پاورپوینت فصل هشتم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث ارزیابی و اثر بخشی ارتباطات بازاریابی مولف دکترمیمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی ,

menuordersearch
academixfile.ir
قبلی
بعدی

پاورپوینت فصل هشتم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث ارزیابی و اثر بخشی ارتباطات بازاریابی مولف دکترمیمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

(0)
(0)

پاورپوینت

پاورپوینت فصل هشتم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث ارزیابی و اثر بخشی ارتباطات بازاریابی مولف دکترمیمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی
رنگ و مدل کالا
پاورپوینت
تعداد
+
_
عدد
30,000 تومان
موجود

توضیحات

پاورپوینت فصل هشتم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث ارزیابی و اثر بخشی ارتباطات بازاریابی مولف دکترمیمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

در قالب ppt ودر 55 اسلاید و قابل ویرایش

 

فهرست مطالب
فصل هشتم ارزیابی اثر بخشی ارتباطات بازاریایی
هدف کلي..
اهداف یادگیری
مقدمه
فرآیند ارزیابی اثر بخشی ارتباطات بازاریابی
روش‌‌‌‌های ارزیابی اثر بخشی ارتباطات بازاریابی
آزمون ..
نظارت مستمر.
اندازه گیری .
تحقیقات آسیب شناسی
تحقیقات بازاریابی و ارتباطات بازاریابی
- شاخص‌‌‌‌های سنجش اثر بخشی ارتباطات بازاریابی
- تحقیقات توسعه ی پیام
آزمون مفهوم
پیش آزمون .
آسیب شناسی .
تحقیقات همزمان با اجرای پیام
پیمایش‌‌‌‌های تصادفی
آزمون‌‌‌‌های نگرشی
مطالعات ردیابی
درگیری مصرف کنندگان ..
سطوح در گیری ایستا تا اشتیاق شدید
انواع درگیری
درگیری محصول
درگیری پیام واکنش
درگیری وضعیت خرید .
نقش پایگاه‌‌‌‌های داده در ردیابی برند
مراحل ردیابی برند.
آزمون بازار
تحقیقات پس از اجرای پیام
آزمون‌‌‌‌های توجه.
آزمون‌‌‌‌های درگیری
مسیریاب‌‌‌‌های چشمی
مردمک سنج .
گالوانومتر روانی -
صداسنج

آزمون‌‌‌‌های درک و فهم
آزمون‌‌‌‌های حافظه ..
آزمون‌‌‌‌های شناختی
آزمون‌‌‌‌های یادآوری
آزمون‌‌‌‌های پیوند با برند
آزمون‌‌‌‌های احساس و عاطفه .
آزمون‌‌‌‌های دوست داشتن
آزمون‌‌‌‌های متقاعد سازی
آزمون‌‌‌‌های تحقیقاتی
خلاصة.

 

 

پاورپوینت تمام فصل‌‌‌‌های کتاب ارتباطات بازاریابی مولف دکتر میمندی دکتر سالار و مقدمی

 

 

فصل هشتم
ارزیابی اثر بخشی ارتباطات بازاریابی
هدف کلى
آشنایی با مبانی ارزیابی اثر بخشی ارتباطات بازاریابی
اهداف یادگیری
پس از مطالعه این فصل، شما باید بتوانید:
۱ روش‌‌‌‌های ارزیابی اثر بخشی ارتباطات بازاریابی را توضیح دهید. نظارت مستمر را در ارزیابی اثر بخشی ارتباطات بازاریابی تحلیل کنید.
تحقیقات آسیب شناسی را تشریح کنید.
شاخص‌‌‌‌های سنجش اثر بخشی ارتباطات بازاریابی را بیان کنید.
ه تحقیقات توسعه ی پیام را شرح دهید.
تحقیقات همزمان با اجرای پیام را تحلیل کنید.
درگیری مصرف کنندگان را تحلیل کنید.
درگیری پیام- واکنش را تعریف کنید.
تحقیقات پس از اجرای پیام را تحلیل کنید.


در این فصل روش‌‌‌‌های ارزیابی اثر بخشی ارتباطات بازاریابی توضیح داده می‌شود. در ابتدا، مقدمه ای بر ارزیابی اثر بخشی ارتباطات بازاریابی ارائه می‌شود. در ادامه، روش‌‌‌‌های ارزیابی اثربخشی ارتباطات بازاریابی شامل آزمون نظارت مستمر، اندازه گیری و تحقیقات آسیب شناسی شرح داده میشود. سپس، آزمونها و شاخص‌‌‌‌های سنجش اثربخشی تبلیغات تحلیل می‌شود.
در ادامه تحقیقات توسعه ی پیام شامل آزمون ،مفهوم پیش آزمون و آسیب شناسی توضیح داده میشود. بحث بعدی این ،فصل تحقیقات همزمان با اجرای پیام است که شامل پیمایش‌‌‌‌های تصادفی آزمون‌‌‌‌های نگرشی مطالعات ردیابی و آزمون بازار است. سومین نوع تحقیقات تحقیقات پس از اجرای پیام است که شامل آزمون‌‌‌‌های توجه آزمون‌‌‌‌های درگیری آزمون‌‌‌‌های درک و فهم آزمون‌‌‌‌های حافظه آزمون‌‌‌‌های پیوند با برند آزمون‌‌‌‌های احساس و عاطفه آزمون‌‌‌‌های دوست داشتن آزمون‌‌‌‌های متقاعدسازی و آزمون‌‌‌‌های تحقیقاتی هستند.

 

تصاویر اسلاید‌‌‌‌‌های پاور

 

محصولات مشابه

پاورپوینت فصل اول کتاب ارتباطات بازاریابی مبانی ارتباطات یکپارچه ی بازاریابی مولف دکتر میمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

پاورپوینت فصل اول کتاب ارتباطات بازاریابی مبانی ارتباطات یکپارچه ی بازاریابی مولف دکتر میمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

40,000 تومان
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت
پاورپوینت فصل ششم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث رسانه ها در ارتباطات بازاریابی مولف دکترمیمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

پاورپوینت فصل ششم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث رسانه ها در ارتباطات بازاریابی مولف دکترمیمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

30,000 تومان
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت
پاورپوینت فصل پنجم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث پیام در ارتباطات بازاریابی مولف دکترمیمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

پاورپوینت فصل پنجم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث پیام در ارتباطات بازاریابی مولف دکترمیمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

40,000 تومان
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت
پاورپوینت فصل دوم کتاب ارتباطات بازاریابی  بحث ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برندسازی مولف دکتر میمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

پاورپوینت فصل دوم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برندسازی مولف دکتر میمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

34,000 تومان
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت
پاورپوینت فصل سوم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث رفتار خرید در ارتباطات بازار یابی مولف دکترمیمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

پاورپوینت فصل سوم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث رفتار خرید در ارتباطات بازار یابی مولف دکترمیمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

40,000 تومان
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت
پاورپوینت فصل هشتم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث ارزیابی و اثر بخشی ارتباطات بازاریابی مولف دکترمیمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

پاورپوینت فصل هشتم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث ارزیابی و اثر بخشی ارتباطات بازاریابی مولف دکترمیمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

30,000 تومان
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت
پاورپوینت فصل چهارم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث برنامه ریزی استراتژیک ارتباطات بازاریابی مولف دکترمیمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

پاورپوینت فصل چهارم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث برنامه ریزی استراتژیک ارتباطات بازاریابی مولف دکترمیمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

34,000 تومان
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت
پاورپوینت فصل هفتم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث چتر ارتباطات بازاریابی مولف دکتر میمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

پاورپوینت فصل هفتم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث چتر ارتباطات بازاریابی مولف دکتر میمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

24,000 تومان
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه‌‌‌‌های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز، بخش : مرکزی، روستا: سرا، روستا: مرخز، محله: مرخز، خیابان (ورودی اصلی)، کوچه ((حسین محمدی))، پلاک: 0.0، طبقه: همکف،
تلفن: 08736337275
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643