مقاله و مبانی نظری پیشرفت تحصیلی و شیوه های فرزند پروری و کمال گرایی ,

menuordersearch
academixfile.ir

توضیحات

مقاله و مبانی نظری پیشرفت تحصیلی و شیوه های فرزند پروری و کمال گرایی

در قالب word و در 80 صفحه و قابل ویرایش و دارای منابع تا سال 1398

 

فهرست مطالب

پیشرفت تحصیلی
عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی
هوش و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی
انگیزش و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی
نظریه هنری مور:
نظریه مک کلند:
نظریه لفرانکویس:
نظریه دیوید مک کلند:
شیوه های فرزند پروری
2تعاریف شیوه های فرزند پروری
نظریه ها و دیدگاه هایی درباره شیوه ها
نظریه بامریند
1- فرزندپروری مقتدرانه
2- فرزندپروری مستبدانه
3-فرزندپروری آسان گیرانه
4- فرزندپروری بی اعتنا
نظریه اریکسون:
الگوی زیگلمن
نگرش های فرزندپروری
فرهنگ و فرزندپروری
کمال گرایی
تعریف کمال گرایی
ویژگی های کمال‏گرا یی
افراد کمال‏گرا دارای ویژگی های زیر می‌باشند:
طبقهبندیهای کمالگرایی
کمالگرایی منفی     
ابعاد کمالگرایی
کمالگرایی خودمدار
کمالگرایی دیگرمدار
کمالگرایی جامعهمدار
علل کمالگرايي
پيامدهاي کمالگرايي
سبک اسناد کنترل
فرض های اساسی نظریه اسناد:
نظریه اسناد به عنوان یک رویکرد شناختی در زنان:
باورهای مخرب در مورد موفقیت:
باورهای مخرب درمورد عشق:
باورهای مخرب در مورد اضطراب:
کلیشه های جنسیتی و شیوه های اسناد دهی در خشونت خانگی
پژوهش های خارجی
پژوهش های داخلی
منابع فارسی
منابع لاتین

 

 


پیشرفت تحصیلی
برای اینکه مفهوم پیشرفت تحصیلی روشن شود، ابتدا باید مفهوم افت تحصیلی که واژه ای در مقابل آن به شمار میآید، روشن گردد.
افت تحصیلی، افت عملکرد تحصیلی و درسی دانشآموزان از سطحی رضایتبخش به سطحی نامطلوب است. چنانچه فاصله قابل توجهی بین استعداد بالقوه و استعداد بالفعل فرد در فعالیت-های درسی مشهود باشد، چنین فاصله ای را افت تحصیلی می‌نامند. روشن است که افت تحصیلی فقط در مردودی و یا تجدیدی خلاصه نمی‌شود و در مورد هر دانش آموزی که یادگیری های او کمتر از توان و استعداد بالقوه و حد انتظار باشد، صدق می-کند. بنابراین حتی دانش آموزان تیزهوش نیز ممکن است دچار افت تحصیلی گردند.
با روشن شدن مفهوم افت تحصیلی اکنون میتوان مفهوم پیشرفت تحصیلی را به صورتی شفاف دریافت. چنانچه آموخته های آموزشگاهی فرد متناسب با توان و استعداد بالقوه او باشد یا آموختههای فرد متناسب با توان وی بوده، و دریادگیری فاصله ای بین توان بالقوه و بالفعل او نباشد میتوانیم بگوئیم که دانش آموز به پیشرفت تحصیلی نائل گردیده است (شعبان نژاد،1381).
پیشرفت تحصیلی عبارت است از معلومات یا مهارت اکتسابی عمومی یا خصوصی در موضوعهای درسی که معمولا آزمایش ها یا نشانه هایی را یا هردو، که معلمان یا دانش آموزان وضع می-کنند،
اندازهگیری می‌شود. اصطلاح پیشرفت تحصیلی به تجلی جایگاه تحصیلی یک دانش آموز اشاره دارد. در بیان پیشرفت تحصیلی می-گویند: این اصطلاح به مقدار یادگیری آموزشگاهی فرد به صورتی که توسط آزمونهای مختلف درس مانند حساب، هندسه و علوم و ... سنجیده میشود، اشاره می‌کند. پس با توجه به تعاریف فوق می‌توان گفت که پیشرفت تحصیلی، اصطلاحی است که به مقدار یادگیری و معلومات بدست آمده در فرایند یاددهی که توسط آزمون های پیشرفت تحصیلی مورد سنجش و آموزش قرار گرفته، اشاره دارد و نهایتا براساس میزان پیشرفت حاصل شده می‌توان به قضاوت و تصمیمگیری پرداخت مردم سالاری (1387، محمدی، 1386).
عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی
عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموز فراوانند که در مجموعه ای از عوامل فردی، آموزشگاهی، خانوادگی و اجتماعی طبقه بندی می‌شوند. در پژوهشی که برای رساله دکتری به منظور شناسایی عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دوره راهنمایی تحصیلی در سراسرکشور انجام پذیرفته است، مهمترین عواملی که موثر در پیشرفت تحصیلی شناسایی شده اند عبارتند از :
-    وضعیت فرهنگی خانواده دانش آموز
-    آموزشهای تقویتی
-    انجام تکالیف درسی و کار در خانه
-    وضعیت حرفه ای معلم
همانطور که ملاحظه می‌شود اولین و مهمترین عامل موثر در پیشرفت تحصیلی جو وفضای فرهنگی حاکم بر خانواده است و نه توان و بضاعت اقتصادی آن. آنچه امروز در نزد مردم به عنوان مهمترین عامل موثر در پیشرفت تحصیلی فرزندان شهرت دارد، امکان اقتصادی خانواده برای تامین تسهیلات موردنیاز برای تحصیل مطلوبتر است، پژوهش فوق فضای فرهنگی که شامل نگرش اولیاء به نحو زندگی، چگونگی تحصیل فرزندان، علاقهمندی آنان به پیشرفت تحصیلی، چگونگی گذران اوقات فراغت و نحوه تدریس از این اوقات به نفع غنی سازی فرهنگی و از جمله میزان مطالعه کتاب های غیردرسی، توجه والدین به برنامههای تربیتی فرزندان و غیره است، به عنوان عامل موثر و اولیه مرتبط با پیشرفت تحصیلی فرزندان معرفی گردیده است. در همان پژوهش از دبیران دوره راهنمایی سوال شده است که چه عواملی شیوه تدریس و تلاش بیشتر آنان را برای توفیق دانش آموزان تحت تاثیر قرار میدهد آنان پاسخ داده اند : پدران و مادرانی که
اولا: به موفقیت تحصیلی فرزندانشان علاقه مند می‌باشند
ثانیا: برای اطلاع از میزان توفیق و مشکلات آنها به ملاقات ما می‌آیند.
بنابراین حتی نحوه تدریس و میزان تلاش دبیران از نوع و نحوه نگرش خانواده ها نسبت به وضعیت تحصیلی فرزندانشان تاثیر پذیر است دومین عامل آموزش های تقویتی به عنوان ملاک و شاخص بعدی موثر در پیشرفت تحصیلی مورد شناسایی قرار گرفته است و این امر نیز مفهوم و معنای روشنی دارد چنانچه والدین و خانواده های محترم با معلمین و دبیران فرزندان خود در ارتباط باشند میتوانند به نقاط ضعف و قوت آموزشی و تحصیلی فرزندان واقف شوند و با راهنمایی مربیان گرامی نسبت به تامینهای آموزش های تقویتی مورد نیاز همت گمارند.
در حقیقت آموزش های تقویتی مورد نیاز دانش آموز را نسبت به کاستیهای درسی و تحصیلی تقویت می‌کند مشکلات آموزشی آنان را در موارد مربوط کاهش می‌دهد و دانش آموزان به رشد و پیشرفت قابل قبول نائل می‌شوند مشروط بر آن که چنین آموزش-هایی اولا با راهنمایی مربیان در موارد مورد نیاز باشد و ثانیا از روی برنامه و با خبرگی کامل توسط افراد آشنا به فنون تدریس و یادگیری انجام پذیرد.
عامل سوم: انجام تکالیف در سی و کار در خانه است امروز از انجام تکالیف درسی در خانه به عنوان یک عامل تکمیل کننده و تقویت کننده در مدرسه یاد می‌شود و چنانچه این امر که مکمل یادگیری در مدرسه و تمرین در خصوص آموزشهای مدرسه ای و هم چنین انتقال و تعمیم مواد آموزشی فرا گرفته شده است به جامعه و دنیای عملی است که دانش آموز با سر وکار دارد به خوبی انجام پذیرد قادر است یادگیری را تکمیل و پیشرفت تحصیلی را مطلوب نماید. انجام تکالیف که با نظر دبیران و معلمان انجام می‌پذیرد قصد دارد کارایی و توانایی دانش آموزان را در مواد و متونی که در آموزشگاه فرا گرفته اند با کار عملی توسط آنان مورد ارزیابی قرار دهد. بنابراین : اولا :تکالیف باید توسط خود دانش آموزان انجام پذیرد تا میزان توانایی و کارایی آنان روشن شود و چنانچه نقطه ضعف و کاستی خاصی در آن ماده درسی دارند، مرتفع گردد، ثانیا : معلمین گرامی باید تکالیف را با دقت مورد بررسی قراردهند و دانشآموزان بدانند که تکالیفشان مورد بررسی قرار میگیرد تا تلاش و تکاپوی لازم را به انجام رسانند. بعضی از خانواده ها برای دلسوزی و کمک به فرزندان، تکالیف فرزندان خود را انجام می‌دهند که این امرهم خود اتکایی و استقلال فرزندان را مخدوش می‌نماید و هم اجازه نمی‌دهد وضعیت تحصیلی و کاستی های مربوط به فرزندان روشن وشد. از سوی دیگر دبیران و معلمان در بررسی تکالیف دانش آموزان (که
میتواند به علت محدود بودن وقت کلاس به صورت تصادفی و هر بار در مورد تکالیف عدهای از
دانش آموزان انجام پذیرد)، انتظار نداشته باشد که همه تکالیف به خوبی و صددرصد بر طبق نظر آنها انجام شده باشد و با برخوردی تشویق کننده نسبت به انجام تکالیف و به نوعی مطلوب نقاط مشکلدار تکالیف را روشن و دانش آموز را به عنایت برای رفع آن مشکلات تشویق نمایند. یادآوری این نکته ضروری است که نحوه برخورد دبیران و معلمان با تکالیف داشن آموز نقش بسیار موثری در انجام تکالیف توسط خود دانش آموزان، خود اتکایی و استقلال آنان و در نتیجه پیشرفت تحصیلی آنها خواهد داشت.
خانواده های گرامی هم باید با اطلاع از وضعیت تحصیلی فرزند خود و آگاهی از چگونگی کمک به او که در سایه همکاری و هماهنگی با مربیان انجام خواهد گرفت، بستر و فضای لازم را برای انجام تکالیف فراهم کنند و به جای دخالت و یا انجام تکالیف فرزند، فقط نظارت و مساعدت لازم را برای انجام کار توسط خود او به عمل آورند. یادآوری این نکته نیز ضرورت دارد که اولا فرزندان ما باد
برنامهای معین برای کار تحصیلی در خانه برخوردارباشند که براساس آن انجام وظیف کنند و ثانیا نباید بیش از دو تا سه ساعت برای فرزندان دبستانی و راهنمایی و بیش از چهار ساعت برای فرزندان دبیرستانی انتظار کار و انجام تکلیف درسی از آنها داشته باشیم و حتما باید به برنامه اوقات فراغت نیز توجه لازم را مبذول کنیم.
همانطوری که در شاخص سوم ملاحظه می‌شود، علاوه بر انجام تکالیف درسی، کار خانه هم بر پیشرفت تحصیلی و ذهنی فرزندان ما تاثیر دارد. این امر از آنجا ناشی می‌شود که کار در منزل برای فرزندان ما نوعی گذراندن اوقات فراغت به شمار می‌آید و معمولا از انجام کار، به خصوص اگر
مورد علاقه آنان باشد، لذت می‌برند. چنان که میدانیم اوقات فرغت و گذراندن صحیح آن توسط فرزندان باعث خلاقیت، سرور و نشاط آنان می‌شود.
توصیه می‌شود برای سپردن کارها به فرزندان، اموری از خانه و تهیه لوازمی از بیرون و هم انجام کارهایی مانند مطالعه کتابهای غیردرسی، دیدن برنامههای مفید و علمی تلویزیون، یادگیری زبانهای بیگانه و ... مورد توجه قرار گیرد.
عامل چهارمی که بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر می-گذارد، وضعیت حرفهای معلم است. نقش معلم از دیرباز در تعلیم و تربیت مورد توجه و به عنوان اصلی ترین عامل تربیت مورد تاکید قرار گرفته است. امروز هم علی رغم پیشرفت ها و تحولات همه جانبه رسانه ها و تجهیزات آموزشی، با وجود آن که در برنامهریزی های درسی تا حدودی معلم محوری جای خود را به برنامه محوری و یا دانشآموز محوری داده است، نه تنها نقش موثر معلم در یادگیری و پیشرفت تحصیلی کاسته نشده، بلکه به عنوان یکی از عوامل اصلی و موثر در یادگیری و پیشرفت تحصیلی در تمام نظام های تطبیقی آموزش و پرورش در سراسر جهان قلمداد می‌گردد. در نظام های موفق آموزش و پرورش در جهان امروز، مهمترین ابزار توفیق، وجود معلمان و دبیرانی است که به لحاظ حرفه ای از شرایط مطلوبی برخوردارند. وضعیت حرفهای معلم به میزان علم و تخصص، تجربه، علاقه و پای بندی به تلاشهای حرفهای و شغلی او مربوط می‌گردد. تحقیق انجام شده نشان داده است که دبیران موفق، یعنی دبیرانی که دانش-آموزان آنان با دانش آموزان دیگر به لحاظ پیشرفت تحصیلی تفاوت معناداری داشته اند، از نظر حرفهای، علمی و تخصصی نسبت به سایر همکاران خود از درجه تحصیلی بالاتری برخوردار بوده اند، سنشان بیشتر از چهل سال به بالا بوده است، حدود بیت سال تجربه کاری داشته اند، به کار خود علاقهمند و با اصول روانشناسی یادگیری و حسن ارتباط با دانش آموزان خود آشنا بوده اند. البته موارد بالا بدین معنا نیست که اگر معلمی تجربه زیر بیست سال داشت یا سنش کمتر از چهل سال بود، یا درجه تحصیلی او لیسانس نبود نمیتواند معلم موفقی باشد، بلکه مفهوم آم است که معلمین یا دبیرانی که شاخصهای حرفهای بالاتری دارنند در کار تدریس خود موفقترند و دانش آموزان آنا در مقایسه با سایر داشن آموزان مشابه که معلمان آنان چنین ویژگیهایی را ندارند، از پیشرفت بیشتری در امور تحصیلی برخوردارند. بنابراین با توجه به نقش حرفهای معلمان و دبیران که بر پیشرفت تحصیلی فرزندان ما موثر است، جادارد خانوادههای گرامی به تاثیر این نقش توجه داشته باشند و برای ثبت نام فرزندان خود در مدارس، توجه لازم را به وجود مربیان حرفهای و علاقهمند به کار، بیشتر از تموری همچون موقعیت جغرافیایی آموزشگاه یا مطلوبیت فضای آموزشی معطوف دارند (همان منبع).

 


قسمتی از منابع فارسی
بلیاد، محمدرضا؛ مجیدآو، حفیظه و احدی، حسن (1398). مقایسه رشد اجتماعی و شناختی کودکان ۵ تا ۷ ساله بر اساس سبک‌های فرزندپروری. فصلنامه علمی پژوهشی علوم روانشناختی، 18(84)، 2284-2279.
چهاربند، اسفندیار(1391). الگوی درسی پودمانی بر اساس شایستگی حرفهای. تعلیم و تربیت استثنایی، 111، 66-51.
سپاه منصور، مژگان؛ براتی، زهرا و بهزادی، ساره(1395). مدل تاب آوری تحصیلی بر اساس شایستگی تحصیلی و رابطه معلم- شاگرد. روش ها و مدلهای روانشناختی، 7(25)، 44-25.
محمودی، مریم؛ برجعلی، احمد؛ علیزاده، حمید؛ غباری بناب، باقر؛ اختیاری، حامد و اکبری زردخانه، سعید (1395). تنظیم هیجان در کودکان با اختلال یادگیری و کودکان عادی. فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 4(13)، 84-69.
موحدزاده، بهرام و رحمتمند، مرجان (1397). بررسی رابطه بین ادراک شایستگی و پیشرفت تحصیلی با در نظر گرفتن نقش تعدیل‌کنندگی خودکارآمدی ادراک‌شده در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 شیراز. پیشرفت‌های نوین در علوم رفتاری، 3(23)، 1-21.
موسوی، سیده شایسته؛ ابوالمعالی الحسینی، خدیجه و میر هاشمی، مالک (1396). نقش میانجی گر هیجان‌های تحصیلی در رابطه بین محیط یادگیری سازنده گرا و شایستگی تحصیلی در دختران دوره دوم متوسطه شهر تهران. فصلنامه پژوهش‌های کاربردی روانشناختی، 8(2)، 95-79.
احدی، حسن1372 بررسی اسنادهای علی در دانشجو-معلمان دختر و پسر مراکز تربیت معلم مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران دوره چهارم شماره7
اسفندیاری، علی. (1388). بررسی و مقایسه شیوه هاي فرزند پروري مادران مبتلا به اختلالات رفتاري و مادران کودکان بهنجار و تأثیر آن بر اختلالات رفتاری فرزندان، پایان نامه کارشناسی ارشد، انیستیتو روان پزشکی ایران، فصلنامه علوم روانشناسی، سال دوم، شماره 3، 26-19.

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643