی نای :
2-38-4 دیدگاه ژست اسپری :
2-38-5 نظريه ارتباطات:
2-38-6 نظریه های سیستمی :
2-38-7 نظریه‏های بین نسلی :
2-39 خانواده و اهميت آن
2-40 جايگاه خانواده:
2-41 تعيين نقش هاي خانواده
2-42 خانواده و جامعه پذيري :
2-43 خانواده و رضايت زناشويي:
2 -44 عوامل موثر بر رضايت زناشويي
2-45 ويژگي خانواده هاي سالم
2-46 خصوصيات زوجين سالم
47-2 مشکلات ارتباطي ناسازگارانه خاص در زوجين :
2-48 مشکلات ارتباطي معمول در زوجين:
2 -49 استرس زناشويي و تعاملات کلامي و غير کلامي زوجين:
2-50 استرس زناشويي، رضايتمندي زناشويي و رضايتمندي جنسي:
2-51 تعارض زناشويي:
2-52 مراحل رشد تعارضات زناشويي:
2-53 عوامل مؤثر بر از بين رفتن روابط عاطفي و زناشويي :(مراحل چهار گانه مرگ عاطفي )
2-54 سلامت هيجان و رضايت زناشويي:
2-55 حل مشکل مشارکت آميز:
2-56 حل مساله اشتراکي، چهار جانشين بسيار رايج دارد:
2-57 مراحل روش حل مشکل از طريق مشارکت :
2-58 راهبردهاي کنار آمدن با مشکلات زناشويي :
2-59 پنج قاعده براي ايجاد ارتباط سازنده و مؤثر در زندگي زناشويي:
2-60 روشهاي بهبود روابط زناشويي
2-61 بررسي رضايت زناشويي در مراحل مختلف زندگي :
2-62 رويکردهاي زوج درماني براي بهتر شدن روابط زناشويي:
2-63 پیشینه تحقیق:
2-64 تحقيقات داخلي :
2-65 تحقيقات خارجي :
منابع فارسی :
منابع غیر فارسی:

 

 

نظریه چرخه زندگی زناشویی:
شواهد حاکی از آن است که در ازدواج دوره های خاصی وجود دارد که سطح رضایتمندی پایین تر یا بالاتر از سایر دوره هاست. نظریه چرخه زندگی زناشویی با تقسیم بندی مراحل زندگی و تغییرات و تنشها و نقشهای خاص هر مرحله به بررسی تفاوتها در سطح رضایتمندی زناشویی که ناشی از تغییارت دوره های مختلف است می‌پردازد. این نظریه هر مرحله از چرخه زندگی را محصولی از توالی منظم وقایع قبلی می‌داند، چنین رویکردی برای توجیه تأثیرات چرخه زندگی بر روابط هم مفید است. ( اليس و همکاران ،1994.ترجمه .صالحی و یزدی ،1375 )


2-39 خانواده و اهميت آن
خانواده گروه کوچکي متشکل از افرادي است که از طريق پيوند زناشويي يا خوني با يکديگر در ارتباط متقابل هستند و در کنار يکديگر در واحد خاصي زندگي مي کنند و داراي تجارب و فرهنگ خاصي هستند، داراي اميال و اهداف مشابه بوده و مهر و علاقه آنان را به يکديگر پيوند داده است. خانواده سنتي از زن وشوهر و فرزندان تشکيل شده است. و بستگان خانواده زن و مرد، در موقعيت هاي خاص در شرايط کمکي متقابل همراه با شادي شعف و احساس تعلق خاطر و يا اندوه و نگران، با آنان ارتباط برقرار مي کنند (نوابي نژاد، 1386).

2-40 جايگاه خانواده:
خانواده طنيني به قدمت آدمي دارد. از منظر جامعه شناسي و تاريخ، اولين نهاد بشري، ابتدايي ترين و کوچکترين جامعه، خانواده مي باشد، اين نهاد هميشه توجه متفکرين، پژوهشگران، متخصصين علوم انساني را از ديدگاه هاي متفاوت جهت شناخت بهتر و دقيق تر، به خود جلب کرده است چون خانواده به عنوان اولين آموزشگاه بشري بر اساس نوع رابطه با همسر و فرزندان بيشترين تاثير را اولاً بر چگونگي شخصيت رواني، اجتماعي و فرهنگي فرزندان دارد. (پياژه، 1991) ثانياً به صورت غير مستقيم جامعه را متاثر از نوع روابط و فرهنگ خود مي کند (منادي، 1385) .
در نتيجه خانواده هاي سالم در سلامت فرزندان و سپس سلامت جامعه، نقش مهمي دارند لذا توجه به سلامت و چگونگي فضاي درون خانواده که عواملي نظير رضايت زوجين از زندگي تبلور مي يابد، از اهميت بسيار زيادي برخوردار خواهد بود. به دنبال رضايت از زندگي اختلافات زناشويي کمتر شده و طلاق نيز در جامعه کمتر رخ مي دهد. کم شدن طلاق در صورت وجود کانون گرم خانوادگي سلامت افراد جامعه بيشتر تحسين خواهد شد. خانواده از منظر ديگر خود تحت تاثير جامعه خواهد بود ( منادي، 1385 ).

2-41 تعيين نقش هاي خانواده
فريمن (1977) هريک از نقش ها را در سه سطح تقسيم بندي مي کند. نقش هاي فردي، نقش هاي زير مجموعه اي و نقش خانوادگي که توسط کل خانواده انجام مي گيرد و در اتباط متقابل با محيط و جامعه بزرگتر است. علاوه بر اين سيستمي از هنجارها و ارزشها به عنوان بخشي از ساختار خانواده در درون خانواده رشد مي کنند. اين هنجارها و ارزش ها مشتق شده از تجارب قبل از زناشويي زن و مرد به ويژه در ارتباط با خانواده هاي اصلي آن است. اين هنجارها و ارزشها، مبناي مجموعه ي جديدي از اصول در زندگي آنان خواهد بود. به اين ترتيب تمامي ارزش هاي اجتماعي زندگي خانوادگي و فردي، در تعريف رفتار در خانواده مصداق دارد ( نوابي نژاد، 1386 ).

 

2 -44 عوامل موثر بر رضايت زناشويي
در بررسي هاي مربوط به عوامل موثر در رضايت زناشويي در منابع متعدد به عوامل گوناگون اشاره شده است که در اينجا به پاره اي از آنها اشاره خواهيم کرد:
( برنشتاین، 1998، ترجمه، پور عابدینی نائیینی ،1380).
ارتباط: مهمترين عامل آسيب پذيري خانواده بروز سوء تفاهم و سوء ارتباطات است. بنابراين هريک از زوجين به سهم خود مسئوليت دارند که از به وجود آمدن سوءتفاهم و سوء ارتباطات پيشگيري کنند.
اعتماد و صداقت: زن و شوهر براي وصول اعتماد و اطمينان کامل نسبت به يکديگر در درجه اول هر دو موظفند از انجام هر نوع رفتاري که موجب سوءتفاهم مي گردد شديداً اجتناب کنند و همچنين از ابزار کلمه يا جمله اي که در طرف مقابل شک و ترديد ايجاد نمايد، پرهيز کنند .
درک همسر و تفاهم: زوجين با درنظر گرفتن تفاوتهاي فردي بين انسان ها بايد شنونده خوبي باشند و با حوصله حرف هاي طرف مقابل را گوش دهند .وجود اختلاف بين زوجين امري اجتناب ناپذير است اما چيزي که در اين زمينه مهم است، رسيدن به يک تفاهم معقول و منطقي است. بطور کلي مي توان گفت: تفاهم کليد حل اختلاف زناشويي است .
محبت :ابراز محبت به موقع در زندگي مشترک، علاقه نشاط و طراوت به وجود مي آورد. اين امر فقط لازمه روزهاي نخستين ازدواج نيست. بلکه با گذشت زمان نهال نوپاي زندگي به درختي تنومند تبديل مي شود که نياز بيشتري به آبياري دارد.(سیلیمن ،2001).
همکاري: زن و شوهر زماني احساس رضايت از زندگي زناشويي دارند که شوهر در کارهاي خانه همکاريکند و درآمد خانواده نيز افزايش يابد. رضايت زناشويي هنگامي که زن و شوهر از نقش زن در خانه انتظار نقش جنسيتي دارند، پايين است( برنشتاین، برنشتاین، 1998، ترجمه، پور عابدینی نائیینی ،1380).
مسايل جنسي :اگرچه زندگي زناشويي سعادتمندانه فقط تا اندازه اي مربوط به روابط لذت بخش جنسي است. ولي اين روابط يکي از مهمترين علل خوشبختي يا عدم خوشبختي زندگي زناشويي است. اگر اين روابط قانع کننده نباشد، منجر به احساس محروميت، ناکامي و عدم احساس ايمني مي گردد. طبق نتايج تحقيقات انجام شده مساله رضايت زناشويي جنسي از لحاظ اهميت در رديف مسايل درجه اول قرار دارد و از ديگر مسايل مربوط به مسايل جنسي تناسب و تعادل و مقدار تمايل جنسي در زن و مرد است. رضايت جنسي، شامل احساس درباره بدن خود، نياز به لمس، علاقه به فعاليت هاي جنسي و توانايي بدست آوردن رضايت از فعاليت هاي جنسي مي باشد .
هر جنبه رضايت جنسي براي زنان تاحدي شامل، آميزش، عقيده درباره تصوير بدني، زنانگي، مطلوبيت و توانايي باروري مي باشد ( هينسون، 2000 ).
صميميت: بدون ترديد مهمترين رکن يک ازدواج خوب، صميميت است. صميميت به زن و شوهر امکان مي دهد تا از دنياي تنهايي و جدايي خارج شوند و به فضاي يکپارچه احساس قدم بگذارند. خود شناسي و شناخت ويژگي هاي شخصيتي همسر نخستين گام به سوي صميميت است و براي رسيدن به آن، زوجين بايد دقيقاً بخواهند که يکديگر را بشناسند چون منظور از صميميت، در ميان گذاشتن رازهای و پذیرفتن همدیگر است.
توجه و علاقه: تمايل و توجه، يعني باور داشتن و اين باور را انتقال دادن به زوج، يعني اينکه تو برايم مهم هستي و به آنچه براي تو اتفاق مي افتد بها مي دهم و مراقب تو هستم. دو نشانه مهم تمايل و توجه به همسر، توجه به رفاه او و آمادگي براي کمک و حمايت از اوست .
مسايل مالي و اقتصادي :فشارهاي اقتصادي نيز در زمره عوامل مهم در بروز ناهماهنگي زناشويي است. زن و شوهري که تحت فشار رواني و اقتصادي هستند، با انواع مسايل در حال مبارزه هستند و اين عامل فشار تعارض هاي زناشويي و مشکلات موجود زناشويي را آشکار مي سازد. در طول زمان وجود فشارهاي مالي ارتباط زن و شوهر را به طور قابل ملاحظه اي تحت تاثير قرار مي دهد .(سیلیمن،2001)
اقوام و دوستان :وابستگي هاي عاطفي زن و شوهر به خانواده هاي خود مي تواند بر روابط زناشويي تاثير سوء بگذارد. در بسياري از موارد توجه زياد زن و شوهر به پدر و مادر، اسباب رنجش ديگري را فراهم مي کند .
مصاحبت و هم نشيني با هم :مصاحبت و هم نشيني در اوايل ازدواج بسيار زياد است. اما به نظر مي رسدهرچه از زمان ازدواج مي گذرد اين اصل مهم در بين بسياري از زوجين کاهش مي يابد. با افزايش کار و مسئوليت ها و افزايش تعداد فرزندان، زوجين وقت کمتري را با هم صرف مي کنند و کيفيت مصاحبت آنها با يکديگر پايين مي آيد. مصاحبت و با هم بودن يکي از سرمايه هاي ازدواج موفق است .
طول دوره ازدواج: عنوان مي کند پژوهشگران قبیل هيل تغييرات حاصله در دوران زندگي را به شرح زير تقسيم بندي نموده اند: 1- پيوند زناشويي و تشکيل خانواده 2- مرحله گسترش: از تولد اولين فرزند تا تولد آخرين فرزند خانواده 3- مرحله تثبيت: از مرحله تربيت فرزندان شروع شده و تا زمان جدا شدن اولين فرزند از محيط خانه ادامه دارد 4- مرحله انجام تعهدات: از زمان جدا شدن اولين فرزند از محيط خانه شروع شده وتا زمان جدا شدن آخرين فرزند ادامه دارد 5- تنهايي پدر و مادر (سیف،1377).

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643