پرسشنامه،مقیاس و آزمون استاندارد چشم انداز زمان زیمباردو و بوید 1999 (66 سوالی) ,

menuordersearch
academixfile.ir

توضیحات

پرسشنامه استاندارد چشم انداز زمان زیمباردو و بوید 1999 (66 سوالی)

در قالب word و در 7 صفحه و قابل ویرایش

 

قسمتی از متن::

 

این پرسشنامه دارای چهار بعد بوده که برای اندازه گیری امتیاز مربوط به هر بعد باید بر اساس دستورالعمل های زیر اقدام فرمائید:
دیدگاه زمانی گذشته- منفی: ا متیاز خود را برای پرسش های 4-5-16-22-27-33-34-36-50 و 54 را جمع ببندید و عدد حاصل را به 10 تقسیم کنید.
دیدگاه زمانی حال- لذت گرا: امتیاز خود را برای پرسش های 1-8-12-17-19-23-26-28-31-32-42-44-46-48 و 55 جمع بسته و عدد حاصل را به 15 تقسیم نمایید .
دیدگاه زمانی آینده: امتیاز خود را برای سوالات 6-9-10-13-18-21-24-30-40-43-45-51-56 جمع ببندید و عدد حاصل را به 13 تقسیم نمایید.
تذکر: نمره اعداد با رنگ قرمز را معکوس محاسبه کنید.
دیدگاه زمانی متعالی – آینده: پاسخ خود به پرسش 57- 58 – 59 – 60 – 61 -62 -63 -64 – 65 را جمع سپس جمع اعداد را به 10 تقسیم نمایید.
دیدگاه زمانی گذشته مثبت: امتیاز خود را برای سوالات 2-7-11-15-20-25-29-41 و 49 جمع ببندید و عدد حاصل را به 9 تقسیم کنید.
دیدگاه زمانی حال معتقد به سرنوشت: امتیاز خود را برای پرسش های 3-14-35-37-38- 39-47-52-53 جمع ببندید و عدد حاصل را به 9 تقسیم کنید.
نکته: دقت داشته باشید که تقسیم کردن در هر بعد به دلیل بدست آوردن نمره های درصدی است. چراکه تعداد سوالات ابعاد با هم برابر نمی‌باشند.
بازه نمرات این پرسشنامه بین 66 الی 330 است که نمره 198 نقطه برش پرسشنامه است و نمرات پایین تر از 198 نشان دهنده پایین بودن سطح چشم انداز زمانی و نمرات بالاتر از 198 نشن دهنده بالا بودن سطح چشم انداز زمانی در نزد آزمودنی ها است.

 

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می‌گیرد که ما فکر می‌کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پروژهش ایران پور و همکاران (1396) روایی محتوایی و صوری و ملاکی این پرسشنامه مناسب ارزیابی شده است.
پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می‌گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد( سرمد و همکاران،1390). ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه شده در پژوهش ایران پور و همکاران (1396) براي این پرسشنامه بالای 7/0 برآورد شد.   

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643