پاورپوینت فصل هفتم 7 ( ساز‌ و کار بازارهای اختیار معامله ) مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک مولف جان هال مترجم سجاد سیاح و علی صالح آبادی ,

menuordersearch
academixfile.ir
قبلی
بعدی

پاورپوینت فصل هفتم 7 ( ساز‌ و کار بازارهای اختیار معامله ) مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک مولف جان هال مترجم سجاد سیاح و علی صالح آبادی

(0)
(0)

پاورپوینت

پاورپوینت فصل هفتم 7 ( ساز‌ و کار بازارهای اختیار معامله ) مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک مولف جان هال مترجم سجاد سیاح و علی صالح آبادی
رنگ و مدل کالا
پاورپوینت
تعداد
+
_
عدد
26,000 تومان
موجود

توضیحات

پاورپوینت فصل هفتم 7 ( ساز‌ و کار بازارهای اختیار معامله ) مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک مولف جان هال مترجم سجاد سیاح و علی صالح آبادی

در قالب pptx و در 16 اسلاید و قابل ویرایش

 

 

توضیحات::

 

انواع اختيار معامله
همانطور که در فصل اول ذکر شد، به طورکلي دو نوع قرارداد اختيار معامله وجود دارد:
1-«قرارداد اختيار خريد»: این قرارداد به دارندة آن، اين حق را ميدهد تا دارايي رادر تاريخ معيني و با قيمت مشخصي خریداری نماید.
2-«قــرارداد اختيــار فروش»: این قرارداد به دارنــدة آن، حق فروش يک دارايي درتاريخ معين و با قيمت مشخص را مي دهد. تاريخي را که قرارداد معين مي کند، به «تاريخ انقضا»،«تاريخ اعمال»، «تاريخ توافقي» يا «سررســيد» معروف است. قيمت تعيين شدهدر قرارداد تحت عنوان «قيمت اعمال» يا «قيمت توافقي» ناميده ميشود.
هــر اختيار معامله ميتواند آمريکايي يا اروپايي باشــد. تفــاوت اين دو نوع اختيارمعاملــه ربطــي به منطقة جغرافيايي نــدارد. اختيار معامله آمريکايــي در هر زمان از طول دورة عمــر قرارداد تــا تاريخ انقضا يا در تاريخ سرســيد قابل اعمال اســت، ولي اختيارمعامله اروپايي تنها در تاريخ انقضای آن قابل اعمال اســت. بيشــتر اختيار معامله هايي که در بازارهاي بورس مبادله ميشــوند، از نوع آمريکايي هستند، ولي تجزيه و تحليل اختيارمعامله هــاي اروپايي عموماً آســانتر از اختيار معاملههاي نوع آمريکايي اســت و برخي خــواص و فرمولهاي اختيار معامله هاي آمريکايي از اختيار معامله هاي اروپايي نظير آنها استنتاج ميگردد.
مواضع معاملاتي در قراردادهاي اختيار معامله
در هــر قرارداد اختيــار معامله، دو طرف معامله گر وجود دارد. يــک طرف معامله کننده،ســرمايه گذاري است که موقعيت خريد اتخاذ کرده است و اختيار معامله را خريده است.در طرف دوم قرارداد، سرمایه گذار موقعيت فروش اتخاذ کرده است؛ يعني اختيار معامله را صادر کرده يا فروخته است. خريدار يا دارندة اختيار معامله، هيچگونه تعهدي در قبال قرارداد ندارد، در حالیکه فروش يا صدور اختيار معامله براي فروشــنده تعهدآور اســت.بدين معني که فروشــنده، مبلغ قيمت اختيار را دريافت ميکند و در مقابل متعهد مي شود

که در صورت اعمال اختيار معامله توسط خريدار، به مفاد قرارداد عمل کند. سود يا زيانصادر کنندة اختيار، درست عکس خريدار ميباشد. به طور کلي چهار موقعيت براي يک اختيار معامله وجود دارد:
1-موقعيت خريد در قرارداد اختيار خريد
2-موقعيت خريد در قرارداد اختيار فروش
3-موقعيت فروش در قرارداد اختيار خريد
4-موقعيت فروش در قرارداد اختيار فروش
اکنــون ميخواهيم با توجه به تصادفي بودن قيمت دارايي پايه در تاريخ سررســيد،بازده يا ارزش نهايي سرمايه گذار در اختيار معامله هاي اروپايي را در حالت کلي بيان کنيم. واضح است که هزينه اوليه سرمايه گذاي در اينجا دخيل نميباشد. اگر k را قيمت اعمال و 𝑺_𝑻 را قيمت دارايي پايه در زمان سررسيد بدانيم، بازده حاصل از موقعيت خريد در يک اختيار خريد اروپايي عبارت است از:
𝑴𝒂𝒙(𝑺_𝑻−𝑲_𝟎 )
دارايي پايه
اختيار معامله هايي که در بورس مبادله ميشوند، در حال حاضر بر روي سهام، شاخصهاي ســهام، ارزهاي خارجي و قراردادهاي آتي صادر و به صورت گســترده معامله ميشوند. موضوع قرارداد را «دارايي پايه» ميناميم. اختيار معاملات براســاس نوع دارايي که دربرگيرنده آن هستند به انواع مختلفي تقسيم ميشوند.

 

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643