مقاله و مبانی نظری سیاست‌‌‌‌های ارزیابی عملکرد ,

menuordersearch
academixfile.ir
قبلی
بعدی

مقاله و مبانی نظری سیاست‌‌‌‌های ارزیابی عملکرد

(0)
(0)

مبانی نظری

مقاله و مبانی نظری سیاست‌‌‌‌های ارزیابی عملکرد
رنگ و مدل کالا
مبانی نظری
تعداد
+
_
عدد
21,900 تومان
19,900 تومان
موجود

توضیحات

ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تعاریف و مفاهیم سیاست‌‌‌‌های ارزیابی عملکرد

در قالب word ودر 35 صفحه و قابل ویرایش

 

قسمتی از متن فایل::

 

امروزه ما اطلاعات کمی در ارتباط با عملکرد سازمانی بویژه بخش عمومی و دولتی داریم و باید توجه داشت که ارزیابی عملکرد یک پدیده بسیار پیچیده است. دلیل اصلی آن است که بکارگیری آن هم برای مدیران و هم برای بخش‌‌‌‌های مورد ارزیابی یک معمای بزرگ خواهد بود. بویژه زمانی که پژوهش‌‌‌‌های اساسی در برنامه ها و نقش‌‌‌‌های استراتژیک سازمان دیده نمی‌شود (گومز و همکاران، 2014).
ارزیابی عملکرد سال‌‌‌‌های متمادی است که در بخش دولتی و خصوصی در اغلب کشور‌‌‌‌های پیشرفته جهان و تعدادی از کشورها در حال توسعه بکار گرفته شده است. در این کشورها تصویب قوانین خاص ارزیابی عملکرد جزء الزامات محسوب میگردد. گذشته از پایگاه قانونی ارزیابی عملکرد در کشورها و صرف نظر از حدود مرزی که بابت آن در نظر گرفته میشود، ضرورت ارزیابی اعمال و تصمیمات مدیران و عملکرد دستگاهها در شرایطی که به دلیل محدودیت امکانات، خواستهها و تقاضا‌‌‌‌های در حال افزایش اقتصادی و اجتماعی از سوی آحاد مختلف جامعه در برابر دولتها قرار دارد شرط پاسخگویی به نیاز‌‌‌‌های مطرح شده و دستیابی به هدف‌‌‌‌های پیشرفته و توسعه و برقراری نوعی تبادل بین تقاضا و استفاده از منابع جامعه از طریق ارزیابی و نظارت مستمر و جامع قلمداد میگردد. ارزیابی به عنوان یکی از عملکردها و وظایف مهم مدیریت نوین و حتی مدیریت کلاسیک مطرح بوده و هست و زمانی برنامه-ریزی و طراحی‌‌‌‌های انجام شده در مورد سازمان مثمر ثمر خواهد بود که مبنای یک نظام ارزیابی سنجیده شود و نواقص آن رفع شود. امروزه یکی از بیماری‌‌‌‌های جدی مدیریت مخصوصا در کشور‌‌‌‌های جهان سوم که به سمت صنعتی شدن و همچنین دنیای اطلاعاتی حرکت می‌کنند، عدم کنترل و ارزیابی برنامهها، افراد و سازمان و برگزیدن سیاست‌‌‌‌های ارزیابی عملکرد نامناسب است (چیو و همکاران،2012). قبل از دهه 1980، فرایند ارزیابی عملکرد سازمانی از طریق محاسبه هزینه مشخص میشد که بر شاخص‌‌‌‌های مالی انتخابی مانند سود و بازگشت سرمایه تاکید داشت. به دلیل تمرکز تنها بر شاخص-‌‌‌‌های مالی، به این روش انتقادات قابل توجهی شد. منتقدان استدلال میکردند که تاکید بر شاخص‌‌‌‌های مالی ممکن است تنها به ترویج تفکر کوتاه مدت منجر شود. جانسون و کاپلان (1987) از نخستین نویسندگانی بودند که در مورد روش سنتی مبتنی بر هزینه برای اندازهگیری عملکرد سازمانی انتقاد نموده بودند. در این فرایند، آنها نیاز به روش اندازه گیری عملکرد یکپارچه را درک کردهاند. در این زمینه، مک نیر و ماسکونی نیز نیاز به روش اندازه گیری عملکرد یکپارچه را بیان کردهاند. آنها نیاز به هم ترازی معیار‌‌‌‌های مالی و غیر مالی را درک کردهاند. در اواخر دهه 1980، برخی از چارچوب هایی که برای ارائه یک تصویر جامع تر از ارزیابی عملکرد تلاش میکردند در ادبیات شروع به کار نمودند. در همین حال، انتقاد از روش ارزیابی عملکرد سنتی ادامه داشت. در پاسخ به انتقادات، تعداد زیادی از سیاست‌‌‌‌های ارزیابی عملکرد (PMSs) برای گسترش فرآیند اندازهگیری عملکرد مطرح شدند. این سیاستها عبارتند از SMART، ماتریس ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن و سیستم ارزیابی عملکرد پویای جمعی و ... (گومز و همکاران، 2014).
در پژوهش‌‌‌‌های متعددی بیان شده است که اولین مطالعات مربوط به ارزیابی عملکرد تحت چهارچوب CAPM توسعه یافت. از میان سیاست‌‌‌‌های ارزیابی عملکرد میتوان به آلفای جنسن CAPM، نسبت شارپ و معیار ترینور اشاره نمود. برای مثال روش آلفای جنسن برای ارزیابی عملکرد مدیران است که به مدل‌‌‌‌های چند عاملی تعمیم داده میشود. در واقع، این ایده، یک مدل مرجع ارائه میدهد که به درستی میانگین بازده دارایی ها را توضیح میدهد. از این نظر، این روش برای ارزیابی سرمایه گذاریها ضروری است. ارزیابی عملکرد مدیران یک مسئله بسیار رایج در ادبیات تجربی مالی است. این موضوع به دلیل پیامد‌‌‌‌های آن اهمیت دارد (مورنو و رودریگز، 2012). به منظور انتخاب سیاست‌‌‌‌های مناسب ارزیابی عملکرد، باید اول، اهداف ارزیابی، کاملا توسط مدیران پروژه تعریف شود (چیو وهمکاران، 2011).
ایرس (1989) اشاره کرد که میتوان با توجه به پرونده‌‌‌‌های حقوقی کارکنان استفاده از ارزیابی عملکرد را عامل تنزل رتبه، عدم ارتقا، فسخ اشتغال، یا اخراج کارکنان در نظر گرفت. در بررسی پیامد‌‌‌‌های قانونی مرتبط با استفاده از ارزیابی عملکرد در اقدامات منابع انسانی، مارتین و بارتول (1991) تایید کردهاند که سازمانها باید برای توجیه منطق خود از نحوه استفاده ارزیابی عملکرد جهت شناسایی افرادی که برای کوچک سازی انتخاب شدهاند، آماده شوند (اشنایدر و همکاران،2012).


2-2-3) سیاست‌‌‌‌های ارزیابی عملکرد سنتی و مدرن و اهداف آنها
سیاست‌‌‌‌های ارزیابی عملکرد دارای سابقه چند ده ساله می-باشند که معمولاً در متون مدیریت، این سیاستها را به دو دسته کلی سیاست‌‌‌‌های سنتی و مدرن تقسیم میکنند بطوری که در سیاست‌‌‌‌های سنتی تاکید زیادی بر افراد به عنوان موضوع مورد ارزیابی دارند و این در حالی است که در سیاست‌‌‌‌های مدرن این تاکید بر روی فرایندها است. با توجه به اینکه ریشهی اصلی ارزیابی عملکرد نیز توسط حسابداران حرف‌‌‌‌های و آکادمیک دارای چالش‌‌‌‌های بسیار بوده است. کاپلان و جانسون  در سال 1987 نشان دادند که معیار‌‌‌‌های سنتی عملکرد سازمانی با توجه به رشد سریع سازمان‌‌‌‌های مدرن، در حال منسوخ شدن میباشند. آنها اظهار کردند که معیار‌‌‌‌های سنتی عملکرد سازمانی ریشه در انقلاب صنعتی داشته و منعکس کننده یک سیستم کنترل برای بازارها و سازمانهایی است که در جوامع مدرن ایجاد گردیدهاند و همچنین آنها بیان داشتند که استفاده از ابزار‌‌‌‌های سنتی سنجش عملکرد موجب کاهش بهرهوری مدیریت گردیده است. زیرا جمع آوری و پردازش اطلاعات مربوط به آنها بسیار وقتگیر بوده و تهیه گزارش دقیق مربوط به هزینه محصول نیز به علت بالا بودن هزینه‌‌‌‌های فرایند و هزینه‌‌‌‌های سربار مشکل بوده و نهایتاً این ابزار باعث می-گردیدند تا مدیران نگرش کوتاه مدت نسبت به مشاغل سازمانی داشته باشند. در سال 1995 اوکلند مشکلات اساسی اندازه گیری عملکرد را در محتوای TQM مورد بررسی قرار داد. در سال 1992 هاریسون مشکلات اساسی اندازه گیری عملکرد را درJIT، در سال 1993 لوسکومبه در برنامه ریزی منابع ساخت (MRP)، و در سال 1995 استانتون و هامر این مشکلات را در فرایند مهندسی مجدد کسب و کار (BPR) مورد بررسی قرار دادند. هر کدام از پیشرفت‌‌‌‌های جدید در معیار‌‌‌‌های ارزیابی عملکرد باعث میگردد تا هرچه بیشتر معیار‌‌‌‌های سنتی اندازه گیری عملکرد آشکار شود (یزدانی، 86:1385).

 

2-2-4) انواع سیاست‌‌‌‌های ارزیابی عملکرد
با توجه به اهمیت عوامل نیروی انسانی، سرمایه، محصول و مدیریت میتوان سیاست‌‌‌‌های ارزیابی را به صورت زیر دستهبندی نمود (یزدانی،85:1385):
الف ) ارزیابی مالی : این ارزیابی توسط نسبت‌‌‌‌های مالی و یا گزارشات و روش هایی نظیر سود و زیان، بودجه بندی، تطابق بودجه، هزینه یابی بر مبنای فعالیت و .. صورت می‌گیرد.
ب) ارزیابی منابع انسانی : این ارزیابی توسط روش هایی نظیر کارسنجی، انتخاب اجباری، قیاسی، ثبت وقایع حساس، مقایسه زوجی و ... صورت می‌گیرد.
ج) ارزیابی فرایند‌‌‌‌های تولید: این ارزیابی توسط روش‌‌‌‌های زیر انجام میگیرد.
•    روش‌‌‌‌های آدام اسمیت
•    کارسنجی تیلور
•    کنترل پروژه
•    کنترل کیفیت آماری
•    مدل‌‌‌‌های برنامه ریزی کنترا تولید
د) ارزیابی فرایند‌‌‌‌های مدیریت : این ارزیابی به روش‌‌‌‌های زیر صورت میگیرد.
    ایزو 9000-140000
    مدیریت بر مبنای هدف
    مدیریت کیفیت جامع
    جایزه مالکوم بالدریچ
    نظام مدیریت هوشین
    خودارزیابی
    کارت امتیازی متوازن
    مدل‌‌‌‌های بلوغ
    بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت
    دیدگاه ذی نفعان
    مدل‌‌‌‌های کمی و ریاضی مانند تحلیل پوششی داده ها و ...(یزدانی،85:1385).
در اینجا برخی از سیاست‌‌‌‌های ارزیابی عملکرد توضیح داده شده است.
•    روش ارزیابی عملکرد یکپارچه
تاکید محققان بیشتر بر ترویج رویکرد مورد به مورد برای ارزیابی عملکرد سازمانی در مقابل تئوری یکنواخت ناشی از چارچوبها بود. بنابراین ادبیات ارزیابی عملکرد، برخی از دستورالعملها و ویژگی‌‌‌‌های مربوط به سیستم‌‌‌‌های ارزیابی عملکرد یکپارچه را بیان میکند که به شرح زیر است (گومز و همکاران،2014):
    باید اطلاعات غیر مالی مربوطه، بر اساس عوامل کلیدی موفقیت هر کسب و کار منعکس شود.
    باید به عنوان ابزار تبیین استراتژی و نظارت بر نتایج کسب و کار پیاده شود.
     باید بر اساس اهداف سازمانی، عوامل حیاتی موفقیت، نیاز‌‌‌‌های مشتری باشد و باید بر هر دو جنبه مالی و غیر مالی نظارت داشته باشد.
    باید اساسا به صورت پویا با توجه به استراتژی تغییر کند .
    باید نیاز‌‌‌‌های مربوط به شرایط خاص را رفع کند و باید بلند گرا بوده و همچنین به سادگی درک و اجرا شود.
    باید با سیستم‌‌‌‌های پاداش مرتبط باشد. و
     معیار‌‌‌‌های مالی و غیر مالی باید در چارچوب استراتژیک هم تراز و متناسب باشند (گومز و همکاران،2014).

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه‌‌‌‌های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

دفتر مرکزی: استان کردستان شهرستان سقز میدان حاجی آباد خیابان سهروردی کوچه پرتوی 3
شماره تماس:: 09189763156