مقاله و مبانی نظری تعاریف و مفاهیم همسویی ,

menuordersearch
academixfile.ir

توضیحات

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مدلهای همسویی (فصل دوم)

در قالب word ودر 51 صفحه و قابل ویرایش

 

فهرست مطالب

2-3) همسویی    29
  2 - 3- 1) تعریف همسویی    29
  2 - 3- 2) فواید همسویی    30
  2 - 3- 3) نظریات مخالف همسویی    33
  2 - 3- 4) مشکلات دستیابی به همسویی    34
  2 - 3- 5) چگونه می‌توان به همسویی دست یافت؟    35
  2 - 3- 6) بعد از دستیابی به همسویی    38
2-4) مدل های همسویی    40
  2 - 4- 1) مدلی مفهومی برای همسویی استراتژیک    41
  2 - 4- 2) استراتژی همسویی فناوری اطلاعات    42
  2 - 4- 3) مدل همسوییC4    43
  2 - 4- 4) مدل کلارک    45
  2 - 4- 5) مدل همسویی بیتام      47
2-4-5-1) مراحل رفع عدم همسویی    48
2-4-5-2) روش همسویی بیتام    49
  2 - 4- 6) مدل سنجش بلوغ همسویی استراتژیک    49
  2 - 4- 7) مدل همسویی استراتژیک    51
2-4-7-1) استراتژی کسب و کار    52
2-4-7-2) ساختار سازمانی    52
2-4-7-3) استراتژی فناوری اطلاعات    53
2-4-7-4) زیر ساخت های فناوری اطلاعات    54
2-4-7-5) ارتباطات    55
2-4-7-6) دیدگاه های مدل همسویی استراتژیک    55
  2-4-7-6- 1)دیدگاه اجرای استراتژی    60
2-4-7-7) مفاهیم مدیریتی    61
  2 - 4- 8) مقایسه مدل های همسویی    62
2-5) چارچوب نظری تحقیق    64
2-6) مروری بر مطالعات گذشته    65
  2 - 6- 1) مطالعات داخلی    66
  2 - 6- 2) مطالعات خارجی    67

منابع

 

 


2-3- همسویی 
2-3-1- تعریف همسویی
مانند بسیاری از حوزه های تحقیقات فناوری اطلاعات، در همسویی، تعیین اینکه همسویی چیست؟چرا لازم است؟ شرکت ها چطور ممکن است به فرایند همسو شدن بپردازند؟ و همسویی چگونه باید به بهترین نحو مورد بررسی قرار گیرد؟ لازم است.
به مفهوم همسویی با نام های بسیاری اشاره شده است، همسان سازی (پورتر ،1996،12)،     یکپارچه سازی (وبل، برودبنت ،1998،15)، پل (سبیورا ،1997،144)، هارمونی (لوفتمن و دیگران ،1996،97)، هم جوشی (سمکزنی ،2001،11)و پیوند(و نکارتمن ،1989،23) نمونه هایی از این نامگذاری هستند که در تمام موارد، به ارتباط بین استراتژی های کسب و کار و فناوری اطلاعات اشاره دارند. همسویی یک جزء جدا از استراتژی بوده و میزانی که استراتژی فناوری اطلاعات از استراتژی کسب و کار حمایت می‌کند را نشان می‌دهد. (اویسون و دیگران ،2004،111) .
بر اساس استدلال ونکاترامن و هندرسون، دامنه همسویی باید حداقل شامل چهارناحیه استراتژیک که هر یک المان های مخصوص به خود را داراست، باشد(هندرسون ،ونکاترامن 1993؛لوفتمن و دیگران ،1993):
    استراتژی کسب و کار .
    ساختار سازمانی .
    استراتژی فناوری اطلاعات .
    زیرساخت فناوری اطلاعات .
در نهایت باید یاداوری کرد که به طور کلی همسویی بر دو مطلب زیر تاکید دارد (لوفتمن، 2000،38)
    انجام کار درست (کارکرد)
    انجام درست کار (کارآرایی)
منظور از واژه همسویی که در این تحقیق بکار برده می‌شود، تعریف زیر است (جان ،2001،169):
    همسویی فناوری اطلاعات:هم جهت و همسو سازی استراتژی، ساختار، تکنولوژی، مهارت های فردی و قواعد و فر آیندهای مدیریتی بخش فناوری اطلاعات سازمان با سایر بخش های سازمان.
    همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات: زیر مجموعه ای از همسویی فناوری اطلاعات که روی همسو سازی استراتژی بخش فناوری اطلاعات با استراتژی سازمان تاکید دادرد. این نوع همسویی فرآیندهای راهبردی و متن استراتژی را در برمیگیرد و با توجه به اینکه مهارت ها و نقش های مدیریتی ،فرایندهای استراتژیک را تحت تاثیر قرار می‌دهند، در نظر گرفتن این تاثیرات لازم است.
    همسویی ساختاری فناوری اطلاعات:زیر مجموعه ای از همسویی فناوری اطلاعات که بر ساختار واحدهای سازمانی کسب و کار و ساختار واحد فناوری اطلاعات تاکید دارد. به دلیل اینکه  مهارت ها و نقش های کارمندان در حال تغییر و تاثیر پذیری از محیط است و به واسطه این تغییرات، ساختار ها هم به صورت پویا تغییر می‌کنند، در نظر گرفتن این تغییرات لازم است.
2-3-2- فواید همسویی
استراتژی، در کلی ترین مفهوم خود، به همسویی و تطبیق منابع سازمانی (از جمله منابع فناوری اطلاعات) با تهدید ها و فرصت های محیطی می‌پردازد(اندروز،1980،29). در واقع، مدیریت فناوری اطلاعات می‌تواند به صورت فرآیند حل مشکل همسویی بین کسب و کار و فناوری اطلاعات در نظر گرفته شود(ری، بنباسات،1996،198). حل این مشکل باعث می‌شود تا کسب و کار از مزایا، فرصتها و توانایی های فناوری اطلاعات استفاده کند(سامبامورتی، زمود،1992،100).
تا کنون همسویی در میان دو یا چند بعد سازمانی که با معیارهای نرمال و شناخته شده قابل اندازه گیری بوده اند مورد بحث قرار گرفته(ندلر،تاشمن ،1980؛ایوس ،جارونپا،1993،73) و به صورت تجربی ثابت شده است(شون هون،1981؛درازین و ندیون ،1985). این مقایسه ها و تجربیات نشان می‌دهد که همسویی به افزایش کارایی می‌انجامد(میلر، 1992،188). اهمیت همسویی بر کارایی سازمان اکنون به خوبی مشخص شده است(دلری، دوتی ،1996،14).
با وجودی که ممکن است همسان سازی زیادی بین استراتژی فناوری اطلاعات و کسب و کار مانع  انعطاف پذیری استراتژیک شود (جارونیا، ایوس ،1994)، همسویی، به عنوان عاملی سود آور در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال همسویی احتمال پیشرفت سیستم ها در سازمان را بصورت جدی تر بالا برده و جلب حمایت مدیریت عالی از فناوری اطلاعات را محقق می‌سازد (لدور، مندلیو،1989،133).
با تمرکز بر همسویی، شرکت ها می‌توانند به توسعه برنامه های کسب و کار سهولت بخشیده، باعث افزایش سود دهی و کارآمدی شوند.این مزایا به مدیریت اجازه می‌دهد که به کاربردهای فناوری اطلاعات به عنوان وسیله ای جهت ایجاد قابلیت های سازمانی و گسترش دامنه مهارت ها و فناوری تاکید کرده و به مزیت های رقابتی دست یابد(لوفتمن و دیگران ،1996؛پاپ ،2001) .
با توجه به مدل مفهومی شکل2-3 (چان ،2001،17) ،واضح است که میزان کارآیی سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان به طور مستقیم متاثر از میزان همسویی استراتژیک و ساختاری است. مدیران می‌توانند با ایجاد درک متقابل و مشارکت بین کسب و کار و فناوری اطلاعات، به بالا بردن کارایی فناوری اطلاعات در راستای استراتژی کسب و کار سازمان برسند(ویل، برودبنت ،1998،13).
 
 
شکل2-3: اثر بخشی فاکتورهای همسویی بر کارایی فناوری اطلاعات (چان ،2001 ،17)
     
نتایج نشان می‌دهد، مدیرانی که بیشتر بر اهداف فناوری اطلاعات (به جای خود فناوری ) تمرکز کرده اند، سطح همسویی بالاتری را به دست آورده اند( اویسون و دیگران ،1999،20) و همسویی بیشتر باعث ارزش افزوده ی بیشتر در کسب و کار بیشتر شده است(سابهروال، چان ،2001،19).

 

نمودار تغییر قیمت
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643