پاورپوینت فصل نهم 9 (هتروکروماتین)کتاب بیوشیمی کروماتین نویسنده دکتر بهزاد لامع رادو دکتر سعیدیانو گل بداق ,

menuordersearch
academixfile.ir
قبلی
بعدی

پاورپوینت فصل نهم 9 (هتروکروماتین)کتاب بیوشیمی کروماتین نویسنده دکتر بهزاد لامع رادو دکتر سعیدیانو گل بداق

(0)
(0)

پاورپوینت

پاورپوینت فصل نهم 9 (هتروکروماتین)کتاب بیوشیمی کروماتین نویسنده دکتر بهزاد لامع رادو دکتر سعیدیانو گل بداق
رنگ و مدل کالا
پاورپوینت
تعداد
+
_
عدد
29,000 تومان
موجود

توضیحات

پاورپوینت فصل نهم 9 (هتروکروماتین)کتاب بیوشیمی کروماتین نویسنده دکتر بهزاد لامع رادو دکتر سعیدیانو گل بداق

در قالب ppt و در 36 اسلاید و قابل ویرایش

 

 

قسمتی از متن فایل::


مقدمه

 

درمجموعه اي ازمطالعات میکروسکپی روي سلول هاي گیاهی و جانوري بین سال هاي 1934 تا 1982 یک سلول شناس آلمانی به نام هایتس(Heitz (اظهارداشت که نواحی مشخصی روي برخی از کروموزوم ها را می‌توان به عنوان قطعاتی مجزا به نام هتروپیکنوتیک (heteropycnotic (در هسته اینترفازدر نظر گرفت (این قطعات شدیداًرنگ پذیربودند). اوکروماتین هاي کم رنگ موجود در هستهرا یوکروماتین (euchromatin (و کروماتینی کهبه شدت رنگ گرفته بود را هتروکروماتین (heterochromatin ( نامید.در واقع این قطعات رنگ پذیر همانطور که درمرحله اینترفازمتراکم هستند،درمرحله پروفاز نیز متراکم باقی می‌مانند. طی مطالعات ژنتیکی دردروزوفیلا دو خاصیت دیگرهتروکروماتین آشکار شد. اول این که حاوي تعداد کمی ژن است ودوم این که طی تقسیم میوز، پدیده کراسینگ اور کمی در این نواحی رخ می‌دهد. بعد از این که آنهارا با موادرادیواکتیو نشاندار کردند و همچنین با استفاده ازروش اتورادیوگرافی، مشخص شد که هتروکروماتین در مرحله سنتز(S - (phase آهسته تر از یوکروماتین همانندسازي می‌نماید.

 

هتروکروماتین α و β در دروزوفیلا


همانطور که در آزمایش هاي اولیه مشخص شد، برخی از خصوصیات را به سختی می‌توان به هتروکروماتین نسبت داد. هایتس (Heitz) با انجام آزمایش هاي مختلف روي کروموزوم هاي پلی تن سلول هاي غدد بزاقی لارودروزوفیلا، به این نتجه رسید که این سلول ها حاوي دو نوع هتروکروماتین به نام هاي α و β هستند. تفاوت آنها مربوط به خصوصیات رنگ پذیري، موقعیت قرارگیري در هستهو گستردگی آنها هنگام همانندسازي جهت ایجاد کروموزوم هاي پلی تن است (یعنی تکثیر DNA .(هردو نوع هتروکروماتین در کروموسنتر ((chromocentre واقع شده اند. کروموسنترناحیه اي است که سانترومرهاي چهار کروموزوم پلی تن درآنجا جمع شده اند و شناسایی آنها برا اساس ویژگی هاي رنگ پذیریشان است.


هتروکروماتین DNA


اگر پروتئین هاي موجود در DNA تخلیص شده از سلول هاي یوکاریوتی را جدا کنیم و DNA بدون پروتئین را تحت تأثیر سانتریفیوژ با شیب غلظت سزیم کلرید قرار دهیم، نمودار آن حاوي چند پیک خواهد شد. نمونه آن را در شکل 9 -3 مشاهده می‌کنید. تفکیک پیک ها به علت اندازه هاي مختلف DNA نیست بلکه چگالی آنها موجب جدا سازي گردیده است. در واقع طی عمل سانتریفیوژ هر مولکول DNA در نقطه هم چگال خود با شیب غلظت سزیم کلرید رسوب می‌کند و در آنجا باقی می‌ماند. چگالی DNA به ترکیب DNA بستگی دارد. مولکول هاي DNA غنی از جفت بازهاي آدنین- تیمین نسبت به DNA هاي غنی از سیتوزین – گوانین چگالی کمتري دارند. پیک منفرد و اصلی (که به عنوان نوار اصلی DNA شناخته می‌شود) شامل بیشترین DNA ژنومی بوده و حاوي توالی هایی است که DNA کد شونده و غیر کد شونده را تشکیل می‌دهد. چگالی آنها در واقع بازتابی از میانگین نسبت CG:AT است. این چگالی از گونه اي به گونه دیگر متفاوت است.

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643