پاورپوینت فصل سوم 3 (نوکلئوزوم: واحد ساختاري کروماتین ها )کتاب بیوشیمی کروماتین نویسنده دکتر بهزاد لامع رادو دکتر سعیدیانو گل بداق ,

menuordersearch
academixfile.ir
قبلی
بعدی

پاورپوینت فصل سوم 3 (نوکلئوزوم: واحد ساختاري کروماتین ها )کتاب بیوشیمی کروماتین نویسنده دکتر بهزاد لامع رادو دکتر سعیدیانو گل بداق

(0)
(0)

پاورپوینت

پاورپوینت فصل سوم 3 (نوکلئوزوم: واحد ساختاري کروماتین ها  )کتاب بیوشیمی کروماتین نویسنده دکتر بهزاد لامع رادو دکتر سعیدیانو گل بداق
رنگ و مدل کالا
پاورپوینت
تعداد
+
_
عدد
28,000 تومان
موجود

توضیحات

پاورپوینت فصل سوم 3 (نوکلئوزوم: واحد ساختاري کروماتین ها )کتاب بیوشیمی کروماتین نویسنده دکتر بهزاد لامع رادو دکتر سعیدیانو گل بداق

در قالب ppt و در 27 اسلاید و قابل ویرایش

 

 

قسنتی از متن فایل::

مقدمه


تمام موجودات (پروکاریوت ها و یوکاریوت ها) با مشکل بسته بندي قطعه نسبتاً طویل DNA دردرون یک فضاي کوچک در داخل سلول مواجه اند. در یوکاریوت ها، DNA در یک اندامک سلولی به نام هسته قرار می‌گیرند. در ابتدا، براي حل مشکل اندازه، چیزهاي مختلفی را در سلول در مقیاس بزرگ نشان می‌دادند مثلاً هسته به اندازه یک گریپ فروت (یعنی با قطري حدود cm 10 ) بود. در این مقیاس، مولکول هاي DNA در یک سلول یوکاریوتی باید طولی حدود km 20 داشته باشند. حتی با در نظر گرفتن همین مقیاس، مولکول DNA بسیار نازک است (حدود mm 02/0 )و حجم ظرفی که بتواند این مقدار DNA را در خود جاي دهد باید خیلی بزرگ باشد. بنابراین، مشکل بسته بندي به همین سادگی نیست. آنچه که در این مورد باید مورد توجه قرار گیرد، نیازمبرم DNA به انجام اعمال مربوطه در مکانی ثابت است. DNA باید با دقت بسیار زیاد همانند سازي انجام دهد (حتی براي چندین مرتبه) و هر دفعه دو نسخه تهیه نماید و سپس از هم جدا شده و هر کدام در سلول دختري قرار گیرند. بدین ترتیب اطلاعات ژنتیکی براي کد گذاري توسط DNA باید در سلول دختري بیان شده و در سلول هاي خاصی به مراحل تکاملی ویژه خود برسند.

 

ساختار زیر واحد کروماتین


تلاش هایی که براي آشکار شدن زیر واحد کروماتین انجام گرفت در نتیجه زحمات گروه هاي محقق و اشخاصی بوده است که گاهی با یکدیگر همکاري می‌کردند و یا بدون اطلاع از کارهاي یکدیگر روي این موضوع مشغول تحقیقات بودند. یکی از فرایندهایی که این ساختار را در سال هاي اخیر نشان داد و مرکز تحقیقات کروماتین قرار گرفت، هضم DNA توسط آنزیم هاي اندونوکلئاز بود. اندونوکلئازها آنزیم هایی هستند کهباعث برش درپلیمر DNA می‌شوند (در مقابل اگزونوکلئازها هضم DNA را ازدو انتهاي آن برعهده دارند).


ساختار نوکلئوزوم

اندرکنش هاي تقاطعی هیستون- هیستون درون نوکلئوزوم توسط ترکیبات شیمیایی انجام شد و معلوم گردید که هشت هیستون ایجاد یک ذرهرا می‌نمایند (هیستون اکتامر)و این ذرهدر شرایط یونی به تترامر 2)H4 – H3 (ودو دیمر (H2B – H2A (تجزیه می‌شود. با این وجود، این شرایط نمی‌توانست به طور دقیق رابطه DNA سازمان یافته را با هیستون ها آشکار کند. اولین شواهد بار دیگر از مطالعات مربوط به هضم نوکلئاز به دست آمد. وقتی نوکلئوزوم تحت تاثیر اندونوکلئاز DNaseI قرار گرفت معلوم شد که DNA در خارج اکتامرهیستونی پیچ خورده است. در نگاه اول به نظر می‌رسید که هیستون ها در مقابل هضم نوکلئاز میکروکوکی یا در واقع نوکلئازهاي درون زا از DNA محافظت می‌کنند. این مشاهدات بر این اساس بود که DNA را می‌توانستند با اندونوکلئازهاي مختلف برش دهند. نوکلئاز میکروکوکی، DNA دو رشته اي را مانند یک برنده عمودي برش می‌دهد یعنی قبل از برش توسط این آنزیم باید دورشته DNA رویهم قرار گرفته باشند (شکل 3 -4 .)به همین دلیل آنزیم قادر نیست باقیمانده DNA اي که در قسمت سطحی قرار دارد را برش دهد. این موضوع نشان می‌دهد که چرا DNA نوکلئوزومی از برش توسط نوکلئاز میکروکوکی محافظت شده است (با آن که در خارج از اکتامرهیستونی قرار دارد) (شکل 3 – 4)

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643