پاورپوینت کتاب مبانی روان‌کاوی فروید - لکان مؤلف: کرامت موللی ,

menuordersearch
academixfile.ir

توضیحات

پاورپوینت کتاب مبانی روان‌کاوی فروید - لکان مؤلف: کرامت موللی

در قالب ppt و در 324 اسلاید و قابل ویرایش

 

 

فهرست مطالب
بخش نخست
فصل اول لکان یا بازگشت به فروید
فصل دوم رانش یا تابعیت از غیر

مقدمه
رانش و عناصر تشکیل دهنده آن
تلفیق رانش مرگ و زندگی
مراحل مختلف در تحول رانش
الف مرحلة دهانی
ب مرحله مقعدی
مرحله تناسلی
رانش ذمه ای است در قبال پدر
بخش دوم
ساختمان نفسانی
ورود به مطلب
فصل اول ساحت رمز و اشارت
مقدمه
زبان تکلم و اهمیت صوتی آن
رمز چیست و اشارت کدام است؟
نفس برزخی .
مجاز و استعاره
قانون و ناموس فردا .
شئونی دیگر از ساخت رمز و اشارت
آرزومندی یعنی آرزومندی غیر
استعاره پدری
دکارت و فاعل برزخی .
نام پدر و تجلیات آن
مکانیسم دفع امیال
نوروز و پسیکوز
اسکیزوفرنی
پسیکوز منیاکو دپرسیو
وجه تمایز نوروز و پسیکوز
نوروز نارسیسیک
ماليخوليا
پارانویا .
لکان و پارانویا
فصل دوم حيث خیالی
مرحله آینه
دوره تکوینی مرحله آینه
انطباق هویت
انواع انطباق
نارسی سیسم
نارسی سیسم ابتدایی و ثانوی
من مطلوب کمال مطلوب من
هویت آدمی چگونه تعین مییابد؟ .
علامت واحده
طرح فیزیکی مرحله آینه
مرحله آینه همچون آسیبی نفسانی
چهره آدمی و غیریت غیر
قرینه با همنوع
تشکل من نفسانی و تناقضات آن
اعراض از چهره
توهم تمامیت
شور چشمی
چهره و احکام مترتب بر آن
منزلت چهره در جامعه
هویت ایرانی در مناسبت با غیر
فصل سوم حيث واقع
مقدمه
طباع های نفسانی
طباع وسواسی اجباری
طباع هیستری
هیستری و خصوصیات نفسانی آن
مختصری در باب تحول هیستری در طول تاریخ
بعد تاریخی اجتماعی هیستری
از شارکو تا فروید
مقایسه دو طباع اصلی نوروز
تمتع چیست و تألم کدام است؟
مطلوب گمشده
حيث واقع چیست و احوال مترتب بر آن کدام اند؟
مؤخره
شرح حال فروید
بانی روانکاوی
مراجع و منابع
اعلام و اصطلاحات
یادداشت نویسنده

 


ژک مری لکان، پزشک و روانکاو فرانسوی در سال ۱۹۰۱ به دنیا آمد. مادرش از خانواده ای ثروتمند بود که به تجارت سرکه اشتغال داشت و پدرش نیز نمایندگی فروش آن را عهده دار بود لکان در بازگشت پدر از جنگ نتوانست در وجود او آن شخص مهربان و متجددی را که انتظار داشت پیدا کند. به همت یکی از عمه هایش که استعداد او را به خصوص در ریاضیات دریافته بود به دبیرستان استانیسلاس در پاریس راه یافت. بدین ترتیب بود که جوان شهرستانی مزیت زندگی در پایتخت را کشف کرد. این شیفتگی مانع از طی جدی تحصیلات پزشکی او نشد همزمان با مطالعات دانشگاهی به مطالعة فيلسوفان ماقبل سقراط و همچنین ،افلاطون ارسطو، دکارت و کانت برگسون ترجیح پرداخت. با شرکت در سخنرانیهای آلکساندر کوژو، هگل شناس معروف فرانسوی به تفکر هگل آشنایی کامل یافت و مطالعه کارل مارکس را بر داد. آثار ژیلسون او را با فلسفۀ قرون وسطا مأنوس ساخت. در همین ایام به مطالعه زبان شناسی از طریق کتاب فردینان دو مسور و به تفحص در منطق برترند راسل و ویتگنشتین پرداخت. مطالعات تخصصی او در دوران پزشکی همزمان با آشنایی و معاشرت وی با سوررئالیستهای معروف آن دوره بود رساله دکترای او در باب پسیکوز پارانویاک و رابطه آن با شخصیت، که در سال ۱۹۳۲ به انجام رسید تحلیلی است از زندگی واقعی زنی که لکان او را امه (محبوبه» خوانده است. این زن که مبتلا به هذیان محبوبیت بود به هنرپیشه مورد علاقه خود چند ضربه چاقو زده و او را شدیداً مجروح کرده بود. لکان در این رساله از روش تحلیلی رایج نزد روان پزشکان آن دوره پیروی نکرد و خط مشی خاص خود را برگزید که تنها مورد تأیید استاد او روان پزشک معروف دو کلرامبو، قرار گرفت.

تقریر این رساله لکان را به روانکاوی سوق داد زیرا تنها روانکاوی می‌توانست شرایط لازم را برای درک ثنویت موجود در تصویری که فرد پارانویاک از خود واجد است فراهم آورد همین اصل ثنویت بود که مبنای نظریه او را در مورد مرحله آینه تشکیل داد در این مرحله است که طفل برای نخستین بار به شناخت تصویر خود در آینه نائل می‌آید و به درک وجود خود به عنوان «من» دسترسی پیدا میکند کشف من نفسانی همراه با احساسی مملو از خود بزرگ بینی یعنی پارانویاست که از این پس هسته اصلی حيث خیالی او را تشکیل خواهد داد حيث خیالی ـ همچنان که از نام آن بر می‌آید مبتنی بر غفلت فرد از وجود راستین خود و متکی بر رابطه ای مستوری نسبت به نفس اوست هم از این روست که ژک لکان روانکاوی خود را علیه روان شناسی مَنِ نفسانی پایه گذاری کرد جالب آنکه رهبران آینده روان شناسی من که در این دوره به علت روی کار آمدن هیتلر ناگزیر به ترک کشورشان بودند در سر راه خود مدتی در فرانسه رحل اقامت گزیده و موقعیت لازم را برای لکان پدید آوردند تا وی در نزد یکی از آنها روانکاوی شخصی خود را آغاز کند. این شخص کسی جز لونشتین نبود که بعد از مهاجرت به آمریکا از سردمداران اصلی روانشناسی من گردید. در مورد تألیفات نادر لکان در زمان جنگ جهانی دوم از دو نوشته می‌توان نام برد: «خانواده» که مقاله ای است مفصل که برای دایرةالمعارف فرانسوی نوشته شده و دیگری نوشته ای در ستایش از روانکاوان انگلیسی و فعالیتهای آنان در طول جنگ به این دو نوشته میبایستی سخنرانی لکان را در ۱۹۳۶ اضافه کرد که به مناسبت کنگره بین المللی روانکاوی ایراد شد ولی به علت طولانی بودن ارنست جونز، رئیس جلسه مانع از ادامه آن گردید. عنوان این سخنرانی که متن اصلی آن مفقود گردیده چنین بود مرحله آینه به عنوان عامل تشکل بخش من نفسانی فروید در وهله اول دستگاه نفسانی را به سه قسمت تقسیم کرده بود ضمیر نا آگاه نیمه آگاه و آگاه سپس این تقسیم بندی را کمابیش کنار گذاشت و به تقسیم بندی دیگری در سال ۱۹۲۰ پرداخت که توپیک دوم نام گرفته است.


مطابق این نظریه جدید دستگاه روانی حاوی سه بخش متفاوت است: 1. من که با نفس مطمئنة قدمای ما قرابت فراوان دارد ۲ فرامن که همان نفس لوامه قدماست و ۳ مخزن رانش ها یعنی غرایز که فروید با عاریت از گرودک آن را این و آن میخواند این و آن نفسانی با نفس اماره دارای قرابتی قابل توجه است. برای فروید این و آن نفسانی ساحتی ناشناخته و ناآگاه بوده و مخزن انرژی نفسانی است این و آن میدان مبارزۀ رانش (غریزه) مرگ و زندگی است. ضرورت آمرانه در کسب ارضای رانش کارکرد اصلی آن را تشکیل میدهد بخشی از آن حاوی گرایشهای ارثی، مادرزادی و احتیاجات بدنی و بخش دیگر آن واجد امور اکتسابی و جایگاه امیال دفع شده یا واپس زده است. این و آن نفسانی در ارتباط نزدیک و کشمکش آمیز با دو ساحت دیگر یعنی من و فَرامَن است. من نفسانی (نفس مطمئنه برای روانکاوی ساحت نظام بخشی است که میانجیگری این و آن از یک سو و فرامن نفس (لوامه را از سوی دیگر به عهده دارد ارتباط با عالم خارج نیز از جمله وظایف من نفسانی .است به جهت یک چنین اهمیتی بود که اصحاب روان شناسی من نفسانی غایت درمانی خود را بر اساس تقویت آن قرار دادند. اما لکان به محض ورود به جنبش روانکاوی نظریه ای کاملاً متفاوت راجع به من نفسانی اظهار میدارد به نظر او من نفسانی با توجه به تصویری که فرد از همنوع خویش دارد شکل و سامان میگیرد و این مهم قبل از همه ناشی از تصویری است که آینه بدو ارائه می.دهد من نفسانی حاصل میل و التفات آرزومندانه کودک است به بهترین قسمت وجود خود. ولی این «بهترین» چیزی جز پرده ای فریبنده بر روی نارسایی و نقصان وجودی او نیست چرا که کارکرد اصلی آن حالتی اساساً کاذب داشته و ناشی از غفلت و عدم وثوق فرد نسبت به خویش است من نفسانی سرابی از خود شیفتگی یعنی نارسی سیسم است و اصرار بر آن آشکار کننده چیزی جز ذات مخرب آن نیست. این تخریب قبل از همه متوجه خویشتن خویش فرد است و خصوص آن خشونت و پرخاشگری است که غالباً حالت فرافکنده یافته و دیگران را هدف قرار میدهد چه دیگران در اینجا عنصری جز تصویر فرافکنده خود فرد به عالم خارج نیستند چشم و همچشمی ،رقابت تقلید و حسادت جزء لاینفک من نفسانی هستند.

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643