تحقیق و مبانی نظری بانکداری الکترونیکی ,

menuordersearch
academixfile.ir

توضیحات

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانکداری الکترونیکی (فصل دوم)

در قالب word ودر 47 صفحه وقابل ویرایش

 

فهرست مطالب
2-1 مقدمه    13
2-2 مبانی نظری    14
2-2-1 تعاریف بانکداری الکترونیک    14
2-2-2 تحولات بانکداری الکترونیک    15
2-2-3 مقایسه بانکداری الکترونیکی و سنتی    16
2-2-4 مزیت های بانکداری الکترونیک    17
2-2-5 سرویس های بانکداری الکترونیک    20
2-2-6 ابزارهای بانکداری الکترونیکی    20
2-2-7 سیستم های بانکداری الکترونیک    22
2-2-8 بانکداری الکترونیکی در ایران    22
2-2-9 اجزای بانکداری الکترونیک در ایران    23
2-2-10 نقایص و موانع بانکداری الکترونیکی در ایران    23
2-2-11تعاریف فناوری اطلاعات    24
2-2-12 تاریخچه فناوری اطلاعات    25
2-2-13تاریخچه فناوری اطلاعات در ایران    26
2-2-14 تاریخچه اینترنت    27
2-2-15زیر ساخت فناوری اطلاعات    28
2-2-16تجارت الکترونیک    29
2-2-16-1 زیر ساخت های تجارت الکترونیک    29
2-2-16-2مدل های تجارت الکترونیک    30
2-2-16-3نیازهای تجارت الکترونیک    31
2-2-18 روش های بانکداری موبایل    32
2-2-19 خدمات قابل ارائه در سیستم موبایل بانک    33
2-2-20 صنعت ارتباطات موبايل داراي 3 مرحله مي باشد:    34
2-2-21 فرآیند پرداخت سیار    36
2-2-22 مزایای بانکداری موبایل    37
2-2-23 مزایای بانکینگ موبایل نسبت به بانکینگ آنلاین    38
2-2-24 معایب بانکداری تلفن همراه    38
2-2-25 چالش های پیش روی بانکداری با موبایل    39
2-2-26 راهکارهای گسترش بانکداری با موبایل    40
2-2-27 همراه بانک (بانکینگ موبایل) در جهان    41
2-2-28 همراه بانک در ایران    42
2-2-29 ویژگی های جمعیت شناختی    42
2-2-30 تاریخچه بانک ملی ایران    44
2-3 پیشینه تجربی    47
2-3-1 مطالعات داخلی و خارجی    47
2-4 مدل مفهومی پژوهش    49

منابع

 

 

 

 

2-1 مقدمه
در دهه گذشته پيشرفت تکنولوژي هاي گوناگون باعث تغيير در ارائه خدمات به وسيله سازمان ها شده است. يکي از حوزه هايي که صنعت بانکداري را تحت تاثير خود قرار داده است، حوزه فناوري اطلاعات مي باشد (حسن زاده و همکاران 1391،57 ).توسعه و کاربري فناوري اطلاعات در حوزه هاي مختلف به ويژه در حوزه بانک داري، حاصل قابليت هاي فناوري اطلاعات است که امروزه در دنياي کسب و کار با اقبال فراوان رو به رو شده است. انسان هزاره سوم در تلاش است با شتا بدادن به روند توسعه و کاربري فناوري اطلاعات در بخش هاي مختلف نظام اجتماعي از الگوي سنتي فاصله بگيرد و الگويي جديد، متناسب با الزامات عصر اطلاعات ايجاد کند. در اين زمينه و همانند اکثر تأمين کنندگان خدمات، نظام بانکي طي دهه هاي اخير به سرعت به سمت سرمايه گذاري بر روي فناوري هاي نوين ارائه خدمات به مشتريان؛ به عنوان راهي براي کنترل هزينه ها، جذب مشتريان جديد و تحقق انتظارات مشتريان روي آورده است (يعقوبي و شاکري 1388، 132)، بانک ها نيز دريافته اند که تنها ارائه خدمات، فعلي و فعاليت هاي روزمره کنوني کافي نيست. به همين منظور، روش هاي سنتي سروي سدهي به مشتريان مبدل به روش هايي شد که به نحوي از خدمات الکترونيکي بهره مي گيرند (غفاري آشتياني و اسدي 1390، 1). اين امر باعث شده است که بانک ها بتوانند محصولات و خدمات متمايزي را براي مشتريان خود فراهم کنند (تقوی فرد و ترابی، 1389، 137 ). تکنولوژي ارتباط بيسيم يکي از زير مجموعه هاي حوزه فناوري است که در سال هاي گذشته پيشرفت چش مگيري داشته است و منجر به ارائه خدمت موبايل بانک شده است (حسن زاده و همکاران، 1391، 57).
هدف از این بخش، بررسی پژوهش ها و مطالعاتی است که در زمینه وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ویژگی های جمعیت شناختی انجام گرفته است. این قسمت از تحقیق خواننده را با کارها و زمینه های قبلی و همچنین با حیطه موضوع مورد مطالعه آشنا می‌سازد. این فصل به دو بخش تقسیم شده است در بخش اول به مطالعه مبانی نظری درباره بانکداری الکترونیک، موبایل بانک و ویژگی های جمعیت شناختی پرداخته شده است و در بخش دوم مطالعات و بررسی های انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق ذکر می‌شود.

2-2 مبانی نظری
2-2-1 تعاریف بانکداری الکترونیک
برای بانکداری الکترونیک تعاریف گوناگونی ارائه شده که از آن جمله می‌توان به تعاریف زیر اشاره کرد:
1- فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با استفاده از واسطه های ایمن و بدون حضور فیزیکی
2- استفاده مشتریان از اینترنت برای سازماندهی، آزمایش و یا انجام تغییرات در حساب های بانکی خود و یا سرمایه گذاری در بانک ها برای ارائه عملیات و سرویس های بانکی
3- ارایه مستقیم خدمات و عملیات جدید و سنتی به مشتریان از طریق کانال های ارتباطی متقابل الکترونیک (بصیری و ربیع، 1386).
به طور کلی بانکداری الکترونیک عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی برای مشتریان که با استفاده از‌ آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه روز (24 ساعته) از طریق شبکه های ارتباطی ایمن و با اطمینان، عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند (ایادی 2010، 45).
با توجه به تعاریف موجود در این زمینه، می‌توان چنین استنباط کرد که همگی‌ آنها بر دسترسی آسان مشتریان به حساب های بانکی، بدون محدودیت زمانی و مکانی تاکید دارند (میشرا و کیرانمای 2009، 55-65).
بانکداری الکترونیک به معنای یکپارچه سازی بهینه فعالیت های یک بانک از طریق به کارگیری فن آوری نوین اطلاعات مبتنی بر فرآیند های بانکی، منطبق بر ساختار سازمانی بانک هاست که امکان ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان را فراهم می‌کند بانکداری الکترونیک را می‌توان به عنوان فراهم آورنده امکاناتی برای مشتریان که بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک و با استفاده از واسطه های ایمن بتوانند به خدمات بانکی دسترسی یابند، تعریف کرد.
بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوری اطلاعات در جهت حذف دو قید زمان و مکان از خدمات بانکی است. بانکداری الکترونیک را می‌توان استفاده از فناوری پیشرفته شبکه ها و مخابرات جهت انتقال منابع (پول) در نظام بانکداری معرفی نمود (حیدرپور و طهماسبی گتابی 1388، 86).
بانکداری الکترونیک شامل سیستم هایی است که مشتریان موسسه های مالی را قادر می‌سازد تا در سه سطح اطلاع رسانی، ارتباط و تراکنش، از خدمات و سرویس های بانکی استفاده کنند. بانک در سطح اطلاع رسانی، اطلاعات مربوط به خدمات و عملیات بانکی خود را از طریق شبکه های عمومی یا خصوصی معرفی می‌کند. در سطح ارتباطات، امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتری فراهم می‌شود. در سطح تراکنش، مشتری در یک ارتباط متقابل قادر است عملیاتی چون: پرداخت صورت حساب، صدور چک، انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد (کارا، 2011، 285-296).
2-2-2 تحولات بانکداری الکترونیک
طی دهه های اخیر تحولات شگرفی در نظام بانکداری به وجود آمده است که چهار دوره را شامل می‌شود. در هر دوره تا حدی کامپیوتر و نرم افزار جایگزین انسان ها و کاغذ شده اند. هر دوره از تکامل برای مدیران نظام بانکی این امکان را فراهم نموده است که اوقات تلف شده را در شرایط کار رقابتی به حداقل برسانند و در گستره بالاتری به ارائه خدمت بپردازند. به عبارت دیگر فناوری جدید و الکترونیکی شدن بانکداری به‌ آنها این امکان را می‌دهد که سرعت، کیفیت، دقت، هزینه و تنوع خدمات خود را افزایش دهند.
الف) دوره اول: اتوماسیون پشت باجه
در این دوره که نقطه آغازین کاربرد کامپیوتر در نظام بانکداری است با استفاده از رایانه مرکزی، اطلاعات و اسناد کاغذی تولید شده در شعب، بصورت دسته ای به مرکز ارسال و شبانه روز پردازش روی‌ آنها انجام می‌شود. پیشرفت اتوماسیون پشت باجه باعث شد که به جای ارسال اسناد کاغذی به مرکز، عملیات روزانه شعب، از طریق ثبت‌ آنها بر روی محیط های مغناطیسی به مرکز ارسال گردد و پردازش اطلاعات و به روز رسانی حساب ها کماکان در اتاق های رایانه مرکزی صورت می‌گرفت. در این دوره عملیات اتوماسیون، تاثیری در جهت رفاه مشتریان بانک ها ایجاد ننموده و تاثیر رقابتی نیز بین بانک ها بر جای نگذاشت و فقط باعث ایجاد دقت و سرعت در موازنه حساب ها گردید.

 

نمودار تغییر قیمت
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643