مقاله و مبانی نظری کیفیت زندگی کاری ,

menuordersearch
academixfile.ir

توضیحات

مبانی نظری تحقیق و پیشینه تحقیق مفاهیم و اهداف کیفیت زندگی کاری

در قالب WORD ودر 50 صفحه وقابل ویرایش

 

فهرست مطالب

- مقدمه.25     
2-2 - تاریخچه کیفیت زندگی کاری.25
2 -3 مفاهیم کیفیت زندگی کاری.26
2-4- اهداف کیفیت زندگی کاری..28
2-5- ابعاد کیفیت زندگی کاری..30
2- 6- راهبردهای بهبود کیفیت زندگی کاری.31
2-6-1- انسانی تر کردن کار31
2-6-2- طراحی شغل.32
2-7- تأثیر متقابل بهره وری و کیفیت زندگی کاری32
2-8- نتایج کیفیت زندگی کاری.34
2-8-1- نتایج فردی..34
2-8-2- نتایج سازمانی..34
2-8-3 نتایج اجتماعی34
2-9- نقش بهره وری منابع انسانی در کیفیت زندگی کاری.35

منابع


2-1- مقدمه
هدف از این بخش بررسی پژوهش ها و مطالعاتی است که در زمینه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی انجام گرفته است. این قسمت از تحقیق خواننده را با کارها و زمینه های قبلی و همچنین با حیطه موضوع مورد مطالعه آشنا می‌سازد. این فصل به سه بخش اصلی تقسیم شده است در بخش اول به مطالعه مبانی نظری ومطالعات و بررسی های انجام شده در رابطه با کیفیت زندگی و در بخش دوم مطالعه مبانی نظری و مطالعات و بررسی های انجام شده در رابطه با مدیریت ارتباط با مشتری ذکر می‌شود و در ادامه بخش دوم پیشینه تحقیق و در آخرین بخش به تاریخچه شرکت نفت پارس ایران پرداخته می‌شود.
2-2- تاریخچه کیفیت زندگی کاری
در دهه 70 بیشتر سازمانهایی که از طریق تیلوریسم سنتی طراحی شغل کرده بودند برای آنکه در مقابل سازمانهای ژاپنی رقابت کنند به دنبال بهبود شرایط محیط کاری شدند. بنابراین مفهوم کیفیت زندگی کاری عمدتأ متأثر از مدیریت منابع انسانی در کشور ژاپن است که تأکید آن بر جنبه های روانی دو پدیده، مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمان و مجهز کردن کارکنان به توانایی علمی، اخلاقی و مشارکتی است (میرسپاسی، 1382).
توجهی که امروزه به کیفیت زندگی کاری می‌شود بازتابی از تکامل اجتماعی و کار در سازمان و
جامعه است.
در تحقیق دیگری به تدوین شاخصهای کیفیت زندگی کاری به منظور کمک به تعریف کار در اقتصاد
توسعه یافته که در کشور استرالیا انجام شده است پرداخته شده است.
این تحقیق توسط گلیان کنسیدن و ران کارلوس در سال 2003 انجام شد در این تحقیق استفاده از
الگوی والتون (هشت مؤلفه QWL)  و تدوین 15 شاخص به بررسی وضعیت کیفیت زندگی کاری
کارکنان استرالیایی پرداختند.
آنان به دو سؤال اساسی براسا س یافته های پژوهش پاسخ دادند این دو سؤال عبارتند بودند از:
مهمترین مسأله مؤثر بر کیفیت زندگی کاری چیست؟
دوم چه تغییراتی برای بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان لازم است؟
نتایج حاصله نشان داد که بطور کلی بیش از 70% کارکنان به 5 شاخص از پانزده شاخص QWL
نگرش مثبت داشته اند. این 5 شاخص شامل:
بهداشت حرفه ای و استاندارد های ایمنی کار (78%) رفتار مدیریت (77%) و روش های کار
گروهی (76%) امنیت شغلی (74%) و نبود آزار جنسی وتبعیض (87%) بوده است و ده شاخص
دیگر به عنوان مهمترین مسايل مربوط به QWL را ارزیابی کرده اند.
2-3- مفاهیم کیفیت زندگی کاری
بوودیچ و بونو    (1982) برای ارزیابی کیفیت زندگی کاری معیارهای زیر را توصیه می‌کنند که در
حقیقت مشروح برنامه های کیفیت زندگی کاری است:
-    پاداش مناسب و کافی
-    شرایط کاری و ایمنی و سالم
-    فرصت استفاده از توانایی ها و شایستگی های کارکنان
-    انسجام اجتماعی در سازمان
-    رعایت حقوق اساسی کارکنان در محیط کار
-    کار و فضای عمومی زندگی
-    رابطه اجتماعی بین کار وزندگی
-    فرصت رشد مستمر و امنیت شغلی
مفهوم کیفیت زندگی کاری به یکی از موضوعات مهم و اجتماعی در قرن حاضر و در سراسر دنیا مبدل شده است در حالی که در گذشته فقط بر ویژگی های فردی (غیر کاری) تأکید می‌شد. در جامعه امروزی، بهبود کیفیت زندگی کاری به صورت یکی از مهمترین اهداف سازمان در آمده است. فقدان عوامل تنش زا در محیط کار یکی از اساسی ترین نیازهای کارکنان بویژه در سازمانهای مالی و صنعتی که طبیعت آن باعث ایجاد مشکلات روانی مختلف از جمله ایجاد احساس بیگانگی و بی تفاوتی نسبت به کار می‌شود محسوب می‌شود (حسین زاده، داود،1386).
مفهوم کیفیت زندگی کاری را می‌توان از جمله مفاهیم گسترده ای دانست که اهمیت آن بطور روز افزونی در بسیاری از عرصه های مطالعاتی رشته های علمی ودانشگاهی در حال گسترش است. همانگونه که بررسی تجربیات سنجش کیفیت زندگی کاری در مطالعات صورت گرفته بیشتر در رابطه با مقوله و نظام سلامت و یا دقیق تر از دیدگاه پزشکی مورد بررسی قرار گرفته است و این در حالی است که این مقوله تنها یکی از جنبه های سا زه کیفیت زندگی است (شناخت کیفیت زندگی در شهر تهران،1388).

 

نمودار تغییر قیمت
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643