پاورپوینت ریاضی اول دبستان ,

menuordersearch
academixfile.ir
جستجو در فروشگاه
پاورپینت ریاضی اول دبستا مبحث تم 2 اضافه و کم کردن، مربع شگفت انگیز
پاورپوینت

پاورپینت ریاضی اول دبستا مبحث تم 2 اضافه و کم کردن، مربع شگفت انگیز

پاورپوینت
+
_

18,000 تومان موجود
پاورپوینت ریاضی اول دبستا  مبحث تم 3 مفهوم اولیه عمل جمع
پاورپوینت

پاورپوینت ریاضی اول دبستا مبحث تم 3 مفهوم اولیه عمل جمع

پاورپوینت
+
_

18,000 تومان موجود
پاورپوینت ریاضی اول دبستان مبحث تم 4 گوشه و لبه‌ی اشکال هندسی، چوب خط برای شمارش
پاورپوینت

پاورپوینت ریاضی اول دبستان مبحث تم 4 گوشه و لبه‌ی اشکال هندسی، چوب خط برای شمارش

پاورپوینت
+
_

18,000 تومان موجود
پاورپوینت ریاضی اول دبستا مبحث تم 5  جمع و تفریق با چوب خط
پاورپوینت

پاورپوینت ریاضی اول دبستا مبحث تم 5 جمع و تفریق با چوب خط

پاورپوینت
+
_

18,000 تومان موجود
پاورپوینت ریاضی اول دبستان مبحث تم 6 جمع و تفریق با چینه و انگشتان دست
پاورپوینت

پاورپوینت ریاضی اول دبستان مبحث تم 6 جمع و تفریق با چینه و انگشتان دست

پاورپوینت
+
_

18,000 تومان موجود
پاورپوینت ریاضی اول دبستان بحث تم 7  آشنایی با عدد 1 و 2
پاورپوینت

پاورپوینت ریاضی اول دبستان بحث تم 7 آشنایی با عدد 1 و 2

پاورپوینت
+
_

18,000 تومان موجود
پاورپوینت ریاضی اول دبستان مبحث تم 8 آشنایی با عدد 3 و 4 و اندازه گیری بلندی اجسام
پاورپوینت

پاورپوینت ریاضی اول دبستان مبحث تم 8 آشنایی با عدد 3 و 4 و اندازه گیری بلندی اجسام

پاورپوینت
+
_

18,000 تومان موجود
پاورپوینت ریاضی اول دبستان مبحث تم 9 آشنایی با 0 و 5 و تقارن
پاورپوینت

پاورپوینت ریاضی اول دبستان مبحث تم 9 آشنایی با 0 و 5 و تقارن

پاورپوینت
+
_

18,000 تومان موجود
پاورپوینت ریاضی اول دبستان مبحث تم 10 آشنایی با عدد 6 و 7 و مقایسه کردن مجموعه‌ها
پاورپوینت

پاورپوینت ریاضی اول دبستان مبحث تم 10 آشنایی با عدد 6 و 7 و مقایسه کردن مجموعه‌ها

پاورپوینت
+
_

18,000 تومان موجود
پاورپوینت ریاضی اول دبستان مبحث تم 11 تساوی مجموعه‌ها و آشنایی با عدد 8
پاورپوینت

پاورپوینت ریاضی اول دبستان مبحث تم 11 تساوی مجموعه‌ها و آشنایی با عدد 8

پاورپوینت
+
_

18,000 تومان موجود
پاورپوینت ریاضی اول دبستان مبحث تم 12 مقایسه عدد‌ها، آشنایی با عدد 9 و شناخت عدد بیشتر
پاورپوینت

پاورپوینت ریاضی اول دبستان مبحث تم 12 مقایسه عدد‌ها، آشنایی با عدد 9 و شناخت عدد بیشتر

پاورپوینت
+
_

18,000 تومان موجود
پاورپوینت ریاضی اول دبستان مبحث تم 13 آشنایی با نماد جمع و حاصل آن و مفهوم ترکیبی اعداد 2 تا 10
پاورپوینت

پاورپوینت ریاضی اول دبستان مبحث تم 13 آشنایی با نماد جمع و حاصل آن و مفهوم ترکیبی اعداد 2 تا 10

پاورپوینت
+
_

18,000 تومان موجود
پاورپوینت ریاضی اول دبستان مبحث تم 14 آشنایی با نماد تفریق و مقایسه‌ی اندازه‌ها
پاورپوینت

پاورپوینت ریاضی اول دبستان مبحث تم 14 آشنایی با نماد تفریق و مقایسه‌ی اندازه‌ها

پاورپوینت
+
_

18,000 تومان موجود
پاورپوینت ریاضی اول دبستان مبحث تم 15 مفهوم دسته‌بندی و آشنایی با مفهوم ارزش مکانی
پاورپوینت

پاورپوینت ریاضی اول دبستان مبحث تم 15 مفهوم دسته‌بندی و آشنایی با مفهوم ارزش مکانی

پاورپوینت
+
_

18,000 تومان موجود
پاورپوینت ریاضی اول دبستان مبحث تم 16 شناخت اعداد دو رقمی 11 تا 19
پاورپوینت

پاورپوینت ریاضی اول دبستان مبحث تم 16 شناخت اعداد دو رقمی 11 تا 19

پاورپوینت
+
_

18,000 تومان موجود
پاورپوینت ریاضی اول دبستان مبحث تم 17 جمع و تفریق های ترکیبی با چوب خط و محور، مفهوم بین
پاورپوینت

پاورپوینت ریاضی اول دبستان مبحث تم 17 جمع و تفریق های ترکیبی با چوب خط و محور، مفهوم بین

پاورپوینت
+
_

18,000 تومان موجود
پاورپوینت ریاضی اول دبستان مبحث تم 18 شمردن چندتایی
پاورپوینت

پاورپوینت ریاضی اول دبستان مبحث تم 18 شمردن چندتایی

پاورپوینت
+
_

18,000 تومان موجود
پاورپوینت ریاضی اول دبستان مبحث تم 19 عددهای دو رقمی مضرب 10 و حل مسئله با چینه و محور
پاورپوینت

پاورپوینت ریاضی اول دبستان مبحث تم 19 عددهای دو رقمی مضرب 10 و حل مسئله با چینه و محور

پاورپوینت
+
_

18,000 تومان موجود

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643