پاورپوینت فصل پنجم 5 (قوة مقنّنه ) کتاب حقوق اساسی 2 مولف دکتر حسن خسرویی ,

menuordersearch
academixfile.ir
قبلی
بعدی

پاورپوینت فصل پنجم 5 (قوة مقنّنه ) کتاب حقوق اساسی 2 مولف دکتر حسن خسرویی

(0)
(0)

پاورپوینت

پاورپوینت فصل  پنجم 5 (قوة مقنّنه  ) کتاب حقوق اساسی 2 مولف دکتر حسن خسرویی
رنگ و مدل کالا
پاورپوینت
تعداد
+
_
عدد
35,000 تومان
موجود

توضیحات

پاورپوینت فصل پنجم 5 (قوة مقنّنه ) کتاب حقوق اساسی 2 مولف دکتر حسن خسرویی

در قالب ppt و در 74 اسلاید و قابل ویرایش است

 

 

فهرست مطالب

هدف هاي رفتاري
مقدمه
الف ـ اعمال قوة مقننه
ب ـ ارکان قوة مقننه
گفتار اول ـ مجلس شوراي اسلامي
مبحث اول ـ کليات و ساختار سازماني مجلس شوراي اسلامي
الف ـ تشکيل مجلس شوراي اسلامي
ب ـ فرايند انتخابات مجلس شوراي اسلامي
1ـ کنندگان شرايط انتخاب
1ـ1 ـ شروط ايجابي:
2ـ شرايط انتخاب شوندگان
2-1- شروط ايجابی:
2-2 ـ شروط سلبي:
3ـ نظام انتخاباتي
4ـ مديريت انتخابات
1-4 ـ مديريت اجرايي
-2-4 مديريت نظارتي
مبحث دوم ـ ساختار سازماني مجلس شوراي اسلامي
الف ـ افتتاح مجلس
ب ـ تشکيل هيأت رئيسه سني
ج ـ انتخاب هيأت رئيسه موقت
د ـ رسيدگي به اعتبارنامه نمايندگي
ه- تشکيل هيأت رئيسه دائم
و ـ کميسيون هاي داخلي مجلس
1ـ نقش کميسيون ها
2ـ انواع کميسيون ها
1-2 ـ کميسيون هاي تخصصي:
2ـ2 ـ کميسيون هاي خاص
3-2 ـ کميسيون هاي ويژه و مشترک
ح ـ مصونيت پارلماني
ط ـ اختتام دورة نمايندگي
گفتار دوم ـ وظايف و اختيارات مجلس شوراي اسلامي
مبحث اول ـ قانونگذاري
کليات
الف ـ صلاحيت عام مجلس
ب ـ صلاحيت اختياري
مبحث دوم ـ انواع قوانين مصوب مجلس
الف ـ قوانين عادي معمولي
ب ـ قوانين ارگانيک
ج ـ قوانين تفويضي
1ـ قلمرو قانونگذاري
2ـ شرايط و ضوابط تفويض اختيار قانونگذاري
1-2 ـ اصل عدم انتقال قانونگذاري به غير:
2ـ2 ـ استثناء بودن موارد تفويض اختيار قانونگذاري:
3ـ مصاديق قوانين تفويضي
3 ـ اساسنامه دائمي مؤسسات و شرکت هاي دولتي:
د ـ قوانين تفسيري
ه ـ عهدنامه هاي بينالمللي
مبحث سوم ـ مراحل وضع قانون
ـ پيشنهاد
1ـ تعريف
1ـ1 ـ طرح قانون :
2-1 لايحه قانوني:
2ـ ضوابط کلي
3ـ انواع طرح ها و لوايح
4ـ چگونگي تصويب عادي طرح ها و لوايح
5ـ تأييد مصوبه
6ـ امضاي مصوبات
7ـ انتشار قانون
مبحث چهارم ـ نظارت بر امور عمومي
مقدمه
مباني نظارت مجلس
الف ـ نظارت عمومي و اطلاعي
1ـ کميسيون اصل نودم
2ـ تحقيق و تفحص
ب ـ نظارت تصويبي
1ـ عهدنامه المللي هاي بين
2ـ تغيير خطوط مرزي
3ـ اعمال محدوديت هاي ضروري
4ـ صلح دعاوي
5ـ امتياز تشکيل شرکتها به خارجيان
6ـ استخدام کارشناسان خارجي
7ـ قرض و استقراض
8ـ فروش بناها و اموال دولتي
ج ـ نظارت مالي
د ـ نظارت اختصاصي بر قوة مجريه
1ـ نظارت تأسيسي
2ـ نظارت سياسي
گفتار سوم ـ شوراي نگهبان
مبحث دوم ـ ساختار شوراي نگهبان
مبحث سوم ـ وظايف و اختيارات شوراي نگهبان
الف ـ حضور در مجلس
1ـ حضور اختياري
2ـ حضور ضروري
3ـ حضور تشريفاتي
ب ـ نظارت شرعي بر قوانين و مقررات گذشته
ج - نظارت شرعي و قانون اساسي بر مصوبات مجلس
د ـ نظارت شرعي بر مصوبات قوة مجريه
ه ـ تفسير قانون اساسي
1ـ ضرورت تفسير قانون اساسي
2ـ درخواست تفسير
3ـ چگونگي انجام تفسير

 

 

هدف هاي کلي
عمدهترين اهداف اين فصل مطالعه و آشنايي با يکي از نهادهاي قواي حاکم در نظام تفکيک قوا به نام قوة مقننه، چگونگي شکلگيري و کارکرد آن در نظام سياسي کشور است.

هدف هاي رفتاري
از دانشجويان انتظار ميرود با مطالعة اين فصل به درک مفاهيم ذيل برسند:
1ـ ضرورت تشکيل قوة مقننه؛
2ـ جايگاه قوة مقننه در نظام تفکيک قوا؛
3ـ ارکان قوة مقننه؛
4ـ ساختار و تشکيلات مجلس شوراي اسلامي؛
5ـ وظايف و اختيارات مجلس شوراي اسلامي؛
6ـ جايگاه نهاد شوراي نگهبان در ساختار سياسي کشور؛
7ـ ساختار و تشکيلات شوراي نگهبان؛
8ـ وظايف و اختيارات شوراي نگهبان.

مقدمه

قوة مقننه در نظام سياسي کشور و براساس اصل تفکيک قوا، امر قانونگذاري را بر عهده دارد. اين نهاد در واقع بر مبناي پاسداري و انتظامبخشي به احکام و موازين الهي بر اساس نقش هدايتگري مقام رهبري و بروز و ظهور حاکميت ملي بنا نهاده شده است.
بيشک تداوم جامعه مستلزم تأمين نيازها و خدمات عمومي و حفاظت و پاسداري از حقوق و آزاديهاي شهروندان و اهداف و ارزشهاي نظام سياسي است که در قالب قانون به اين امور مهم و از طريق قوة مقننه پوشش داده مي شود.

 

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643