پاورپوینت فصل چهارم 4 (تعویق و سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری ) کتاب حقوق جزای عمومی 3 محمد علی اردبیلی ,

menuordersearch
academixfile.ir
قبلی
بعدی

پاورپوینت فصل چهارم 4 (تعویق و سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری ) کتاب حقوق جزای عمومی 3 محمد علی اردبیلی

(0)
(0)

پاورپوینت

پاورپوینت فصل چهارم 4 (تعویق و سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری ) کتاب حقوق جزای عمومی 3 محمد علی اردبیلی
رنگ و مدل کالا
پاورپوینت
تعداد
+
_
عدد
39,000 تومان
موجود

توضیحات

پاورپوینت فصل چهارم 4 (تعویق و سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری ) کتاب حقوق جزای عمومی 3 محمد علی اردبیلی

در قالب ppt, و در 77 اسلاید و قابل ویرایش

 

 

فهرست مطالب
گفتار نخست تعویق اجرای مجازات
الف) تعویق صدور حکم.
۱. مبانی تعویق صدور حکم
۲ قلمرو اجرای تعویق صدور حکم...
شروط تعویق صدور حکم .
۴ تعویق ساده و تعویق مراقبتی
۵ آیین صدور قرار تعویق
ع آثار تعویق صدور حکم..
ب تعلیق اجرای مجازات.
۱ مبانی تعلیق مجازات.
قلمرو اجرای تعلیق مجازات. شروط اعطای تعلیق مجازات.
شروط ماهیتی
شروط شکلی
۴. آثار تعلیق مجازات .
۵ فسخ تعلیق مجازات.
6. لغو آزادی مشروط.
گفتار دوم سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری
(الف) فوت محکوم عليه.
ب گذشت متضرر از جرم
۱. تشخیص جرایم قابل .گذشت
۲. شروط تأثیر گذشت.
اهلیت
منجز بودن گذشت
بقا گذشت
... آثار گذشت.
پ توبه.
۱. قلمرو تأثیر توبه...
۲ شروط توبه مسقط مجازات ..
آثار توبه .
ت مرور زمان
۱ مبانی مرور زمان...
۲ انواع مرور زمان
مرور زمان شکایت
مرور زمان تعقیب .
مرور زمان اجرای حکم
.. قطع مرور زمان
۴ تعلیق مرور زمان
آثار مرور زمان (مجازات ..

ث نسخ قانون
١ صورتهای نسخ قانون
نسخ صريح.
نسخ ضمنی .
آثار نسخ قانون کیفری)..
ج) بخشودگی یا عفو (خصوصی)
۱ مبانی عفو خصوصی.
قلمرو عفو خصوصی .
شروط عفو خصوصی .
۴ آیین عفو خصوصی.
۵. آثار عفو خصوصی.
چ) عفو عمومی
۱ مبانی عفو عمومی
۲ شروط عفو عمومی
آثار عفو عمومی
آثار عفو عمومی پیش از محکومیت قطعی
آثار عفو عمومی پس از محکومیت قطعی
۴ حدود آثار عفو عمومی.

 

 

پس از صدور حکم محکومیت کیفری نوبت به اجرای آن میرسد. علی القاعده احکام جزایی همین که قطعی شد بیدرنگ باید به موقع اجرا گذاشته شود (ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری با این ،همه اجرای مجازات ممکن است به موجب قانون به تعویق بیفتد و یا در مواردی مهلت آن به سر آید اجرای مجازات گاه در همان آغاز ضمن صدور حکم محکومیت معلق میماند گاه در اثنای اجرا وقفه ای نه چندان دیرپا اجرای آن را موقوف میسازد و سرانجام ممکن است پس از مدتی که از اجرای آن گذشت ادامه آن منقطع گردد. تعویق یا تأخیرهای مذکور هر یک موقتاند و اغلب مشروط و مقصود از آن باز سازگاری اجتماعی محکوم علیه است اگر نتایجی که به دست آمد با هدفهای تربیتی منطبق بود ممکن است قطعی و همیشگی قلمداد گردند و به این ترتیب اجرای مجازات به اتمام رسد.
این وضع با حالتی که از اسقاط مجازات پدید میاید بسیار شبیه است مجازات ممکن است به این دلیل که از اجرای آن چشم پوشی شده ساقط گردد و یا به دلیل زوال محکومیت مناسبتی برای اجرا نیابد لیکن هر یک از بنیادهای تعویق و سقوط مجازات هدفهای کاملا متفاوتی دارند که اقتضا میکند بحث و بررسی هر یک در گفتارهای جداگانه به عمل .اید ،بنابراین در گفتار نخست ابتدا به جهات و کیفیات تعویق اجرای مجازات خواهیم پرداخت ،سپس در گفتار دوم موارد سقوط مجازات را بررسی خواهیم کرد.

گفتار نخست
تعویق اجرای مجازات
تعویق در لغت به معنی بازداشتن پس افکندن و عقب انداختن است تعویق اجرای مجازات یعنی به تأخیر انداختن اجرای مجازات با نظر دادگاه صادر کننده حکم قطعی و به منظور اصلاح رفتار و باز اجتماعی کردن بزهکار جهات تعویق در نظام کیفری کشور ما منحصر است به تعویق صدور حکم تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط که شروط و نحوه اجرای هر یک موضوع بحث این گفتار خواهد بود.


(الف) تعویق صدور حکم
تعویق صدور حکم فرصتی است که دادگاه پس از احراز مجرمیت به متهم میدهد تا چنانچه در طول این مدت بین شش ماه تا دو سال به تعهدات خود پایبند باشد و از دستورهای دادگاه تبعیت نماید به موجب حکم دادگاه از مجازات معاف گردد. افزون بر شروط ،استحقاق مجرم باید فی الحال بعضی از تعهدات را در آغاز بپذیرد و به آن عمل کند.


.۱ محمد معین فرهنگ فارسی تعویق
. با این تعریف موجبات شخصی مانند بیماری و یا بارداری ( موضوع مواد ۵۰۱ و ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اسفند ۹۲ که موقتاً اجرای مجازات را به تأخیر می‌افکند از بحث ما خارج خواهد بود. بعض حقوقدانان غربی نظیر خانم میشل اوراسا عقیده دارند که آزادی مشروط نیز با دریافت ما از مفهوم تعویق اجرای مجازات منطبق نیست آزادی مشروط به زعم وی شیوه خاص اجرای مجازات محسوب می‌شود. اصطلاح آزادی مشروط نیز بر این امر دلالت میکند ،زیرا این آزادی چنانکه گفته میشود مشروط است و شرط آن پذیرفتن سلسله دستورهای دادگاه است از این رو آزادی مشروط از مباحث علم اجرای احکام کیفری به شمار میرود

 

تعویق صدور حکم از نوآوریهای قانون مجازات اسلامی به شمار می‌آید، ولی ریشه در تجارب کشورهای غربی دارد نهاد تعویق صدور حکم در میانه نهاد تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات در فرایند رسیدگی کیفری واقع شده است و متکی بر ارا و نظریات جرم شناسان واکنش اجتماعی است. رسیدگی کیفری و صدور قرار تعویق تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است و با لغو قرار تعویق حکم محکومیت ناگزیر به اجرا در می‌آید با صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیز منتفی است تعویق صدور حکم یا به شکل ساده یا مراقبتی است هر یک تابع اصول و قواعدی است که در ادامه بحث به تحلیل آن خواهیم پرداخت.


1. مبانی تعریق صدور حکم
تعویق صدور حکم از دستاوردهای جرم شناسی های نوگرا معروف به کنش متقابل اجتماعی است. جرم شناسی کنشهای متقابل به مطالعه فرایند شکل گیری هویت اجتماعی بزهکار میپردازد و بر آن است که این فرایند زمینه ایجاد پدیده برچسب زنی می.شود نظریه پردازان برچسب زنی معتقدند که بزهکاری و به طور کلی کارروی در کیفیت یک رفتار ،نیست بلکه پیامد اجرای مقررات و ضمانت های اجرایی است که گروه اجتماعی متشکل از افراد و نهادها در ساخت و پرداخت آن دست دارند. اینان در واقع با قضاوتهای منفی دربارۀ رفتار انسانها سبب میشوند که انتخاب رفتار و کردار قانونی برای آنان ناممکن گردد. هنگامی که کسی از نگاه دیگران به صورت خاصی توصیف میشود در نتیجه فشار اجتماعی رفته رفته به تغییر درک و دریافت از خود دست میزند تا با این توصیف انطباق پیدا کند. در نتیجه، با پذیرش انگ بزهکار بار دیگر به سمت رفتارهای نابهنجار سوق داده میشود. این گرایش که در سازوکار دستگاه قضایی با صدور حکم محکومیت به پایان میرسد تصویر دیگری از بزهکار ترسیم میکند که بازگشت او را به حالت عادی دشوار میسازد.

 

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643