پرسشنامه،مقیاس، آزمون پرسشنامه مهارت های زندگی (فرم کوتاه)20 سوالی ,

menuordersearch
academixfile.ir

توضیحات

 

معرفیپرسشنامه:

فرم کوتاه پرسشنامه مهارت های زندگی شامل 20 سوال و سه خرده مقیاس (تصمیم گیری، حل مسئله و تفکر خلاق) است. که از کاملا مخالف تا کاملا مخالف امتیازبندی شده است.

 

تعریف مفهومی:

سازمان بهداشت جهانی مهارتهای زندگی را چنین تعریف نموده است : توانایی انجام رفتار سازگارانه و مثبت به گونه ای که فرد بتواند با چالشها و ضروریات زندگی روزمره خود کنار بیاید(هو1994)

بطور کلی مهارت های زندگی عبارتند از توانایی هایی که منجربه ارتقای بهداشت روانی افراد جامعه، غنای روابط انسانی، افزایش سلامت و رفتارهای سلامتی در سطح جامعه می‌گردند.مهارتهای زندگی هم به صورت یک راهکار ارتقای سلامت روانی و هم به صورت ابزاری در پیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی مبتلا به جامعه قابل استفاده است.

• مولفه ها و سوالات مربوط به هر مولفه :

تصمیم گیری: 1،2،3،4،5،6،7،8

حل مسئله:: 9،10،11،12،13،14

تفکر خلاق: 15،16،17،18،

19،20

تحلیل ( تفسیر) پرسشنامه 

 

بر اساس این روش از تحلیل شما نمرههای به دست آمده را جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید

 

رواییوپایاییپرسشنامه:

- پایایی پرسشنامه در پژوهش بهاری فرد و با استفاده از نرم افزار spss به شکل زیر بدست آمد.

 

- آلفای کرونباخ یا همسانی کلی سوالات طبق جدول زیر بدست آمده

نام متغیر

میزان آلفای کرونباخ

مهارت های زندگی

93/0

 

ضمنا یوسفی(1383) ضریب آلفای کرونباخ آزمون را 95/0 گزارش کرد. - همکاران در هنگام بررسی مشخصات روانسنجی این پرسشنامه اطلاعات جامعی را بدست نیاوردند، البته این دو تحقیق اشاره شده نیز از پژوهش کماسی و همکاران(1388) گزارش شده است .در تحقیق قیاسی(ساعتچی و همکاران) به منظور سنجش اعتبار پرسشنامه، پس از اجرای مقدماتی بر روی 30 نفر از نمونه های تحقیق، با استفاده از روش آلفای کرونباخ، ضریب 97/0 به عنوان ضریب اعتبار محاسبه گردید

(توضیحات کامل در داخل فایل)

 

 

 

پایایی و روایی: دارد (فارسی)

 

نوع فایل: (word)

 

مولفه : دارد(سوالات مربوط به هر مولفه مشخص است)

 

تعداد صفحات:5

 

منبع: دارد

 

تفسیر و نمره گذاری: دارد

 

گارانتی: دارد

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643