پاورپوینت فصل اول 1 (کلیات و مفاهیم ) کتاب روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکرد کاربردی نویسنده دکتر پرهیزگار و آقاجانی افروزی ,

menuordersearch
academixfile.ir

توضیحات

پاورپوینت فصل اول(کلیات و مفاهیم ) کتاب روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکرد کاربردی نویسنده دکتر پرهیزگار و آقاجانی افروزی

در قالب pptx و در 50 اسلاید و قابل ویرایش

 

 

فهرست مطالب

اهداف رفتاري فصل
  تعريف علم
دیدگاه ایستا
. دیدگاه پویا
اهداف و ضرورت علم
توصيف
تبيين
پيشبيني
کنترل
منابع و راه هاي کسب علم
تجربه
مرجع مطلع
استدلال
الف: استدلال قياسي
ب: استدلال استقرايي
اعتقاد راسخ نسبت به چيزها
کشف و شهود
روش علمي
مفاهيم و واژه هاي کاربردي در تحقيق
علم
روش هاي شناخت
  تعريف
نظريه
تبيين
پيشبيني
متغير
تحقيق
تحقيق علمي و ويژگي هاي آن
هدفمندي
دقت عمل
آزمون پذيري
  تکرارپذيري
دقيق بودن و قابليت اعتماد
عيني بودن
تعميم پذيري
محدودگرايي(ايجاز)
  روش شناسي و روش کار
پارادايم و پارادايم هاي روش تحقيق
1 پارادايم
پارادايم هاي روش تحقيق
الف) پارادايم اثبات گرايي
اصول پارادايم اثباتگرايي
1.امکان بازبيني و تأييد گزاره هاي علمي   
2. مشاهده
3. ضد علت
4.توضيح و تفسير پديده برحسب يک قاعده و نظم خاص(توصيف پديده)
5. .نهادهاي ضد تئوري
6 .آنتي متافيزيک
پارادايم ساختارگرايي)نسبي گرايي(
اکنون به برخي از ويژگي هاي تئوري ساختارگرا مي پردازيم:
پاسخ هاي ساختارگرا به سـؤالات عمـومي:
اعتبار:
جمع آوري و تجزيه و تحليل داده ها:
قابليت اعتماد:
پارادايم تئوري انتقادي
پارادايم پديدارشناسي

 

 

اهداف رفتاري فصل
در فصل حاضر به منظور آشنايي با مفاهيم و کليات تحقيق به بررسي کليات علـم که شامل تعريف علم، هدف هاي علم و منابع و راه هاي کسب علم مـي باشـد خـواهيم پرداخت.

در ادامه به بررسي کليات پژوهش در مديريت کـه شـامل تعريـف تحقيـق و تحقيق علمي، روش و روش شناسي ميباشد خواهيم پرداخت.


هدف از نگارش فصل حاضر عبارت است از:

1. شناخت علم و راه هاي کسب علم،
2. آشنايي با مفاهيم کاربردي روش شناسي تحقيق
3. يادگيري تحقيق علمي و ويژگي هاي تحقيق علمي
4. شناخت پارادايم هاي روش شناسي تحقيق


دیدگاه ايستا که به نظر ميرسد اغلب در دانشـجويان و نيـز در اشـخاص عادي وجود داشته باشد، علم را فعاليتي ميداند که يک سلسله اطلاعـات نظامـدار بـه جهان عرضه ميکند و کار دانشمندان را کشف واقعيت هاي جديـد و افـزودن آن هـا بـه انبوه اطلاعاتي ميداند که از پيش وجود داشته است. در اين مورد حتي اين باور وجـود دارد که علم اصولاً پيکرهاي از واقعيت هاست. از اين ديدگاه، علـم راهـي بـراي تبيـين پديده هاي مورد مشاهده است که وظيفه آن تأکيد بر وضعيت کنـوني و افـزودن بـر آن، تأکيد بر تئوري ها، فرضيه ها و مجموعه اصول و قواعد موجود ميباشد.

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643