پاورپوینت فصل پنجم 5 ( بازارهای نرخ بهره ) مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک مولف جان هال مترجم سجاد سیاح و علی صالح آبادی ,

menuordersearch
academixfile.ir
قبلی
بعدی

پاورپوینت فصل پنجم 5 ( بازارهای نرخ بهره ) مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک مولف جان هال مترجم سجاد سیاح و علی صالح آبادی

(0)
(0)

پاورپوینت

پاورپوینت فصل پنجم 5 ( بازارهای نرخ بهره ) مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک مولف جان هال مترجم سجاد سیاح و علی صالح آبادی
رنگ و مدل کالا
پاورپوینت
تعداد
+
_
عدد
26,000 تومان
موجود

توضیحات

پاورپوینت فصل پنجم 5 ( بازارهای نرخ بهره ) مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک مولف جان هال مترجم سجاد سیاح و علی صالح آبادی

در قالب pptx و در 18 اسلاید و قابل ویرایش

 

توضیحات::

 

انواع نرخها
براي هر ارز شــناخته شــده، نرخهاي بهرة مختلفي به طور منظم اعلام ميشود که شاملنرخهاي وثيقه، نرخ ســپرده، نرخهاي وام و غيره ميباشد. سطح نرخ بهره هر ارزيبه ريسک اعتباري بستگي دارد. هر چه ريسک اعتباري بيشتر باشد، به همان نسبت سطحنرخ بهره بيشــتر خواهد بود. در اين قســمت به بررسي سه نوع نرخ بهره که در بازارهاي آتي و اختيار معاملات از اهميت خاصي برخوردارند، ميپردازيم.
نرخهاي خزانه
«نرخهاي خزانه» نرخهاي بهره‌اي هســتند که براي محاسبه وامهايي که دولت به صورتواحد پول خود (ارز) استقراض مي کند، بهکار ميروند. برای مثال نرخهاي خزانه ايتاليايي عبارت از نرخهاي بهره وامهايي هســتند که دولت ايتاليا به صورت ليره دريافت مي کند.به همين ترتيب نرخهاي خزانه ژاپني، نرخ بهره وامهايي است که دولت ژاپن به صورتين دريافت ميکند. معمولاً فرض بر اين است که احتمال نکول دولت از تعهدات خود به صورت واحد پول کشــور خود وجود ندارد. بنابراين از نرخهاي خزانه اغلب با عنوان «نرخهاي بهره بدون ريسک» ياد ميشود.
نرخهاي لايبور
«لايبور» يا «نرخ بهره بين بانکي» عبارت اســت از نرخي کــه بانک هاي بين المللي بزرگ،بيشتر فعاليتهاي کسب و کار خود را با نرخ مذکور تأمين مالي ميکنند. به طور مشخص،لايبور نرخي است که يک بانک بين المللي بزرگ در آن نرخ، به يک بانک بين المللي بزرگ ديگر پول قرض ميدهد. نرخهاي لايبور در معاملات بين بانکها تعيين ميشود و با تغييرشــرايط اقتصادي اين نرخ نيز تغییر میکند. البته نرخهاي لايبور معمولاً بالاتر از نرخ‌هاي خزانه نظير آن هســتند. چرا که نرخهاي لايبور، نرخهاي بهره بدون ريســک نيستند. يعني همواره اين احتمال (هر چند کم) وجود دارد که بانک استقراض کننده، نکول نمايد.

همانطور که در فصل سوم اشاره شد، بانکها و ساير مؤسسات مالي بزرگ به جاي نرخهاي خزانه، معمولاً از نرخهاي لايبور برای «نرخ بهره بدون ريسک» در ارزيابي اوراق مشتقه استفاده ميکنند. علت آن، اين است که مؤسسات مالي مزبور سرمايه گذاري وجوه مــازاد و تأميــن مالي کوتاه مدت وجوه مورد نياز خــود را در بازار لايبور انجام ميدهند؛يعني اين مؤسسات لايبور را به عنوان هزينه فرصت سرمايه تلقي ميکنند.
نرخ بهره بدون ریسک چیست؟
به نظرمنطقی میرســد که نرخهای بهره اوراق قرضه خزانه و اســناد خزانه را معیار تعییننرخ بهره بدون ریســک قرار دهیم. اما معامله گران اوراق مشتقه معمولاً نرخ های لایبور رابه عنوان نرخهای بهره بدون ریســک کوتاه مدت قــرار میدهند. چرا که آنها نرخ لایبوررا به عنوان هزینه فرصت ســرمایه تلقــی میکنند. در واقع معامله گران بــر این عقیده‌اندکه نرخهای خزانه جهت اســتفاده به عنوان نرخ های بهره بدون ریســک، نرخهای پایینی هستند؛ چرا که:
1-نهادهــای مالی بــا توجه به الزامات قانونی جهت تنوع بخشــی، میباید اقدام به خرید اوراق قرضه و اسناد خزانه نمایند. در نتیجه تقاضا برای این دسته از ابزارهای مالی افزایش مییابد، که به نوبه خود باعث افزایش قیمت و کاهش عایدی آنها میشود.
2-میزان کفایت سرمایه لازم که بانک جهت تضمین سرمایهگذاری در اوراق قرضه خزانه و اســناد خزانه میباید نگهداری نماید، به میزان قابل توجهی کمتر از ســرمایه لازمجهت تضمین سرمایه گذاری مشابه در سایر ابزارهای مالی کم ریسک است.
3-در ایــالات متحــده آمریــکا، اوراق خزانه و اســناد خزانه در مقایســه با ســایرســرمایه گذاریهای با درآمد ثابت، از مطلوبیت مالیاتی بیشتری برخوردارند. چون که درسطح ایالتی، به آنها مالیاتی تعلق نمیگیرد.
ذکر این نکته لازم اســت که هرچند نرخ لایبور تقریباً برابر با نرخ اســتقراض از یکشرکت با درجه اعتباریAA است و به همین جهت نمیتواند معیار کاملاً مناسبی برای نرخ بهره بدون ریسک باشد و به عبارت دیگر این احتمال (بسیار کم) وجود دارد که استقراض کننده با درجه اعتباریAA در طول مدت وام لایبور نکول نماید، اما به هرحال معامله گرانبر این باورند که نرخ لایبور بهترین معیار برای نرخ بهره بدون ریسک است.

 

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643