پاورپوینت کتاب نظریه گروه و تقارن در شیمی تالیف دکتر منصور عابدینی و دکتر حسین آقابزرگ ,

menuordersearch
academixfile.ir
قبلی
بعدی

پاورپوینت کتاب نظریه گروه و تقارن در شیمی تالیف دکتر منصور عابدینی و دکتر حسین آقابزرگ

(0)
(0)

پاورپوینت

پاورپوینت کتاب نظریه گروه و تقارن در شیمی تالیف دکتر منصور عابدینی و دکتر حسین آقابزرگ
رنگ و مدل کالا
پاورپوینت
تعداد
+
_
عدد
40,000 تومان
موجود

توضیحات

پاورپوینت کتاب نظریه گروه و تقارن در شیمی تالیف دکتر منصور عابدینی و دکتر حسین آقابزرگ

در قالب ppt و در 327 اسلاید و قابل ویرایش

 

 

فهرست مطالب:

فصل اول: تعاريف و قضايای نظريه گروه

گروه

خواص گروه

مرتبه گروه

جدول ضرب گروه

گروه‌‌‌‌های دوری

زيرگروه

عناصر مزدوج

خواص عناصر مزدوج

طبقه گروه

و...

فصل دوم: تقارن مولکولی و گروه‌‌‌‌های تقارن

عمل تقارنی

عنصر تقارن

صفحه تقارن

مرکز تقارن

مولکول‌‌‌‌های دارای مرکز تقارن

محور دوران متعارف

محور دوران مرکب

عنصر يکسانی

حاصلضرب اعمال تقارنی

عناصر تقارن هم ارز

اتم‌‌‌‌های هم ارز

قواعد حاصلضرب بين اعمال تقارنی

اعمال تعويض پذير

مولکول‌‌‌‌های نامتقارن

گروه‌‌‌‌های نقطه ای تقارن

تعيين گروه‌‌‌‌های نقطه ای يک مولکول

گروه‌‌‌‌های نقطه ای مولکول‌‌‌‌های خطی

اجسام افلاطونی

گروه نقطه ای Td

گروه نقطه ای Oh

طبقات اعمال تقارنی

و...

فصل سوم: نمایش گروه ها

تعريف ماتريس

نمايش بردار به کمک ماتريس

ترکيب ماتريسها

ضرب دو ماتريس

کاراکتر ماتريس‌‌‌‌های مزدوج

قضايای کاراکتر ماتريس

استفاده از ماتريس برای تبديل‌‌‌‌های هندسی

ماتريس‌‌‌‌های متعامد

نمايش اعمال تقارنی محور‌‌‌‌های مرتبه 3 در يک مولکول چهاروجهی به کمک ماتريس

بردارها و حاصلضرب‌‌‌‌های عددی آنها

نمايش گروهها

قضيه تعامد

قواعد مربوط به نمايش‌‌‌‌های کاهش ناپذير و خواص آنها

رابطه ميان نمايش‌‌‌‌های کاهش پذير و کاهش ناپذير

جدول کاراکتر

نمايش‌‌‌‌های گروه‌‌‌‌های حلقوی

و...

فصل چهارم: نظريه گروه و مکانيک کوانتوم

توابع موجی

همترازی در مقدار ويژه

حاصلضرب مستقيم

قضایا

شناسايی عناصر غيرصفر ماتريس

عناصر انرژی

احتمال انتقالات طيفی

و...

فصل پنجم: ترکيبات خطی تقارن - سازگار

مفهوم ترکيبات خطی تقارن – سازگار (SALC)

اوپراتور تصوير

نحوه تبديل تابع xz + yz + z2 توسط اوپراتور‌‌‌‌های تقارنی گروه

مختصات تقارنی برای يک مولکول هرمی AB3

فصل ششم: نظريه اوربيتال مولکولی از ديدگاه تقارن

تقريب LCAO

معادلات سکولار

تقريب هوکل

نمودار‌‌‌‌های تراز انرژی

ماهيت تشکيل پيوند در اوربيتالها

قطعه بندی تقارنی معادلات سکولار

سيستم‌‌‌‌های هيدروکربن‌‌‌‌های حلقوی

توابع موجی اوربيتال‌‌‌‌های مولکولی

محاسبه انرژی اوربيتال‌‌‌‌های مولکولی با استفاده از تقريب هوکل

انرژی رزنانس

قاعده 4n + 2

موارد عمومی نحوه تشکيل اوربيتال‌‌‌‌های مولکولی π

محاسبه انرژی عدم استقرار در مولکول تترامتيل سيکلوبوتان

انتقالات الکترونی در مولکول نفتالن

قواعد انتخاب

تبادل آرايشی

پيوند‌‌‌‌های سه مرکزی گشوده با اتم‌‌‌‌های يکسان

پيوند‌‌‌‌های سه مرکزی گشوده با اتم‌‌‌‌های غيريکسان

و...

فصل هفتم: اوربيتال‌‌‌‌های هيبريدی و اوربيتال‌‌‌‌های مولکولی برای مولکول‌‌‌‌های نوع ABn

خواص تبديلی اوربيتال‌‌‌‌های اتمی

ارتباط مختصات قطبی و دکارتی

شما‌‌‌‌های هيبريد شدن اوربيتالها

شما‌‌‌‌های هيبريد شدن برای تشکيل پيوند π

بدست آوردن اوربيتال‌‌‌‌های هيبريدی از ترکيب خطی اوربيتال‌‌‌‌های اتمی

و...

فصل هشتم: نظريه ميدان ليگاند

توابع موجی و اعداد کوانتومی برای يک الکترون منفرد

اعداد کوانتومی برای اتم‌‌‌‌های چند الکترونی

ممان زاويه ای کل

شکاف سطوح و ترمها در محيط شيميايی

حالت ها در گروه‌‌‌‌های نقطه ای

نمودار‌‌‌‌های سطوح انرژی

روش بدست آوردن نمودار سطوح انرژی

اصول تنظيم نمودار‌‌‌‌های سطوح انرژی

روش کاهش تقارن برای بدست آوردن نمودار‌‌‌‌های همبستگی

نمودار‌‌‌‌های سطوح انرژی در محيط‌‌‌‌های چهاروجهی

فرماليسم حفره

تخمين انرژي‌‌‌‌های اوربيتالی بر اساس نظريه ميدان بلور

و...

فصل نهم: ارتعاشات مولکولی

حرکت ارتعاشی مولکولها

خواص شيوه‌‌‌‌های ارتعاشی نرمال

تعيين انواع تقارن شيوه‌‌‌‌های ارتعاشی نرمال

محاسبه ثابت‌‌‌‌های نيرو

ماتريس F

ماتريس G

قواعد انتخاب برای انتقالات ارتعاشی اصلی

قاعده طرد

و...

 

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه‌‌‌‌های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز، بخش : مرکزی، روستا: سرا، روستا: مرخز، محله: مرخز، خیابان (ورودی اصلی)، کوچه ((حسین محمدی))، پلاک: 0.0، طبقه: همکف،
تلفن: 08736337275
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643