پاورپوینت فصل دوم 2 (بخشهای مرکزی و غیر مرکزی ) کتاب سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی برنامه درسی برای معلمان مؤلفان کارولین ویلسون، آلتن گریزل مترجم کاظم ,

menuordersearch
academixfile.ir
قبلی
بعدی

پاورپوینت فصل دوم 2 (بخشهای مرکزی و غیر مرکزی ) کتاب سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی برنامه درسی برای معلمان مؤلفان کارولین ویلسون، آلتن گریزل مترجم کاظم

(0)
(0)

پاورپوینت

پاورپوینت فصل دوم 2 (بخشهای مرکزی و غیر مرکزی  ) کتاب سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی برنامه درسی برای معلمان مؤلفان کارولین ویلسون، آلتن گریزل مترجم کاظم
رنگ و مدل کالا
پاورپوینت
تعداد
+
_
عدد
65,000 تومان
موجود

توضیحات

پاورپوینت فصل دوم 2 (بخشهای مرکزی و غیر مرکزی ) کتاب سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی برنامه درسی برای معلمان مؤلفان کارولین ویلسون، آلتن گریزل مترجم کاظم

در قالب ppt و در 178 اسلاید و قابل ویرایش

 

 

فهرست مطالب

فصل دوم. بخش هاي مرکزي و غير مرکزي
استفاده از اين برنامة درسي چگونه است. .
مخاطبانِ هدف در برنامة درسي سواد رسانه اي و اطلاعاتي .
مشخصههاي اصلي برنامة درسي سواد رسانه اي و اطلاعاتي .
فرايندهاي انطباقي برنامة درسي سواد رسانه اي و اطلاعاتي. توصيه ها .
استراتژي هاي يکپارچه سازي .
انطباق و به اشتراک گذاري برنامة درسي سواد رسانه اي و اطلاعاتي از طري ق پايگاه جديد ”بستر منابع آزاد آموزشي“ يونسکو
بخش هاي مرکزي
بخش 1. شهروند ي، آزادي بي ان و اطلاعات، دسترس ي به اطلاعات، گفتمان دموکراتيک و آموزش طولاني مدت.
پيش زمينه و مبناي کار .
واحدها .
واحد 1. فهم سواد رسانه اي و اطلاعاتي: يک جهت گيري
واحد 2. سواد رسانه اي و اطلاعاتي و مشارکت مدني
واحد 3. تعامل با رسانه ها و ساير منابع اطلاعا تي از قبي ل کتابخانه ها، آرش يوها و اينترنت .
واحد 4. سواد رسانه اي و اطلاعاتي، تدريس و يادگيري
پي نوشت
منابع اين بخش
بخش 2. درک اخلاق اطلاعات، رسانه و خبر
پيش زمينه و مبناي کار .
واحد ها
واحد 1. روزنامه نگاري و جامعه .
واحد 2. آزادي، اخلاق و پاسخگويي .
واحد 3. چه چيزي اخبار را مي سازد؛ بررسي معيارها .
واحد 4. فرايند تهية اخبار: فراتر رفتن از عناصر خبر.
منابع اين بخش
بخش 3. بازنمايي در رسانه و اطلاعات
پيش زمينه و مبناي کار .
واحدها .
واحد 1. گزارش خبري و قدرت تصوير
واحد 2. دستورالعمل هاي صنعتي در زمينة تنوع و بازنمايي
واحد 3. تلويزيون، فيلم، انتشار کتاب
واحد 4. بازنمايي و موزيک ويدئو
واحد 5. ويرايش ديجيتالي و روتوش رايانه اي
منابع اين بخش
بخش 4. زبان در رسانه و اطلاعات.
پيش زمينه و مبناي کار .
واحدها .
واحد 1. خوانش رسانه ها و متن هاي اطلاعاتي
واحد 2. رسانه و پيام: اخبار مکتوب و اخبار راديو و تلويزيون
واحد 3. ژانر فيلم و روايت
واحد 4. زوايا و تصاوير دوربين_ انتقال معنا. .
منابع اين بخش
بخش 5. تبليغات
پيش زمينه و مبناي کار .
واحدها .
واحد 1. تبليغات، درآمد و مقررات .
واحد 2. آگهي هاي خدمات عمومي .
واحد 3. تبليغات: فرايند خلاق .
واحد 4. تبليغات و عرصة سياسي
واحد 5. تبليغات انتقالي و برندهاي بزرگ. .
منابع اين بخش
بخش 6. رسانه هاي جديد و رسانه هاي سنتي.
پيش زمينه و مبناي کار .
واحدها .
واحد 1. از رسانه هاي سنتي تا فناوري هاي رسانه اي جديد
واحد 2. کاربردهاي فناوري هاي جديد رسانه اي ارتباطات جمع ي و ديجيتال در جامعه .
واحد 3. کاربرد ابزارهاي تعاملي و چندرسانه اي، ازجمله باز يها ي ديجيتا لي در کلاس هاي درس .
پي نوشت
منابع اين بخش
بخش 7. چالش ها و فرصت هاي اينترنت
پيش زمينه و مبناي کار .
واحدها .
واحد 1. افراد کم سن و سال در دنياي مجازي .
واحد 2. چالش ها و خطرات در دنياي مجازي
بخش 8. سواد اطلاعاتي و مهارت هاي کتابخانه اي
پيش زمينه و مبناي کار .
واحدها .
واحد 1. مفاهيم و کاربردهاي سواد اطلاعاتي .
واحد 2. محيطهاي آموزشي و سواد اطلاعاتي .
واحد 3. سواد اطلاعاتي ديجيتال
منابع اين بخش
بخش 9. ارتباطات، سواد رسانه اي و اطلاعاتي و يادگيري - بخش نهايي.
پيش زمينه و مبناي کار .
واحد ها .
واحد 1. ارتباطات، آموزش و يادگيري
واحد 2. نظريه هاي يادگيري و سواد رسانه اي و اطلاعاتي
واحد 3. مديريت تغيير براي ايجاد محيط ي بر اي سواد رسانه اي و اطلاعاتي در مدارس .
منابع اين بخش
بخش هاي غيرمرکزي
بخش 10. مخاطب .
پيش زمينه و مبناي کار .
منابع اين بخش
بخش 1. رسانه، فناوري و دهکده جهاني
پيش زمينه و مبناي کار .
واحدها .
واحد 1. مالکيت رسانه در دهکدة جهاني امروز .
واحد 2. ابعاد سياسي و فرهنگي - اجتماعي رسانه هاي جهاني شده
واحد 3. کالايي کردن اطلاعات .
واحد 4. افزايش رسانه هاي جايگزين

 

 

فصل دوم بخشهای مرکزی و غیر مرکزی
استفاده از این برنامه درسی چگونه است.
سواد رسانه ای و اطلاعاتی به نقش و کارکرد رسانه ها و سایر منابع اطلاعاتی از قبیل کتابخانه ها آرشیوها و اینترنت در زندگی شخصی و در جوامع مبتنی بر دموکراسی میپردازد سواد رسانه ای و اطلاعاتی حقوق شخصی افراد را در تبادل کردن و اظهار داشتن اطلاعات و ایده ها جست و جو کردن دریافت کردن بهره مند شدن و بهره مند ساختن از آن ترویج میدهد. سواد رسانه ای و اطلاعاتی افراد را تشویق می‌کند تا رسانه ها و سایر منابع اطلاعاتی را به لحاظ فرایند تولید پیام و مخاطبان هدف مورد ارزیابی قرار دهند


در یک جامعه مبتنی بر اطلاعات و دانش سواد رسانه ای و اطلاعاتی برای مشارکت و بقای شهروندان در جامعه ضروری است.
رسانه ها و اطلاعات در فرایندهای دموکراتیک نقش مرکزی دارند رسانه ها و سایر منابع اطلاعاتی در شکل گیری برداشت ها، باورها و نگرشها به کار می‌روند.
محتواهای تولید شده توسط کاربران استفاده از فضاهای مجازی و روزنامه نگاری شهروندی بهبود یافته است. برنامه درسی سواد رسانه ای و اطلاعاتی دو حوزه سواد رسانه ای و اطلاعاتی را گرد هم آورده و یک رویکرد جامع در زمینه سواد آموزی ارائه میدهد که برای زندگی و فعالیت در جامعه امروزی ضروری است. این برنامه درسی تعریفی گسترده از سواد را به رسمیت می‌شناسد که رسانه های مکتوب رسانه هایی مانند تلویزیون و رسانه های الکترونیکی و سیستمهای اطلاعاتی را در بر می‌گیرد افزون براین سواد رسانه ای و اطلاعاتی نقش کتابخانه ها آرشیوها و موزه ها را به عنوان منبع مهم اطلاعات پذیرفته است.


مخاطبان هدف در برنامه درسی سواد رسانه ای و اطلاعاتی
مخاطب اصلی این برنامه درسی معلمان هستند و این شامل معلمان سطوح متوسطه و کلاس دوم و عمدتاً سوم می‌شود که با مشغول آموزش پیش از خدمت یا در حین خدمت هستند این برنامه درسی ابزاری است که به طور خاص برای مؤسسات تربیت معلم، مانند کالج ها (از جمله کالج های محلی (Community Colleges) و دانشگاه ها طراحی شده است با این حال با توجه به اینکه این برنامه درسی با انطباق در ذهن ایجاد شده است می‌توان آن را در بخشهای دیگری از مؤسسات درون کالج یا دانشگاه که با حوزه سواد رسانه ای و اطلاعاتی مربوط اند. نیز استفاده کرد. این برنامه درسی همچنین به سازمانهای مردم نهاد (NGO)، مقامات دولتی و وزارتخانه ها و سایر نهادهای اجتماعی مرتبط است.
مشخصه های اصلی برنامه درسی سواد رسانه ای و اطلاعاتی
سواد رسانه ای و اطلاعاتی به دنبال گرد هم آوردن حوزه های دانشی است که زمانی از هم جدا و متمایز بودند. دغدغه اصلی سواد رسانه ای و آگاهی و درک کارکردهای رسانه ها کتابخانه ها، آرشیوها و سایر منابع اطلاعاتی است تا افراد دریابند که آنها چگونه عمل می‌کـ چگونه پیام ها و ارزشها را انتقال میدهند چگونه مورد استفاده قرار می‌گیرند و چگونه میتوان اطلاعات ارائه شده توسط آنها را به شکلی انتقادی ارزیابی کرد
برنامه درسی سواد رسانه ای و اطلاعاتی جامع و کاملاً فراگیر است.

سواد رسانه ای و اطلاعاتی با رویکردی غیر تجویزی و با انطاق در ذهن شکل گرفته است و در قالب بخشهایی ارائه شده است.
این بخشها در این سند برنامه درسی شامل تمامی یا برخی از موارد زیر است
پیش زمینه و مینای کار
. موضوعات کلیدی
اهداف آموزشی
. رویکردها و فعالیت های آموزشی
توصیه هایی برای ارزیابی

بخش اهداف آموزشی اهداف هر بخش را برای معلمان معین می‌کنند و همچنین مهارتها و دانشی را که معلمان باید بعد از اتمام هر واحد نشان دهند، مشخص می‌کند در هر طرح انطباقی این بخشها باید در چارچوب کلی سند مدل برنامه درسی سواد رسانه ای و اطلاعاتی و چارچوب توانایی که در بخشی از این بسته آموزشی وجود دارد دیده شود.
بخش پیش زمینه و مینای کار با طرح کلی رئوس مطالب و توصیف محتوا و زمینه بحث موضوع هر بخش را برای معلمان مورد واکاوی قرار میدهد بیان این نکته ضروری است که قصد بخش پیش زمینه و مینای کار، توضیح تمامی جوانب بحث به طور جامع و کامل نیست بلکه قصد دارد ملاحظات و دستورالعملهایی را که ممکن است مورد نیاز معلمان واقع شود، ارائه دهد.
همین نکته را میتوان درباره بخش رویکردهای آموزشی و فعالیتهای نمونه بیان کرد این بخش ایجاد شده تا راههای عملی پیاده سازی مهارت و دانش به دست آمده در هر بخش را نشان دهد این رویکردهای آموزشی و فعالیت ها باید صرفاً به عنوان نمونه و مثال دیده شود معلمان تشویق شده اند تا از این بخش به عنوان یک پایه و مبنا بهره بگیرند و برای آماده سازی بیشتر دانش آموزان به لحاظ مؤلفههای فرهنگی و محلی از فعالیتهای مرتبط دیگر استفاده نمایند یونسکو برای کمک به معلمان در این زمینه در آینده یک بانک اطلاعاتی از فعالیتهای مربوط به سواد

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643