پاورپوینت ,

menuordersearch
academixfile.ir
جستجو در فروشگاه
پاورپوینت فصل دوم 2 (  انواع ریسک نهادهای مالی)کتاب مدل های کمی در مدیریت ریسک نویسنده:آنتونی ساندرز مارسیا میلون کرنت مترجم:میثم فدایی واح دنازنین عزیزی
پاورپوینت

پاورپوینت فصل دوم 2 ( انواع ریسک نهادهای مالی)کتاب مدل های کمی در مدیریت ریسک نویسنده:آنتونی ساندرز مارسیا میلون کرنت مترجم:میثم فدایی واح دنازنین عزیزی

پاورپوینت
+
_

38,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل سیزدهم 13 (ماهیت هیجان) کتاب انگیزیش و هیجان دکتر زهره مجد آبادی فراهانی
پاورپوینت

پاورپوینت فصل سیزدهم 13 (ماهیت هیجان) کتاب انگیزیش و هیجان دکتر زهره مجد آبادی فراهانی

پاورپوینت
+
_

19,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل دوازدهم 12 (رویکرد انسان‌نگر) کتاب انگیزیش و هیجان دکتر زهره مجد آبادی فراهانی
پاورپوینت

پاورپوینت فصل دوازدهم 12 (رویکرد انسان‌نگر) کتاب انگیزیش و هیجان دکتر زهره مجد آبادی فراهانی

پاورپوینت
+
_

19,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل یازدهم 11 (رویکرد اسناد) کتاب انگیزیش و هیجان دکتر زهره مجد آبادی فراهانی
پاورپوینت

پاورپوینت فصل یازدهم 11 (رویکرد اسناد) کتاب انگیزیش و هیجان دکتر زهره مجد آبادی فراهانی

پاورپوینت
+
_

19,000 تومان موجود
پاورپوینت رابطه بین آرگونومی در محل کار(مثلا اپراتور ماشین های صنعتی) و خستگی و توان فیزیکی آنان
پاورپوینت

پاورپوینت رابطه بین آرگونومی در محل کار(مثلا اپراتور ماشین های صنعتی) و خستگی و توان فیزیکی آنان

پاورپوینت
+
_

28,000 تومان موجود
پاورپوینت امنیت ملی و مقابله با اغتشاشات و فتنه ها
پاورپوینت

پاورپوینت امنیت ملی و مقابله با اغتشاشات و فتنه ها

پاورپوینت
+
_

38,000 تومان موجود
پاورپوینت ( پودمان 5 نسبت‌های مثلثاتی) آموزش و حل کامل فعالیت، کار در کلاس و تمرینهای کل کتاب درسی ریاضی (1) دهم هنرستان رشته فنی
پاورپوینت

پاورپوینت ( پودمان 5 نسبت‌های مثلثاتی) آموزش و حل کامل فعالیت، کار در کلاس و تمرینهای کل کتاب درسی ریاضی (1) دهم هنرستان رشته فنی

پاورپوینت
+
_

25,000 تومان موجود
پاورپوینت ( پودمان 4 توان رسانی به توان عددهای گویا ) آموزش و حل کامل فعالیت، کار در کلاس و تمرینهای کل کتاب درسی ریاضی (1) دهم هنرستان رشته فنی
پاورپوینت

پاورپوینت ( پودمان 4 توان رسانی به توان عددهای گویا ) آموزش و حل کامل فعالیت، کار در کلاس و تمرینهای کل کتاب درسی ریاضی (1) دهم هنرستان رشته فنی

پاورپوینت
+
_

25,000 تومان موجود
پاورپوینت ( پودمان 3 معادله‌های درجة دوم ) آموزش و حل کامل فعالیت، کار در کلاس و تمرینهای کل کتاب درسی ریاضی (1) دهم هنرستان رشته فنی
پاورپوینت

پاورپوینت ( پودمان 3 معادله‌های درجة دوم ) آموزش و حل کامل فعالیت، کار در کلاس و تمرینهای کل کتاب درسی ریاضی (1) دهم هنرستان رشته فنی

پاورپوینت
+
_

25,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل دهم 10 (همسانی شناختی و انگیزش اجتماعی) کتاب انگیزیش و هیجان دکتر زهره مجد آبادی فراهانی
پاورپوینت

پاورپوینت فصل دهم 10 (همسانی شناختی و انگیزش اجتماعی) کتاب انگیزیش و هیجان دکتر زهره مجد آبادی فراهانی

پاورپوینت
+
_

19,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل نهم 9 (رویکرد انتظار- ارزش) کتاب انگیزیش و هیجان دکتر زهره مجد آبادی فراهانی
پاورپوینت

پاورپوینت فصل نهم 9 (رویکرد انتظار- ارزش) کتاب انگیزیش و هیجان دکتر زهره مجد آبادی فراهانی

پاورپوینت
+
_

19,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل هشتم 8 (لذت جویی و تحریک حسی) کتاب انگیزیش و هیجان دکتر زهره مجد آبادی فراهانی
پاورپوینت

پاورپوینت فصل هشتم 8 (لذت جویی و تحریک حسی) کتاب انگیزیش و هیجان دکتر زهره مجد آبادی فراهانی

پاورپوینت
+
_

19,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل هفتم 7 (انگیزه مشوق) کتاب انگیزیش و هیجان دکتر زهره مجد آبادی فراهانی
پاورپوینت

پاورپوینت فصل هفتم 7 (انگیزه مشوق) کتاب انگیزیش و هیجان دکتر زهره مجد آبادی فراهانی

پاورپوینت
+
_

19,000 تومان موجود
پاورپوینت کتاب روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی جلد دوم مولف فاطمه قاسملو
پاورپوینت

پاورپوینت کتاب روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی جلد دوم مولف فاطمه قاسملو

پاورپوینت
+
_

95,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل شانزدهم 16 (ناتوانی های نادر شدید و چندگانه  )کتاب روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی جلد دوم مولف فاطمه قاسملو
پاورپوینت

پاورپوینت فصل شانزدهم 16 (ناتوانی های نادر شدید و چندگانه )کتاب روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی جلد دوم مولف فاطمه قاسملو

پاورپوینت
+
_

29,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل پانزدهم 15 (ناتوانی های جسمانی و آسیب های سلامتی )کتاب روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی جلد دوم مولف فاطمه قاسملو
پاورپوینت

پاورپوینت فصل پانزدهم 15 (ناتوانی های جسمانی و آسیب های سلامتی )کتاب روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی جلد دوم مولف فاطمه قاسملو

پاورپوینت
+
_

29,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل چهاردهم 14 (اختلالات حرکتی عصبی-رشدی )کتاب روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی جلد دوم مولف فاطمه قاسملو
پاورپوینت

پاورپوینت فصل چهاردهم 14 (اختلالات حرکتی عصبی-رشدی )کتاب روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی جلد دوم مولف فاطمه قاسملو

پاورپوینت
+
_

29,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل سیزدهم 13 (ناشنوایی و کم شنوایی)کتاب روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی جلد دوم مولف فاطمه قاسملو
پاورپوینت

پاورپوینت فصل سیزدهم 13 (ناشنوایی و کم شنوایی)کتاب روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی جلد دوم مولف فاطمه قاسملو

پاورپوینت
+
_

29,000 تومان موجود

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643