آکادمکس فایل | فروشگاه حرفه ای محصولات دانلودی و مجازی ,

menuordersearch
academixfile.ir
جستجو در فروشگاه
پاورپوینت فصل اول 1 ( محیط سرمایه گذاری) کتاب اصول و مبانی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تالیف دکتر علی جعفری
پاورپوینت

پاورپوینت فصل اول 1 ( محیط سرمایه گذاری) کتاب اصول و مبانی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تالیف دکتر علی جعفری

پاورپوینت
+
_

30,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل چهارم 4 (مقابله با تنیدگی) سلامت کتاب بهداشت روانی دکتر علیرضا آقا یوسفی زهرا استادیان خانی
پاورپوینت

پاورپوینت فصل چهارم 4 (مقابله با تنیدگی) سلامت کتاب بهداشت روانی دکتر علیرضا آقا یوسفی زهرا استادیان خانی

پاورپوینت
+
_

27,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل ششم 6 (بهداشت روانی تحولی) سلامت کتاب بهداشت روانی دکتر علیرضا آقا یوسفی زهرا استادیان خانی
پاورپوینت

پاورپوینت فصل ششم 6 (بهداشت روانی تحولی) سلامت کتاب بهداشت روانی دکتر علیرضا آقا یوسفی زهرا استادیان خانی

پاورپوینت
+
_

25,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل پنجم 5 (بهداشت روانی و پیشگیری) سلامت کتاب بهداشت روانی دکتر علیرضا آقا یوسفی زهرا استادیان خانی
پاورپوینت

پاورپوینت فصل پنجم 5 (بهداشت روانی و پیشگیری) سلامت کتاب بهداشت روانی دکتر علیرضا آقا یوسفی زهرا استادیان خانی

پاورپوینت
+
_

19,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل سوم 3 (تنیدگی) سلامت کتاب بهداشت روانی دکتر علیرضا آقا یوسفی زهرا استادیان خانی
پاورپوینت

پاورپوینت فصل سوم 3 (تنیدگی) سلامت کتاب بهداشت روانی دکتر علیرضا آقا یوسفی زهرا استادیان خانی

پاورپوینت
+
_

25,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل دوم 2 (سنجش بهداشت روانی) سلامت کتاب بهداشت روانی دکتر علیرضا آقا یوسفی زهرا استادیان خانی
پاورپوینت

پاورپوینت فصل دوم 2 (سنجش بهداشت روانی) سلامت کتاب بهداشت روانی دکتر علیرضا آقا یوسفی زهرا استادیان خانی

پاورپوینت
+
_

19,000 تومان موجود
پاور پوینت خلاصه کتاب روانشناسی کودکان کار( نگاهی به وضعیت اجتماعی و تربیتی کدکان کار) نویسندگان کاظمی و قائمی
پاورپوینت

پاور پوینت خلاصه کتاب روانشناسی کودکان کار( نگاهی به وضعیت اجتماعی و تربیتی کدکان کار) نویسندگان کاظمی و قائمی

پاورپوینت
+
_

45,000 تومان موجود
پاور پوینت خلاصه کتاب فرزند پروری ذهن آگانه نویسنده سوزان باگلز مترم علی پو کاظمی نجاتی و احمد زاده
پاورپوینت

پاور پوینت خلاصه کتاب فرزند پروری ذهن آگانه نویسنده سوزان باگلز مترم علی پو کاظمی نجاتی و احمد زاده

پاورپوینت
+
_

45,000 تومان موجود
پاورپوینت خلاصه کتاب سایکو درام و ابزار وجود در روانشناسی بالینی نویسندگان اصغر لائی و دکتر افشاری نیا
پاورپوینت

پاورپوینت خلاصه کتاب سایکو درام و ابزار وجود در روانشناسی بالینی نویسندگان اصغر لائی و دکتر افشاری نیا

پاورپوینت
+
_

29,000 تومان موجود
پاورپوینت خلاصه کتاب روانشناسی با نیاز های ویژه (چگونه مغز با نیاز های ویژه یاد می‌گیرد) مولف دیوید ای سوسا مترجم دکتر یار محمدیان و کجباف
پاورپوینت

پاورپوینت خلاصه کتاب روانشناسی با نیاز های ویژه (چگونه مغز با نیاز های ویژه یاد می‌گیرد) مولف دیوید ای سوسا مترجم دکتر یار محمدیان و کجباف

پاورپوینت
+
_

45,000 تومان موجود
پاورپوینت خلاصه کتاب روانشناسی تربیت جنسی کودکان و نوجوانان تالیف فرهاد شیویاری و ارزو صفریابی
پاورپوینت

پاورپوینت خلاصه کتاب روانشناسی تربیت جنسی کودکان و نوجوانان تالیف فرهاد شیویاری و ارزو صفریابی

پاورپوینت
+
_

45,000 تومان موجود
پاورپوینت خلاصه کتاب روانشناسی رشد نوجوانی بزرگسالی ( جوانی میانسالی و پیری) نویسندگان حسن احدی و فرهاد جمهری
پاورپوینت

پاورپوینت خلاصه کتاب روانشناسی رشد نوجوانی بزرگسالی ( جوانی میانسالی و پیری) نویسندگان حسن احدی و فرهاد جمهری

پاورپوینت
+
_

45,000 تومان موجود
پاورپوینت کتاب خانواده درمانی( نظریها فرایند و مداخلات) مترجمین یوسف زاده تیله نوئی کاشانیان و ملک زاده
پاورپوینت

پاورپوینت کتاب خانواده درمانی( نظریها فرایند و مداخلات) مترجمین یوسف زاده تیله نوئی کاشانیان و ملک زاده

پاورپوینت
+
_

45,000 تومان موجود
پاورپوینت کتاب اختلال نارسایی توجه بیش فعالی دکتر شکوهی یکتا و متوالی پور و اکرم پرند
پاورپوینت

پاورپوینت کتاب اختلال نارسایی توجه بیش فعالی دکتر شکوهی یکتا و متوالی پور و اکرم پرند

پاورپوینت
+
_

39,000 تومان موجود
پاورپوینت کتاب بهداشت روانی و عقب ماندگی زهنی دکتر بنی جمالی و دکتر حسن احدی
پاورپوینت

پاورپوینت کتاب بهداشت روانی و عقب ماندگی زهنی دکتر بنی جمالی و دکتر حسن احدی

پاورپوینت
+
_

39,000 تومان موجود
پاور پوینت  فصل هفتم 7 ( رهبری در سازمان) کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته دانشگاه پیام نور  دکتر محمد مهدی  پرهیزگار  دکتر سیدمحمد باقری
پاورپوینت

پاور پوینت فصل هفتم 7 ( رهبری در سازمان) کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته دانشگاه پیام نور دکتر محمد مهدی پرهیزگار دکتر سیدمحمد باقری

پاورپوینت
+
_

38,000 تومان موجود
پاورپوینت قسمت اول فصل چهارم 4 (روند تحول در قوانین بانکداری ایران) کتاب بانکداری داخلی ( تجهیزات منابع پولی)نویسنده محمد بهمند و محمود بهمنی
پاورپوینت

پاورپوینت قسمت اول فصل چهارم 4 (روند تحول در قوانین بانکداری ایران) کتاب بانکداری داخلی ( تجهیزات منابع پولی)نویسنده محمد بهمند و محمود بهمنی

پاورپوینت
+
_

26,000 تومان موجود
پاورپوینت قسمت اول فصل سوم 3 (صرافی و بانکداری در ایران) کتاب بانکداری داخلی ( تجهیزات منابع پولی)نویسنده محمد بهمند و محمود بهمنی
پاورپوینت

پاورپوینت قسمت اول فصل سوم 3 (صرافی و بانکداری در ایران) کتاب بانکداری داخلی ( تجهیزات منابع پولی)نویسنده محمد بهمند و محمود بهمنی

پاورپوینت
+
_

29,000 تومان موجود

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643