مقاله و مبانی نظری رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی ,

menuordersearch
academixfile.ir
قبلی
بعدی

مقاله و مبانی نظری رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی

(0)
(0)

مقاله

مقاله و مبانی نظری رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی
رنگ و مدل کالا
مقاله
تعداد
+
_
عدد
19,000 تومان
موجود

توضیحات

مقاله و مبانی نظری رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی

در قالب word , و در 88 صفحه و قابل ویرایش است

 

 

فهرست مطالب

 

فصل دوم : ادبيات تحقيق    19
مقدمه    19
2- 1- مبانی نظری تحقیق    19
2-1-1- رهبری اخلاقی    20
2-1-1-1- تعريف و مفهوم رهبری    20
2-1-1-2- سیر تحول تئوری های رهبری    22
2-1-1-3- تعریف رهبری اخلاقی    26
2-1-1-4- ویژگی های رهبری اخلاقی    28
2-1-1-5- ابعاد رهبری اخلاقی    31
2-1-1-6- ضرورت رهبری اخلاقی    34
2-1-1-7- سبک های رهبری اخلاقی    35
2-1-1-8- دیدگاه های رهبري اخلاقی    38
2-1-1-9- نتایج و پيامد هاي رهبری اخلاقی در سازمان    41
2-1-1- 10- تئوری یادگیری اجتماعی رهبری اخلاقی    42
2-1-2- تعهد سازمانی    43
2-1-2-1- تعریف و مفهوم تعهد    43
2-1-2-2- انواع تعهد    44
2-1-2-3- مفهوم و تعریف تعهد سازمانی    47
2-1-2-4- تعهد سازمانی و ضرورت توجه به آن    51
2-1-2-5- دیدگاه هاي مختلف در خصوص تعهد سازمانی    53
2-1-2-6- تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی    54
2-1-2-7- دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی    62
2-1-2-8- عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی    63
2-1-2-9- نتایج و پيامدهاي تعهد سازمانی    66
2-1-2-10- دو نظر کلی درباره تعهد سازمانی    73
2-2- پیشینه تحقیق    75
2-2-1- تحقیقات داخلی    75
2-2-2- تحقیقات خارجی    78
2-3- مدل مفهومی تحقیق    80

منابع

 


2-1-1-3- تعریف رهبری اخلاقی
با توجه به نقش محوري و کليدي رهبران در پيشبرد سازمان در مسير تحقق اهداف تعيين شده و استمرار بقاي سازماني، لزوم هماهنگي، همراهي و تعامل مستقيم تمامي سطوح سازماني با رهبران به منظور تحقق اين مهم اجتناب‌ناپذير است. از اين‌رو، رهبران مي‌کوشند با اتخاذ سبک‌هاي مختلف رهبري متناسب با فرهنگ، درجه بلوغ و بالندگي سازمان‌ها، زمينه رشد و توسعه فردي، گروهي و سازماني را فراهم سازند. تلاش رهبران براي ايجاد وفاق و تفاهم سازماني و پيشگامي آنان در مسير رشد و توسعه، زمينه بروز مفهوم «رهبري اخلاقي» شده است ( محسن وند، 1387 : 1 ) .
یکی از مهمترین وظایف رهبر داشتن دیدگاه های اخلاقی در مدیریت است. البته از همه مدیران نمی‌توان انتظار داشت که یک نوع رفتار مدیریتی را از خود نشان دهند که موافق با ارزش های اخلاقی باشد. زیرا نوع رفتار مدیریتی با شخصیت رهبر ارتباط دارد. برای اینکه رهبر موفق باشد باید بتواند دیدگاهی اخلاقی داشته باشد و آن را به زیر دستانش القاء کند (راهداری شمالی، 1390: 28). در رهبری اخلاقی داشتن شخصیت پسندیده مهمتر از داشتن کارایی تکنیکی و فنی است ( کاراکوس، 2007 : 465 ).
رهبري اخلاقي رهبري به شيوه اي است که به حقوق و مقام ديگران احترام مي گذارد. رهبران ماهيتا در يک موقعيت از قدرت اجتماعي قرار دارند و رهبري اخلاقي بر چگونگي استفاده رهبران از قدرت خود براي تصميماتي که مي گيرد، فعاليت هايي که در آن درگير هستند و شيوه اي که آنها بر ديگران اثر مي گذارند، تمرکز دارد(ريسک و همکاران، 2006 :346). در اين نوع رهبري، ارزش هاي اخلاقي پذيرفته شده براي همه نظير عدالت، انصاف، صداقت، درستي و راست کرداري محور تمرکز و توجه است ( گل پرور و همکاران، 1389 : 4 ).
شواهد تحقيقاتي نشان داده که پايبندي به ارزش هاي اخلاقي، مشخصه رهبراني با اثر بخشي بالا است. اين رهبران از طريق رفتارهاي منصفانه با کارکنان خود آنها را ترغيب به بهبود عملکرد و تمايل به نوآوري و خلاقيت مي کنند ( پاداش و گل پرور، 1389 : 103).

 

2-1-1-5- ابعاد رهبری اخلاقی
رهبري اخلاقي، بايد موثر، کارا و متعالي باشد. در غير اين صورت، استعداد انسان‌ها به هدر مي‌رود. گرچه اين کافي نيست که در اعمال فردي، اخلاقي باشيم و فقط به واسطه اين خصيصه، رهبر اخلاقي يک اجتماع شويم. رهبر بايد پس از موثر، کارا و متعالي بودن، شيوه مناسب موقعيت را بپذيرد و به نمايش بگذارد. براي موثر بودن، کارا بودن و متعالي بودن، مي‌بايستي چهار عنصر رهبري اخلاقي درک شده و بهبود يافته باشد. اين عناصر عبارتند از: هدف، دانش، اقتدار و اعتماد. رابطه ميان اين چهار عنصر همان‌طور که در شکل نشان داده شده است، مي‌تواند به صورت اجزايي به هم وابسته نمايش داده شود. توجه صرف به هر يک از اين اجزا به صورت جداگانه، کاري ناقص و گمراه‌کننده است.


ضرورت رهبری اخلاقی
نفوذ، جوهره رهبري است، رهبران مي توانند از نفوذشان به طور مثبت براي ترويج رفتارهاي رهبري اخلاقي و يا به طور منفي براي تشويق رفتارهاي غيراخلاقي استفاده کنند. رهبري اخلاقي اخيرا طلايه دار مطالعات رهبري شده است که اين ناشي از تعداد زياد رسوايي هاي اخلاقي است که در سازمان ها اتفاق مي افتد .
سازمان ها بايد به رهبري اخلاقي بسيار اهميت بدهند مشخص شده است که رهبري اخلاقي نتايج مثبتي براي سازمان خود دارد.تريوينو و همکاران در تحقيقات خود بيان داشته اند که رهبري اخلاقي نتايج مثبتي براي سازمان خود دارد آنها در تحقيقات خود بيان داشته اند که رهبري اخلاقي با افزايش تعهد، کاهش رفتار غيراخلاقي در سازمان و افزايش ارزش مداري ارتباط دارد. رهبري اخلاقي همچنين اگر رهبران دوست دارند که زيردستانشان را در کار برانگيزند، مهم مي باشد. اگر درستي اخلاقي رهبر مشکوک و سوال برانگيز باشد همه تلاش هاي رهبر براي نفوذ زيردستان براي رسيدن به اهداف سازماني شکست مي خورد (مک مانس، 2011 : 38 ) .
در نتيجه ارزش هاي اخلاقي ويژگي لازم براي رهبران مي باشند چون دانشمنداني که در زمينه ي رهبري مطالعه دارند بيان داشته اند که اخلاق و رهبري موثر با هم ارتباط تنگاتنگي دارند( ييلماز، 2010 : 3949). مطالعات نشان مي دهد هنگامي که رهبران از استانداردهاي اخلاقي خود تجاوز مي کنند، هم خود کاملا صدمه مي بينند و هم از قدرت نفوذشان کاسته مي شود. اين صدمات جبران ناپذير در قالب آزارهاي مستقيم جسمي و روحي به ديگران در درون و بيرون سازمان تجلي پيدا مي کند. همچنين رفتارهاي ضد اخلاقي اين نوع رهبران، فضايي ايجاد مي کند که زمينه هاي توسعه درک عمومي درخصوص اهميت نياز به اخلاق و رفتار اخلاقي را از بين مي برد. توجه به اخلاق کاري به عنوان عاملي مهم، ديگر نامانوس نيست. به همان نسبت که ماهي به آب نياز دارد و انسان به هوا، رهبران هم نيازمند اخلاق مي باشند ( ازگلی، 1383 : 6). شواهدي مبني بر بحران در زمينه رهبري اخلاقي و تصميم گيري اخلاقي در تقريبا همه بخش هاي زندگي حرفه اي هم سازماني و هم اجتماعي وجود دارد مانند فسادهاي اخلاقي شرکت هاي بزرگ، بد به کاربردن منابع شرکت، عملکرد بد مالي و فعاليت ها ي بازاريابي غيرقانوني و سلطه جو (وينستون، 2007 ،به نقل از راهداری شمالی، 1389 : 1). رسوايي هاي اخلاقي اخير در تجارت اهميت سوالاتي درباره نقش رهبري اخلاقي را افزايش داده است(براون، 2005، به نقل از راهداری شمالی، 1389 : 2).

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643