پاورپوینت فصل ششم 6 ( سوآپ «قرارداد معاوضه‌ای» ) مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک مولف جان هال مترجم سجاد سیاح و علی صالح آبادی ,

menuordersearch
academixfile.ir
قبلی
بعدی

پاورپوینت فصل ششم 6 ( سوآپ «قرارداد معاوضه‌ای» ) مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک مولف جان هال مترجم سجاد سیاح و علی صالح آبادی

(0)
(0)

پاورپوینت

پاورپوینت فصل ششم 6 ( سوآپ «قرارداد معاوضه‌ای» ) مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک مولف جان هال مترجم سجاد سیاح و علی صالح آبادی
رنگ و مدل کالا
پاورپوینت
تعداد
+
_
عدد
24,000 تومان
موجود

توضیحات

پاورپوینت فصل ششم 6 ( سوآپ «قرارداد معاوضه‌ای» ) مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک مولف جان هال مترجم سجاد سیاح و علی صالح آبادی

در قالب pptx و در 14 اسلاید و قابل ویرایش

 

توضیحات:

 

متداولت رين نوع ســوآپ، ســوآپ نرخ بهره ميباشــد. طوري که يک شرکت توافق ميکند، جريانهاي نقدي با بهرة ثابت از پيش تعيين شده اصلِ وام فرضي را چند دفعهدر سال پرداخت کند و در مقابل بهرههايي با نرخ بهرة شناور (متغير) بر روي همان اصلوام فرضي در همان مدت زمان يکسان دريافت کند.
نرخ شــناور رايج در اکثر توافقنامه هاي سوآپ نرخ بهره، نرخ پيشنهادي بين بانکي لنــدن (لايبور) ميباشــد. اين نرخ در فصل پنجم توضيح داده شــد. ولي به طور خلاصه ميتوان گفت که لايبور، نرخ بهره بین بانکی در بازارهاي ارزي اروپايي ميباشد. لايبوريک ماهه نرخي است که بر روي سپرده‌هاي يک ماهه پيشنهاد ميشود و لايبور سه ماهه نيز نرخ پيشنهاد شده بر روي سپردههاي سه ماهه؛ به همين ترتيب نرخ لايبور شش ماهه وغيره تعيين ميشــود.
نرخ لايبور در معاملات بين بانکها تعيين ميشود و با تغيير شرايط اقتصادي اين نرخ نيز دســتخوش تغيير ميشــود، به گونهای که عرضه وجوه نقد در بازار بين بانکي با تقاضاي آن وجوه به تعادل برســد. اين نرخ همچنین يکي از نرخ هاي مورداســتفاده و مرجع نرخ بهره براي اغلب وامها با نرخ متغير در بازارهاي داخلي (اروپائي)ميباشــد؛ لايبور مرجع نرخ بهره براي وام هاي (با نرخ متغير) در بازارهاي بين المللي نيزهســت. براي درک بهتر در مورد روش و چگونگي اســتفاده و اعمال نرخ هاي لايبور درمحاســبه بهرة وامها، فرض کنيد وامي با نرخ بهره لايبور شش ماهه بعلاوه ۵٪ در سالايجاد شده است. عمر وام به ده دورة شش ماهه تقسيم ميشود. براي هر دورهاي نرخ بهرهدر ابتداي دوره، ۵٪ (در سال) بالاتر از نرخ لايبور شش ماهه تعيين ميشود؛ به عبارتديگر، در اول هر دوره نرخ تعيين و در پايان آن بهره مربوطه پرداخت ميشود.
استفاده از سوآپ (نرخ بهره) براي تبديل يک بدهي
فرض کنيد شــرکت مايکروســافت، 100 ميليون دلاروام را بــا شــرايط لايبور به اضافه bp10ترتيب داده اســت. در اين صورت شــرکتمايکروســافت پس از ورود در قرارداد ســـوآپ، سه ســـري جريانـات نقـدي خواهـدداشت کـه عبارتنـد از:
1-پرداخت لايبور به اضافه ۱٪ به وام دهندگان خارج از شرکت


2-دريافت برابر نرخ لايبور طبق قرارداد سوآپ
3-پرداخت به ميزان ۵٪ طبق قرارداد سوآپ
که خالص اين ســه ســري از جريانات نقدي، پرداخت ۱/۵٪ نرخ بهره ميباشد. بنابراين تأثيري که ســوآپ بر روي شــرکت مايکروســافت داشته، اين اســت که شرکت توانسته وامــي بـا نـــرخ بهـره متغیر را بـه وامـي بـا نـرخ ثابـت ۱/۵٪ تبديـل نمايـد.
در مورد شــرکت اينتل، شــرايط عکس شرکت مايکروسافت اســت؛ يعني قراردادســوآپ باعث شــده است که وام ثابت اينتل را به وام با نرخ بهرة متغير تبديل کند. فرضکنيد شــرکت اينتل وام سهسالهاي به مبلغ 100ميليون دلار با نرخ ثابت ۲/۵٪اخذ نمودهباشــد. پس از ورود به قرارداد ســوآپ، مجموعه جريانات نقدي مربوطه به شــرح ذيل خواهد بود:
1-پرداخت ۲/۵٪ بهره به طلبکاران
2-پرداخت بهرهاي معادل نرخ لايبور طبق قرارداد سوآپ
3-دريافت سالانه ۵٪ طبق شرايط قرارداد سوآپ
که خالص جريانات نقدي (ورودي و خروجي) در نهايت، پرداخت نرخ بهره متغيرلايبور بعلاوه ۲٪خواهد بود. لذا شــرکت اينتل با استفاده از سوآپ توانست وام با نرخ بهــره ثابت خــود( ۵/۲ درصد) را به وام با نرخ بهره متغيــرتبديل کند.

 

 

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643