مقاله و مبانی نظری برون سپاری ,

menuordersearch
academixfile.ir
قبلی
بعدی

مقاله و مبانی نظری برون سپاری

(0)
(0)

مبانی نظری

مقاله و مبانی نظری برون سپاری
رنگ و مدل کالا
مبانی نظری
تعداد
+
_
عدد
19,000 تومان
موجود
گارانتی کالا:

ضمانت بازگشت وجه

توضیحات فایل

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی برون سپاری (فصل دوم)

در قالب word ودر 35 صفحه وقابل ویرایش

 

 

فهرست مطالب

مقدمه. 14
2-1- بخش اول: برون سپاری 15
2-1-1 سابقه برون سپاری 17
2-1-2 مزایای برون سپاری18
2-1-3 مشکلات و چالشهای برون سپاری.20
2-1-4 دلایل برون سپاری21
2-1-5 عوامل تاثیر گذار بر برون سپاری22
2-1-6 معیار های انتخاب پیمانکار مناسب.25
2-2- بخش دوم: ادبیات تجربی. 32
2-2-1 پیشینه داخلی32
2-2-2 پیشینه خارجی37

منابع

 

 

 


مقدمه:
هم اکنون تفکر سنتی ای که در آن فعالیت های متفاوت زنجیره ارزش در داخل کارخانه یا شرکت صورت می‌گرفت، جای خود را به یک شبکه سازمان یافته و یکپارچه داده است که در آن فعالیت های بسیار کمتری ( به لحاظ کمی ) توسط خود شرکت ها انچام می‌شود. بر این اساس تنها باید آن دسته از فعالیت هایی که ارزش افزوده ایجاد می‌کنند و جزء مزایای رقابتی شرکت به حساب می‌آیند، باید در داخل سازمان صورت گیرند و مابقی باید برون سپاری شوند(چینگ ،1996).
برون سپاری در سال های اخیر یکی از رویکردهای پر اهمیت معرفی شده است. بعضی از سازمان ها ،به منظور بهبود کیفیت خدمات و محصولات، کاهش هزینه و زمان تولید، تمرکز بر روی مزیت های اصلی رقابتیو به طور کلی افزایش اثر بخشی سازمان، اقدام به برون سپاری برخی فعالیت های خود کرده اند ،چنین به نظر می‌رسد که سازمان ها، با برون سپاری فعالیت های خود به سازمان های تخصصی دیگر،بهتر می‌توانند بر روی فعالیت هایی که ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کنند، تمرکز کنند و بدین طریق اثر بخشی فعالیت های خود را به بیشینه برسانند. از سوی دیگر، شواهدی حاکی از این است که افزایش برون سپاری می‌تواند توآوری و کنترل بر روی کارها را افزایش دهد(کرمیک و همکاران،2006).بنابراین تصمیم گیری برای برون سپاری از جمله مسائلی است که متأثر از عوامل گوناگون و بعضاً متناقض است. این امر لزوم بهره گیری از الگوهای تصمیم گیری نظام مند و چند معیاره را در این باره، بیش از پیش، روشن می‌کند. روش هایی که تصمیم گیر را توانمند سازد تا، با وزن دهی به معیار های گوناگون، اولویت قطعی گزینه های تصمیم را مشخص کند.

2-1-بخش اول: برون سپاری
در دنیای کنونی سرعت تغییر دانش و اطلاعات به قدری است که سازمانهای بزرگ به سرعت از گردونه رقابت خارج میشوند و این امر باعث چاره اندیشی شرکت های بزرگ شده است. یکی از راههای نجات این شرکتها برون سپاری فعالیتها و کوچک سازی سازمانها تا جایی است که بتوانند به سرعت تغییر کنند(توکلی،1387).
تعاریف متفاوتی برای برون سپاری ذکر شده که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
 واگذاری تمام یا بخشی از مسئولیت یکی از واحدهای سازمان به یک عرضه کننده بیرون از سازمان
 خریدن بخشی از منابع یا امکانات یک شرکت یا سازمان
 نوعی مقاطعه کاری که در همهی زمینهها قابل استفاده باشد
 ارایه خدمات و ابزار برای یک سازمان
 تصمیم اتخاذ شده توسط یک سازمان جهت ارایه و یا فروش داراییها،
در عرف برون سپاری عبارت از استفاده از منابع بیرونی است. (4) .بیرونی بودن به معنای ایجاد ارزش از طریقی غیر از شرکت است که متمرکز شدن تنها بر روی این لغت کافی نیست بلکه یک نگاه راهبردی به منابع خارجی و شناسایی این منابع نیز لازم است. این منابع باید از طریق شرکت و برای آن بکار گرفته شوند تا جایگاه شرکت را در عرصه رقابت قدرتمند تر سازند.(4). برون سپاری تبدیل به یک رویکرد تجاری مهم شده و خدمات از طریق تأمین کنندگان خارجی عاید شرکت ها می‌شود. برون سپاری توافقی است که در آن یک شرکت بخشی از فعالیت های موجود داخلی خود را از طریق قرارداد به یک شرکت دیگر می‌سپارد.
طبق تعریف گریور «عمل انتقال برخی از فعالیت های داخلی و حق تصمیم گیری آن فعالیت ها، طی قراردادی به تأمین کنندگان بیرونی» را برون سپاری گویند. از آنجا که فعالیت ها تکرار می‌شوند ،موضوع قرارداد مطرح است. برون سپاری فراتر از بکارگیری مشاوران است. در عمل، نه فقط فعالیت ها، عوامل تولید و دارایی های مربوط ( شامل افراد، تسهیلات، تجهیزات،فن آوری و دیگر دارایی ها) و حق تصمیم گیری نیز واگذار می‌شود(گریور ،1999). این واژه در پایان دهه 1980 در باره ی مقاطع کاری (پیمان کاری) فرعی و سیستم اطلاعات مدیریت، ابداع و بکار گرفته شد.
برونسپاری می‌تواند به صورت انعقاد قرارداد با یک سازمان خارجی جهت به عهده گرفتن مسئولیت فراهم کردن فرایندهای کسب و کار تعریف شود(یانگ و همکاران ،2007). در سال های اخیر، برونسپاری بیش از گذشته بلوغ یافته است. به طوری که انعطاف و پویایی مؤسسات را در محیط رقابتی امروز محقق می‌سازد(آنگ و همکاران ،2001). در این جا می‌توان سه نوع برون سپاری را نام برد که سازمان ها بر اساس راهبردهای خود می‌توانند از آن استفاده کنند که عبارتند از برون سپاری درون مرزی-برون شرکتی ،برون سپاری برون مرزی-برون شرکتی  و برون سپاری برون مرزی- درون شرکتی .(مترز ،2007).در مطالعه ای براساس نظرات 500 مدیر ارشد از شرکتهای چند ملیتی مشخص شد که یک سوم‌ آنها برون سپاری درون مرزی- برون شرکتی و برون مرزی- برون شرکتی را عامل مهمی در شکل دادن به آینده اقتصاد جهانی می‌دانند(آتسی ،2010).
برون سپاری درون مرزی – برون شرکتی به معنای بهره برداری راهبردی از منابع شرکت مجری درون مرز برای تهیه و تأمین خدمات عملیاتی فناوری اطلاعات یا فرایند های کسب و کار به صورت مستمر است(میلوت ،1995). برونسپاری درون مرزی- برون شرکتی خود به دو صورت برونسپاری کامل و برونسسپاری انتخابی وجود دارد(پیرلسون ،2001). برون سپاری برون مرزی- برون شرکتی، خدمات برون سپاری را از مکانی خارج از مرزهای کشور فراهم می‌سازد(ونکاترامن ،2004). شرکتهای چند ملیتی بزرگی که به برون سپاری برون مرزی فرایندهای خود به شرط حفظ مالکیت‌ آنها می‌پردازند به برونسپاری برون مرزی-درون شرکتی پرداخته اند(مترز،2007).
2-1-1 سابقه برونسپاری
اگرچه کاربرد واژه برون سپاری در حوزه تولید و صنعت سابقه زیادی ندارد، اما موضوع جدیدی نیست و فراوان مورد استفاده قرار گرفته است. به نظر می‌رسد واگذاری فعالیت جمع آوری مالیات به پیمانکاران در زمان رومی ها نخستین شکل برون سپاری بوده است. در قرن هجدهم و نوزدهم میلادی در انگلیس عملیات نگهداری چراغ های خیابان، مدیریت زندان ها و جمع آوری مالیات، فعالیت های واگذار شده به پیمانکاران بوده است.تقریباً در همین زمان در آمریکا و استرالیا تحویل محموله های پستی و در فرانسه ساخت و مدیریت خطوط راه آهن و توزیع منابع آب برون سپاری شده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت قبل و همچنین در خلال انقلاب صنعتی، انواعی از برون سپاری اجرا شده است(لانس دیل ،2000)
اگر چه واژه برون سپاری برای نخستین بار در سال 1989 میلادی، برای تشریح تصمیم شرکت کداک جهت واگذاری انجام فعالیت های فناوری اطلاعات به یکی از شرکتهای تابعه IBM به عنوان یک راهبرد تجاری به کار رفت(لانس دیل ،2000)

 

نمودار تغییر قیمت
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643