مقاله و مبانی نظری صندوق های سرمایه گذاری و سرمایه گذاری در بورس ,

menuordersearch
academixfile.ir

توضیحات

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و ابعاد صندوق های سرمایه گذاری و سرمایه گذاری در بورس

در قالب WORD ودر 33 صفحه و قابل ویرایش

 

فهرست مطالب

1-2 ) مقدمه    10
2-2 ) سرمایه گذاری    11
1-2-2 ) روش های سرمایه گذاری در بورس    11
1-1-2-2 )روش مستقیم    12
2-1-2-2 )روش غیرمستقیم    12
2-2-2 ) مشکلات سرمایه گذاری در بورس    12
3-2 ) تعریف صندوقهای سرمایه گذاری مشترک    13
1-3-2 ) تاریخچه تشکیل صندوق های سرمایه گذاری    14
1-1-3-2 ) تاریخچه تشکیل صندوق سرمایه گذاری در جهان    14
2-1-3-2 ) تاریخچه تشکیل صندوق در ایران    14
2-3-2 ) ويژگي هاي صندوق هاي سرمايه گذاري    15
ویژگی های صندوق های سرمایه گذاری مشترک به قرار زير می‌باشند:    15
3-3-2 ) مزایای صندوق های سرمایه گذاری    16
1-3-3-2 ) مدیریت حرفه ای    16
2-3-3-2 ) تنوع بخشی و کاهش ریسک    16
3-3-3-2 ) نقد شوندگی    16
4-3-3-2 ) صرفه جویی در مقیاس    17
5-3-3-2 ) سهولت و آسانی    17
4-3-2 ) معایب صندوق های سرمایه گذاری    17
1-4-3-2 ) رقیق شدن سرمایه    17
2-4-3-2 ) هزینه های مختلف    17
3-4-3-2 ) مدیریت حرفه ای    18
4-4-3-2 ) عدم امکان بازخرید واحدها سرمایه گذاری در ساعات اداری    18
5-3-2 ) ارکان صندوق های سرمایه گذاری مشترک    18
1-5-3-2 ) مجمع صندوق    18
2-5-3-2 ) مدیر صندوق    18
3-5-3-2 ) متولی صندوق    19
4-5-3-2 ) ضامن صندوق    19
5-5-3-2 ) حسابرس صندوق    19
6-5-3-2 ) کارگزار صندوق    19
6-3-2 ) مدیر سرمایه گذاری صندوق    19
4-2 ) ارزش خالص دارایی ها (NAV )    20
NAV ( 2-4-1 صدور    20
NAV ( 2-4-2 ابطال    21
NAV ( 2-4-3 آماري    21
5-2 ) بازده    21
1-5-2 ) بازده صندوق    22
6-2 ) ریسک    22
1-6-2 ) ریسک صندوق    23
7-2 ) خبرگی    24
8-2 ) ارزیابی عملکرد صندوق    24
9-2 ) گواهینامه بورس    24
1-9-2 ) مزایای دریافت گواهینامه های حرفه ای بورس    25
10-2 ) پیشینه پژوهش    26
1-10-2 ) تحقیقات خارجی    26
2-10-2 ) تحقیقات داخلی    29
11-2 ) خلاصه فصل دوم    32

منابع

 

مقدمه


صندوق های سرمایه گذاری مشترک ابزاری برای سرمایه گذاران بدون تخصص می‌باشند تا فرصتی را برای آنها ایجاد کنند، تا با مدیریت حرفه ای وجوه آنها و کنترل ریسک بهترین بازده ممکن را کسب نمایند. سازوکار صندوق طوری طراحی شده که افراد با سرمایه های خرد نیز امکان سرمایه گذاری در بازارهای مالی را داشته باشند(سرس ،2001). صندوق ها با جمع آوری نقدینگی سرکردان مردم، آنها را در فعالیت های مولد سرمایه گذاری می‌کنند و زمینه رشد و شکوفایی پایدار اقتصاد را فراهم می‌نمایند(جنسن، 1968).
صندوق های سرمایه گذاری مشترک، یکی از انواع واسطه های مالی هستند که از طریق فروش پیوسته واحدهای سرمایه گذاری خود به عموم مردم، وجوهی را جمع آوری و آنها را در ترکیب متنوعی از انواع اوراق بهادار به طور حرفه ای و با توجه به هدف صندوق، سرمایه گذاری می‌کنند(چاوشی و صابر، 92). مدیران سرمایه گذاری صندوق ها برای بهبود عملکرد‌ آنها باید از تخصص و مهارت لازم برخوردار باشند، آنها باید افراد حرفه ای در بازار سرمایه باشند تا صندوق های سرمایه گذاری به عملکرد دلخواه و سرمایه گذاران در صندوق ها نیز به حداکثر سود سرمایه گذاریشان دست یابند.
صندوق هاي سرمايه گذاري به شخص سرمايه گذار فرصتي مي دهد تا سرمايه گذاري را متنوع سازد و مديريت حرفه اي پول را با حداقل مقادير سرمايه گذاري قابل توان فراهم نمايد. صندوق سرمايه گذاري مکان امني است که پول سرمايه گذاران را به منظور خريد سهام، اوراق قرضه يا ديگر اوراق بهادار براي ايجاد پرتفوي جذب مي نمايد، در نتيجه سرمايه گذاران مي توانند مالک يک مجموعه از يک سبد سهام که شامل مقادير بيشتري از سهام و اوراق قرضه که آنها مي توانستند به طور فردي تأمين مالي نمايند، مي شوند (کریشنامورتی و ویشوانف، 2009).
2-2 ) سرمایه گذاری
رشد و توسعه اقتصادی و افزایش سطح رفاه عمومی، توجه همه جانبه به سرمایه گذاری را نیازمند است. بدون سرمایه گذاری درست و ایجاد شرایط مناسب آن، نمی‌توان شکوفایی اقتصادی پایدار را انتظار داشت.
سرمایه گذاری را در دید کلی می‌توان عدم بهره برداری از منافع در زمان حال به منظور بهره بردن از‌ آنها در زمان آینده، با این امید که منافع آینده بیشتر از منافع حال باشند، تعریف نمود. در واقع ما از مصرف فعلی به این امید که در آینده مصرف بیشتری داشته باشیم، صرفه نظر می‌کنیم، صندوق های بازنشستگی نمونه ای از سرمایه گذاری افراد می‌باشند، در صندوق های سرمایه گذاری افراد هر ماه مقداری از حقوق خود را سرمایه گذاری می‌کنند تا در آینده از منافع حاصل این سرمایه گذاری بهرهمند گردند، در واقع آنها به امید کسب ارزش بیشتر در زمان آینده از سود فعلی خود صرفه نظر می‌کنند.
دو عاملی که در سرمایه گذاری باید به آن توجه شود، زمان و ریسک می‌باشند؛ زیرا در سرمایه گذاری ما مصرف قطعی در زمان حال را با مصرف در زمان آینده که با عدم اطمینان همراه است، تعویض می‌کنیم. بنابراین در سرمایه گذاری همواره این ریسک وجود دارد که منابع آینده برای ما تحقق پیدا نکند (شارپ، الکساندر و بیلی، 1995).

1-2-2 ) روش های سرمایه گذاری در بورس
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار به دو روش انجام می‌گیرد، سرمایه گذاران بسته به فرصت و تخصص خود می‌توانند از یکی از این دو روش برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه استفاده نمایند.
1-1-2-2 )روش مستقیم
در این روش افراد خود به صورت مستقیم به خرید و فروش سهام و اوراق بهادار می‌پردازند، شرط موفقیت در این روش این است که فرد تخصص و آشنایی کافی با بازار سهام و بورس داشته باشد و البته وقت کافی نیز برای پیگیری بازار بورس را دارا باشد؛ در غیر این صورت خرید و فروش از این طریق ریسک بالایی برای سرمایه گذار خواهد داشت، به ویژه در بازارهای غیرکارا که اطلاعات به طور یکسان در اختیار همه افراد قرار نمی‌گیرد، این ریسک بالاتر نیز میرود؛ زیرا در بازارهای غیرکارا به دلیل وجود اطلاعات محرمانه قیمت سهام منعکس کننده تمام اطلاعات آنها ناست، به همین دلیل است که افراد بدون تخصص بهتر است به صورت مستقیم به خرید و فروش اوراق در بازار سرمایه نپردازند.
2-1-2-2 )روش غیرمستقیم
در این روش سرمایه گذاری افراد با واسطه در بازارهای مالی حضور می‌یابند، بدین صورت که‌ آنها پول خود را دراختیار افراد حرفه ای و فعال در بازار سهام قرار می‌دهند و خود به طور مستقیم به خرید سهام نمی‌پردازند. واسطه های مختلفی مانند صندوق های سرمایه گذاری مشترک، شرکت های سرمایه گذاری و اداره کننده های طرح های بازنشستگی و امثال اینها، سرمایه گذاری را با سرمایه های جمع آوری شده از افراد انجام می‌دهند، این واسطه ها با تشکیل سبد سهام متنوع و استفاده ار افراد متخصص و آشنا با بازار بورس ریسک سرمایه گذاری را بسیار کاهش می‌دهند تا همه افراد از فرصت سرمایه گذاری برابر برخوردار گردند. این روش سرمایه گذاری برای افرادی که تخصص کافی و یا وقت لازم برای پیگیری بازار را ندارند و به ویژه در بازارهای غیرکارا، بسیار مفید است.

 

نمودار تغییر قیمت
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643