پروتکل و پکیج طرحواره درمانی ,

menuordersearch
academixfile.ir

توضیحات

پکیج (پروتکل) طرحواره درمانی

درقالب WORD ودر 33 صفحه و قابل ویرایش

 

 

 

نمونه ای از جلسات::

 

ساختار جلسات طرحواره درمانی درمانی
جلسه اول:
برقراری ارتباط اولیه، معرفی اعضا، بیان قواعد گروه (از جمله رازداری، احترام، گوش دادن و ...)، شناخت مشکل فعلی مراجع، سنجش مراجعین برای طرحواره درمانی با تمرکز بر تاریخچه زندگی. در جلسه اول پس از آشنایی و ایجاد رابطه حسنه، اهمیت و هدف طرحواره درمانی بیان و مشکلات مراجعان در قالب رویکرد طرحواره درمانی صورت بندي می‌شود.
همچنین در این جلسه بر روی موارد زیر تاکید می‌شود:::
1.ایجاد انگیزه برای درمان
2.مروري بر ساختار جلسات، قوانین و مقررات مربوط به گروه درمانی
3.مرور اهداف و منطق کلی درمان
4.برقراری ارتباط و ارزیابی اولیه
5.بیان قواعد گروه (رازداری، محرمانه بودن، احترام و گوش دادن و ......)
6.شناخت مشکل فعلی مراجع
7.سنجش مراجعان برای طرحواره درمانی با تمرکز بر تاریخچه شخصی
شرح تکنیک تمرکز بر تاریخچه شخصی
تمرکز بر تاریخچه ی زندگی: «درمانگر تلاش می‌کند که بفهمد مشکل فعلی بیمار موقعیتی و مربوط به زمان حال است یا اینکه به سبک زندگی بیمار بر می‌گردد و ریشه در گذشته او دارد. از پرسشنامه های طرحواره نیز استفاده می‌کنند از طریق تصویر سازی ذهنی که اغلب این کار مفیدترین شیوه برای شناخت طرح واره ها است یکی از موانع شایع این کار اجتناب طرح واره‌است.
مثلا برخی بیماران به محض تجسم دوران کودکی آشفته می‌شوند که یکی از راهکارهای مفید این است که از بیمار بخواهیم به زمان حال برگردد و سپس در اوایل بزرگسالی، نوجوانی و در آخر کودکی را تجسم کند. روش دیگر، گفتگو با جنبه اجتماعی بیمار است و این جایی است که طرحواره اصلی بیمار در آن قرار دارد یعنی ذهنیت کودک آسیب پذیر» (یانگ، 1386).
جلسه دوم:
اموزش در مورد طرحواره ها و سبک های مقابله ای، برقراری ارتباط بین مشکلات فعلی و طرحواره ها با ارائه مثال مربوط به ادراک شایستگی، تنظیم هیجان و اضطراب اجتماعی .در جلسه دوم شواهد عینی تأیید کننده یا رد کننده طرحواره ها بر اساس شواهد زندگی فعلی و گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرد و پیرامون جنبه طرحواره موجود با طرحواره سالم بحث و گفتگو می‌شود.
اهداف اختصاصی این جلسه::
1.تعریف طرحواره درمانی
2.تعریف طرحوارهاي ناسازگار اولیه
3.تعریف ویژگی هاي طرحواره هاي ناسازگار اولیه
4.تعریف ریشه هاي تحولی طرح واره ها
شواهد عینی تأیید کننده یا رد کننده طرحواره ها
در این جلسه شواهد عینی تأیید کننده یا رد کننده طرحواره ها بر اساس شواهد زندگی فعلی و گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرد. به این صورت که آزمودنی به صورت عینی و در واقعیت در حضور بقیه اعضای گروه طرحواره های مثبت و منفی دوران کودکی و حال حاضر خود را باز گو می‌کند و به دسته بندی و طبقه بندی آنها می‌پردازد که این امر می‌توان تاثیر بسزایی در آکاهی و شناخت فرد بر این طرحواره ها داشته باشد و فرد را در برنامه ریزی زندگی یاری می‌کند.
همچنین در این جلسه به تعریف طرحواره درمانی، و طرحواره های ناسازگار اولیه که در متن به صورت کامل توضیح داده شده است می‌پردازد.

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643