آکادمکس فایل | فروشگاه حرفه ای محصولات دانلودی و مجازی ,

menuordersearch
academixfile.ir
جستجو در فروشگاه
پاورپوینت فصل پنجم 5 ( قیمت گذاری و استراتژیهای اصلی قیمت گذاری  ) کتاب مدیریت کسب و کار مولف امیر حسین میرا شرفی
پاورپوینت

پاورپوینت فصل پنجم 5 ( قیمت گذاری و استراتژیهای اصلی قیمت گذاری ) کتاب مدیریت کسب و کار مولف امیر حسین میرا شرفی

پاورپوینت
+
_

25,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل چهارم 4 ( طرح کسب و کار تجاری ) کتاب مدیریت کسب و کار مولف امیر حسین میرا شرفی
پاورپوینت

پاورپوینت فصل چهارم 4 ( طرح کسب و کار تجاری ) کتاب مدیریت کسب و کار مولف امیر حسین میرا شرفی

پاورپوینت
+
_

16,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل سوم 3 ( فعالیتهای مرتبط با یک کسب و کار ) کتاب مدیریت کسب و کار مولف امیر حسین میرا شرفی
پاورپوینت

پاورپوینت فصل سوم 3 ( فعالیتهای مرتبط با یک کسب و کار ) کتاب مدیریت کسب و کار مولف امیر حسین میرا شرفی

پاورپوینت
+
_

25,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل دوم 2 ( مهارت های کسب و کار) کتاب مدیریت کسب و کار مولف امیر حسین میرا شرفی
پاورپوینت

پاورپوینت فصل دوم 2 ( مهارت های کسب و کار) کتاب مدیریت کسب و کار مولف امیر حسین میرا شرفی

پاورپوینت
+
_

25,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل اول 1  ( مفاهیم اولیه کسب و کار) کتاب مدیریت کسب و کار مولف امیر حسین میرا شرفی
پاورپوینت

پاورپوینت فصل اول 1 ( مفاهیم اولیه کسب و کار) کتاب مدیریت کسب و کار مولف امیر حسین میرا شرفی

پاورپوینت
+
_

25,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل دوم 2 ( آموزش روان درمانی « دانش، مهارت، هدفمندی در روان درمانی») کتاب کاربرد مقدماتی روش های درمان و مصاحبه نویسنده دکتر عزت الله کرد میرزا نیکوزاده
پاورپوینت

پاورپوینت فصل دوم 2 ( آموزش روان درمانی « دانش، مهارت، هدفمندی در روان درمانی») کتاب کاربرد مقدماتی روش های درمان و مصاحبه نویسنده دکتر عزت الله کرد میرزا نیکوزاده

پاورپوینت
+
_

38,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل اول ( تعریف و مؤلفه های مشترک روان درمانی) کتاب کاربرد مقدماتی روش های درمان و مصاحبه نویسنده دکتر عزت الله کرد میرزا نیکوزاده
پاورپوینت

پاورپوینت فصل اول ( تعریف و مؤلفه های مشترک روان درمانی) کتاب کاربرد مقدماتی روش های درمان و مصاحبه نویسنده دکتر عزت الله کرد میرزا نیکوزاده

پاورپوینت
+
_

35,000 تومان موجود
پاورپوینت اقتصاد مالی مقدمه ای بر اقتصاد مالی
پاورپوینت

پاورپوینت اقتصاد مالی مقدمه ای بر اقتصاد مالی

پاورپوینت
+
_

29,000 تومان موجود
پاورپوینت مدیریت راه هوایی Airway Management
پاورپوینت

پاورپوینت مدیریت راه هوایی Airway Management

پاورپوینت
+
_

45,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل شانزدهم 16 (تجزیه و تحلیل اقتصادی در شرایط عدم اطمینان) کتاب اقتصاد مهندسی یا ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی تالیف دکتر اسکو نژاد
پاورپوینت

پاورپوینت فصل شانزدهم 16 (تجزیه و تحلیل اقتصادی در شرایط عدم اطمینان) کتاب اقتصاد مهندسی یا ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی تالیف دکتر اسکو نژاد

پاورپوینت
+
_

29,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل پانزدهم 15 (تورم) کتاب اقتصاد مهندسی یا ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی تالیف دکتر اسکو نژاد
پاورپوینت

پاورپوینت فصل پانزدهم 15 (تورم) کتاب اقتصاد مهندسی یا ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی تالیف دکتر اسکو نژاد

پاورپوینت
+
_

27,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل چهاردهم 14 (انالیز حساسیت) کتاب اقتصاد مهندسی یا ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی تالیف دکتر اسکو نژاد
پاورپوینت

پاورپوینت فصل چهاردهم 14 (انالیز حساسیت) کتاب اقتصاد مهندسی یا ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی تالیف دکتر اسکو نژاد

پاورپوینت
+
_

19,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل سیزدهم 13 (تجزیه و تحلیل جایگزینی) کتاب اقتصاد مهندسی یا ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی تالیف دکتر اسکو نژاد
پاورپوینت

پاورپوینت فصل سیزدهم 13 (تجزیه و تحلیل جایگزینی) کتاب اقتصاد مهندسی یا ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی تالیف دکتر اسکو نژاد

پاورپوینت
+
_

19,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل دوازدهم 12 (تجزیه و تحلیل اقتصادی بعد از کسر مالیات) کتاب اقتصاد مهندسی یا ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی تالیف دکتر اسکو نژاد
پاورپوینت

پاورپوینت فصل دوازدهم 12 (تجزیه و تحلیل اقتصادی بعد از کسر مالیات) کتاب اقتصاد مهندسی یا ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی تالیف دکتر اسکو نژاد

پاورپوینت
+
_

15,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل دهم 10 (تکنیک های دیگر اقتصاد مهندسی) کتاب اقتصاد مهندسی یا ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی تالیف دکتر اسکو نژاد
پاورپوینت

پاورپوینت فصل دهم 10 (تکنیک های دیگر اقتصاد مهندسی) کتاب اقتصاد مهندسی یا ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی تالیف دکتر اسکو نژاد

پاورپوینت
+
_

15,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل یازدهم 11 (استهلاک) کتاب اقتصاد مهندسی یا ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی تالیف دکتر اسکو نژاد
پاورپوینت

پاورپوینت فصل یازدهم 11 (استهلاک) کتاب اقتصاد مهندسی یا ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی تالیف دکتر اسکو نژاد

پاورپوینت
+
_

25,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل هشتم 8 (روش نرخ بازگشت سرمایه) کتاب اقتصاد مهندسی یا ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی تالیف دکتر اسکو نژاد
پاورپوینت

پاورپوینت فصل هشتم 8 (روش نرخ بازگشت سرمایه) کتاب اقتصاد مهندسی یا ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی تالیف دکتر اسکو نژاد

پاورپوینت
+
_

19,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل هفتم 7 (روش یکنواخت سالیانه) کتاب اقتصاد مهندسی یا ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی تالیف دکتر اسکو نژاد
پاورپوینت

پاورپوینت فصل هفتم 7 (روش یکنواخت سالیانه) کتاب اقتصاد مهندسی یا ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی تالیف دکتر اسکو نژاد

پاورپوینت
+
_

13,000 تومان موجود

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643