مقاله و مبانی نظری سیستم مدیریت دانش چیست ,

menuordersearch
academixfile.ir
قبلی
بعدی

مقاله و مبانی نظری سیستم مدیریت دانش چیست

(0)
(0)

مقاله

مقاله و مبانی نظری سیستم مدیریت دانش چیست
رنگ و مدل کالا
مقاله
تعداد
+
_
عدد
19,000 تومان
موجود

توضیحات

مقاله و مبانی نظری سیستم مدیریت دانش چیست

در قالب word , و در 34 صفحه و قابل ویرایش

 

 

فهرست مطالب

مبانی نظری مدیریت دانش :
تاريخچه دانش
مديريت دانش
تعاريف مديريت دانش
مولفه هاي مديريت دانش
تشخيص دانش
تحصيل دانش
بکار گيري دانش
اشتراک دانش
توسعه دانش
نگهداري دانش
فرايند هاي مديريت دانش
فرايند خلق دانش
فرايند اکتساب دانش ( برداشت)
فرايند پالايش
فرايند سازماندهي
فرايند توزيع دانش ( سهيم سازي يا اشاعه)
فرايند کاربرد يا اعمال قدرت دانش
مفاهيم مرتبط با مديريت دانش
فناوري اطلاعات
فرهنگ سازماني
نيروي انساني
انواع مدل هاي مديريت دانش
مدل هاي طبقه بندي دانش
مدل سرمايه فکري
مدل هاي ساختار اجتماعي
عناصر اصلي مديريت دانش
نقش دانش در مديريت دانش
نقش مديريت در مديريت دانش
نقش تکنولوژي اطلاعات در مديريت دانش
تحقیقات پیشین :
جمع بندی:
منابع و مآخذ

 

 

مديريت دانش
اخيرا واژه مديريت دانش در فرهنگ لغات جاي گرفته است. در سال 1989براي آماده سازي مديريت دانش بر پايه فناوري، کنسرسيومي از سازمان ها در امريکا کار خود را آغاز نمود تا پيشگامي خود را براي منظور نمودن مديريت دانش به عنوان سرمايه در سازمان ها اعلان نمايد .اولين کتاب ها درباره فراگيري سازماني و مديريت دانش در سال 1990منتشر شدند. در سال1991 و براي اولين بار مطالبي درباره مديريت دانش در مراکز انتشاراتي مشهور به چاپ رسيد. شايد بتوان گفت که وسيع ترين کار تحقيقاتي در زمينه مدیریت دانش تا امروز درسال 1995 توسط کوجیه و نافوکا و هیروتاکاتاکی شی در سازمان خلق دانش به نام چگونه شرکتهای ژاپنی نوآوری و پویایی را به وجود می‌آورند؟صورت پذیرفته است(یاریگر به نقل از اسدزاده ،1386).

 

تعاريف مديريت دانش
*مديريت دانش شامل روش هاي بهبود و ابزار عملي است که به مديريت کمک مي کند تا در هر سطح و ناحيه اي در سازمان منجر به بهبود روش هاي کاري و محصولات شود ( شفيعا و همکاران، 1386).
*مديريت دانش فرايند خاص سازماني و سيستماتيک براي کسب، سازماندهي، نگهداري، کاربرد، پخش و خلق دوباره دانش صريح و ضمني کارکنان براي افزايش عملکرد سازمان و ارز ش آفريني است (.شفيعا و همکاران ،1386).
*فرايند مديريت دانش به دنبال گردآوري، شکل دادن، نگهداري و اشاعه آن دانش است. ( رجايي پور، 1387).
*مديريت دانش: عبارت است از فرايند هاي ايجاد، سازماندهي، اشاعه و حصول اطمينان از درک اطلاعات مورد نياز براي انجام يک کار (ناظم، 1386).
*مديريت دانش: عبارت است از ايجاد، نوسازي، استفاده و اهرم قرار دادن دانش و ديگر دارائي هاي سرمايه فکري به صورت ظريف و نظامند جهت حداکثر سازي اثر بخشي و بازدهي دانش محور کارکنان و سازمان( صلواتي، 1388).

مولفه هاي مديريت دانش
تشخيص دانش
تشخيص نياز هاي دانشي يکي از مولفه هاي مهم درمديريت دانش به شمارمي آيد چرا که در فرايند مديريت دانش، تشخيص دانش مورد لزوم سازمان گام موثري در پيشبرد صحيح بقيه مراحل و نحوه آموزش آن ايفا مي کند.

تحصيل دانش
تحصيل دانش در يک سازمان دانش محور که پايه آموزش نيزمي باشد به دو صورت کلي زير محقق مي شود:
الف) کسب دانش: مستقيم ترين و گاهي موثرترين راه کسب دانش بيروني خريد آن است. يعني خريد سازمان يا استخدام فرد يا افرادي که از دانش مورد نياز بر خوردارند.
ب)خلق دانش: مقدمه مديريت دانش، خلق دانش و به تبع آن يادگيري سازماني است، زيرا با ايجاد دانش است که مي توان بر آن مديريت کرد.

بکار گيري دانش
اصولا استفاده موثر از دانش، معيار و شاخص مناسبي براي تعيين موفقيت فعاليت هایی است که در فرايند مديريت دانش معرفي شده اند. زيرا بهره برداري و بکار گيري دانش تنها راه عينيت بخشيدن به دانش و دستيابي به نتايج ملموس آن است.

اشتراک دانش
اشتراک دانش و توزیع دانش در جوامع و سازمانهای معاصر مطلقا امری ضروری است.دانش نباید درکنجی
از سازمان ودر ذهن گروه خاصی حبس گردد،بلکه باید در گستره سازمان و بین اعضا سازمان توزیع شود.

 


توسعه دانش
توسعه مناسب دانش، نقش موثري درديگر عوامل مديريت دانش به ويژه تحصيل و بکارگيري دانش دارد.که آن نيز به تبع خود برآموزش اثرمي گذارد. توسعه دانش در يک سازمان دانش محور به روش های مختلفي ا مکان پذير است.

نگهداري دانش
در سازمان، دانشي را که در مرحله تحصيل دانش، ايجاد شده است و مي تواند به عملکرد بهتر سازمان به نحوي ياري دهد در حافظه سازماني نگهداري و حفظ مي شود( شا هقليان، 1386).
فرايند هاي مديريت دانش
سيستم هاي مديريت دانش به منظور تحقق اهداف خود بايد فعاليت يا فرايند هایی را به کار گيرد. در اين راستا فرايند هاي متنوعي ارائه شده است، که با توجه به فعاليت ها و فرايندها ي بيان شده مي توان آنها را در قالب زير تلفيق نمود. (ناظم، 1386).

فرايند خلق دانش
اولين مرحله از مراحل وسيع فرايند مديريت دانش است. دانش در سازمان در دو چرخه متمايز شخصي و گروهي خلق مي شود. دانش شخصي وقتي دربافت سازمان به کار مي رود دانش جديدي خلق مي کند که مي توان آن را دانش سازمان ناميد. چرخه دانش جمعي از کاربرد دانش شخصي در بافت سازمان بوجود مي ايد که مي توان آنرا دانش سازمان نيز ناميد .دانش سازمان شامل انواع دانش فراورده اي، دانش فرايندي، دانش رقابتي، دانش تکنيکي و... مي باشد.

فرايند اکتساب دانش ( برداشت)
فرايند برداشت يا اکتساب دانش براي پاسخگويي به نياز هاي فعلي و قابل پيش بيني آينده و تحقق اثر بخشي هدف ها ضروري است. دانش را مي توان از طريق مکانيزم هاي مختلفي کسب کرد. به منظور شناسايي مکانيزم اکتساب دانش مي توان آن را در دو طبقه قرار داد: منبع درون سازمان و منبع بيرون سازمان.
منبع دروني اکتساب دانش، ذهن کارکنان يا پايگاه داده هاي سازمان که به شکل اطلاعات کد گذاري شده است مي باشد.
منبع بيروني اکتساب دانش،که دانش جديد را وارد سازمان مي کند به دو طريق صورت مي گيرد:
الف) الگو برداري: در اين روش سازمان عمليات مالي را از ديدگاه رقبا شناسايي مي کند و موفقيت آنها را به عنوان الگوي خود قرار مي دهد. بدين منظور وضعيت فعلي خود را با معيار هاي آنها مقايسه و ارزيابي مي کند. شکاف ها و شناسايي و راه حل ها طراحي مي شود. دانش جديد به عنوان معيار هاي موفقيت سازمان مرجع وارد سازمان مي شود.
ب) همکاري بين سازماني: در اين روش دانش جديد از طريق سهيم سازي و اشاعه تکنولوژي ،جابجايي کارکنان در بين سازمان ها، ارتباط با شرکا و .. ... وارد سازمان مي شود. (ناظم، 1386).

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643