پاورپوینت فصل اول 1 ( مفاهیم آماری ) اقتصاد سنجی (ویژه رشته اقتصاد) مدرسان شریف دکتری مؤلفين یوسف محمدزاده - احمد رسولی ,

menuordersearch
academixfile.ir

توضیحات

پاورپوینت فصل اول 1 ( مفاهیم آماری ) اقتصاد سنجی (ویژه رشته اقتصاد) مدرسان شریف دکتری مؤلفين یوسف محمدزاده - احمد رسولی

در قالب pptx و در 45 اسلاید و قابل ویرایش

 


فهرست مطالب
فصل اول: مفاهیم آماری
۱-۱- فراوانی مطلق (Fi)
۱-۱-۱- فراوانی تجمعی (Fci-1)
1-2- شاخصهای مرکزی ،میانه مد و میانگین
مد
میانگین
میانگین حسابی یا متوسط حسابی
میانگین هندسی
خواص میانگین هندسی
میانگین هارمونیک
میانگین هارمونیک دو عدد
رابطه میانگینها
1-3- شاخصهای پراکندگی
خواص واریانس
خواص کواریانس .
1-3-4- ضریب همبستگی
1-4- گشتاورها
۱-۴-۱-چولگی
1-4-2- کشیدگی
1-5- ضریب تغییرات CV
1-6- توزیع
۱-۶-۱- تابع توزیع تجمعی
خواص تابع توزیع تجمعی
1-6-2- توزیع نرمال
1-6-3- تابع چگالی احتمال
ترکیبات خطی
میزان پراکندگی احتمال در توزیع نرمال
1-6-4- توزیع کای اسکور χ2
1-6-5- توزیع استیودنت t
1-6-6- توزیع فیشر F
1-7- قضیه حد مرکزی

 

 

قبل از ورود به بحث اقتصاد سنجی یادآوری یک سری مباحث آماری از آمار ۱ و ۲ لازم است. البته نگارنده کتاب را بر اساس این امر که دانشجویان آمار را در سطح پایه آموزش دیده اند نگاشته است.
1-1-فراوانی مطلق (Fi):
به تعداد تکرار یک داده در یک سری از اعداد فراوانی مطلق می.گویند در داده های ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۲ و ۶ و ۵ و ۷ و ۷ و ۱۱ فراوانی مطلق عدد ۷ برابر با عدد ۲ است زیرا عدد دو برابر در سری داده های فوق تکرار شده است.
۱-۱-۱ فراوانی تجمعی ( 1-Fci )
نشان دهنده این است ،که قبل یا خود عدد چند عدد دیگر قرار گرفته است به عنوان مثال در سری اعداد فوق برای عدد ۷ فراوانی مطلق تجمعی برابر با ۹ است. زیرا اعداد ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۲ و ۶ و ۵ و ۷ و ۷ قبل یا برابر عدد ۷ قرار میگیرند.
به عبارتی فراوانی تجمعی برابر است با مجموع فراوانی مطلق طبقه مذکور و طبقات قبلی


1-2- شاخصهای مرکزی میانه مد و میانگین
۱-۲-۱ میانه
در آمار و نظریه احتمالات میانه نوعی سنجش گرایش به مرکز است میانه عددی است که یک جمعیت آماری و یا یک توضیح احتمالی را به دو قسمت مساوی تقسیم می.کند میانه یک جمعیت آماری متناهی را میتوان با مرتب کردن آن و انتخاب عددی که در وسط قرار میگیرد تعیین کرد. در صورتی که جمعیت برابر با عددی زوج باشد آنگاه میانه برابر است با میانگین دو عددی که در وسط قرار میگیرند. به طور مثال اگر اعداد به ترتیب باشند آنگاه میانه M برابر است با M = b ؛ و همینطور برای اعداد a,b,c,d میانه برابر است با M=(b+c)/2 میانه در هر سری از داده ها منحصر به فرد است.
میانه در داده های طبقه بندی شده
در این حالت لازم است برای یافتن میانه از رابطه زیر استفاده شود :
(1-1)
در این رابطه
N: تعداد حجم نمونه است.
Li: حد پایین طبقه ای است که میانه در آن قرار میگیرد برای یافتن طبقه ای که میانه در آن قرار میگیرد لازم است مقدار 𝑁/2 را محاسب نماییم سپس فراوانی تجمعی هر دسته ای که بیشتر یا برابر با مقدار باشد میانه در آن طبقه قرار می‌گیرد.
Fci-1: فراوانی تجمعی دوره ماقبل طبقه میانه دار است.
Fi: فراوانی مطلق طبقه میانه دار است.
l: برابر با طول طبقات است.

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643