پاورپوینت فصل یازدهم 11 (دانش آموزان دارای مشکلات زبان گفتاری ) کتاب اختلال های یادگیری ( مبانی ویژگی ها و تدریس موثر)مؤلف دانیل هالاهان و... ,

menuordersearch
academixfile.ir
قبلی
بعدی

پاورپوینت فصل یازدهم 11 (دانش آموزان دارای مشکلات زبان گفتاری ) کتاب اختلال های یادگیری ( مبانی ویژگی ها و تدریس موثر)مؤلف دانیل هالاهان و...

(0)
(0)

پاورپوینت

پاورپوینت فصل یازدهم 11 (دانش آموزان دارای مشکلات زبان گفتاری  ) کتاب اختلال های یادگیری ( مبانی ویژگی ها و تدریس موثر)مؤلف دانیل هالاهان و...
رنگ و مدل کالا
پاورپوینت
تعداد
+
_
عدد
38,000 تومان
موجود

توضیحات

پاورپوینت فصل یازدهم 11 (دانش آموزان دارای مشکلات زبان گفتاری ) کتاب اختلال های یادگیری ( مبانی ویژگی ها و تدریس موثر)مؤلف دانیل هالاهان و...

در قالب ppt و در 57 اسلاید و قابل ویرایش

 

 

فهرست مطالب
زبان چیست؟
آیا مشکلات زبان در ناتوانیهای یادگیری شایع هستند؟
عناصر زبان گفتاری و ویژگیهای دانش آموزان با ناتوانیهای یادگیری در زبان گفتاری چه هستند؟
زبان دریافتی
زبان بیانی مشکلات دانش آموزان با ناتوانیهای یادگیری در زبان دریافتی و بیانی
واج شناسی
واج شناسی چیست؟
واج شناسی چگونه رشد میکند؟
مشکلاتی که در واج شناسی وجود دارد
نحو چیست؟
نحو چگونه رشد میکند؟
مشکلاتی که در نحو وجود دارد
تکواژشناسی
تکواژشناسی چیست؟
تکواژشناسی چگونه رشد میکند؟
مشکلاتی که در تکواز شناختی وجود دارد
معناشناسی
معناشناسی چیست؟
معناشناسی چگونه رشد میکند؟
مشکلاتی که در معناشناسی وجود
کاربردشناسی
کاربردشناسی چیست؟
کاربردشناسی چگونه رشد میکند؟
مشکلاتی که در کاربردشناسی وجود دارد
آگاهی فرازبانی
آگاهی فرازبانی چیست؟
آگاهی فرازبانی چگونه رشد مییابد؟
مشکلاتی که در مهارتهای فرازبانی وجود دارد
تواناییهای زبان گفتاری چگونه ارزیابی میشوند؟
ارزیابی های استاندارد
ارزیاییهای استاندارد جامع
ارزیابی های استاندارد ویژه
روشهای غیر رسمی ارزیابی زبان
روش های نظارت بر پیشرفت
چگونه میتوان به مشکلات زبان گفتاری توجه کرد؟
اصول کلی و انطباقها
تحلیل مشخصه معنایی
یادبارهای کلید واژه
آموزش در بافت و گفتگو
آگاهی واجی
تکرار عبارت
خلاصه
تأمل روی موردها
تمرکز بر زبان گفتاری

 


جانت، آسیب شناس گفتاری - زبان واقعاً او را راه انداخته است و جمال هم مطالب واج شناختی زیادی یاد گرفته ولی هنوز راه طولانی در پیش دارد.
کلینتون براون معلم آموزش ویژه جمال
زبان گفتاری که توانایی منحصر به فرد انسان محسوب میشود اولین راه برقراری ارتباط برای انسان است. ما به صحبتهای دیگران گوش میکنیم آنچه میخواهیم به دیگران میگوییم درباره آنچه به دیگران میخواهیم بگوییم مینویسیم و آنچه دیگران میخواهند بگویند را می‌خوانیم بدون مهارتهای زبانی نمی‌توانیم از مطالب سرگرم کنندهی رو در رو لذت ببریم به نمایش نامه ها گوش کنیم پاسخی را توضیح بدهیم یا اشعار یک آواز را بفهمیم بیشتر آنچه در مدارس اتفاق می‌افتد یا به وسیله زبان گفتاری منتقل میشود یا اگر به صورت مطالب خواندنی و نوشتنی باشد، نیاز به درک زبان گفتاری دارد. ارتباط فرآیندی است که افراد شرکت کننده در آن برای تبادل اطلاعات و نظرها، احتیاجها و تمایل ها از آن استفاده میکنند.
ارتباط به زبان نیاز دارد زبان مجموعه ای از قوانین اجتماعی مشترک با سیستمی مرسوم برای ارایه مفاهیم از طریق استفاده از نمادهای اختیاری و ترکیب قانونمند این نمادها است (اونز ۲، ۲۰۰۱) ارتباط میتواند شامل گوش دادن صحبت کردن خواندن یا نوشتن و یا ترکیبی از آنها باشد. بیشتر یادگیریهای تحصیلی مبتنی بر زبان هستند. از نظر گارتون و پرات (۱۹۹۸)، مفهوم سواد به عنوان تسلط بر زبان گفتاری و خواندن و نوشتن تعریف می.شود در این فصل، ما زبان گفتاری را به عنوان ابزار برقراری ارتباط و رابطه آن با خواندن و نوشتن مورد بررسی قرار خواهیم داد.

زبان چیست؟
،زبان، بسیار پیچیده است و از اشکال مختلف مانند گفتاری یا (نوشتاری) و عناصر زبانی گوناگون تشکیل شده است. عناصر ،زبان شبه زبانی، فرازبانی و غیر زبانی، نامیده می‌شوند. عناصر شبه زبانی عبارتند از آهنگ تکیه با تأکید و مکث که به چیزی که گفته میشود هیجان یا نگرش می‌افزاید) عناصر غیر زبانی عناصری هستند که از آنها معمولاً به عنوان زبان بدن مانند حالت های چهره حالت بدن و تماس چشمی یاد می.شود عناصر فرازبانی شامل تفکر و گفتگو درباره زبان و همین طور تحلیل زبان میباشند تبحر در برقراری ارتباط نیازمند داشتن سطحی از مهارت در هر یک از این حوزه ها همچنین در تولید گفتار و درک زبان است که در سنین و مراحل رشدی مختلف متفاوت است. از آنجایی که زبان گفتاری مقوله ای بسیار پیچیده است در اینجا صرفاً درباره ابعادی از آن که برای دانش آموزان با ناتوانیهای یادگیری مشکل ایجاد میکند بحث خواهیم کرد. بنابراین در مورد تمام موضوعات مربوط به زبان در اینجا صحبت نخواهد شد و حتی مراحل رشد زبان نیز به طور کامل توصیف نخواهد شد برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به ،اونز ۲۰۰۱ مراجعه کنید. در این فصل اختلالهای گفتاری یا تولید مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به طور یقین، وقتی دانش آموزان در استفاده یا درک زبان گفتاری مشکل داشته باشند در مدرسه نیز دچار مشکل می‌شوند. افزون بر این اگر این مشکلات اصلاح نگردند ممکن است آثار مخربی بر زندگی فرد داشته باشند. اختلال های زبانی نه تنها توانایی فرد در برقراری ارتباطات روزمره را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه مانع یادگیری مهارت های زبانی مثل خواندن و نوشتن می.شوند ،همچنین بر عملکرد در حوزه های دیگری مانند مشارکت در تعاملات اجتماعی و یادگیری زبانهای خارجی تأثیری منفی میگذارند بخش مسایل و جریانهای موجود بعدی را ببینید

 

مشکلات زبان در ناتوانیهای یادگیری شایع هستند؟
با بررسی تاریخچه ناتوانیهای یادگیری مشخص میشود که مشکلات زبان در این حوزه متداول است. چهره های تأثیرگذاری مانند اورتون ۴ (۱۹۳۷)، کرک ۵ (۱۹۷۶)، اشتراس و کیارت (۱۹۵۵) جانسون و مایکل باست (۱۹۶۷) بر اهمیت زبان تأکید کرده اند فصل یک را ببینید). متأسفانه در آن زمان تأکید بر فرایندهای ادراکی بود و زمان زیادی گذشت تا کسانی که در زمینه ناتوانی های یادگیری کار می‌کردند متوجه اهمیت مشکلات زبان شوند (هالاهان و کروکشانک (۱۹۷۳)
مسایل و جریان های موجود


یادگیری زبان خارجی و شرایط کالج : ما کجا هستیم؟
معمولاً یادگیری زبان خارجی موجب ترس در دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری والدین و معلمان آنها میشود برای بسیاری از افراد تلاش در جهت کسب تبحر در زبان رسمی کشور باعث میشود که آنها از اینکه مجبور بشوند همۀ آن کارها را برای زبانی دیگر از سر بگیرند تا شرایط رفتن به دبیرستان یا دانشکده را پیدا کنند و حشت داشته باشند. این موضوع که لازمه یادگیری زبان خارجی موجب تبعیض بین دانش آموزان با ناتوانیهای یادگیری یا اختلال نارسایی توجه بیش فعالی میشود با شکایت دانش آموزان علیه دانشگاه بوستون به اوج خود رسید کوکنبرگر در مقابل دانشگاه بوستون (۱۹۹۷)
محتوای شکایت این بود که دانشگاه بوستون قانون فدرال در پاسخ به تقاضای انطباق دانش آموزان با ناتوانیهای یادگیری را نقض کرده بود یکی از موضوعات مطرح شده در این شکایت این بود که دانشگاه بوستون با امتناع از ارایه واحدهای جایگزین به جای واحدهای زبان خارجی به دانش آموزانی که ناتوانیهای یادگیری آنها تأیید شده است، بین آنها تبعیض قایل شده است و لینسکی و ولان ۲ ۱۹۹۹، صفحه ۲۸۶ پس از پیگیری های به عمل آمده پتی ساريس، قاضی فدرال چنین حکم کرد با اینکه دانشگاه مجبور نیست شرایط خود را برای ارایه واحدهای جایگزین به دانش آموزان با ناتوانیهای یادگیری تغییر دهد ولی باید برای نشان دادن اینکه ارایه واحدهای جایگزین تغییراتی اساسی در شرایط آن ایجاد میکند.

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643