پاورپوینت فصل یازدهم 11 (تجزيه و تحليل دادهها (نرم افزارها و آزمون ها) کتاب روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکرد کاربردی نویسنده دکتر پرهیزگار و آقاجانی افروزی ,

menuordersearch
academixfile.ir
قبلی
بعدی

پاورپوینت فصل یازدهم 11 (تجزيه و تحليل دادهها (نرم افزارها و آزمون ها) کتاب روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکرد کاربردی نویسنده دکتر پرهیزگار و آقاجانی افروزی

(0)
(0)

پاورپوینت

پاورپوینت فصل یازدهم 11 (تجزيه و تحليل دادهها (نرم افزارها و آزمون ها) کتاب روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکرد کاربردی نویسنده دکتر پرهیزگار و آقاجانی افروزی
رنگ و مدل کالا
پاورپوینت
تعداد
+
_
عدد
19,000 تومان
موجود

توضیحات

پاورپوینت فصل یازدهم 11 (تجزيه و تحليل دادهها (نرم افزارها و آزمون ها) کتاب روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکرد کاربردی نویسنده دکتر پرهیزگار و آقاجانی افروزی

در قالب pptx و در 16 اسلاید و قابل ویرایش

 

 

فهرست مطالب

اهداف رفتاري فصل
برخي از مهمترين اهداف الگوي رفتاري
آماده سازي داده ها براي تحليل
نرم افزارهاي تحليلي رايج در مديريت
ليزرل
آشنايي با نرم افزار مطلب
نرم افزار اس پلاس
نام نرم افزار ميني تب
َس
آزمون هاي آماري(کاربرد و تحليل)
۱.آزمون تحليل واريانس دو راهه(دو عاملي)
۲.آزمون رگرسيون چندگانه
۳.ضريب همبستگي پيرسون
۴ آزمون مدل يابي معادلات ساختاريSEM با لیزرل

 


۱-۱۱ اهداف رفتاري فصل

 

در فصل حاضر ابتدا آماده سازي داده ها و چگونگي ورود داده هـا بـه نـرم افـزار تشـريح خواهد شد و در ادامه نرمافزارهاي رايج در رشته مـديريت معرفـي خواهنـد شـد و در نهايت آزمون هاي آماري در دو گـروه آزمـون هـاي پارامتر يـک و ناپارامتريـک معرفـي خواهند و شد و برخي از اين آزمون به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار خواهند گرفت. در اين فصل تلاش بر اين است تا از نگاهي خاص و متفاوت به آزمونها نگاه شود، به اين منظور ابتدا آزمون ها معرفي خواهند شد و در ادامه زمان دقيق به کارگيري آنهـا، بـه همراه ارائه يک خروجـي نـرم افـزار، مـورد بحـث و تحليـل قـرار خواهـد گرفـت تـا دانشجويان و محققين محترم، ضمن شـناخت دقيـق کارکر دهـا، بـا نحـوه و چگـونگي تحليل نرمافزاري آنها آشنا شوند.

برخي از مهمترين اهداف الگوي رفتاري به شرح زير ميباشند:

 

۱.آشنايي با نرمافزارها و بسته هاي تحليلي متداول تحقيق
۲.يادگيري زمان مناسب بکارگيري آزمون هاي مناسب در تحقيق
۳.شناخت آزمونهاي آماري مختلف، چگونگي آزمـون گـرفتن و نحـوه تفسـير آزمون ها.

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643