پاورپوینت فصل سوم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث رفتار خرید در ارتباطات بازار یابی مولف دکترمیمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی ,

menuordersearch
academixfile.ir
قبلی
بعدی

پاورپوینت فصل سوم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث رفتار خرید در ارتباطات بازار یابی مولف دکترمیمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

(0)
(0)

پاورپوینت

پاورپوینت فصل سوم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث رفتار خرید در ارتباطات بازار یابی مولف دکترمیمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی
رنگ و مدل کالا
پاورپوینت
تعداد
+
_
عدد
40,000 تومان
موجود

توضیحات

پاورپوینت فصل سوم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث رفتار خرید در ارتباطات بازار یابی

مولف دکترمیمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

در قالب pptx, ودر 90 اسلاید و قابل ویرایش

 

 

 

فهرست مطالب

فصل سوم - رفتار خرید در ارتباطات بازاریایی
هدف کلي
اهداف یادگیری
مقدمه
فرآیند رفتار مصرف کننده
محیط اجتماعی فرهنگی
سن.
جنس

ساختار خانواده
سبک زندگی .
ویژگیهای روان شناختی
ادراک
یادگیری
- حافظه.
انگیزش .
طبقه بندی نیازها
طبقه بندی نیازهای مورای

ساس مراتب نیازهای مازلو
شخصیت.
عوامل موقعیتی
محیط فیزیکی و اجتماعی
عامل زمان در خرید.
زمان اقتصادی
زمان روان شناختی
دیدگاه زمانی تفکیکی .خطی
دیدگاه زمانی رویه ای
دیدگاه زمانی چرخه ای
تجربه خرید.
تصویر فروشگاه .
گروه های مرجع
فرهنگ.
خرده فرهنگ.
خرده فرهنگ نژادی
مراحل فرآیند تصمیم گیری خرید
تشخیص
مسأله
جستجوی اطلاعات
ارزیابی گزینهها.

انتخاب محصول
ارزیابی پس از خرید
کنار گذاری محصول
۱ فرآیند بازاریایی
بخش بندی بازار
1- بخش بندی بازار بر اساس منطقه جغرافیایی
بخش بندی بازار بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی
مي
مرحله زندگی ۔
جنيت
درآمد
بخش بندی بر مبنای متغیرهای روان نگاری
سیستم ارزشها و سبک زندگی (VALS2)
بخش بندی بر مبنای نقش افراد در تصمیم گیری خرید
بخش بندی بر مبنای مواقع خرید
بخش بندی بر مینای وضعیت مصرف کنندگان
مینای میزان مصرف مصرف کنندگان .
بخش بندی بر مبنای میزان آمادگی مصرف کنندگان .
بخش بندی بر مینای میزان وفاداری مصرف کنندگان
بخش بندی بر مبنای نگرش مصرف کنندگان
بخش بندی بازار در بازارهای صنعتی
هدف گیری در بازار
جذابیت بخشهای بازار
۲۰۰۳ هدف گیری رفتاری

جایگاهیایی در بازار
ویژگیهای جایگاهیایی موثر در بازار
تمایز
به موقع و متناسب با محیط صنعت .
واضح و قابل درک.
ویژگیهای فرآیند جایگاه پایی در بازار
خلاصه

 

پاورپوینت تمام فصل های کتاب ارتباطات بازاریابی مولف دکتر میمندی دکتر سالار و مقدمی


در این فصل، دو
مفهوم مهم در ارتباطات بازاریابی مورد بررسی قرار می‌گیرد:


۱ رفتار مخاطبان
۲ بخش بندی هدف گذاری و جایگاه یابی در بازار

ارتباطات بازاریابی مؤثر نیازمند درک مناسب از رفتار مصرف کننده و شناخت مبانی بخش بندی هدف گذاری و جایگاه یابی است پیامهای تبلیغاتی در صورتی مورد توجه مخاطبان قرار میگیرند که متناسب با نیازها و خواسته های آنها باشند. شناخت رفتار مصرف کننده نقش مهمی در تهیه ی پیامهای تبلیغاتی و ارتباطی مناسب دارد. همچنین، بخش بندی هدف گذاری و جایگاه یابی در بازار نیز به شرکتها در انجام صحیح فعالیتهای ارتباطات بازاریابی کمک میکنند این سه مفهوم، عناصر اصلی فرآیند بازاریابی هستند که متخصصین ارتباطات بازاریابی باید با شناخت دقیقی از آنها، فعالیت های خود را انجام دهند.

 

هدف کلی
آشنایی با مبانی رفتار خرید در ارتباطات بازاریابی
اهداف یادگیری
پس از مطالعه ی این فصل، شما باید بتوانید:
۱ فرآیند رفتار مصرف کننده را تشریح کنید.
. ویژگی های روان شناختی مؤثر بر رفتار مصرف کننده را تحلیل کنید. انواع مختلف طبقه بندی نیازها را توضیح دهید.
عوامل موقعیتی مؤثر بر رفتار مصرف کننده را تحلیل کنید. ه مراحل فرآیند تصمیم گیری خرید را توضیح دهید.
بخش بندی بازار را تعریف کنید.
هدف گیری در بازار را تعریف کنید. جایگاه یابی در بازار را تعریف کنید

 

پاورپوینت فصل اول کتاب ارتباطات بازاریابی مبانی ارتباطات یکپارچه ی بازاریابی مولف دکتر میمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

پاورپوینت فصل دوم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برندسازی مولف دکتر میمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

پاورپوینت فصل چهارم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث برنامه ریزی استراتژیک ارتباطات بازاریابی مولف دکترمیمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

پاورپوینت فصل پنجم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث پیام در ارتباطات بازاریابی مولف دکترمیمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

 

 

تصاویر همه اسلاید‌های پاورپوینت

 

 

 

محصولات مشابه

پاورپوینت فصل هشتم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث ارزیابی و اثر بخشی ارتباطات بازاریابی مولف دکترمیمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

پاورپوینت فصل هشتم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث ارزیابی و اثر بخشی ارتباطات بازاریابی مولف دکترمیمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

30,000 تومان
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت
پاورپوینت فصل اول کتاب ارتباطات بازاریابی مبانی ارتباطات یکپارچه ی بازاریابی مولف دکتر میمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

پاورپوینت فصل اول کتاب ارتباطات بازاریابی مبانی ارتباطات یکپارچه ی بازاریابی مولف دکتر میمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

40,000 تومان
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت
پاورپوینت فصل پنجم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث پیام در ارتباطات بازاریابی مولف دکترمیمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

پاورپوینت فصل پنجم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث پیام در ارتباطات بازاریابی مولف دکترمیمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

40,000 تومان
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت
پاورپوینت فصل ششم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث رسانه ها در ارتباطات بازاریابی مولف دکترمیمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

پاورپوینت فصل ششم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث رسانه ها در ارتباطات بازاریابی مولف دکترمیمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

30,000 تومان
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت
پاورپوینت فصل دوم کتاب ارتباطات بازاریابی  بحث ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برندسازی مولف دکتر میمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

پاورپوینت فصل دوم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برندسازی مولف دکتر میمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

34,000 تومان
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت
پاورپوینت فصل هفتم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث چتر ارتباطات بازاریابی مولف دکتر میمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

پاورپوینت فصل هفتم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث چتر ارتباطات بازاریابی مولف دکتر میمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

24,000 تومان
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت
پاورپوینت فصل سوم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث رفتار خرید در ارتباطات بازار یابی مولف دکترمیمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

پاورپوینت فصل سوم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث رفتار خرید در ارتباطات بازار یابی مولف دکترمیمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

40,000 تومان
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت
پاورپوینت فصل چهارم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث برنامه ریزی استراتژیک ارتباطات بازاریابی مولف دکترمیمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

پاورپوینت فصل چهارم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث برنامه ریزی استراتژیک ارتباطات بازاریابی مولف دکترمیمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

34,000 تومان
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643