مقاله و مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان ,

menuordersearch
academixfile.ir
قبلی
بعدی

مقاله و مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان

(0)
(0)

مقاله

مقاله و مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان
رنگ و مدل کالا
مقاله
تعداد
+
_
عدد
38,000 تومان
موجود

توضیحات

مقاله و مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان

در قالب word و در 22 صفحه و قابل ویرایش و دارای منابع 1402

 

 

فهرست مطالب

3-2- بخش دوم: سلامت روان 
1-3-2- تعریف سلامت روان 
2-3-2- مفهوم سلامت عمومی 
3-3-2- ابعاد سلامت  
4-3-2- عوامل موثر بر سلامت روان 
1-4-3-2- محرومیت ها و معلولیت هاي جسمانی 
2-4-3-2- عوامل روانی- اجتماعی 
3-4-3-2- الگوهاي بد خانوادگی 
4-4-3-2- ساختار خانوادگی ناسازگار 
5-4-3-2- فشارهاي ناشی از زندگی جدید صنعتی 
6-4-3-2- عوامل اجتماعی- فرهنگی 
5-3-2- الگوى فرهنگ سازماني پارسونز 

پیشینه تحقیق

منابع فارسی

منابع لاتین

 

 

 

2-3-بخش دوم: سلامت روان
2-3-1-تعریف سلامت روان
سلامت روان به عنوان یکی از ملاک های تعیین کننده سلامت عمومی افراد در نظر گرفته می‌شود و مفهوم آن عبارت از احساس خوب بودن و اطمینان از کارآمدی خود، اتکا به خود، ظرفیت رقابت، تعلق بین نسلی و خودشکوفایی و توانایی بالقوه فکری و هیجانی است (قاسمی، ابراهیمی و سموعی، 1397). مفهوم سلامت روانی در واقع جنبه‌ای از مفهوم کلی سلامت است. کارشناسان سازمان بهداشت جهانی سلامت فکر و روان را بدین گونه تعریف می‌کنند: "سلامت روان عبارت از قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایلات شخصی به طور منطقی، عادلانه و مناسب" (ویدورک و بورباج، 2018). سلامت روان یکی از مقوله‌های مهم در مباحث روانشناسی و روان پزشکی بوده و بیماری‌های روانی به شکل خطرناکی رو به افزایش است (لو، گوپتا و کیتینگ، 2018). آمارهای موجود شیوع بالای مشکلات روانی، به ویژه افسردگی را در میان دانش آموزان در محدوده 16 تا ٪30 برآورد کرده‌اند (استونیج-پادیال، دانبار، یه، کاس، فین و همکاران، 2018). در ایران نیز ٪39 دانش‌آموزان، مبتلا به مشکلات رفتاری-عاطفی بوده و در دانش‌آموزان دختر نسبت به پسر (74/ 19 در برابر 91/15) از شیوع بالاتری برخوردار هستند (ایران مهر، شفیع آبادی و نعیمی، 1397). بسیاری از صاحب نظران مفاهیم بهداشت روانی و سلامت روانی را به یکدیگر نزدیک می‌دانند و از این رو بین آن‌ها تمایز قایل نشده‌اند، اما برخی آن‌ها را از یکدیگر متمایز می‌سازند و به همین دلیل معتقدند که بهداشت روانی یعنی نگاه داشتن سلامت روانی، ریشه کن کردن عوامل بیماری‌زا، پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های روانی و ایجاد زمینه مساعدی برای رشد و شکفتن شخصیت و استعدادها تا حداکثر ظرفیت مکنون انسان است (هلم-هادوال و کودسکو-آرگی راکی، 2015). طبق نظریه‌ای دیگر سلامت روانی عبارت از: "سازش فرد با جهان اطرافش به حداکثر امکان؛ به طوری که باعث شادی و برداشت مفید و موثر به طور کامل شود" (ابدل-خالک و لستر، 2017). در واقع فردی که دارای سلامت روانی است از عملکرد و کیفیت زندگی بهتری در مقایسه با دیگران برخوردار است (سارمنتو، 2015).
سلامت روانی عبارت است از تأمین، حفظ و رشد بهداشت روانی. در بعد فردی و اجتماعی، فردی دارای سلامت روانی است که می‌تواند فعالیت روزمره خود را به نحوی انجام دهد که با افراد و خانواده و اجتماع ارتباط درستی برقرار کرده و از زندگی روزمره لذت ببرد (همایی، 1379). پاتن (1994) معتقد است که سلامت روانی را بایستی به منزله توانایی افراد برای دستیابی به اهدافی که برای خود در نظر گرفته است، تعریف نمود. سلامت روانی هم به تشریح بیماری‌های روانی و هم به پیشگیری از آنها می‌پردازد (شاملو، 1382). فرهنگ روانشناسی، سلامت روانی را چنین تعریف می‌کند: «استعداد روان برای هماهنگ، خوشایند و مؤثر کار کردن، برای موقعیت‌های دشوار، انعطاف پذیر بودن و برای بازیابی تعادل خود، توانایی داشتن» (شعاری نژاد، 1374). سازمان جهانی بهداشت، سلامت روانی را چنین تعریف می‌کند: «سلامت روانی در مفهوم کلی بهداشت جا می‌گیرد و بهداشت، یعنی توانایی کامل برای ایفای نقش اجتماعی، روانی و جسمی؛ بهداشت تنها نبود بیماری یا عقب ماندگی نیست» (گنجی، 1378). در این تعاریف، همانطور که ملاحظه می‌شود سازگاری با محیط اهمیت زیادی دارد. طبق این تعاریف، شخصی که بتواند با محیط خود، اعضای خانواده، همکاران، همسایه ها و به طور کلی اجتماع، خوب سازگار شود از نظر بهداشت روانی بهنجار خواهد بود. این شخص با تعادل روانی رضایت بخش پیش خواهد رفت، تعارض‌های خود را با دنیای بیرون و درون حل می‌کند و در مقابل ناکامی های اجتناب‌ناپذیر زندگی، مقاومت خواهد داشت (همایی، 1379). اگر کسی توان انجام دادن این کارها را نداشته باشد و در نتیجه با محیط خود به شیوه نامناسب و دور از انتظار برخورد کند، از نظر روانی بیمار محسوب خواهد شد، زیرا با این خطر رو به رو خواهد شد که تعارض های حل نشده خود را به صورت نوروز، اختلاهای خفیف رفتاری نشان دهد و به شخص نوروتیک تبدیل شود (گنجی، 1378).
رایف (1989) با اشاره به مطالعات خود، تعداد 6 عامل را به عنوان عوامل مهم و اصلی در تعریف سلامت روانی تعیین نموده و مقیاسی را نیز به منظور ارزیابی آن به وجود آورده است. عوامل رایف عبارتند از:
•    پذیرش خود؛
•    داشتن رابطه مثبت با دیگران؛
•    داشتن استقلال شخصیتی؛
•    داشتن تسلط بر محیط؛
•    دارا بودن هدف در زندگی؛ و
•    رشد فردی.

 

 

پیشنه تحقیق


خدری و همکاران (1400) در پژوهشی تحت عنوان اثربخشی درمان شناختی رفتاری در افسردگی و سلامت روان مادران دارای کودک بیش¬فعال به این نتایج اشاره کردند: روش درمان شناختی- رفتاری بر افسردگی مادران کودکان بیش¬فعال/ نقص توجه مؤثر بوده، و باعث کاهش میزان افسردگی آنها شده است. همچنین نشان داد که تاثیر درمان شناختی-رفتاری در سلامت روان مادران کودکان بیش¬فعال/ نقص توجه مؤثر بوده است، یعنی میزان سلامت روان آنها در پس آزمون گروه آزمایش افزایش یافته است.
احمدی (1399) در پژوهشی تحت عنوان اثربخشی موسیقی¬درمانی بر خستگی مزمن و سلامت روان در مادران کودکان عقب¬مانده ذهنی شهر ایلام به این نتایج اشاره کرد: موسیقی¬درمانی باعث کاهش خستگی مزمن و افزایش سلامت روان در مادران کودکان عقب¬مانده ذهنی شده است. موسیقی نیز با توجه به ماهیت آرام¬بخش خود، در مطالعات انجام شده به عنوان روشی درمانی بسیار مؤثر برای بیماری‌های جسم و روان معرفی گردید.

 


قسمتی ازمنابع


آریانی پور، معصومه و ارشدی، فرشیا و تدین طهماسبی، مریم.(1400). اثربخشی درمان شناختی رفتاری (CBT) در افسردگی و سلامت روان مادران دارای کودک بیش فعال، اولین همایش ملی روان درمانی ایران، اردبیل.
احمدی، م. (1399). اثربخشی موسیقی¬درمانی بر خستگی مزمن و سلامت روان در مادران کودکان عقب¬مانده ذهنی شهر ایلام. پایان¬نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام.
احمدی، صادق .(1394). تاثیر مو سیقی درمانی بر سازگاری و میزان یادگیری کودکان اوتیسم شهراصفهان. مقاله چاپ شده در در مجموعه مقالات اولین همایش ملی علمی پژوهشی روان شناسی، علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه، 10 شهریور، اصفهان، ایران
اروند، ژینوس. سخایی، اشرف. جدیدی، هوشنگ.(1396). اثربخشی موسیقی درمانی بر اضطراب و اسهال زنان مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر. نشریه علوم پزشکی تهران جنوب. 27()3؛ 1-11.
استالارد، پل. (2002). درمان شناختی -رفتاری با کودکان و نوجوانان. ترجمه حمید علیزاده، علیرضا روحی و علی محمد گودرزی، (1389) تهران: نشر دانژه.
انصاری نژاد، نصرالله؛ رستگار، شیرین.(1399). اثربخشی گوش دادن به موسیقی (موسیقی‌درمانی) بر سلامت روان در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. فصلنامه ایده‌های نوین روانشناسی. ۴(۸): ۱-۹
انجمن روانپزشکی آمریکا.(1393). راهنمای تشخیص آماری اختلالات روانی نسخه پنجم(DSM-5). ترجمه یحیی سیدمحمدی. تهران: نشر روان. صفحات 123-220(تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2013).
اکبرپور زنگلانی محمد باقر، خدایاری شوطی سعید، ملک زاده اصغر.(1395). بررسی رابطه بین سلامت روانی و انگیزش پیشرفت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز. راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی. ۳ (۲) :۱۴-۲۴
ایران مهر، مسلم؛ شفیع آبادی، عبدالله و نعیمی، ابراهیم.(1397). بررسی کیفی آسیب شناسی شبکه های اجتماعی مجازی بر سلامت روان دانش آموزان (از دیدگاه مشاوران مدارس). فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 11 (33)، 43-72
بخشی سورشجانی، لیلا. (1397). بررسی اثربخشی آموزش مادر بر کاهش اختلال نارسایی توجه / بیش¬فعالی در کودک و افسردگی مادر. نشریه پژوهش پرستاری ایران، 13(2)، 25-32.
برجیس، مریم؛ حکیم¬جوادی، منصور؛ طاهر، محبوبه؛ غلامعلی لواسانی، مسعود؛ خانزاده، عباسعلی. حسین. (1396). مقایسه¬ی میزان نگرانی، امید و معنای زندگی در مادران کودکان مبتلا به اوتیسم، ناشنوایی و ناتوانی یادگیری.م مجله ناتوانی¬های یادگیری، 3(1)، 6-27.
بهبهانی، سرور. کریمی، محمد.(1396). موسیقی‌درمانی. نشریه مهندسی پزشکی. (170).
بهرامی احسان، هادی؛ رضاپور میرصالح، یاسر. (1397). رابطه-ی بین سبک¬های مقابله¬ای، جهت¬گیری مذهبی و ابعاد شخصیتی و سلامت روان در مادران کودکان عقب¬مانده¬ی ذهنی. پژوهش در کودکان استثنایی، 10(3)، 245-258.

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643