مقاله و مبانی نظری مفهوم و اهمیت صادرات ,

menuordersearch
academixfile.ir
قبلی
بعدی

مقاله و مبانی نظری مفهوم و اهمیت صادرات

(0)
(0)

مبانی نظری

مقاله و مبانی نظری مفهوم و اهمیت صادرات
رنگ و مدل کالا
مبانی نظری
تعداد
+
_
عدد
19,900 تومان
موجود

توضیحات فایل

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی رشد و توسعه صادرات (فصل دوم)

در قالب WORD و در 40 صفحه وقابل ویرایش

 

فهرست مطالب

-1) مقدمه    18
2-2) مفهوم و اهمیت صادرات    18
2-3) انواع صادرات    19
2-4) تاریخچه توسعه صادرات و فلسفه آن    20
2-5)توسعه صادرات    25
2-6)استراتژی توسعه صادرات    26
2-7) نقش توسعه صادرات در رشد و توسعه اقتصاد    26
2-8)اهمیت و نقش صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور    28
2-9)برنامه‌‌‌‌های تشویق صادرات    28
2-10)موانع و مشکلات صادرات    29
2-11)دسته بندی موانع صادراتی    30
2-12)عناصر تشکیل دهنده توانمندی صادراتی    31
2-13)مدل‌‌‌‌های مرتبط با صادرات    32
      2-13-1)مدل حقیقی و همکاران    33
      2-13-2)مدل ناظمی و داوود خانی    34
      2-13-3)مدل لی لینگ یی و اوگنومکن    35
      2-13-4)مدل مییر و همکاران    36
      2-13-5)مدل سبوسا و برادلی    37
2-14)انگیزش به صادرات    38
2-15)گرایش به صادرات    38
2-16)تشریح عوامل تعیین کننده گرایش به صادرات    39
      2-16-1)ویژگی‌‌‌‌های شرکت    39
    2-16-1-1)اندازه شرکت    39
    2-16-1-2)مزیت رقابتی محصولات    40
    2-16-1-3)استفاده از تکنولوژی    41
    2-16-2)ویژگی‌‌‌‌های تصمیم گیرندگان    41
    2-16-2-1)ویژگی‌‌‌‌های عینی    41
    2-16-2-2)سن مدیران    41
    2-16-2-3)سطح تحصیلات    42
  2-16-2-4)توانائی صحبت به زبان‌‌‌‌های خارجی    42
  2-16-3)ویژگی‌‌‌‌های ذهنی    42
  2-16-3-1)ریسک پذیری    42
  2-16-3-2)هزینه‌‌‌‌های درک شده    43
  2-16-3-3)مزایای درک شده    43
  2-16-3-4)تعهد    43
2-17)سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده    45
    2-17-1)تحقیقات داخلی    45
    2-17-2)تحقیقات خارجی    47

منابع

 


2-1 مقدمه:
امروزه، مسلم شده است که بین رشد اقتصادی و صادرات هر کشور ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. عده ای از نظریه پردازان اقتصاد بین الملل با اعتقاد فوق العاده به نقش تجارت در رشد و توسعه اقتصادی از آن به عنوان موتور رشد  نام می‌برند(بالاسا،1978).
فعالیت صادراتی از نقطه نظر ملت ها و شرکت ها بسیار حائز اهمیت است.از نقطه نظر دولت‌‌‌‌های محلی، فعالیت صادراتی حیاتی است زیرا فعالیت صادراتی به توسعه اقتصادی ملتها کمک می‌کند.فعالیت‌‌‌‌های صادراتی در حالیکه ادراکات عمومی از رقابت جویی محلی را شکل می‌دهد،بر میزان مبادلات خارجی و همین طور بر سطح توان وارداتی کشور تاثیر می‌گذارد.
اهمیت روزافزون استقلال از درآمد‌‌‌‌های نفتی، به دلیل نوسانات و بی ثباتی قیمت نفت و بازار جهانی آن که درآمد‌‌‌‌های کشور‌‌‌‌های صادرکننده نفت، به ویژه درآمد دولت و اقتصاد کشورمان را به شدت متأثر می‌سازد، موجب شده که نقش صادرات غیر نفتی فراتر از ابزاری برای کسب درآمد‌‌‌‌های ارزی مطرح شود، به گونه ای که نظر بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران اقتصاد و توسعه به سمت یافتن راهکار‌‌‌‌های اساسی برا ی توسعه صادرات غیر نفتی معطوف شده و اساساً، گسترش این نوع صادرات از محوریت راهبردی برخوردار شده است(طیبی،1382).
در این فصل مبانی نظری تحقیق مرتبط با موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و تعاریف مختلف متغیر‌‌‌‌های دخیل در مدل و دیدگاه‌‌‌‌های مختلف راجع به این متغیرها و نقش آنها در صادرات و بازاریابی بین المللی بر طبق نظرات محققان مختلف بیان می‌گردد.بخش نهایی نیز با نگاهی دقیق تر به تحقیقات پیشین داخلی وخارجی متمرکز است
2-2)مفهوم و اهمیت صادرات
صادرات به معنی فروش بین المللی کالا و خدمات به خارج از مرز‌‌‌‌های کشور تولید کننده و ورود ارز‌‌‌‌های خارجی به داخل یک جریان ورودی در اقتصاد کلان کشور محسوب می‌شود.در اقتصاد کلان و چرخه جریان نقدی کشور بعد از تولید به عنوان دومین عامل استراتژیک عرضه اقدام می‌نماید. در هر اقتصادی چه پیشرفته و چه در حال توسعه تولید و صادرات وابستگی متقابل با یکدیگر دارند و به صورت زنجیره ای به هم وابسته اند چرا که افزایش یکی موجب افزایش دیگری شده و بر عکس اهمیت روز افزون استقلال از درآمد‌‌‌‌های نفتی به دلیل نوسانات و بی ثباتی قیمت و تقاضای جهانی نفت که درآمد‌‌‌‌های دولت و اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر عوامل برون زا قرار می‌دهد باعث شده است تا نقش صادرات غیر نفتی فراتر از ابزاری برای کسب درآمد‌‌‌‌های ارزی مطرح شود، به نحوی که نظر بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران اقتصاد به سمت تحلیل وضعیت موجود صادرات غیر نفتی معطوف شده است.مشکلات ناشی از اقتصاد تک محصولی و اتکای بیش از حد به درآمد‌‌‌‌های نفتی، اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر عوامل خارجی از جمله نوسانات ب‌‌‌‌های جهانی نفت قرار داده است.کاهش ب‌‌‌‌های نفت در بازار‌‌‌‌های جهانی در بعضی مواقع به روشنی اثرات منفی اتکای بیش از حد اقتصاد کشور به درآمد‌‌‌‌های نفت را نشان داده و در واقع هشدار‌‌‌‌های صاحب نظران اقتصادی کشور را بر جسته ساخته است.بی تردید عدم تحقق درآمد‌‌‌‌های پیش بینی شده دولت از محل صادرات نفت نه تنها بر اجرای طرح‌‌‌‌های مختلف و اقتصاد کشور تاثیر خواهد گذاشت، بلکه بر آینده اقتصاد و برنامه ها و طرح ها اثرات منفی مضاعفی خواهد داشت.ودر نتیجه موجب بروز مشکلات عدیده در بخش‌‌‌‌های مختلف اقتصاد کشور خواهد گردید از طرفی یکی از عوامل مهم دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، رونق صادرات است که مهم ترین هدف سیاست گذاری در بخش تجارت خارجی را تشکیل می‌دهد(ایمانی،1389).
2-3)انواع صادرات
    صادرات قطعی: عبارتست از خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور بمنظور فروش، استفاده یا مصرف در خارج از قلمرو گمرکی کشور.صادرات قطعی با توجه به مقررات صادرات و واردات از نظر عاملین آن می‌تواند از طریق بازارچه‌‌‌‌های مرزی و شرکت‌‌‌‌های تعاونی مرز نشینان و تجار انجام گیرد.واحد‌‌‌‌های تولیدی نیز می‌توانند از طریق خرید متقابل و ورود موقت مواد اولیه نسبت به تهیه کالا و صادرات آن اقدام نماید.
    صادرات موقت:عبارتست از خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی بمنظور عرضه و نمایش در نمایشگاهها، تعمیر، و فرآوری در خارج از قلمرو گمرکی کشور و سپس باز گرداندن آن به داخل قلمرو گمرکی.
    صادرات قطعی در حجم تجاری:در قانون امور گمرکی وآئین نامه اجرایی آن در خصوص ملاک تجاری بودن کالا، مطلبی ارائه نشده است،لذا با توجه به آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات ملاک تجاری بودن کالای صادراتی این است که صدور آن بمنظور فروش باشد، این منظور نیز توسط گمرک احراز می‌گردد.بنابراین تعریف، آنچه را که به تشخیص گمرک برای فروش به خارج از کشور، برده می‌شود، باید تشریفات صادرات قطعی تجاری روی آن انجام شود.
    صادرات قطعی غیر تجاری:صادرات قطعی غیر تجاری از طریق پست و مسافر انجام می‌گیرد.
    صادرات مجدد:کالای خارجی که با انجام تشریفات مربوط به ورود قطعی از گمرک ترخیص شده است، چنانچه به کشور ثالث صادر شود،این عمل را صدور مجدد می‌گویند.برای ترخیص این گروه از کالاها مانند همه کالا‌‌‌‌های وارداتی به گمرک، حقوق گمرکی و سود بازرگانی پرداخت می‌شود، لکن در صورت صدور مجدد آنها، برای باز پس گرفتن حقوق گمرکی و سود بازرگانی پرداخت شده مقرراتی وجود ندارد.
    ترانزیت خارجی:عبارت است عبور کالای خارجی از سرزمین کشور.کالای ایرانی که تشریفات صادرات قطعی آن انجام شده و از کشور خارج شده است چنانچه در ارسال به مقصد دیگری، لازم باشد که از سرزمین ایران عبور کند، روی آن تشریفات ترانزیت خارجی انجام می‌شود.ممکن است کالای خارجی که از کشور عبور می‌نماید توسط یک بازرگان ایرانی از یک کشور خریداری شده و به کشور ثالثی فروخته شده باشد،که در این صورت عمل بازرگان، «صدور خدمات بازرگانی» نام دارد و نه صدور کالا(محمدی و همکاران،1378).                                                                                                                                                     
2-4) تاریخچه توسعه صادرات و فلسفه آن
توسعه صادرات کالا در کشور‌‌‌‌های در حال توسعه همیشه در تمام استراتژی‌‌‌‌های بلند مدت توسعه، یکی از اجزا
اصلی بوده است.توسعه صادرات در دو زمینه صادرات کالا‌‌‌‌های اولیه و صادرات کالا‌‌‌‌های ثانویه(محصولات صنعتی)مطرح است تاکید عمده کشور‌‌‌‌های در حال توسعه در خصوص توسعه صادرات اولیه به قبل از دهه 1950 میلادی بر می‌گردد.کشور‌‌‌‌های مستعمره آفریقایی و آسیایی که در آنها خار جی ها مالکیت منابع کانی و کشاورزی را بر عهده داشتند، از جمله نمونه‌‌‌‌های کلاسیک مناطقی هستند که دارای شکل اولیه سیاست نظریه خارج بوده اند.علاوه بر سراب رشد و توسعه(در نتیجه توسعه صادرات اولیه)می توان تامین نیاز‌‌‌‌های ارزی، بهره برداری مطلوب تر از امکانات داخلی و صدور مازاد تولید داخلی و نهایتا حل شدن در بازار جهانی و گرایش در جهت تخصص و تخصیص منابع بر اساس اصل مزیت نسبی که ابتدا توسط ریکاردو مطرح شد و سپس توسط عده ای ار اقتصاددانان، از جمله هابرلر  ،مارشال، هکشروارهلین و... توسعه یافت، که از جمله دلایل اساسی گرایش به توسعه صادرات اولیه بیان شده است.چرا که مواد معدنی می‌بایستی در جایی تولید شود که یافت می‌شوند.تولیدات کشاورزی از قبیل چای و قهوه و بطور کلی مواد اولیه صنایع مصرفی غذایی در جایی قابل تولید است که از شرایط اقلیمی و جغرافیایی متناسب بر خوردار باشد.اما از آن جایی که کشور‌‌‌‌های در حال توسعه فاقد فن آوری و دانش لازم برای تبدیل تولیدات اولیه به ثانویه بوده ودر نتیجه برای تولید و استخراج تولیدات اولیه مذکور نیازمند واردات فن آوری و دانش لازم از کشور‌‌‌‌های پیشرفته می‌باشند.لذا به این منظور تولید هر چه بیشتر کالا‌‌‌‌های اولیه برای تامین نیازمندی‌‌‌‌های ارزی را می‌طلبد. علی هذا، با وجود تلاش‌‌‌‌های بیشتر این کشورها، اوضاع نسبی آنها بدتر و شکاف بین کشور‌‌‌‌های پیشرفته و عقب مانده بیشتر شده. این مساله توجه بسیاری از صاحب نظران را بخود معطوف ساخته است (فتحی،1384).
عدم موفقیت کشور‌‌‌‌های در حال توسعه در خصوص اهداف توسعه صادرات محصولات اولیه از یک طرف، به ماهیت صادرات کالا‌‌‌‌های اولیه، روابط تجاری موجود بین کشور‌‌‌‌های توسعه یافته و در حال توسعه و از طرفی به ساختار داخلی اقتصاد این کشورها مربوط است.کالا‌‌‌‌های اولیه عمدتا دارای کشش درآمدی تقاضای پایین هستند.بنابر این میزان افزایش تقاضا در بازار مصرف کمتر از افزایش درآمد خواهد بود.از طرفی، ظهور مواد اولیه غیر طبیعی و مصنوعی با پیشرفت فن آوری در جهت صرفه جویی در مصرف مواد اولیه از سوی دیگر دائما بر رشد تقاضای کالا‌‌‌‌های اولیه و معدنی تاثیر منفی زیادی داشته و دارد.همچنین سیاست‌‌‌‌های حمایتی کشور‌‌‌‌های توسعه یافته از بخش اولیه اقتصادشان این جریان تاثیر گذاری را تشدید می‌نماید.این سه عامل همراه با عرضه بیشتر کالا‌‌‌‌های اولیه توسط کشور‌‌‌‌های در حال توسعه، با رشد نا کافی تقاضا برای این گونه کالاها، موجب افت رابطه مبادله و نقصان فرایند صادراتی این کشورها شده است.حاکمیت غالب شرکت‌‌‌‌های چند ملیتی بر بازار تولید و مصرف و ضعف کشور‌‌‌‌های در حال توسعه در زمینه‌‌‌‌های صدور و بازاریابی از یک سو،سبب شده قیمت گذاری،میزان و نوع تولید در کنترل این شرکت ها بوده واز طرف دیگر،فواید صادراتی بگونه بسیار نا برابر بین کشور‌‌‌‌های در حال توسعه و توسعه یافته توزیع گردد.مجموعه عوامل فوق سبب شده که کشور‌‌‌‌های در حال توسعه برای دستیابی به میزان معینی از کالا‌‌‌‌های صنعتی مورد نیاز خود از کشور‌‌‌‌های توسعه یافته، کالا‌‌‌‌های اولیه بیشتری صادر کنند. این مساله سبب تردید در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مورد نظر این کشورها از طریق توسعه صادرات کالا‌‌‌‌های اولیه گردید و پاره ای از صاحب نظران مسائل توسعه را به اندیشه واداشت.عقیده غالب در آن دوران برای مقابله با کاهش بازار‌‌‌‌های جهانی محصولات اولیه افزایش کسری در موازنه پرداخت ها، رشد و توسعه اقتصادی به دنبال تحقق و توسعه صنعتی در نتیجه بکارگیری استراتژی جایگزینی واردات بود که این خود نیازمند تلاش به منظور جانشین کردن کالاها، که غالبا کالا‌‌‌‌های صنعتی قبلا وارد شده، منابع داخلی تولید و عرضه است.به هر حال این استراتژی نیز مدینه فاضله مورد انتظار کشور‌‌‌‌های در حال توسعه را محقق نساخت(فتحی،1385).
ناکامی راهبران صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات زمانی قوت بیشتری گرفت که راهبرد جانشینی برای آن در صحنه ظاهر شد که تمام نشانه‌‌‌‌های موفقیت را نیز دارا بود.با وجود سابقه ذهنی نا مناسب و احساس عدم موفقیت در زمینه توسعه صادرات کالا‌‌‌‌های اولیه، که از گذشته وجود داشت، این بار رویای توسعه صادرات حول صادرات کالا‌‌‌‌های صنعتی یا ثانویه دور میزد.تحت این شرایط، کالاهایی قابلیت صدور خواهند داشت که ارز حاصل از صادرات آنها بیش از صرفه جویی ارزی ناشی از جایگزینی واردات باشد،و نیز عاری از مشکلات صادرات کالا‌‌‌‌های اولیه (کشش قیمتی و درآمدی تقاضای نا چیز روابط،مبادله و ...)است (فتحی،1385).
در اواخر 1950و اوایل 1960،سخنان بسیاری در خصوص مشکلات جهان سوم و تشدید شکاف بین این کشورها و کشور‌‌‌‌های توسعه یافته بر زبان ها رانده می‌شد.در همین ایام اعلام "دهه توسعه" از جانب رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا، جان اف کندی، در سال 1961 برای ارتقا سطح زندگی ملل مختلف جهان از سوی اعضای سازمان ملل متحد مورد استقبال قرار گرفت که به تبع آن مجمع عمومی سازمان ملل در 19 ذسامبر 1961 طی قطعنامه ای به این پیشنهاد و تصمیم،جامعه عمل پوشاند.و برای دستیابی به اهداف آن از کشور‌‌‌‌های عضو سازمان‌‌‌‌های تخصصی خواسته شد،ساستهایی را تعقیب کنند که کشور‌‌‌‌های عقب مانده و نیز کشورهایی که به صادرات تعداد معدودی کالا‌‌‌‌های اولیه متکی هستند، بتوانند میزان بیشتری از محصولات خود رت با قیمت ثابت و مناسب، در بازار‌‌‌‌های وسیع تر بفروشند،و قادر گردند هزینه‌‌‌‌های توسعه اقتصادی خود را از طریق درآمد‌‌‌‌های ارزی خویش و پس انداز داخلی تامین نماید تا در نتیجه سهم مناسبی ازدرآمد حاصل از استخراج و فروش منابع طبیعی کشور‌‌‌‌های در حال توسعه که با استفاده از سرمایه‌‌‌‌های خارجی به دست می‌آید نصیب این کشورها گردد.در زمینه تجارت کالا‌‌‌‌های ساخته شده و کالا‌‌‌‌های اولیه با توجه به ضرورت افزایش درآمد‌‌‌‌های ارزی کشور‌‌‌‌های در حال توسعه می‌باید اقدامات موثری انجام شود؛ چرا که افزایش درآمد سرانه در کشور‌‌‌‌های در حال توسعه به میزان 50 درصد نیازمند افزایش واردات است.یکی از دلایل این مطلب این است که هرگونه شتاب و تسریع در نرخ رشد،محتاج سرمایه گذاری‌‌‌‌های اضافی است،که به واردات وابسته است و در نتیجه واردات در حد بالاتری از درآمد، افزایش پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر برای حفظ تعادل تراز پرداخت ها و یا جلوگیری از کسری بیشتر آن، صادرات بیشتر کالاها را ضروری می‌نماید.در هر حال،تعیین دهه توسعه سبب انجام مطالعات، مذاکرات و اقدامات بسیار وسیعی در کلیه جنبه‌‌‌‌های مسائل اقتصادی کشور‌‌‌‌های در حال توسعه(به ویژه در زمینه تجارت)از جانب محافل علمی،دولت ها،سازمان‌‌‌‌های منطقه ای،بین المللی و تخصصی گردید که در مرحله اول منجر به روشن شدن شمار زیادی از مسائل و مشکلات ودر مرحله بعد،موجب انجام اقداماتی هر چند محدود، در این خصوص شد.تصمیم تشکیل اولین کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد در سوم اوت 1962 یکی از اقدامات اساسی در این راستا بود که در 23 مارس 1962 در ژنو تشکیل شد (فتحی،1384،ص28) .توسعه بازرگانی بین المللی و اهمیت آن در توسعه اقتصادی، مسائل بازرگانی بین کشور‌‌‌‌های با سطح متفاوت توسعه و نظام‌‌‌‌های اقتصادی و اجتماعی مختلف، مطالعه روند‌‌‌‌های بلند مدت تجاری کشور‌‌‌‌های تولید کننده محصولات اولیه، اتخاذ تدابیر و عملیات لازم به منظور حذف موانع تجاری و مبادرت به گسترش بازار برای صادرات مواد اولیه و تثبیت بازار محصولات اولیه به قیمت‌‌‌‌های عادلانه با در نظر گرفتن موافقت نامه‌‌‌‌های مربوط به مواد اساسی و اولیه، اتخاذ تدابیر مالی بین المللی به منظور جبران خسارت مالی، اتخاذ تدابیر لازم جهت تنوع بخشیدن و گسترش صادرات مواد مصنوعی و نیمه ساخته شده کشور‌‌‌‌های در حال توسعه برای افزایش سهم آنها در بازرگانی جهانی، بهبود تجارت نا مرئی کشور‌‌‌‌های در حال توسعه و کاهش پرداخت‌‌‌‌های مربوط به حمل و نقل و بیمه،تعیین اثرات گروه‌‌‌‌های اقتصادی منطقه ای و تامین اعتبارات مالی و هماهنگ ساختن سیاست‌‌‌‌های بازرگانی و مالی از جمله مسائل مورد بررسی کنفرانس مزبور بوده است. بنابراین با توجه به عدم موفقیت راهبرد جایگزینی واردات و دیگر مشکلات کشور‌‌‌‌های در حال توسعه از یک سو و مساعد شدن جو بین المللی جهت مقابله با مسائل توسعه نیافتگی کشور‌‌‌‌های در حال توسعه از سوی دیگر راهبرد توسعه صادرات به عنوان یک راهبرد توسعه صنعتی جهت دستیابی این کشورها به رشد و توسعه اقتصادی از سوی شماری از این ممالک انتخاب شد،تا در نتیجه آن درآمد‌‌‌‌های ارزی لازم برای توسعه حاصل و توسعه صنعتی تحقق یابد،ولی از آن جایی که لازمه صنعتی شدن ایجاد و گسترش بخش صنعت و تولیدات صنعتی است و این کشورها نیز در ابتدا برای ایجاد پایه‌‌‌‌های صنعتی لازم در جهت توسعه صادرات صنعتی با استفاده از امکانات مالی بین المللی ارزان آن زمان، توانسته اند به موفقیت‌‌‌‌های چشمگیری در زمینه صدور محصولات ثانویه و صنعتی دست یابند.چه بسا اگر منابع مالی بین المللی در دسترس این کشورها نبود اجبارا به مانند دهه‌‌‌‌های گذشته و بسیاری دیگر از کشور‌‌‌‌های در حال توسعه، برای تامین نیاز‌‌‌‌های ارزی، ناگزیر به صادرات کالا‌‌‌‌های اولیه خود بودند(فتحی،1384). وفور نیروی کار ارزان و منالع طبیعی فراوان، یکی دیگر از دلایل اساسی طرفداران تجارت آزاد و استقلال از مزیت‌‌‌‌های نسبی برای توسل به توسعه صادرات بوده و بر همین اساس، نظریه پردازان تجارت آزاد و حامیان راهبرد توسعه صادرات معتقدند که ایجاد صنایع کاربر یکی از زمینه هائی است که کشور‌‌‌‌های در حال توسعه در آن از مزیت نسبی برخوردارند. در این صورت کشور‌‌‌‌های در حال توسعه خواهند توانست از طریق توسعه صادرات کالا‌‌‌‌های ثانویه بر مشکلات توسعه نیافتگی خود غلبه نمایند.قطب بندی‌‌‌‌های ایدئولوژی و سیاسی نیز در این ارتباط سهم بسزا داشته است.هیچ بعید نیست که سردمداران نظام سرمایه داری و مخالفان کمونیسم، برای اثبات برتری نظام خود، جار و جنجال هائی در صحنه بین المللی به راه نیندازندو یا ساخت‌‌‌‌های اقتصادی متناسب با نظام خود را در مقابل اقتصاد بسته، رقیب علم کنند.از آنجا که لازمه این کار توسل به تجارت آزاد و لا جرم حل شدن در بازار جهانی است که اساس نظام سرمایه داری و اقتصاد بازار است(اگر چه خود کشور‌‌‌‌های توسعه یافته دارای اقتصاد بازار، کمتر به این توصیه ها عمل کرده اند)طبیعی است که توجه به توسعه صادرات گریز ناپذیر است.چنان چه تعصب صنعتی شدن که در آن نه، تنها راه توسعه اقتصادی پنداشته می‌شد، به این مساله اضافه شود، راهبرد توسعه صادرات و کالا‌‌‌‌های ثانویه، تنها مسیری که رسیدن به مدینه فاضله، برای طرفداران آن قابل تصور است (فتحی،1385).

نمودار تغییر قیمت
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه‌‌‌‌های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز، بخش : مرکزی، روستا: سرا، روستا: مرخز، محله: مرخز، خیابان (ورودی اصلی)، کوچه ((حسین محمدی))، پلاک: 0.0، طبقه: همکف،
شماره تماس:: 09189763156