پاورپوینت فصل چهارم 4 ( ماليات حقوق و دستمزد) کتاب مروری جامع بر حسابداری حقوق و دستمزد بر اساس آخرین تغییرات قوانین و مقررات سال 96 مؤلف مسعود صادقی رسول علی حسينی ,

menuordersearch
academixfile.ir
قبلی
بعدی

پاورپوینت فصل چهارم 4 ( ماليات حقوق و دستمزد) کتاب مروری جامع بر حسابداری حقوق و دستمزد بر اساس آخرین تغییرات قوانین و مقررات سال 96 مؤلف مسعود صادقی رسول علی حسينی

(0)
(0)

پاورپوینت

پاورپوینت فصل چهارم 4 ( ماليات حقوق و دستمزد) کتاب مروری جامع بر حسابداری حقوق و دستمزد بر اساس آخرین تغییرات قوانین و مقررات سال 96 مؤلف مسعود صادقی  رسول علی حسينی
رنگ و مدل کالا
پاورپوینت
تعداد
+
_
عدد
29,000 تومان
موجود

توضیحات

پاورپوینت فصل چهارم 4 ( ماليات حقوق و دستمزد) کتاب مروری جامع بر حسابداری حقوق و دستمزد بر اساس آخرین تغییرات قوانین و مقررات سال 96 مؤلف مسعود صادقی رسول علی حسينی

در قالب ppt و در 34 اسلاید و قابل ویرایش

 

 


فهرست مطالب
ماليات
تعاریف و مفاهیم مالیاتی .
آیتم های حقوق و دستمزد معاف از مالیات. نکات ویژه معافیت آیتمهای حقوق و دستمزد
مالیات پاداش هیئت مدیره
مالیات حقوق اعضای هیئته
مالیات حقوق کمک سایر هزینه ها
مالیات حق اولاد و عائله مندی کارمندان دولت.
مالیات بر حق مأموریت...
حد نصاب حق مأموریت خارج از کشور مالیات درآمد حقوق کارکنان سازمان صنایع هوایی
مالیات درآمد حقوق کارکنان مناطق آزاد تجاری
مالیات درآمد حقوق شاهد جانبازان و آزادگان .
مالیات درآمد حقوق کارکنان شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری ......
مالیات درآمد حقوق بازنشستگان..
مالیات درآمد حقوق ورزشکاران و مربیان امور ورزشی
جدول وضعیت مالیات حقوق کارکنان در مشاغل و مناطق مختل
معافیت های مالیات بر درآمد حقوق .
معافیت مالیات سالیانه
معافیت مالیات مزایای غیر نقد.
معافیت مالیات عیدی و پاداش آخر سال

معافیت مناطق کمتر توسعه یافته معافیت بیمه تکمیلی و عمر
معافیت مربوط به در هفتم بیمه سهم کارگر
تکاتم محاسبات مالیات حقوق و دستمزد
محاسبه میزان مالیات بر درآمد حقوق
تبدیل مزایای غیر نقد به نقد
تعیین درآمد مشمول مالیات تفکیکی حقوق -
تخصیص معافیت غیر نقدی به مزایای غیر نقد.
تعیین درآمد مشمول مالیات کل سالیانه .
تعیین مالیات سالیانه
تعیین مالیات مزایایی غیر مستمر به صورت جداگانه
تعیین مالیات تا پایان ماه جاری
تعیین مالیات ماه جاری
اعمال معافیت عیدی و معافیت دو هفتم بیمه سهم کارفرما
سایر موارد مالیات حقوق
تبصره ماده شد قانون مالیات های
تکلیف پرداخت کنندگان حقوق تاریخ تحقق مالیات بر درآمد حقوق
استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق
مدارک موردنیاز جهت تشکیل پرونده مالیات بر درآمد حقوق
جرائم مالیاتی پیش بینی شده در فصل مالیات بر حقوق

 

 

 

مالیات درواقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیتهای اقتصادی است که نصیب دولت میگردد. زیرا ابزار و امکانات دستیابی به این درآمد و سود را دولت فراهم ساخته است. درواقع با اجرای صحیح و عادالنه قوانین مالیاتی دولت مردم را به یک پسانداز اجباری سوق میدهد. امروزه درکلیترین تعریف، مالیات یک نوع هزینه اجتماعی است که افراد جامعه بهتناسب استفاده از این هزینه اجتماعی باید تقبل پرداخت آن را بنمایند. همچنین مالیات یکی از ابزارهای مهم و مناسب دولتها برای توزیع عادالنه درآمد است. در برنامه مالی )بودجه( هر کشور، مالیات بهعنوان یکی از منابع مهم درآمد در نظر گرفته میشود. قوانین مالیاتی و اصالحیههای بعدی آن در کشور ایران طوری تنظیم گردیدهاند که علیرغم افزایش درآمد مالیاتی کشور، بار مالیاتی را از دوش افراد کمدرآمد جامعه برداشته و به اقشار مرفهتر انتقال دهد. وظیفه مهم اجرای صحیح قوانین مالیاتی کشور و وصول مالیاتهای مقرر به عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی است. بر اساس قوانین مالیاتی کشور، انواع مالیاتها به شرح زیر است:
   مالیاتهای مستقیم: مالیاتهایی با رعایت قوانین مربوطه از دارائی و درآمد افراد وصول میگردد و شامل مالیات بر دارائی و مالیات بر درآمد است.
   - مالیاتهای غیرمستقیم: مالیاتهایی است که با رعایت قوانین مربوط به قیمت کاالها و خدمات اضافه گردیده و به مصرفکننده منتقل میگردد. مانند مالیات بر ارزشافزوده

مؤدیان مالیاتی جهت بهرهمندی از تسهیالت و مزایای در نظر گرفتهشده در قانون، موظف به انجام تکالیف قانونی خود میباشند. شایانذکر است که عدم انجام تکالیف قانونی موجب تعلق جرائم و محرومیت از معافیتهای مالیاتی میگردد. در ادامه با تعاریف و واژههای مهم مالیات بر درآمد حقوق آشنا خواهید شد

 

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643