پاورپوینت فصل هشتم 8 ( دیدگاه هاومدل های ارزشیابی ) کتاب ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت تالیف دکتر علی اصغر پورعزت، دکتر میریعقوب سیدرضایی ,

menuordersearch
academixfile.ir
قبلی
بعدی

پاورپوینت فصل هشتم 8 ( دیدگاه هاومدل های ارزشیابی ) کتاب ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت تالیف دکتر علی اصغر پورعزت، دکتر میریعقوب سیدرضایی

(0)
(0)

پاورپوینت

پاورپوینت فصل  هشتم 8 ( دیدگاه هاومدل های ارزشیابی ) کتاب ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت تالیف دکتر علی اصغر پورعزت، دکتر میریعقوب سیدرضایی
رنگ و مدل کالا
پاورپوینت
تعداد
+
_
عدد
29,000 تومان
موجود

توضیحات

پاورپوینت فصل هشتم 8 ( دیدگاه هاومدل های ارزشیابی ) کتاب ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت تالیف دکتر علی اصغر پورعزت، دکتر میریعقوب سیدرضایی

در قالب ppt و در 50 اسلاید و قابل ویرایش

 

 

فهرست مطالب

مدل سازی برای اصلاح عملکرد :
  الف) ارزشیابی مبتنی برهدف کلی وهدف عینی :

در مدل ارزشیابی مبتنی برهدف کلی وهدف عینی شایستگی برنامه (یاشخص ) مترادف با :
مقصودازارزشیابی مبتنی براهداف عینی :
ب ) ارزشیابی آزاد ازهدف :
چهاردلیل اصلی تمایل به ارزشیابی آزادازهدف عبارت انداز:
ج) ارزشیابی نظریه مبنا
بلدسو برآن است که دوویژگی کلیدی ارزشیابی نظریه محورعبارت انداز:
د) ارزشیابی زمینه ،ورودی،فراگردومحصول
درامتدادبحث ازکار بست ارزشیابی برای خدمت به تصمیم گیری ،چهارگونه تصمیم مدنظرقرارمی گیرندکه عبارت انداز:
ارزشیابی معطوف به فایده :
رویکردهای ارزشیابی طبیعی :
دو رویکرد درشمار روش های طبیعی :
دومفهوم موردتأکیددرمدل خبرگی عبارت اند :
مدل چهارسطحی کرک پاتریک :
ح) ارزشیابی مشارکتی:
ط) ارزشیابی توسعه ای
تفاوت تعریف کلاسیک از ارزشیابی برنامه با ارزشیابی توسعه ای:
ی) ارزشیابی توانمندساز
تعریف فترمن از ارزشیابی توانمندساز:
درگیری معنادار:
حکم ذاتی توانمندسازی:
تفاوتهای ارزشیابی توانمندساز با ارزشیابی سنتی:
اصول ارزشیابی توانمندساز:
ک) ارزشیابی دموکراتیک
توجیه مشورتی
مبتکر ارزشیابی دموکراتیک
تاکید ارزشیابی دموکراتیک
ارزشیابی دموکراتیک مشورتی، از نظر هاوس و هاو :
الزامات سه گانه ارزشیابی دموکراتیک مشورتی از نظر هاوس و هاو:
نقطه قوت ارزشیابی دموکراتیک مشورتی
ل) مدل کارت های امتیازی متوازن
منطق مدل کارت های امتیازی متوازن
کاربرد مدل کارت های امتیازی متوازن
رابطه منظرهای چهارگانه در مدل کارت های امتیازی متوازن:
شش «ره آورد» مهم کارکردهای چهارگانه سازمان در مدل کارت های امتیازی متوازن عبارتند از:
نتیجه بحث

 

 

 

مفهوم کلیدی مورداستفاده درمدل ارزشیابی زمینه،ورودی،فراگردومحصول ذی نفع است براین مبناارزشیاب بایددرجستجوی همة گروه های ذی نفع باشدوآن هارابه طورمتعهدانه درمراحل زیردرگیرسازد :

الف ) هرمنوتیک وفراگردهای اجماع سازی برای تعریف سوالات ارزشیابی
ب )واضح سازی سنجه های شایستگی وبها
ج ) مساعدت برای کسب اطلاعات موردنیاز
د ) کمک به تفسیریافته ها .
نکته : این درگیری بایدغنی،پایداروتسلسل وارباشدوذی نفعان رادرموقعیت فهم،ارزش گذاری واقدام براساس یافته هاونتیجه گیری هاقرار دهد.

 

شش «ره آورد» مهم کارکردهای چهارگانه سازمان در مدل کارت های امتیازی متوازن عبارتند از:

یک) فراگردهای داخلی و بهبود مالی: همگرا ساختن صرفه جویی و کارآمدی و اثربخشی
دو) یادگیری و فراگردهای داخلی: بهبود سازمانی و توسعه ساختار
سه) مشتری و یادگیری: بهبود مستمر نحوه رفتار با مشتری
چهار) مالی و مشتری: بهبود شیوه های سرمایه گذاری و خدمت به سهام داران
پنج) یادگیری و بهبود مالی: بهبود شیوه سرمایه گذاری و بهره برداری از ثروت
شش) مشتری و فراگردهای داخلی: بهبود شیوه خدمت رسانی و ارتباط سازمان با مشتریان

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643